Các công ty Nhật Bản tham gia một lĩnh vực: Electronic Technology

Những Các công ty Nhật Bản sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Electronic Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1723NIHON DENGI CO
5950 JPY+6.63%63.4K5.6447.648B JPY10.77552.61 JPY+43.65%3.66%
1724SYNCLAYER INC
698 JPY−0.57%9.1K0.703.221B JPY7.4893.31 JPY+46.66%3.58%
1775FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
6150 JPY+0.99%3.5K0.3155.307B JPY10.19603.70 JPY+37.37%2.44%
2162NMS HOLDINGS CORPORATION
360 JPY−2.70%107.2K1.166.055B JPY8.9540.24 JPY1.67%
2763FTGROUP CO LTD
1235 JPY−0.64%8K0.6836.732B JPY8.61143.50 JPY−18.22%4.45%
2795NIPPON PRIMEX INC
813 JPY+1.25%7000.154.279B JPY9.7783.23 JPY−5.04%2.46%
3076AI HOLDINGS CORPORATION
2364 JPY−0.17%188.3K1.17111.956B JPY8.22287.63 JPY+75.72%3.81%
Sức mua mạnh
3131SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
2979 JPY+0.10%6.8K0.746.06B JPY14.42206.54 JPY−53.43%4.53%
3156RESTAR HOLDINGS CORP
3010 JPY−0.99%32.3K0.5990.506B JPY15.20198.08 JPY−7.04%4.32%
3446JTEC CORPORATION
2015 JPY−1.03%38.4K0.6011.848B JPY66.7830.17 JPY+343.04%0.00%
3559P-BAN COM CORP
386 JPY+0.52%5.2K0.461.889B JPY28.5213.53 JPY−45.63%2.07%
3652DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
3085 JPY−0.64%46.8K0.359.713B JPY31.8496.90 JPY0.00%
3664MOBCAST HLDGS INC
54 JPY+1.89%537.8K0.892.41B JPY−8.53 JPY+31.10%0.00%
3753FLIGHT SOLUTIONS INC
309 JPY−0.64%16.6K0.822.922B JPY29.7810.38 JPY−21.30%0.00%
3787TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
574 JPY+0.88%5000.221.488B JPY−55.49 JPY−316.96%0.00%
3842NEXTGEN INC.
837 JPY−0.36%11.7K0.352.546B JPY−79.37 JPY−228.85%0.00%
3856ABALANCE CORPORATION
2254 JPY+11.92%691.4K0.9939.209B JPY5.85385.59 JPY+1087.17%0.44%
4021NISSAN CHEMICAL CORPORATION
6248 JPY−0.08%436.6K1.00869.646B JPY24.10259.27 JPY−16.56%2.62%
Mua
4062IBIDEN CO LTD
6954 JPY+0.77%2.311M1.02970.837B JPY27.34254.35 JPY−25.77%0.58%
Mua
4064NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1838 JPY+0.77%40K0.6017.301B JPY−20.13 JPY−112.39%3.54%
Sức mua mạnh
4185JSR CORP
4051 JPY+0.72%1.222M1.63840.929B JPY553.137.32 JPY−92.88%1.73%
Theo dõi
4187OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
3350 JPY+1.82%117.5K1.0574.214B JPY21.89153.01 JPY−29.49%1.67%
Mua
4238MIRAIAL CO.LTD
1590 JPY+1.66%79.8K0.9914.316B JPY11.23141.64 JPY−27.63%2.52%
4241ATECT CORPORATION
832 JPY−3.37%155.1K0.803.678B JPY32.1825.85 JPY−22.84%1.20%
4264SECURE INC
1550 JPY−3.06%67.8K0.897.355B JPY45.4934.08 JPY0.00%
4274HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO LTD
1304 JPY−0.46%14.8K0.645.219B JPY42.3530.79 JPY+1.80%0.77%
4341SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
812 JPY+0.12%3000.152.841B JPY−38.59 JPY−168.88%0.00%
4392FUTURE INNOVATION GROUP INC
311 JPY−2.20%191.1K1.289.167B JPY45.826.79 JPY−70.47%1.61%
4685RYOYU SYSTEMS CO LTD
3835 JPY+0.39%1.3K0.5124.411B JPY10.42367.87 JPY+46.41%3.52%
4746TOUKEI COMPUTER
3330 JPY−0.30%11.7K1.3360.749B JPY15.19219.29 JPY+15.53%3.30%
4770ZUKEN ELMIC INC
