Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

28
Cổ phiếu
1798.803B
Giá trị vốn hóa thị trường
302.284K
Khối lượng
+0.96%
Thay đổi
+15.82%
Hiệu suất Tháng
+51.01%
Hiệu suất Năm
+27.68%
Hiệu suất YTD
          
2351 ASJ INC
867.000.70%6.00Bán6.000K6.832B136.616.41162.00
2427 OUTSOURCING INC
2055.002.24%45.00Mua905.300K258.779B30.5265.8693028.00
2428 WELLNET CORP
532.000.19%1.00Mua47.900K10.013B25.4520.93
2493 E SUPPORTLINK LTD
899.00-0.11%-1.00Bán2.800K3.978B46.5019.36247.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
644.00-0.31%-2.00Bán3.700K2.193B10.5161.49503.00
3776 BROADBAND TOWER INC
220.000.92%2.00Bán357.500K13.184B139.651.56326.00
3778 SAKURA INTERNET INC
646.001.57%10.00Mua163.200K23.566B35.8517.74706.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
783.000.00%0.00Mua69.300K6.416B13.3258.77160.00
3914 JIG-SAW INC
8810.001.26%110.00Bán51.200K58.281B219.8640.35158.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
7940.002.58%200.00Mua76.500K53.910B55.41139.6752.00
3966 UZABASE INC
2546.005.60%135.00Mua184.700K93.406B-129.80611.00
4382 HEROZ INC
2116.001.10%23.00Mua87.600K31.794B153.1113.8455.00
4422 VALUENEX JAPAN INC
1011.001.20%12.00Mua2.200K2.859B-62.10
4428 SINOPS INC
1314.00-1.05%-14.00Bán7.700K8.111B140.909.4374.00
4483 JMDC INC
7820.001.30%100.00Mua232.300K439.104B161.0551.18757.00
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU
4505.00-2.49%-115.00Mua426.600K293.566B41.57111.133117.00
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
323.00-0.92%-3.00Bán11.800K4.360B17.3518.79466.00
6578 NLINKS CO LTD
309.00-4.63%-15.00Sức bán mạnh18.900K2.241B18.6417.88791.00
7068 FEEDFORCE GRP INC
924.003.12%28.00Mua114.200K23.975B49.2418.44138.00
7072 INTIMATE MERGER INC
1946.0025.87%400.00Sức mua mạnh579.400K6.046B138.0612.3140.00
7095 MACBEE PLANET INC
9330.00-2.71%-260.00Mua314.000K29.924B47.66214.5446.00
7379 CIRCULATION CO LTD
3360.007.18%225.00Bán265.200K
7833 IFIS JAPAN LTD
739.000.27%2.00Mua5.300K7.139B14.4451.05200.00
9600 I-NET CORP
1444.000.28%4.00Mua19.100K23.070B13.59105.981613.00
9640 SAISON INFORMATION SYSTEMS
2004.00-0.79%-16.00Bán5.300K32.464B16.31123.86714.00
9715 TRANSCOSMOS INC
3830.001.32%50.00Sức mua mạnh69.100K158.846B12.87293.8235760.00
9746 TKC CORPORATION
3790.000.80%30.00Mua90.700K199.783B22.02170.722770.00
9867 SOLEKIA LIMITED
5740.00-0.69%-40.00Bán3004.962B7.43777.57782.00
Tải thêm