Truyền thông máy tính (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
310.363B
Giá trị vốn hóa thị trường
44.676K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
−0.84%
Hiệu suất Tháng
−14.01%
Hiệu suất Năm
−14.04%
Hiệu suất YTD
           
1724 SYNCLAYER INC
637.00-1.70%-11.00Bán Mạnh9.200K5860400.002.990B6.73101.41289.00
2763 FTGROUP CO LTD
855.00-0.35%-3.00Bán Mạnh64.100K54805500.0026.548B5.92146.03359.00
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
676.00-1.31%-9.00Bán400270400.001.753B-17.5657.00
4264 SECURE INC
823.00-0.60%-5.00Bán Mạnh67.900K55881700.003.884B98.00
4392 FUTURE INNOVATION GROUP INC
385.00-3.02%-12.00Mua314.100K120928500.0011.665B18.5921.67687.00
4770 ZUKEN ELMIC INC
306.00-1.29%-4.00Bán Mạnh13.400K4100400.001.948B16.2219.1147.00
6718 AIPHONE CO LTD
1973.00-1.74%-35.00Bán28.600K56427800.0032.811B8.67231.522003.00
6741 NIPPON SIGNAL CO
915.00-2.14%-20.00Bán Mạnh88.000K80520000.0058.318B15.9958.463009.00
6743 DAIDO SIGNAL CO
450.00-0.88%-4.00Bán Mạnh1.100K495000.008.077B10.8741.77913.00
6744 NOHMI BOSAI
1591.00-0.25%-4.00Bán85.800K136507800.0096.185B12.08132.032635.00
6745 HOCHIKI CORP
1294.00-3.07%-41.00Bán37.000K47878000.0032.952B7.40180.332065.00
6824 NEW COSMOS ELECTRONIC CO
2015.00-1.66%-34.00Bán6001209000.0025.382B6.69306.23855.00
6870 FENWAL CONTROLS OF JAPAN
1390.000.00%0.00Bán2.800K3892000.007.849B29.0447.86261.00
Tải thêm