Hàng không (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
2749.394B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.661M
Khối lượng
+0.02%
Thay đổi
+3.26%
Hiệu suất Tháng
+18.40%
Hiệu suất Năm
+6.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
2748.5 JPY0.71%19.5 JPY
Mua
4.118M11.319B JPY1.193T JPY34.8578.88 JPY
9202ANA HOLDINGS INC
3130 JPY0.68%21 JPY
Mua
2.582M8.082B JPY1.462T JPY18.39190.24 JPY
9204SKYMARK AIRLINES INC
1222 JPY−0.57%−7 JPY
Bán
645.2K788.434M JPY74.145B JPY
9206STAR FLYER INC
2666 JPY0.68%18 JPY
Sức mua mạnh
7.3K19.462M JPY9.29B JPY−39.94 JPY
9312KEIHIN CO LTD
1692 JPY−0.29%−5 JPY
Mua
6K10.152M JPY11.08B JPY4.09414.13 JPY