Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
5482.372B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.190M
Khối lượng
−0.29%
Thay đổi
−8.84%
Hiệu suất Tháng
−23.70%
Hiệu suất Năm
−23.00%
Hiệu suất YTD
           
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
250.000.40%1.00Theo dõi14.900K3725000.004.188B-137.9313500.00
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1236.00-1.20%-15.00Bán144.600K178725600.0011.759B5.67222.033589.00
4238 MIRAIAL CO.LTD
1638.00-1.86%-31.00Bán198.300K324815400.0015.027B7.95209.89419.00
5214 NIPPON ELECTRIC GLASS
2512.001.33%33.00Bán540.300K1357233600.00230.615B6.00413.066251.00
6524 KOHOKU KOGYO CO LTD
7190.001.27%90.00Bán86.700K623373000.0063.900B1639.00
6618 OHIZUMI MFG CO LTD
834.00-0.24%-2.00Bán32.400K27021600.007.740B15.2655.001588.00
6635 KK DI-NIKKO ENGINEERING
475.000.00%0.00Bán7.400K3515000.002.553B11.7241.821123.00
6666 RIVER ELETEC CORP
1108.000.64%7.00Bán69.000K76452000.009.502B7.64144.12194.00
6779 NIHON DEMPA KOGYO
1501.004.24%61.00Mua860.600K1291760600.0031.673B7.58315.792378.00
6817 SUMIDA CORP
1035.00-0.10%-1.00Mua149.200K154422000.0028.173B15.5966.4518521.00
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
618.00-1.90%-12.00Bán Mạnh14.400K8899200.003.786B-25.26251.00
6844 SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING
3620.002.12%75.00Bán48.000K173760000.0036.539B6.65532.935268.00
6899 ASTI CORPORATION
2058.001.78%36.00Bán3.400K6997200.006.321B6.25323.464517.00
6905 COSEL CO LTD
844.000.24%2.00Bán104.300K88029200.0028.701B14.0160.08690.00
6912 KIKUSUI ELECTRONICS
961.00-1.54%-15.00Bán Mạnh2.700K2594700.008.139B12.1180.62317.00
6926 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO
247.000.00%0.00Mua49.000K12103000.005.523B-11.181423.00
6962 DAISHINKU CORP
908.000.78%7.00Bán619.100K562142800.0031.731B5.68158.713745.00
6966 MITSUI HIGH TEC INC
6990.000.00%0.00Bán593.400K4147866000.00255.505B13.96500.823803.00
6981 MURATA MANUFACTURING CO
6813.00-0.48%-33.00Bán2.647M18035373600.004380.295B14.02488.2977581.00
6989 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO
1048.00-1.04%-11.00Bán34.000K35632000.008.863B3.95267.791888.00
6999 KOA CORPORATION
2253.00-1.49%-34.00Bán348.600K785395800.0084.535B14.84154.104144.00
7087 WILLTEC CO LTD
836.00-0.24%-2.00Bán4.700K3929200.005.247B18.5446.234481.00
7692 EARTH INFINITY CO LTD
3850.0022.22%700.00Sức mua mạnh432.000K1663200000.009.636B-127.23
7717 V TECHNOLOGY
2637.00-2.15%-58.00Bán Mạnh77.700K204894900.0026.059B6.91390.10924.00
7739 CANON ELECTRONICS INC
1597.000.63%10.00Bán56.400K90070800.0064.846B11.36139.715243.00
7794 EDP CORPORATION
13520.001.96%260.00Mua166.800K2255136000.00
8020 KANEMATSU CORP
1438.00-1.17%-17.00Bán218.100K313627800.00121.516B6.38228.477446.00
Tải thêm