Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Electronics Distributors

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Electronics Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2469HIBINO CORPORATION COM STK
2015 JPY−0.98%17.9K0.4920.122B JPY12.26164.30 JPY1.47%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2676TAKACHIHO KOHEKI CO
3935 JPY−1.25%38K1.3235.489B JPY25.43154.71 JPY+18.11%4.07%Dịch vụ Phân phối
2693YKT CORPORATION
271 JPY+1.88%28.4K0.543.088B JPY10.3326.23 JPY−64.43%3.76%Dịch vụ Phân phối
2715ELEMATEC CORPORATION
1860 JPY+0.87%104.7K1.2275.505B JPY13.73135.42 JPY−30.41%4.83%Dịch vụ Phân phối
2737TOMEN DEVICES CORPORATION
5480 JPY+2.62%51.2K2.9836.318B JPY28.15194.67 JPY−73.13%5.62%Dịch vụ Phân phối
2760TOKYO ELECTRON DEVICE
6880 JPY−1.71%345.6K0.50215.39B JPY20.68332.62 JPY+39.54%1.87%Dịch vụ Phân phối
3054HYPER INC
304 JPY0.00%12.5K0.542.956B JPY38.157.97 JPY2.30%Dịch vụ Phân phối
3071STREAM CO.LTD.
109 JPY+0.93%23.9K0.482.947B JPY40.212.71 JPY−81.95%2.78%Dịch vụ Phân phối
3107DAIWABO HOLDINGS CO LTD
2619.0 JPY−2.29%497.6K0.96254.925B JPY99.3726.35 JPY−86.84%2.39%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3321MITACHI CO LTD
1278 JPY+6.32%206.8K4.359.574B JPY8.22155.54 JPY−33.42%4.58%Dịch vụ Phân phối
3323RECOMM CO LTD
92 JPY0.00%426.7K1.027.509B JPY19.484.72 JPY+56.27%1.74%Dịch vụ Phân phối
3374NAIGAI TEC CORP
3255 JPY+3.99%58.9K1.0810.952B JPY11.20290.70 JPY−45.12%3.77%Dịch vụ Phân phối
3562NO 1 CO LTD
980 JPY−0.51%16.4K0.846.66B JPY9.47103.48 JPY−26.65%3.86%Dịch vụ Phân phối
3565ASCENTECH K K
689 JPY−2.82%209.6K1.079.498B JPY19.3035.69 JPY+6.50%1.41%Dịch vụ Phân phối
3670KYORITSU COMPUTER & COMMUNICATION
1802 JPY−2.33%2.5K2.872.21B JPY8.28217.58 JPY+129.17%2.98%Dịch vụ Phân phối
3738T-GAIA CORPORATION
2118 JPY−0.52%137.3K1.59118.724B JPY18.90112.09 JPY−25.78%3.52%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
5283TAKAMISAWA CO
3430 JPY−1.01%3000.315.824B JPY4.86705.54 JPY+26.87%1.44%Dịch vụ Phân phối
5885GDEP ADVANCE INC
12780 JPY−4.41%558.6K3.5017.742B JPY0.46%Dịch vụ Phân phối
6973KYOEI SANGYO CO
2915 JPY−0.31%15.7K0.478.908B JPY20.86139.75 JPY−79.27%2.39%Dịch vụ Phân phối
7111INEST INC
74 JPY0.00%625.9K0.355.048B JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
7420SATORI ELECTRIC CO
2446 JPY+0.12%54.4K0.3140.199B JPY19.02128.63 JPY−18.81%3.03%Dịch vụ Phân phối
7433HAKUTO CO LTD
5860 JPY−0.85%85.7K0.76113.124B JPY20.08291.84 JPY−31.93%5.08%Dịch vụ Phân phối
7500NISHIKAWA KEISOKU CO
7000 JPY+1.60%3.8K6.0323.182B JPY11.08631.65 JPY+50.61%2.32%Dịch vụ Phân phối
7505FUSO DENTSU CO LTD
1575 JPY+0.32%9000.339.118B JPY7.98197.35 JPY+169.20%4.39%Dịch vụ Phân phối
7521MUSASHI CO LTD
1829 JPY+0.11%8000.1912.45B JPY12.44147.05 JPY−26.59%1.92%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
7537MARUBUN CORP
1510 JPY+0.53%176K0.9339.255B JPY8.69173.78 JPY−2.79%5.66%Dịch vụ Phân phối
7567SAKAE ELECTRONICS CORP
527 JPY−1.68%71.5K1.732.722B JPY8.3363.28 JPY−53.12%2.24%Dịch vụ Phân phối
7609DAITRON CO LTD
3025 JPY+0.67%28.5K0.9133.348B JPY8.36361.64 JPY−5.28%3.99%Dịch vụ Phân phối
8056BIPROGY INC
4647 JPY−0.21%187K0.54468.168B JPY18.90245.93 JPY+21.37%1.83%Dịch vụ Phân phối
Mua
8059DAIICHI JITSUGYO CO
1976 JPY−1.15%35.1K0.5465.732B JPY10.80183.04 JPY−4.16%3.20%Dịch vụ Phân phối
8060CANON MARKETING JAPAN INC
4423 JPY+1.33%183.4K1.30566.033B JPY15.72281.31 JPY+2.63%2.75%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
8068RYOYO ELECTRO CORP
4125 JPY−2.02%204K1.0278.039B JPY12.00343.62 JPY+104.42%3.33%Dịch vụ Phân phối
8084RYODEN CORPORATION
2630 JPY−1.54%109.9K2.9858.13B JPY11.61226.52 JPY−23.59%3.26%Dịch vụ Phân phối
8137SUN-WA TECHNOS CORP
2371 JPY−0.17%13.6K0.6337.541B JPY6.53363.05 JPY+13.90%4.84%Dịch vụ Phân phối
8140RYOSAN CO LTD
5330 JPY−1.84%63.3K1.22127.216B JPY18.65285.81 JPY−11.33%2.76%Dịch vụ Phân phối
8141SHINKO SHOJI CO
1221 JPY−1.53%89.7K1.1646.053B JPY9.14133.52 JPY−4.66%5.36%Dịch vụ Phân phối
8150SANSHIN ELECTRONICS CO
2367 JPY−0.92%42.1K1.359.995B JPY11.14212.48 JPY−37.12%5.86%Dịch vụ Phân phối
8151TOYO CORPORATION
1532 JPY+0.79%50.6K0.5835.947B JPY14.74103.95 JPY+86.97%3.55%Dịch vụ Phân phối
8154KAGA ELECTRONICS CO
6540 JPY−1.21%82.7K0.95173.71B JPY8.58761.83 JPY−16.80%3.47%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
8226RIKEI CORPORATION
226 JPY+2.73%362K3.543.326B JPY16.0914.05 JPY1.36%Dịch vụ Phân phối
8275FORVAL CORP
1304 JPY+0.38%15.2K0.8033.3B JPY14.5089.93 JPY+78.69%2.08%Dịch vụ Phân phối
9338INFORICH INC
4415 JPY+3.15%275.1K0.4740.145B JPY74.6759.13 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
9425REYUU JAPAN INC
609 JPY+6.10%5.138M21.643.289B JPY−14.14 JPY+81.01%0.00%Dịch vụ Phân phối
9444TOSHIN HOLDINGS CO LTD
690 JPY0.00%6.2K1.654.462B JPY9.9469.44 JPY+89.48%3.48%Dịch vụ Phân phối