Thiết bị ngoại vi máy tính (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
5175.906B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.740M
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
+2.50%
Hiệu suất Tháng
+14.83%
Hiệu suất Năm
+9.08%
Hiệu suất YTD
           
6227 AIMECHATEC LTD
1287.002.39%30.00Bán175.000K225225000.007.246B236.00
6287 SATO HOLDINGS CORPORATION
1817.000.94%17.00Mua154.300K280363100.0061.184B15.97112.74
6413 RISO KAGAKU CORP
2145.000.66%14.00Bán51.800K111111000.0061.640B18.67114.133110.00
6448 BROTHER INDUSTRIES
2277.000.80%18.00Mua620.100K1411967700.00591.941B9.65234.88
6599 EBRAINS INC
2220.00-0.22%-5.00Bán400888000.003.350B10.23217.54111.00
6638 MIMAKI ENGINEERING CO.LTD
577.000.70%4.00Bán54.700K31561900.0017.018B6.8184.271952.00
6664 OPTOELECTRONICS CO LTD
393.000.00%0.00Bán4.700K1847100.002.428B6.5360.17206.00
6676 MELCO HLDGS INC
3520.00-0.85%-30.00Bán31.300K110176000.0059.395B6.45550.641861.00
6727 WACOM CO LTD
1057.003.32%34.00Mua938.100K991571700.00170.330B15.0468.02
6734 NEWTECH CO LTD
1138.000.44%5.00Bán1.600K1820800.002.181B11.12101.84
6737 EIZO CORP
3435.002.69%90.00Mua71.400K245259000.0073.235B9.15365.57
6750 ELECOM CO
1565.001.03%16.00Mua148.300K232089500.00142.596B13.50114.89
6789 ROLAND DG CORP
3140.003.80%115.00Mua74.100K232674000.0039.119B7.73391.241142.00
6803 TEAC CORP
115.000.00%0.00Bán269.800K31027000.003.313B22.855.03599.00
6916 I-O DATA DEVICE INC
1297.000.00%0.00Mua12.300K15953100.0016.648B20.5763.04555.00
7751 CANON INC
3192.00-0.65%-21.00Mua5.084M16226851200.003338.103B15.54206.79184034.00
7752 RICOH CO
1047.00-0.66%-7.00Mua3.275M3428925000.00554.446B23.0145.82
7957 FUJICOPIAN CO LTD
1680.000.00%0.00Mua100168000.002.572B6.96241.46628.00
7999 MUTOH HOLDINGS CO LTD
2167.005.25%108.00Sức mua mạnh5.700K12351900.009.881B10.91188.76674.00
9816 STRIDERS CORPORATION
216.000.93%2.00Bán700151200.001.833B14.9614.31205.00
9880 INNOTECH CORP (JAPAN)
1331.000.38%5.00Bán23.600K31411600.0017.447B6.85201.351539.00
Tải thêm