Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

157
Cổ phiếu
9202.603B
Giá trị vốn hóa thị trường
127.421K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
−1.80%
Hiệu suất Tháng
−12.23%
Hiệu suất Năm
−21.47%
Hiệu suất YTD
          
1417 MIRAIT HLDG CORP
1299.004.00%50.00Mua375.100K132.708B5.45230.8412361.00
1429 NIPPON AQUA CO LTD
637.00-1.09%-7.00Sức mua mạnh77.000K20.250B15.8839.50475.00
1431 LIB WORK CO LTD
1410.001.44%20.00Bán5.800K7.345B17.6078.89135.00
1433 BESTERRA CO LTD
947.001.07%10.00Mua25.100K7.725B127.867.29
1434 JESCO HOLDINGS INC
254.008.09%19.00Bán24.100K1.499B-36.69622.00
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
260.001.17%3.00Bán129.000K4.075B6.0641.39153.00
1446 CANDEAL CO LTD
430.006.97%28.00Bán90.800K3.955B22.8217.49629.00
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
323.000.62%2.00Bán207.300K12.791B-12.861283.00
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
187.00-0.53%-1.00Bán7.300K815.213M-98.7725.00
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
868.0011.28%88.00Mua118.800K13.556B16.9544.60154.00
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1583.00-3.00%-49.00Bán13.000K8.708B5.97250.30501.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
474.00-1.66%-8.00Bán71.100K5.379B8.2253.47174.00
1718 MIKIKOGYO CO LTD
2980.001.71%50.00Bán5003.217B3.00979.91577.00
1719 HAZAMA ANDO CORP
679.001.95%13.00Bán827.800K130.833B8.4674.983966.00
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
552.001.28%7.00Bán575.800K57.464B3.39156.162784.00
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
2673.002.65%69.00Mua498.700K324.397B13.05188.1216700.00
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
493.005.12%24.00Mua55.100K18.268B14.9330.35550.00
1730 ASO FOAM CRETE CO
425.003.91%16.00Mua7001.396B19.8320.3299.00
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3085.001.82%55.00Bán2001.911B6.09497.13211.00
1737 MESCO INC
650.000.78%5.00Bán1.700K8.302B21.4529.14370.00
1738 NITTOH CORPORATION
378.006.48%23.00Bán1.100K1.496B5.4965.79402.00
1739 SEEDHEIWA CO LTD
601.002.56%15.00Mua4.300K3.201B3.18161.04135.00
1743 KOATSU KOGYO CO
3350.000.30%10.00Sức bán mạnh1002.540B11.72285.09273.00
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
4490.00-2.92%-135.00Bán1.800K2.928B6.08706.68
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2369.004.32%98.00Mua49.400K75.661B7.72273.303915.00
1764 KUDO CORP
1709.00-0.93%-16.00Bán5001.965B4.97346.35542.00
1768 SONEC CORP
693.009.65%61.00Mua4.000K4.790B9.5863.35120.00
1770 FUJITA ENGINEERING CO
618.00-0.32%-2.00Bán2.600K5.658B4.76127.17578.00
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
392.000.51%2.00Bán4.600K1.966B8.57114.94236.00
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
705.00-0.28%-2.00Bán4.800K6.987B6.43113.57476.00
1780 YAMAURA CORP
746.001.22%9.00Bán31.600K12.795B13.0652.67358.00
1782 JOBAN KAIHATSU CO
4200.00-0.59%-25.00Bán4003.313B3.361257.11388.00
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
38.000.00%0.00Bán23.700K2.133B33.941.09180.00
1788 SANTO CO LTD
2081.00-2.35%-50.00Bán1001.494B19.17113.7387.00
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
