Công nghệ Sinh học (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
1343.324B
Giá trị vốn hóa thị trường
520.319K
Khối lượng
−1.60%
Thay đổi
−2.32%
Hiệu suất Tháng
−13.19%
Hiệu suất Năm
−11.10%
Hiệu suất YTD
          
2342 TRANS GENIC INC
575.00-1.03%-6.00Mua154.000K9.986B8.6767.10248.00
2370 MEDINET CO LTD
71.00-2.74%-2.00Bán917.200K12.619B-4.6078.00
4563 ANGES INC
700.00-1.69%-12.00Bán1.893M107.151B-71.2490.00
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
85.00-2.30%-2.00Sức bán mạnh1.549M16.022B-10.0566.00
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1077.00-2.27%-25.00Bán73.300K14.073B-120.0864.00
4584 KIDSWELL BIO CORPORATION
643.00-4.03%-27.00Bán387.500K20.212B-36.6139.00
4587 PEPTIDREAM INC
3735.00-1.32%-50.00Bán517.300K484.900B113.6934.34
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1168.00-2.18%-26.00Sức bán mạnh154.700K20.214B-138.6432.00
4591 RIBOMIC INC
323.00-3.00%-10.00Sức bán mạnh254.900K9.015B-45.0825.00
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1212.00-0.74%-9.00Bán352.300K62.766B-44.6685.00
4593 HEALIOS KK
2030.00-2.64%-55.00Bán344.400K105.010B-92.96114.00
4875 MEDICINOVA INC
415.00-3.49%-15.00Sức bán mạnh40.700K20.840B-26.759.00
4881 FUNPEP COMPANY LTD
388.00-2.51%-10.00Bán61.100K6.721B10.00
4883 MODALIS THERAPEUTICS CORP
1412.00-4.66%-69.00Sức bán mạnh161.200K40.673B-16.1420.00
4884 KRINGLE PHARMA INC
930.000.54%5.00Bán2.900K4.018B-48.039.00
4888 STELLA PHARMA CORPORATION
529.00-2.76%-15.00Mua768.800K15.154B43.00
4974 TAKARA BIO INC
3210.00-1.08%-35.00Mua295.600K386.534B25.76125.961539.00
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
880.000.69%6.00Mua31.400K5.192B88.709.87
7096 STEMCELL INSTITUTE
6250.001.79%110.00Mua81.800K
Tải thêm