Vận tải đường bộ (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RESRES
4.35 EUR0.00%00.00Vận chuyển
Sức mua mạnh