Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Commercial Printing/Forms

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Commercial Printing/Forms. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2376SCINEX CORPORATION
831 JPY−0.12%11.7K0.624.666B JPY12.8664.61 JPY+32.78%1.50%Dịch vụ Thương mại
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
862 JPY+0.94%12.2K0.454.91B JPY6.51132.43 JPY−40.08%4.10%Dịch vụ Thương mại
3958SASATOKU PRINTING CO LTD
586 JPY−1.18%23.6K0.763.416B JPY2.19%Dịch vụ Thương mại
4384RAKSUL INC
1129 JPY+0.36%469K0.6966.08B JPY44.3025.48 JPY−27.77%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
4387ZUU CO LTD
1112 JPY−0.18%7.5K0.095.291B JPY−8.99 JPY−8.49%0.00%Dịch vụ Thương mại
4427EDULAB INC
375 JPY−8.31%260K1.284.181B JPY−283.91 JPY−503.93%0.00%Dịch vụ Thương mại
4766PA CO LTD
318 JPY−0.63%28.3K0.203.441B JPY76.064.18 JPY−8.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
6046LINKBAL INC
167 JPY−1.18%18.8K0.943.151B JPY−14.28 JPY+8.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
6184KAMAKURA SHINSHO LTD
631 JPY0.00%111.8K0.5824.634B JPY55.0911.45 JPY+7.70%0.63%Dịch vụ Thương mại
7094NEXTONE INC
1407 JPY−0.92%128.9K1.0914.009B JPY20.5468.49 JPY+27.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7793IMAGE MAGIC INC
1236 JPY+4.30%27.5K0.802.742B JPY14.0388.12 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
7795KYORITSU CO LTD
190 JPY+0.53%179.8K0.988.449B JPY11.4216.64 JPY+29.68%2.91%Dịch vụ Thương mại
7804B&P CO LTD
1742 JPY−0.29%2.6K0.154.018B JPY13.40130.03 JPY+24.10%2.46%Dịch vụ Thương mại
7811NAKAMOTO PACKS CO LTD
1668 JPY−0.71%70.1K1.1014.985B JPY16.11103.53 JPY−41.81%3.69%Dịch vụ Thương mại
7814JAPAN CREATIVE PLATFORM GRP CO LTD
593 JPY+0.68%20.4K0.7727.275B JPY11.5851.20 JPY+23.33%2.04%Dịch vụ Thương mại
7831WELLCO HOLDINGS CORP
136 JPY0.00%6.1K0.253.345B JPY−9.23 JPY−300.88%1.47%Dịch vụ Thương mại
7850SOUGOU SHOUKEN CO
943 JPY−1.46%1.2K0.502.87B JPY13.0872.09 JPY−28.24%2.09%Dịch vụ Thương mại
7860AVEX INC
1303 JPY−0.69%213.3K1.1159.357B JPY43.3930.03 JPY+1.19%3.81%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7863HIRAGA CO LTD
930 JPY−0.43%7000.622.703B JPY7.15130.14 JPY−14.05%3.21%Dịch vụ Thương mại
7868KOSAIDO HOLDINGS CO LTD
687 JPY−5.37%1.768M2.08102.263B JPY20.2233.98 JPY+19.11%1.18%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7875TAKEDA IP HOLDINGS CO LTD
921 JPY−3.36%17.2K0.757.805B JPY9.3098.98 JPY−20.64%2.52%Dịch vụ Thương mại
7883SUN MESSE CO LTD
390 JPY+0.26%6.7K1.086.028B JPY20.7918.76 JPY−26.86%2.06%Dịch vụ Thương mại
7901MATSUMOTO INC
3205 JPY−1.54%151.6K6.543.711B JPY48.1366.59 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
7911TOPPAN HOLDINGS INC
3563 JPY−0.92%2.693M1.411.103T JPY21.39166.56 JPY−32.69%1.33%Dịch vụ Thương mại
Mua
7912DAI NIPPON PRINTING CO
4367 JPY−1.82%968.2K1.151.151T JPY9.35467.05 JPY+36.08%1.44%Dịch vụ Thương mại
Mua
7914KYODO PRINTING CO
3160 JPY−0.63%4.8K0.5224.266B JPY11.91265.35 JPY+105.11%3.14%Dịch vụ Thương mại
7915NISSHA CO LTD
1496 JPY−1.71%129.1K0.8675.793B JPY−60.97 JPY−129.99%3.29%Dịch vụ Thương mại
Mua
7916MITSUMURA PRINTING CO
1587 JPY−0.81%4.1K0.784.901B JPY7.80203.43 JPY3.13%Dịch vụ Thương mại
7922SANKO SANGYO CO
450 JPY−0.66%6000.063.032B JPY12.2036.89 JPY2.21%Dịch vụ Thương mại
7946KOYOSHA INC
1675 JPY−0.71%6000.221.875B JPY7.90212.00 JPY+171.09%0.00%Dịch vụ Thương mại
7987NAKABAYASHI CO LTD
536 JPY−0.56%56K1.4413.927B JPY−16.47 JPY−183.61%4.08%Dịch vụ Thương mại
9474ZENRIN CO LTD
851 JPY−0.82%87.6K0.9846.913B JPY26.5432.06 JPY+5.55%3.15%Dịch vụ Thương mại
Mua