Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
74.054B
Giá trị vốn hóa thị trường
539.355K
Khối lượng
−1.86%
Thay đổi
+11.78%
Hiệu suất Tháng
−12.51%
Hiệu suất Năm
−18.49%
Hiệu suất YTD
           
ACA CREDIT AGRICOLE
9.90-1.69%-0.17Mua5975910.3028.720B6.061.7177795.00
BDB BCO DESIO BRIANZA
3.040.00%0.00Mua00.00408.464M5.680.54
BFF BFF BANK
6.96-2.04%-0.14Mua401.580K2792988.901.315B0.24
BGN BANCA GENERALI
27.75-2.63%-0.75Bán186.662K5179870.503.287B12.392.30990.00
BMPS BCA MPS
0.41-2.44%-0.01Bán Mạnh3.865M1577655.85419.407M3.180.13
BPSO BCA POP SONDRIO
3.34-0.77%-0.03Mua292.304K977464.581.515B6.070.563401.00
BST BANCA SISTEMA
1.63-1.81%-0.03Bán40.033K65093.66133.177M0.34
CBK COMMERZBANK
7.00-2.91%-0.21Mua3.001K21013.008.959B5.671.2746218.00
CE CREDEM
5.81-1.36%-0.08Mua148.856K864853.362.001B1.09
FBK FINECOBANK
11.92-2.30%-0.28Bán1.285M15318999.927.442B19.300.631305.00
IF BANCA IFIS
13.27-2.71%-0.37Bán59.942K795430.34729.190M2.321849.00
ILTY ILLIMITY BANK
9.48-2.12%-0.20Bán90.794K861181.09795.613M0.88725.00
MB MEDIOBANCA
8.64-0.83%-0.07Mua1.441M12452447.927.318B1.055016.00
PST POSTE ITALIANE
8.31-1.80%-0.15Bán1.468M12202248.7411.011B6.231.36108035.00
Tải thêm