685.000.29%2.00Bán10.100K4.356B30.7621.16156.00
1795 MASARU CORPORATION
2854.00-3.06%-90.00Bán1002.423B6.87407.51141.00
1798 MORIYA CORPORATION
1600.00-1.42%-23.00Bán4003.544B5.38301.40415.00
1801 TAISEI CORP
3350.001.36%45.00Mua989.000K685.705B5.87552.6114433.00
1802 OBAYASHI CORP
979.002.62%25.00Mua2.929M664.540B5.28175.2214739.00
1802 OBAYASHI CORP
826.00-2.82%-24.00Bán1.000K637.270B4.71175.2214739.00
1803 SHIMIZU CORP
846.001.81%15.00Mua2.431M619.301B5.32149.2016184.00
1803 SHIMIZU CORPORATION
810.00-4.71%-40.00Bán300619.301B5.70149.2016184.00
1805 TOBISHIMA CORP
993.001.53%15.00Bán103.400K18.770B4.04235.341351.00
1807 WATANABE SATO CO LTD
1579.000.00%0.00Bán5005.079B5.57285.76488.00
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
619.000.98%6.00Bán26.500K18.709B6.6886.66772.00
1811 ZENITAKA CORP
3510.007.83%255.00Mua6.100K22.347B5.47544.23953.00
1812 KAJIMA CORP
1090.000.18%2.00Mua2.150M542.309B5.55188.5718297.00
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
741.000.27%2.00Bán11.700K7.736B3.73185.01572.00
1815 TEKKEN CORP
2274.000.26%6.00Bán46.900K35.081B6.48335.971906.00
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
438.00-1.13%-5.00Bán1.604M70.954B4.29101.054560.00
1822 DAIHO CORPORATION
2195.000.41%9.00Mua118.500K36.117B6.94299.921639.00
1824 MAEDA CORP
844.001.20%10.00Mua709.700K146.945B5.19152.824224.00
1826 SATA CONSTRUCTION CO
345.000.58%2.00Mua18.800K5.009B12.0226.63462.00
1827 NAKANO CORPORATION
341.001.19%4.00Bán34.400K12.064B4.5874.071390.00
1828 TANABE ENGINEERING CORP
641.001.58%10.00Bán11.200K6.699B3.70157.241035.00
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
564.00-3.75%-22.00Bán1.700K12.141B8.7464.501428.00
1833 OKUMURA CORP
2336.003.04%69.00Mua222.300K80.802B8.53242.722074.00
1835 TOTETSU KOGYO CO
2773.000.51%14.00Bán78.400K95.462B9.97278.061835.00
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
809.00-1.82%-15.00Bán6002.847B14.9653.61137.00
1844 OHMORI CO LTD
180.001.69%3.00Bán59.500K2.566B8.6520.3796.00
1847 ICHIKEN CO LTD
1142.00-1.55%-18.00Bán40.300K8.212B2.68419.04624.00
1848 FUJI P.S CORPORATION
506.008.12%38.00Mua22.700K8.507B10.7740.68420.00
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
240.001.69%4.00Bán24.700K6.919B-56.58512.00
1852 ASANUMA CORP
3345.000.75%25.00Bán84.900K29.910B5.21696.471427.00
1853 MORI-GUMI CO LTD
226.001.35%3.00Bán42.100K7.336B7.6227.70350.00
1860 TODA CORP
630.001.29%8.00Mua607.900K184.591B5.9198.105296.00
1861 KUMAGAI GUMI CO
2409.001.18%28.00Bán234.000K107.400B6.48355.914032.00
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2370.001.20%28.00Bán8.300K15.089B12.68184.521009.00
1867 UEKI CORP
2446.004.53%106.00Mua1.300K8.101B5.40451.62950.00
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
751.000.40%3.00Bán36.900K32.031B6.24111.241109.00
1881 NIPPO CORPORATION
2335.002.05%47.00Mua203.200K273.780B11.23202.236087.00
1882 TOA ROAD CORPORATION
2985.001.50%44.00Mua12.300K14.539B8.81308.811553.00
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
1997.003.63%70.00Bán438.200K153.586B7.61235.372511.00
1884 NIPPON ROAD CO LTD
6370.002.74%170.00Bán14.200K55.729B7.89749.141911.00
1885 TOA CORPORATION
1354.000.59%8.00Bán98.200K25.818B5.67236.591737.00
