Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

156
Cổ phiếu
9986.542B
Giá trị vốn hóa thị trường
835.844K
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
+4.37%
Hiệu suất Tháng
+19.88%
Hiệu suất Năm
+18.45%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
1400RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
120 JPY0.00%0 JPY
Bán
60.9K7.308M JPY1.561B JPY18.566.46 JPY66
1414SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
5776 JPY0.59%34 JPY
Mua
152.5K880.84M JPY308.37B JPY24.59234.86 JPY951
1417MIRAIT ONE CORPORATION
1769.5 JPY0.43%7.5 JPY
Mua
297.8K526.957M JPY167.38B JPY11.69151.42 JPY
1418INTERLIFE HLDG CO LTD
213 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
24.9K5.304M JPY4.141B JPY19.3910.98 JPY201
1431LIB WORK CO LTD
811 JPY0.50%4 JPY
Mua
17.6K14.274M JPY18.089B JPY51.5515.73 JPY302
1433BESTERRA CO LTD
950 JPY−0.21%−2 JPY
Mua
52.8K50.16M JPY8.436B JPY−7.08 JPY115
1434JESCO HOLDINGS INC
500 JPY−0.40%−2 JPY
Mua
15.5K7.75M JPY3.428B JPY3.65137.62 JPY642
1443GIKEN HOLDINGS CO LTD
225 JPY−1.75%−4 JPY
Mua
144.5K32.513M JPY3.718B JPY11.1020.27 JPY
1450TANAKEN
2331 JPY0.00%0 JPY
Bán
6001.399M JPY10.139B JPY9.33249.86 JPY
1712DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
992 JPY−0.80%−8 JPY
Mua
90.9K90.173M JPY16.799B JPY23.0543.04 JPY186
1716DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1239 JPY−0.88%−11 JPY
Bán
47.5K58.853M JPY14.229B JPY8.34148.61 JPY640
1717MEIHO FACILITY WORKS
750 JPY1.21%9 JPY
Mua
41K30.75M JPY8.492B JPY13.3556.52 JPY
1718MIKIKOGYO CO LTD
4435 JPY0.80%35 JPY
Sức mua mạnh
1.8K7.983M JPY4.81B JPY5.54800.14 JPY535
1719HAZAMA ANDO CORP
1028 JPY−0.68%−7 JPY
Mua
557.1K572.699M JPY186.528B JPY10.9394.07 JPY
1721COMSYS HOLDINGS CORP
2760.5 JPY−1.97%−55.5 JPY
Theo dõi
827.2K2.283B JPY327.091B JPY17.39159.03 JPY
1726BR. HOLDINGS CORPORATION
383 JPY0.52%2 JPY
Sức mua mạnh
145.8K55.841M JPY17.211B JPY17.0922.61 JPY
1730ASO FOAM CRETE CO
425 JPY0.95%4 JPY
Mua
1.9K807.5K JPY1.437B JPY−5.18 JPY
1743KOATSU KOGYO CO
1152 JPY−0.26%−3 JPY
Bán
1.6K1.843M JPY2.631B JPY7.96144.77 JPY293
1758TAIYO KISOKOGYO CO
7960 JPY5.01%380 JPY
Sức mua mạnh
6.5K51.74M JPY5.202B JPY8.93891.15 JPY221
1768SONEC CORP
969 JPY−0.72%−7 JPY
Bán Mạnh
5.3K5.136M JPY7.13B JPY10.2894.29 JPY
1770FUJITA ENGINEERING CO
909 JPY0.89%8 JPY
Theo dõi
1.6K1.454M JPY8.228B JPY6.51139.55 JPY
1775FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
3595 JPY0.42%15 JPY
Bán
4K14.38M JPY32.195B JPY7.13504.38 JPY