334 JPY+1.21%15.7K0.792.099B JPY16.0520.81 JPY−11.13%0.90%
4902KONICA MINOLTA INC
491.2 JPY−0.55%3.914M1.07242.609B JPY−210.67 JPY−543.86%0.00%
Theo dõi
4980DEXERIALS CORPORATION
6201 JPY+2.90%328.7K0.67359.044B JPY19.13324.18 JPY−14.23%1.13%
Mua
5133TERILOGY HOLDINGS CORPORATION
298 JPY−1.00%39.7K0.834.886B JPY0.00%
5214NIPPON ELECTRIC GLASS
3592 JPY−0.66%433.2K0.79334.154B JPY−282.90 JPY−193.44%3.34%
Theo dõi
5216KURAMOTO SEISAKUSHO CO
110 JPY−5.98%628.1K0.373.633B JPY−16.58 JPY−73805.33%0.00%
5218OHARA INC
1255 JPY0.00%126.8K1.9130.561B JPY19.4464.55 JPY−25.72%1.59%
6227AIMECHATEC LTD
5140 JPY−4.10%993.8K1.7328.938B JPY26.04197.37 JPY+556.40%0.88%
6228JET CO LTD
9940 JPY+0.30%203.8K0.6144.034B JPY26.65372.98 JPY+60.70%1.03%
6232ACSL LTD
630 JPY−2.48%136.3K0.299.184B JPY−196.98 JPY+6.03%0.00%
Theo dõi
6287SATO HOLDINGS CORPORATION
2230 JPY−0.54%70.4K1.0875.091B JPY18.66119.51 JPY−33.22%3.23%
Mua
6323RORZE CORP
22370 JPY+6.32%466.2K1.24386.583B JPY22.91976.60 JPY−28.88%0.60%
Sức mua mạnh
6336ISHII HYOKI
695 JPY+0.43%5.5K0.745.666B JPY3.51198.01 JPY+15.15%1.44%
6337TESEC CORP
2320 JPY+0.48%58.1K0.8913.104B JPY7.89294.00 JPY−27.59%4.31%
6338TAKATORI CORP
4685 JPY−0.85%94.8K0.6825.582B JPY11.50407.37 JPY+145.78%0.85%
6387SAMCO INC
5500 JPY+2.23%66.9K0.4944.18B JPY32.86167.38 JPY+10.12%0.82%
Sức mua mạnh
6413RISO KAGAKU CORP
3275 JPY−0.46%29.5K0.8581.012B JPY23.60138.78 JPY+7.37%3.66%
6424TAKAMISAWA CYBERNETICS
1495 JPY+0.95%24.7K1.776.576B JPY10.39143.94 JPY+121.10%0.94%
6436AMANO CORPORATION
3616 JPY−1.26%220.7K1.23267.161B JPY18.54195.05 JPY+36.31%3.32%
Theo dõi
6448BROTHER INDUSTRIES
2523.0 JPY+0.54%839.7K0.78644.838B JPY15.14166.65 JPY−13.80%2.70%
Mua
6457GLORY LTD
2912.5 JPY−0.24%261K1.08150.813B JPY10.16286.70 JPY2.54%
Theo dõi
6521OXIDE CORPORATION
2845 JPY−1.22%60.8K0.7031.311B JPY−29.63 JPY−168.97%0.00%
Mua
6524KOHOKU KOGYO CO LTD
4575 JPY+2.01%25.4K0.6041.175B JPY21.62211.64 JPY−38.13%1.31%
6526SOCIONEXT INC
3855 JPY+0.31%16.577M0.85687.109B JPY27.65139.41 JPY1.69%
Mua
6588TOSHIBA TEC CORP
3100 JPY−0.96%62K0.67170.604B JPY−491.90 JPY−865.96%1.29%
Mua
6599EBRAINS INC
2375 JPY+0.17%6000.443.584B JPY9.19258.34 JPY+2.72%1.14%
6613QD LASER INC
547 JPY−1.44%436.1K0.5722.817B JPY−11.71 JPY+56.38%0.00%
Theo dõi
6614SHIKINO HIGH-TECH CO LTD
2463 JPY−0.48%12.6K0.3210.901B JPY23.34105.51 JPY−9.29%0.61%
6615UMC ELECTRONICS CO TLD
346 JPY−1.98%34.8K0.729.786B JPY−9.48 JPY−122.72%0.00%
6616TOREX SEMICONDUCTOR LTD
1893 JPY+3.33%39.9K0.8020.709B JPY−146.03 JPY−138.85%2.96%
6617TAKAOKA TOKO CO LTD
2433 JPY−0.73%53.4K0.7539.277B JPY10.55230.65 JPY+17.19%2.06%
Sức mua mạnh
6626SEMITEC CORPORATION
1781 JPY+0.39%15K0.7020.252B JPY8.88200.62 JPY−31.27%1.40%
6629TECHNO HORIZON CO LTD
490 JPY−1.80%75.2K0.896.604B JPY32.4115.12 JPY0.00%
6635KK DI-NIKKO ENGINEERING
562 JPY−14.85%674.9K3.633.764B JPY10.8951.61 JPY−69.96%2.14%
6640I-PEX INC
1776 JPY−1.88%53.6K0.4933.251B JPY−68.41 JPY−850.20%2.25%
Mua
6647MORIO DENKI CO LTD
1713 JPY+2.03%1000.102.356B JPY11.38150.50 JPY+223.24%1.75%
6652IDEC CORPORATION
2864 JPY+0.74%101K0.7685.923B JPY15.11189.50 JPY−47.46%4.54%
Theo dõi
6658SHIRAI ELECTRONICS INDUSTRIAL
526 JPY−0.94%81.8K0.707.719B JPY4.80109.57 JPY−27.18%4.18%
6659MEDIA LINKS CO LTD
98 JPY−18.33%44.305M3.453.691B JPY−13.14 JPY+65.59%0.00%
6663TAIYO TECHNOLEX CO LTD
335 JPY+0.90%1.7K0.221.992B JPY−21.28 JPY−418.48%0.90%
6664OPTOELECTRONICS CO LTD
345 JPY+0.88%13.1K0.412.131B JPY−131.97 JPY−1615.03%0.00%
6666RIVER ELETEC CORP
743 JPY+0.54%51.6K0.646.412B JPY307.522.42 JPY−98.04%1.75%
6668ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO LTD
1535 JPY−0.58%36.8K0.5713.176B JPY9.97154.02 JPY−39.44%1.43%
6670MCJ CO LTD
1385 JPY+1.61%227.5K1.15135.85B JPY11.39121.62 JPY+30.51%2.38%
Sức mua mạnh
6675SAXA HOLDINGS INC
3260 JPY−1.81%15K0.5319.039B JPY8.17398.86 JPY+109.10%1.07%
6676MELCO HLDGS INC
3290 JPY+0.77%5.3K0.7452.224B JPY22.03149.34 JPY−46.97%3.65%
6677SK-ELECTRONICS CO
3290 JPY−2.08%129.5K0.5334.508B JPY11.89276.72 JPY−23.28%4.92%
Sức mua mạnh
6697TECHPOINT INC (JP)
Chứng chỉ lưu ký
1412 JPY+4.59%42.7K1.0925.975B JPY10.50134.44 JPY+6.53%5.03%
Sức mua mạnh
6698VISCO TECHNOLOGIES CORPORATION
618 JPY+0.98%4.6K0.423.892B JPY−34.37 JPY−175.73%1.29%
6703OKI ELECTRIC INDUSTRY CO
1077 JPY+0.56%382.8K0.7493.269B JPY8.68124.14 JPY1.86%
6704IWATSU ELECTRIC CO
641 JPY+0.63%10.8K0.319.51B JPY−34.01 JPY−176.34%0.00%
6707SANKEN ELECTRIC CO
7878 JPY+4.51%243.1K0.97190.153B JPY25.72306.31 JPY−8.31%0.38%
Theo dõi
6715NAKAYO INC
1152 JPY+0.35%4.5K1.285.12B JPY−62.75 JPY+66.19%1.74%
6718AIPHONE CO LTD
2819 JPY−0.11%58.1K1.0646.063B JPY10.57266.78 JPY+97.31%3.19%
Theo dõi
6721WINTEST CORP
89 JPY−3.26%115.3K0.763.884B JPY−13.90 JPY+29.98%0.00%
6723RENESAS ELECTRONICS CORP
2589.0 JPY+5.48%32.765M1.444.408T JPY13.91186.17 JPY+37.31%1.08%
Sức mua mạnh
6724SEIKO EPSON CORP
2478.5 JPY+2.38%1.222M1.10821.662B JPY14.66169.07 JPY−36.82%3.15%
Theo dõi
6727WACOM CO LTD
634 JPY+0.96%438.5K0.5999.055B JPY32.6019.45 JPY−38.20%3.15%
Sức mua mạnh
6728ULVAC INC
9496 JPY+3.11%379.2K0.72467.669B JPY40.00237.42 JPY−45.39%1.15%
Sức mua mạnh
6730AXELL CORP
2005 JPY−0.59%104.6K0.9721.696B JPY12.64158.64 JPY+46.02%3.89%
6731PIXELA CORPORATION
142 JPY−11.25%22.279M9.282.078B JPY−263.30 JPY+62.75%0.00%
6734NEWTECH CO LTD
1504 JPY+0.74%4K0.802.883B JPY10.12148.60 JPY−0.48%3.32%
6737EIZO CORP
5150 JPY−0.19%24.2K0.74105.936B JPY18.58277.24 JPY+17.86%3.20%
Theo dõi
6740JAPAN DISPLAY INC
21 JPY0.00%19.527M0.7781.488B JPY−10.78 JPY−70.86%0.00%
6741NIPPON SIGNAL CO
1011 JPY−0.69%61.1K0.3863.058B JPY15.9563.38 JPY−6.86%2.67%
6742KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING CO
473 JPY+0.85%105.8K1.0629.665B JPY13.6134.74 JPY−18.08%3.81%
6743DAIDO SIGNAL CO
436 JPY+1.40%24.3K0.757.757B JPY−12.45 JPY−156.73%2.29%
6744NOHMI BOSAI
2209 JPY−0.23%48.9K1.20133.212B JPY17.83123.88 JPY+11.44%1.95%
6745HOCHIKI CORP
2202 JPY−0.45%40.1K1.4054.353B JPY9.26237.67 JPY+53.82%3.47%
6750ELECOM CO
1585 JPY−1.00%102.4K0.52144.419B JPY15.65101.25 JPY−2.04%2.65%
Mua