1887 JDC CORPORATION
559.001.08%6.00Mua540.200K45.455B6.2482.111039.00
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1166.001.30%15.00Bán53.700K14.793B3.80296.03758.00
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
445.001.37%6.00Mua335.000K39.582B5.7473.301564.00
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
2945.000.00%0.00Bán4.100K6.062B4.79614.57694.00
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
549.000.00%0.00Mua1.331M152.389B6.3282.533319.00
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3850.00-0.13%-5.00Bán10011.491B61.0568.72170.00
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
798.000.50%4.00Mua119.300K31.027B6.19124.37907.00
1899 FUKUDA CORP
4295.003.25%135.00Mua22.400K37.972B6.48619.362094.00
1904 TAISEI ONCHO CO
1613.000.81%13.00Bán4.200K10.727B5.66277.75789.00
1905 TENOX CORP
750.003.16%23.00Mua4.300K4.882B5.17141.14277.00
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
385.002.94%11.00Sức mua mạnh62.800K9.538B31.4611.35409.00
1921 TOMOE CORPORATION
337.002.74%9.00Mua56.000K12.705B7.2242.92426.00
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
725.002.55%18.00Mua99.100K29.239B8.4381.66915.00
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
910.000.44%4.00Bán22.500K20.014B6.02138.641055.00
1934 YURTEC CORPORATION
613.006.79%39.00Mua133.200K41.406B8.5366.274846.00
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1791.008.61%142.00Mua239.200K40.720B13.67118.421482.00
1939 YONDENKO CORP
2375.001.37%32.00Mua2.700K18.388B10.47212.832459.00
1941 CHUDENKO CORP
2198.001.57%34.00Mua55.100K117.132B18.52109.164210.00
1942 KANDENKO CO LTD
848.000.12%1.00Bán567.800K170.556B8.57104.959818.00
1944 KINDEN CORPORATION
1688.002.74%45.00Sức mua mạnh981.500K341.479B10.20153.2710867.00
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2108.00-0.89%-19.00Bán56.600K73.828B12.55165.403042.00
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2173.000.93%20.00Mua81.600K124.236B11.26177.664446.00
1951 KYOWA EXEO CORP
2373.002.95%68.00Mua432.400K253.019B11.75190.4713151.00
1954 NIPPON KOEI CO
3010.00-0.99%-30.00Mua30.000K42.208B9.08301.545497.00
1959 KYUDENKO CORP
2809.00-0.64%-18.00Bán225.000K192.064B6.76401.139862.00
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
556.000.72%4.00Bán9009.201B12.3744.381285.00
1961 SANKI ENGINEERING CO
1187.001.63%19.00Mua175.400K65.991B6.14181.542394.00
1966 TAKADA CORPORATION
671.004.03%26.00Mua42.600K3.842B8.68216.281668.00
1967 YAMATO CORPORATION
650.004.50%28.00Mua55.200K15.489B5.13112.81890.00
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2203.00-0.09%-2.00Bán38.000K40.993B10.73201.141942.00
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
500.000.20%1.00Bán3001.152B7.0070.0555.00
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
3035.004.66%135.00Mua6.500K18.774B7.32395.89958.00
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
725.003.42%24.00Mua68.900K34.684B7.3186.68641.00
1980 DAI-DAN CO LTD
2789.00-1.13%-32.00Sức mua mạnh46.200K57.836B8.29301.631600.00
1981 KYOWANISSEI CO LTD
687.00-6.15%-45.00Theo dõi1008.427B8.3987.30836.00
1982 HIBIYA ENGINEERING
1880.000.64%12.00Mua39.400K43.120B12.43139.48920.00
