Dệt May (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
164.369M
Giá trị vốn hóa thị trường
65.132K
Khối lượng
−0.36%
Thay đổi
+18.45%
Hiệu suất Tháng
−46.23%
Hiệu suất Năm
−49.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECNLAQUAFIL
2.900 EUR−0.17%71.863K0.59148.303M EUR−0.06 EUR−113.64%8.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
GMLG.M. LEATHER
1.43 EUR−2.05%3K6.0016.066M EUR8.780.16 EUR1.56%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh