Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
51.285B
Giá trị vốn hóa thị trường
256
Khối lượng
+5.27%
Thay đổi
+10.93%
Hiệu suất Tháng
+11.62%
Hiệu suất Năm
+11.64%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1FCXFREEPORT-MCMORAN
35.335 EUR+5.34%00.0050.683B EUR25.151.40 EUR−47.78%0.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KMEKME GROUP
0.934 EUR+0.21%43.577K0.29300.893M EUR6.790.14 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KMERKME GROUP RSP
1.16 EUR0.00%00.00300.893M EUR8.440.14 EUR18.73%Khoáng sản phi năng lượng