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
428.001.18%5.00Bán4.900K3.809B3.06142.25181.00
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1291.00-0.69%-9.00Bán8.500K2.734B4.30310.08118.00
1999 SAITA HOLDINGS
2000.006.38%120.00Bán1001.180B2.17923.08259.00
2153 E J HOLDINGS INC
1300.004.50%56.00Mua19.800K8.423B4.53263.171377.00
2311 EPCO CO LTD
870.001.16%10.00Bán14.500K7.049B16.0348.04628.00
2325 NJS CO. LTD
1621.005.19%80.00Mua14.700K14.770B8.09173.10814.00
2362 YUMESHIN HOLDINGS
555.00-0.18%-1.00Bán485.300K40.535B17.3530.9110499.00
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
1857.001.75%32.00Bán6.500K10.356B7.05258.962749.00
3431 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
1552.002.11%32.00Bán28.800K10.209B2.83530.66652.00
4420 ESOL CO LTD
989.002.38%23.00Bán212.300K19.345B29.1932.41449.00
4642 ORIGINAL ENGINEERING
807.00-0.12%-1.00Bán1.700K4.571B9.6783.43381.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
660.000.92%6.00Mua56.800K22.196B11.8453.111902.00
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
1422.00-1.73%-25.00Bán2001.247B8.84163.77315.00
4707 KITAC CORP
234.000.43%1.00Bán3.800K1.350B8.8526.56164.00
4712 KEYHOLDER INC
56.003.70%2.00Mua632.500K8.784B512.00
5011 NICHIREKI CO LTD
1351.000.22%3.00Sức mua mạnh37.700K36.041B22.6553.82831.00
5015 BP CASTROL KK
1117.00-0.45%-5.00Bán20.200K26.011B15.1273.94108.00
5284 YAMAU CO LTD
325.000.31%1.00Bán5.000K1.995B2.35134.31767.00
5742 NIC AUTOTEC INC
740.00-1.46%-11.00Bán1.800K4.261B22.6432.99251.00
5911 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
1947.000.99%19.00Mua95.900K76.665B9.07197.991749.00
5912 OSJB HOLDINGS CORP
232.000.43%1.00Bán400.400K26.940B3.8258.38840.00
5915 KOMAIHALTEC INC
1495.00-0.86%-13.00Mua6.000K6.788B-445.66560.00
5918 TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO
4065.000.12%5.00Bán1009.113B45.3292.12372.00
5921 KAWAGISHI BRIDGE WORKS CO LTD
1990.00-0.45%-9.00Bán3.100K5.509B4.60413.09325.00
5922 NASU DENKI-TEKKO CO
8150.004.62%360.00Bán18.600K8.504B1.674257.54464.00
5923 TAKADA KIKO STEEL CONSTRUCTION CO
2263.001.75%39.00Bán9004.833B4.72457.19277.00
6044 SANKI SERVICE CORPORATION
1016.001.30%13.00Mua21.800K5.713B19.7549.27357.00
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
143.000.70%1.00Bán68.500K3.075B796.930.1896.00
6171 C.E.MANAGEMENT INTEGRATED LABORATOR
324.000.93%3.00Mua36.700K4.620B14.5721.17417.00
6173 AQUALINE LTD
763.003.53%26.00Mua1.300K1.305B-37.29335.00
6289 GIKEN LTD
3700.001.37%50.00Mua123.600K96.630B24.61144.42597.00
6330 TOYO ENGINEERING CORP
335.00-0.89%-3.00Bán185.600K18.519B3997.00
6331 MITSUBISHI KAKOKI KAISHA
1592.00-0.13%-2.00Mua27.600K12.127B7.16216.81872.00
6366 CHIYODA CORP
219.000.46%1.00Bán2.099M53.088B-274.095243.00
6369 TOYO KANETSU KK
1938.00-1.87%-37.00Bán41.100K15.588B6.77263.20996.00
6379 RAIZNEXT CORPORATION
1226.00-0.65%-8.00Mua147.000K66.681B5.71215.721428.00
6474 NACHI-FUJIKOSHI CORP
2725.002.48%66.00Bán75.900K66.148B9.17283.467456.00
7565 MANSEI CORP
2022.004.23%82.00Bán5004.571B10.16196.85178.00
7578 NICHIRYOKU CO LTD
790.000.64%5.00Bán2.200K979.794M6.27127.33115.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất