Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
290.250B
Giá trị vốn hóa thị trường
247.125K
Khối lượng
+0.81%
Thay đổi
+2.22%
Hiệu suất Tháng
+7.88%
Hiệu suất Năm
+8.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AGSAGEAS
39.65 EUR−0.55%4502.117.284B EUR7.445.33 EUR+21.01%5.30%Tài chính
Theo dõi
1AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP
59.25 EUR0.00%042.544B EUR11.994.94 EUR−71.04%2.06%Tài chính
Mua
1ALVALLIANZ
234.90 EUR+1.75%1.595K1.6691.746B EUR4.85%Tài chính
Mua
1CSAXA
29.010 EUR+1.27%1.852K1.5764.635B EUR10.522.76 EUR+18.74%5.88%Tài chính
Sức mua mạnh
1MAPMAPFRE
1.993 EUR0.00%06.19B EUR5.82%Tài chính
Theo dõi
1TRVTHE TRAVELERS COMPANIES INC
157.80 EUR0.00%038.181B EUR18.048.75 EUR−37.42%2.12%Tài chính
Theo dõi
GGENERALI ASS
18.955 EUR−0.26%2.128M0.7029.437B EUR7.852.42 EUR+53.68%6.12%Tài chính
Theo dõi
UNIUNIPOL
5.292 EUR+0.61%922.841K0.983.793B EUR7.230.73 EUR−28.19%6.99%Tài chính
Sức mua mạnh
USUNIPOLSAI
2.276 EUR+0.26%826.59K0.856.439B EUR10.710.21 EUR−24.94%7.03%Tài chính
Theo dõi