1776SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
896 JPY−0.88%−8 JPY
Bán
13.3K11.917M JPY8.252B JPY13.0068.95 JPY
1780YAMAURA CORP
1161 JPY−0.34%−4 JPY
Bán
25.4K29.489M JPY22.05B JPY12.2095.15 JPY
1786ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
295 JPY−0.34%−1 JPY
Bán
887.5K261.813M JPY39.214B JPY8.7433.76 JPY
1788SANTO CO LTD
3885 JPY0.00%0 JPY
Mua
5001.943M JPY2.361B JPY9.84394.67 JPY97
1789ETS HOLDINGS CO LTD
650 JPY−0.91%−6 JPY
Bán
6.5K4.225M JPY4.178B JPY18.0835.95 JPY244
1793OHMOTO GUMI CO
7500 JPY1.49%110 JPY
Mua
9006.75M JPY37.741B JPY70.87105.82 JPY
1795MASARU CORPORATION
3335 JPY0.00%0 JPY
Mua
100333.5K JPY2.91B JPY15.55214.44 JPY148
1798MORIYA CORPORATION
2260 JPY0.00%0 JPY
Bán
300678K JPY4.962B JPY5.50410.69 JPY
1799DAIICHI KENSETSU CORP
1481 JPY−1.20%−18 JPY
Bán
1.2K1.777M JPY30.447B JPY11.14132.89 JPY
1801TAISEI CORP
4553 JPY−2.04%−95 JPY
Bán
981.9K4.471B JPY828.5B JPY18.82241.90 JPY
1803SHIMIZU CORP
868.9 JPY−1.49%−13.1 JPY
Mua
2.331M2.025B JPY612.871B JPY13.1166.28 JPY
1805TOBISHIMA CORP
1252 JPY−0.16%−2 JPY
Sức mua mạnh
129.9K162.635M JPY23.989B JPY7.88158.80 JPY
1807WATANABE SATO CO LTD
2537 JPY1.40%35 JPY
Sức mua mạnh
1.1K2.791M JPY6.874B JPY17.32146.50 JPY
1810MATSUI CONSTRUCTION CO
670 JPY0.30%2 JPY
Bán
36.8K24.656M JPY20.388B JPY11.6657.48 JPY
1811ZENITAKA CORP
2968 JPY−2.85%−87 JPY
Bán
13.8K40.958M JPY21.881B JPY9.47313.46 JPY
1812KAJIMA CORP
2060.5 JPY−1.74%−36.5 JPY
Mua
2.481M5.112B JPY1.019T JPY9.04227.98 JPY
1813FUDO TETRA CORP
1785 JPY0.96%17 JPY
Mua
72.2K128.877M JPY26.9B JPY12.54142.31 JPY
1814DAISUE CONSTRUCTION CO
1274 JPY−0.93%−12 JPY
Theo dõi
49.2K62.681M JPY13.485B JPY10.09126.32 JPY
1815TEKKEN CORP
1978 JPY−0.30%−6 JPY
Mua
37.5K74.175M JPY30.958B JPY12.78154.74 JPY
1821SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
366 JPY0.27%1 JPY
Theo dõi
1.161M424.999M JPY57.047B JPY−164.31 JPY
1822DAIHO CORPORATION
3780 JPY−0.66%−25 JPY
Bán Mạnh
43K162.54M JPY63.389B JPY23.29165.37 JPY
1826SATA CONSTRUCTION CO
440 JPY−1.35%−6 JPY
Bán Mạnh
26.9K11.836M JPY6.92B JPY5.1485.62 JPY
1827NAKANO CORPORATION
377 JPY−0.79%−3 JPY
Bán
52.1K19.642M JPY13.06B JPY6.7755.69 JPY
1828TANABE ENGINEERING CORP
1070 JPY0.38%4 JPY
Mua
7.4K7.918M JPY11.407B JPY6.91154.77 JPY
1833OKUMURA CORP
3945 JPY−0.38%−15 JPY
Mua
174.6K688.797M JPY145.83B JPY12.89306.05 JPY
1835TOTETSU KOGYO CO
2593 JPY−0.80%−21 JPY
Bán
72.1K186.955M JPY89.988B JPY11.29229.65 JPY
1841SANYU CONSTRUCTION CO
909 JPY−0.11%−1 JPY
Bán
