Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
1476.931B
Giá trị vốn hóa thị trường
363.119K
Khối lượng
−1.44%
Thay đổi
−6.70%
Hiệu suất Tháng
−7.35%
Hiệu suất Năm
−6.80%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1248.00-1.73%-22.00Sức bán mạnh100.600K125548800.0050.687B11.78107.801105.00
1376 KANEKO SEEDS CO
1381.00-1.85%-26.00Sức bán mạnh9.000K12429000.0016.414B11.63120.96671.00
1377 SAKATA SEED CORP
3125.00-1.57%-50.00Sức bán mạnh127.100K397187500.00141.085B20.97151.382559.00
1379 HOKUTO CORP
1889.00-0.37%-7.00Bán62.500K118062500.0059.782B24.3692.344148.00
1381 AXYZ
3160.000.00%0.00Bán1.600K5056000.0017.746B7.14442.851303.00
1383 BERG EARTH CO LTD
2502.00-1.18%-30.00Bán4.200K10508400.003.215B-27.51280.00
1384 HOKURYO CO LTD
672.00-2.33%-16.00Sức bán mạnh91.500K61488000.005.820B5.50125.18235.00
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1665.00-1.36%-23.00Sức bán mạnh593.700K988510500.00501.844B25.2166.968951.00
2004 SHOWA SANGYO CO
2592.00-2.26%-60.00Sức bán mạnh59.000K152928000.0088.656B17.78154.672899.00
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
711.00-2.87%-21.00Sức bán mạnh98.100K69749100.0017.036B20.0736.47376.00
2053 CHUBU SHIRYO CO
931.00-3.82%-37.00Sức bán mạnh211.100K196534100.0029.073B6.51148.80547.00
2055 NICHIWA SANGYO CO
281.00-2.43%-7.00Sức bán mạnh17.400K4889400.005.562B30.239.53180.00
2060 FEED ONE CO LTD
727.00-1.62%-12.00Sức bán mạnh94.000K68338000.0028.364B5.35138.25933.00
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1600.00-1.23%-20.00Sức bán mạnh52.100K83360000.0022.708B14.43112.23747.00
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1655.00-0.48%-8.00Sức bán mạnh16.000K26480000.0036.745B22.9972.35496.00
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4015.00-0.25%-10.00Sức bán mạnh1.200K4818000.0037.033B16.00251.62518.00
2613 J-OIL MILLS INC
1670.00-1.76%-30.00Sức bán mạnh64.600K107882000.0056.087B14.35118.471354.00
2871 NICHIREI CORP
2648.00-1.34%-36.00Bán554.300K1467786400.00341.579B16.67160.9615383.00
4404 MIYOSHI OIL & FAT CO
1286.00-1.23%-16.00Bán19.600K25205600.0013.288B13.5596.06590.00
6039 JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR CO L
1733.00-1.81%-32.00Sức bán mạnh6.800K11784400.004.206B15.53116.81197.00
Tải thêm