Các công ty của Các công ty Ý hoạt động trong một ngành: viễn thông không dây

Danh sách sau có Các công ty Ý hoạt động trong cùng ngành, viễn thông không dây. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như T-MOBILE US hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như TELECOM ITALIA R, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1TMUST-MOBILE US
196,654 B EUR167,40 EUR+0,01%00,0024,586,81 EUR+139,22%1,06%Truyền thông
Sức mua mạnh
4TMUST-MOBILE US
196,654 B EUR167,38 EUR−0,12%024,576,81 EUR+139,22%1,06%Truyền thông
Sức mua mạnh
1VZVERIZON COMMUNICATIONS
161,739 B EUR38,320 EUR+0,99%32013,9115,422,49 EUR−47,51%6,30%Truyền thông
Mua
4VZVERIZON COMMUNICATIONS
161,739 B EUR38,235 EUR+0,62%00,0015,382,49 EUR−47,51%6,30%Truyền thông
Mua
1TAT&T
125,596 B EUR17,478 EUR+1,24%00,0010,111,73 EUR5,79%Truyền thông
Mua
4TAT&T
125,596 B EUR17,384 EUR+0,72%00,0010,051,73 EUR5,79%Truyền thông
Mua
1ORAORANGE
26,669 B EUR10,040 EUR+1,13%00,0011,790,85 EUR+870,70%7,18%Truyền thông
Mua
4ORAORANGE
26,669 B EUR10,036 EUR+1,08%011,790,85 EUR+870,70%7,18%Truyền thông
Mua
TITTELECOM ITALIA
5,242 B EUR0,2451 EUR+1,62%120,141 M0,78−0,05 EUR+66,23%0,00%Truyền thông
Mua
TITRTELECOM ITALIA R
5,242 B EUR0,2654 EUR+1,88%14,287 M0,77−0,05 EUR+66,23%0,00%Truyền thông
Mua
GGOGO INTERNET
4,338 M EUR0,806 EUR−0,25%60,00−47,96 EUR+41,36%0,00%Truyền thông