Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
229.701B
Giá trị vốn hóa thị trường
824.676K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+2.99%
Hiệu suất Tháng
+8.83%
Hiệu suất Năm
+7.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ACACREDIT AGRICOLE
12.074 EUR+0.99%13.865K4.8334.832B EUR6.181.95 EUR8.70%Tài chính
Theo dõi
1CABKCAIXABANK
3.856 EUR0.00%030.82B EUR4.54%Tài chính
Mua
1CBKCOMMERZBANK
11.305 EUR+0.13%3.625K50.6314.077B EUR6.121.85 EUR1.76%Tài chính
Mua
1FISVFISERV
113.10 EUR0.00%072.01B EUR25.024.52 EUR+39.16%0.00%Tài chính
Mua
1TFCTRUIST FINL CORP
27.2 EUR0.00%040.76B EUR7.233.76 EUR6.25%Tài chính
Mua
BDBBCO DESIO BRIANZA
3.76 EUR−1.05%57.295K0.79505.205M EUR2.081.81 EUR5.24%Tài chính
BMPSBANCA MONTE PASCHI SIENA
3.140 EUR+0.64%25.023M0.683.955B EUR12.030.26 EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
BSTBANCA SISTEMA
1.178 EUR+0.34%132.933K1.8394.736M EUR6.070.19 EUR5.52%Tài chính
Mua
IFBANCA IFIS
15.93 EUR+1.46%115.614K0.61851.613M EUR5.233.04 EUR10.04%Tài chính
Mua
ILTYILLIMITY BANK
5.325 EUR+0.38%148.404K0.47446.33M EUR4.561.17 EUR3.38%Tài chính
Mua
MBMEDIOBANCA
10.805 EUR+0.28%2.233M0.628.907B EUR8.901.21 EUR7.87%Tài chính
Theo dõi
NEXINEXI
7.268 EUR+1.65%5.52M1.949.538B EUR120.530.06 EUR−72.39%0.00%Tài chính
Mua
PSTPOSTE ITALIANE
9.920 EUR+0.45%1.331M0.7512.905B EUR8.041.23 EUR−12.30%6.82%Tài chính
Mua