Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
34.414B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.261M
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
+8.60%
Hiệu suất Tháng
+16.43%
Hiệu suất Năm
+19.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1TEFTELEFONICA
3.995 EUR+1.29%5.1K0.4223.036B EUR13.180.30 EUR+982.14%6.07%Truyền thông
Theo dõi
CVGCONVERGENZE
1.36 EUR+3.82%10.5K0.2110.193M EUR−0.04 EUR−154.92%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
SGCSG COMPANY
0.257 EUR−0.77%40.5K0.965.158M EUR24.710.01 EUR0.00%Truyền thông
TITTELECOM ITALIA
0.2666 EUR0.00%112.763M0.955.681B EUR−0.06 EUR+88.43%0.00%Truyền thông
Mua
TITRTELECOM ITALIA R
0.2713 EUR−0.15%16.007M1.155.681B EUR−0.06 EUR+88.43%0.00%Truyền thông
Mua