Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
928.340B
Giá trị vốn hóa thị trường
189
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
+4.58%
Hiệu suất Tháng
+4.52%
Hiệu suất Năm
+4.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1GPNGLOBAL PAYMENTS
110.6 EUR0.00%028.918B EUR35.103.15 EUR+1278.69%0.83%Dịch vụ Thương mại
Mua
1MAMASTERCARD
382.6 EUR+0.10%140.48358.952B EUR35.2310.86 EUR+6.27%0.55%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1PYPLPAYPAL
55.05 EUR+1.77%250.0458.413B EUR17.333.18 EUR+58.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
1VVISA - CLASSE A
235.85 EUR−0.04%00.00475.971B EUR30.597.71 EUR+10.36%0.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
ABTGALFIO BARDOLLA
2.50 EUR+2.88%9.8K0.3613.102M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALAALA
14.55 EUR−1.02%2440.05127.302M EUR13.051.12 EUR3.20%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALKALKEMY
9.00 EUR−0.88%2.891K0.3850.187M EUR11.530.78 EUR−18.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AMBAMBROMOBILIARE
1.40 EUR+2.19%8.4K0.443.729M EUR−0.16 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
BANBASICNET
4.520 EUR+1.01%11.696K0.97201.992M EUR8.460.53 EUR+54.14%4.02%Dịch vụ Thương mại
CDGCASTA DIVA GROUP
1.350 EUR−1.46%184K0.8027.182M EUR2.04%Dịch vụ Thương mại
CIRCCIRCLE
6.30 EUR−1.56%3.63K1.0025.66M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
COREALLCORE
2.040 EUR+2.00%24.296K1.1529.91M EUR16.450.12 EUR−97.78%5.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ELESELES
1.475 EUR+3.15%28K0.8524.359M EUR26.480.06 EUR−68.73%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EPRBEPRCOMUNICAZIONE
1.62 EUR−0.61%11.2K3.604.569M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EXECEXECUS
3.36 EUR0.00%00.0016.995M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FARMH-FARM
0.1835 EUR+3.67%73.5K0.2822.775M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
FMFIERA MILANO
2.560 EUR−1.16%74.875K0.58185.558M EUR12.200.21 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GPIGPI
7.90 EUR+0.77%5.623K0.33225.822M EUR21.980.36 EUR6.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GSRG RENT
0.855 EUR0.00%00.005.205M EUR−0.21 EUR−275.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
IEGITALIAN EXHIBITION GROUP
3.08 EUR+0.65%1.935K0.3194.444M EUR5.340.58 EUR+54.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
ISCISCC FINTECH
3.54 EUR0.00%1.1K0.4645.666M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MOLMUTUIONLINE
29.60 EUR+0.68%4.734K0.261.122B EUR0.41%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PRMPRISMI
0.0980 EUR0.00%00.004.794M EUR−0.29 EUR−33.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
RDFREDELFI
6.62 EUR+6.43%151.5K1.3851.21M EUR21.810.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
REYREPLY
110.2 EUR+0.82%30.273K0.594.075B EUR21.185.20 EUR+37.91%0.91%Dịch vụ Thương mại
Mua
SPNSPINDOX
9.8 EUR−3.47%9.8K0.7259.888M EUR117.470.08 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SRISERVIZI ITALIA
1.640 EUR0.00%70.13K1.0249.056M EUR9.450.17 EUR+6.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TPSTPS
5.65 EUR+2.73%1K0.4939.929M EUR11.930.47 EUR1.09%Dịch vụ Thương mại
WBSWEBSOLUTE
1.36 EUR+7.09%70.95K0.7012.576M EUR−0.04 EUR−170.08%0.00%Dịch vụ Thương mại