900818.1K JPY3.259B JPY27.4633.11 JPY
1844OHMORI CO LTD
194 JPY0.00%0 JPY
Mua
143.8K27.897M JPY3.037B JPY7.3627.07 JPY131
1847ICHIKEN CO LTD
1875 JPY−0.58%−11 JPY
Bán
20.4K38.25M JPY13.692B JPY8.00235.32 JPY
1848FUJI P.S CORPORATION
434 JPY−0.23%−1 JPY
Bán Mạnh
7.1K3.081M JPY7.72B JPY62.626.93 JPY
1850NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
334 JPY−0.30%−1 JPY
Bán
19.1K6.379M JPY9.657B JPY5.0865.77 JPY
1853MORI-GUMI CO LTD
299 JPY0.00%0 JPY
Bán
10.9K3.259M JPY9.792B JPY18.7215.97 JPY
1860TODA CORP
803.2 JPY0.17%1.4 JPY
Mua
1.196M960.547M JPY245.913B JPY22.5435.64 JPY
1861KUMAGAI GUMI CO
3090 JPY−0.96%−30 JPY
Mua
196.5K607.185M JPY136.327B JPY17.18179.87 JPY
1866KITANO CONSTRUCTION CORP
2938 JPY−0.27%−8 JPY
Bán
10.8K31.73M JPY18.278B JPY5.00587.26 JPY919
1867UEKI CORP
1301 JPY0.54%7 JPY
Bán
9.6K12.49M JPY8.563B JPY6.34205.16 JPY
1870YAHAGI CONSTRUCTION CO
1097 JPY−2.05%−23 JPY
Mua
106.3K116.611M JPY48.248B JPY10.47104.82 JPY
1871P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
716 JPY0.56%4 JPY
Sức mua mạnh
198K141.768M JPY33.272B JPY8.7981.44 JPY
1879SHINNIHON CORP
1141 JPY−1.47%−17 JPY
Mua
126.3K144.108M JPY67.697B JPY5.55205.49 JPY
1882TOA ROAD CORPORATION
4115 JPY−0.48%−20 JPY
Mua
40.8K167.892M JPY41.797B JPY18.23225.74 JPY
1884NIPPON ROAD CO LTD
8710 JPY−1.80%−160 JPY
Mua
13.7K119.327M JPY69.339B JPY13.42648.98 JPY
1885TOA CORPORATION
3140 JPY0.00%0 JPY
Mua
85K266.9M JPY59.019B JPY14.12223.95 JPY
1887JDC CORPORATION
578 JPY−0.52%−3 JPY
Bán
251.7K145.483M JPY47.952B JPY9.3062.14 JPY1.106K
1888WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
3330 JPY1.52%50 JPY
Bán
33.2K110.556M JPY41.826B JPY7.80426.75 JPY
1890TOYO CONSTRUCTION CO
1005 JPY0.50%5 JPY
Sức mua mạnh
365K366.825M JPY93.982B JPY16.7160.16 JPY
1893PENTA OCEAN CONSTRUCTION
735.6 JPY−0.66%−4.9 JPY
Mua
1.536M1.13B JPY211.099B JPY306.262.40 JPY
1897KANESHITA CONSTRUCTION CO
2805 JPY−0.18%−5 JPY
Mua
5001.403M JPY6.048B JPY80.6234.79 JPY188
1898SEIKITOKYU KOGYO CO
1295 JPY−0.31%−4 JPY
Mua
286.3K370.759M JPY46.717B JPY41.7031.06 JPY
1899FUKUDA CORP
4580 JPY−1.19%−55 JPY
Bán Mạnh
7.3K33.434M JPY39.501B JPY12.53365.49 JPY2.23K
1904TAISEI ONCHO CO
2017 JPY0.00%0 JPY
Mua
300605.1K JPY12.775B JPY8.14247.76 JPY
1905TENOX CORP
1000 JPY−0.20%−2 JPY
Mua
1K1M JPY6.354B JPY13.9373.43 JPY
1914JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
501 JPY−0.79%−4 JPY
Bán
21.6K10.822M JPY10.727B JPY19.7225.41 JPY
1921TOMOE CORPORATION
445 JPY−1.77%−8 JPY
