Viễn thông không dây (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
465.128B
Giá trị vốn hóa thị trường
240
Khối lượng
−0.08%
Thay đổi
+5.73%
Hiệu suất Tháng
+7.02%
Hiệu suất Năm
+6.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1OTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING
2.352 EUR0.00%06.993B EUR28.200.08 EUR−18.95%7.66%Truyền thông
Theo dõi
1ORAORANGE
11.098 EUR−0.25%2.838K2.1829.498B EUR18.490.60 EUR+58.46%6.31%Truyền thông
Mua
1TAT&T
15.735 EUR−0.19%2000.41112.082B EUR−1.54 EUR−155.90%6.56%Truyền thông
Theo dõi
1TMUST-MOBILE US
145.36 EUR+0.50%00.00167.572B EUR23.826.10 EUR+389.50%0.42%Truyền thông
Sức mua mạnh
1VZVERIZON COMMUNICATIONS
35.580 EUR−0.61%00.00148.982B EUR7.584.69 EUR+0.02%6.86%Truyền thông
Mua
GOGO INTERNET
0.0020 EUR+11.11%13.541M0.86412.651K EUR−0.21 EUR−33.94%0.00%Truyền thông