Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Electric Utilities

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Electric Utilities. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1773YTL CORP
69 JPY−1.43%43K0.64852.381B JPY12.465.54 JPY+268.34%1.62%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
13270 JPY+2.79%476.7K0.65129.783B JPY51.62257.07 JPY+18.14%0.45%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
5074TESS HOLDINGS CO LTD
455 JPY−0.22%296K0.7532.029B JPY7.2562.78 JPY+75.26%3.90%Công ty dịch vụ công cộng
6195HOPE INC
235 JPY−1.26%68.9K1.063.862B JPY32.887.15 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
7162ASTMAX CO LTD
234 JPY−1.27%20.6K0.633.009B JPY237.200.99 JPY−88.00%2.99%Công ty dịch vụ công cộng
9221FULUHASHI EPO CORPORATION
919 JPY−0.76%19.5K0.5710.804B JPY11.9576.88 JPY+10.38%3.05%Công ty dịch vụ công cộng
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
792.4 JPY+1.68%67.879M1.471.27T JPY1.98400.32 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
1895.0 JPY0.00%2.365M1.061.433T JPY3.31572.38 JPY2.64%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
1965.0 JPY+0.77%2.978M1.171.754T JPY3.56552.54 JPY2.54%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9504CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
1004.5 JPY+0.93%2.343M0.99361.884B JPY2.74366.03 JPY0.50%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9505HOKURIKU ELECTRIC POWER CO
730.0 JPY+1.61%1.309M0.88152.398B JPY3.20228.30 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9507SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
1055.5 JPY+0.91%791.7K1.20200.724B JPY6.89153.26 JPY+344.69%1.42%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9508KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
1152.0 JPY+0.92%1.849M1.10544.581B JPY2.52457.62 JPY1.74%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9511OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY INC
1082 JPY+0.19%187.9K1.0258.766B JPY−216.20 JPY+61.99%0.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9513ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
2480.5 JPY+0.26%464K0.71454.051B JPY7.69322.57 JPY−57.95%3.83%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9517EREX CO LTD
750 JPY−0.13%304.3K0.3344.488B JPY−213.12 JPY−264.45%2.93%Công ty dịch vụ công cộng
Bán