Bao bì/Đóng gói (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
1233.074B
Giá trị vốn hóa thị trường
668.323K
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
+2.38%
Hiệu suất Tháng
+16.52%
Hiệu suất Năm
+12.28%
Hiệu suất YTD
          
3941 RENGO CO
931.00-1.17%-11.00Mua1.111M230.543B6.86137.2419451.00
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2188.000.92%20.00Bán1002.418B13.33162.64594.00
3945 SUPERBAG CO LTD
1250.001.63%20.00Sức mua mạnh6.400K1.911B-260.40700.00
3946 TOMOKU CO LTD
2022.000.70%14.00Mua66.700K33.086B6.86319.813613.00
3947 DYNAPAC CO LTD
1415.00-1.60%-23.00Bán5.200K14.034B9.04159.182307.00
3950 THE PACK CORPORATION
3220.000.78%25.00Mua37.700K61.164B23.38136.801240.00
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
897.000.22%2.00Mua1.000K19.674B13.0968.361688.00
3953 OHMURA SHIGYO CO
627.000.80%5.00Sức mua mạnh1.900K3.017B15.5739.95212.00
3954 SHOWA PAXXS CORP
1749.00-0.06%-1.00Mua3007.766B7.93220.57670.00
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
541.000.00%0.00Mua6.700K5.937B4.77113.50736.00
4251 KEIWA INCORPORATED
4980.004.62%220.00Mua124.600K43.862B39.33123.95415.00
5204 ISHIZUKA GLASS CO
2188.00-0.09%-2.00Mua4.300K9.159B-404.842075.00
5210 NIHON YAMAMURA GLASS CO
931.000.22%2.00Mua25.700K9.508B-429.042319.00
5901 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LIMITED
1365.00-0.07%-1.00Bán1.406M256.717B10.32132.3419552.00
5902 HOKKAN HOLDINGS LIMITED
1507.001.14%17.00Sức mua mạnh24.200K18.366B15.2197.972513.00
5905 NIHON SEIKAN K.K.
1250.001.63%20.00Sức mua mạnh8001.698B4.31291.18212.00
5907 JFE CONTAINER CO LTD
4320.000.23%10.00Bán2.300K12.369B6.35678.67645.00
5974 CHUGOKUKOGYO CO
823.00-1.79%-15.00Mua10.900K2.674B37.3022.47398.00
6619 W-SCOPE CORPORATION
957.00-2.35%-23.00Mua1.942M52.119B-223.541092.00
7482 SHIMOJIMA CO LTD
1300.000.08%1.00Mua26.300K30.234B-15.57807.00
7504 KOHSOKU CORP
1643.001.61%26.00Mua18.400K31.730B11.92135.65977.00
7895 CHUO KAGAKU CO
466.000.00%0.00Mua4.500K9.390B5.33108.991655.00
7899 MICS CHEMICAL CO.LTD
338.000.30%1.00Mua16.900K1.775B39.568.52105.00
7919 NOZAKI INSATSU SHIGYO CO
132.00-0.75%-1.00Bán34.000K2.268B23.115.76450.00
7923 TOIN CORP
515.000.98%5.00Bán5002.592B30.4316.76618.00
7947 FP CORP
4430.000.11%5.00Mua256.000K362.399B29.24151.344753.00
9385 SHOEI CORPORATION
862.000.82%7.00Bán84.200K6.662B10.7179.86
Tải thêm