Theo dõi
47.9K21.316M JPY17.929B JPY5.5580.20 JPY
1926RAITO KOGYO CO LTD
1924 JPY0.37%7 JPY
Bán
166.1K319.576M JPY90.806B JPY10.08190.94 JPY
1929NITTOC CONSTRUCTION CO
987 JPY0.30%3 JPY
Mua
75.6K74.617M JPY41.04B JPY11.6784.54 JPY
1930HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
864 JPY−1.71%−15 JPY
Theo dõi
31K26.784M JPY24.605B JPY14.8558.16 JPY
1934YURTEC CORPORATION
816 JPY−0.85%−7 JPY
Bán
110.4K90.086M JPY58.855B JPY8.9091.66 JPY
1938NIPPON RIETEC CO LTD
1374 JPY−0.29%−4 JPY
Theo dõi
37.4K51.388M JPY34.658B JPY16.1585.07 JPY
1939YONDENKO CORP
2103 JPY1.40%29 JPY
Mua
42K88.326M JPY32.602B JPY8.79239.18 JPY
1941CHUDENKO CORP
2192 JPY−0.27%−6 JPY
Bán
95.4K209.117M JPY120.885B JPY−125.59 JPY
1942KANDENKO CO LTD
1069 JPY−0.09%−1 JPY
Mua
529.9K566.463M JPY218.607B JPY10.32103.59 JPY
1944KINDEN CORPORATION
1905.5 JPY0.13%2.5 JPY
Mua
609.5K1.161B JPY390.012B JPY13.60140.15 JPY
1945TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
955 JPY−1.75%−17 JPY
Mua
30.8K29.414M JPY33.276B JPY15.4361.90 JPY
1946TOENEC CORP
3620 JPY0.42%15 JPY
Mua
12.1K43.802M JPY67.377B JPY−296.85 JPY
1949SUMITOMO DENSETSU CO
2880 JPY1.80%51 JPY
Mua
59.4K171.072M JPY100.646B JPY10.87265.05 JPY
1950NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1881 JPY−1.62%−31 JPY
Theo dõi
71.4K134.303M JPY117.535B JPY16.12116.65 JPY
1951EXEO GROUP INC
2756.5 JPY−0.24%−6.5 JPY
Mua
506K1.395B JPY283.649B JPY13.45205.08 JPY
1952SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2204 JPY−1.52%−34 JPY
Mua
24.2K53.337M JPY52.184B JPY9.23239.66 JPY
1954NIPPON KOEI CO
3675 JPY−0.68%−25 JPY
Theo dõi
65K238.875M JPY55.746B JPY13.12280.17 JPY6.163K
1959KYUDENKO CORP
3888 JPY0.88%34 JPY
Mua
234K909.792M JPY273.04B JPY10.45371.92 JPY
1960SANYO ENGINEERING & CONS INC
628 JPY−1.26%−8 JPY
Bán
1.2K753.6K JPY10.384B JPY23.4526.78 JPY
1961SANKI ENGINEERING CO
1486 JPY0.41%6 JPY
Theo dõi
134.9K200.461M JPY81.717B JPY17.3886.06 JPY
1963JGC HOLDINGS CORPORATION
1786.0 JPY−2.16%−39.5 JPY
Mua
1.86M3.323B JPY461.232B JPY14.61122.28 JPY
1965TECHNO RYOWA LTD
913 JPY0.11%1 JPY
Mua
10.2K9.313M JPY19.856B JPY8.50107.43 JPY
1966TAKADA CORPORATION
999 JPY−0.40%−4 JPY
Bán
33K32.967M JPY6.348B JPY8.80260.14 JPY
1967YAMATO CORPORATION
892 JPY−1.33%−12 JPY
Bán
29K25.868M JPY23.193B JPY11.0680.68 JPY
1968TAIHEI DENGYO KAISHA
4210 JPY0.00%0 JPY
Mua
28.1K118.301M JPY79.984B JPY7.54558.35 JPY
1972SANKO METAL INDUSTRIAL CO
4220 JPY−1.75%−75 JPY
Mua
35.9K151.498M JPY16.561B JPY6.86615.18 JPY