Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

167
Cổ phiếu
10245.973B
Giá trị vốn hóa thị trường
662.201K
Khối lượng
−0.07%
Thay đổi
−6.96%
Hiệu suất Tháng
+3.41%
Hiệu suất Năm
+1.75%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
222.00-2.20%-5.00Sức bán mạnh46.400K10300800.002.953B50.774.6969.00
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4940.00-0.30%-15.00Mua181.200K895128000.00266.105B22.23222.92916.00
1417 MIRAIT HLDG CORP
1963.00-0.46%-9.00Bán167.800K329391400.00197.188B7.43265.4812882.00
1429 NIPPON AQUA CO LTD
685.001.48%10.00Mua36.100K24728500.0021.810B19.5534.53487.00
1431 LIB WORK CO LTD
809.00-0.98%-8.00Sức bán mạnh40.900K33088100.0018.313B54.3015.05244.00
1433 BESTERRA CO LTD
1260.00-1.64%-21.00Bán39.000K49140000.0011.010B29.8043.1994.00
1434 JESCO HOLDINGS INC
490.00-0.41%-2.00Bán13.700K6713000.003.273B7.1070.02574.00
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
201.00-2.90%-6.00Bán108.300K21768300.003.361B4.7843.33162.00
1446 CANDEAL CO LTD
502.00-1.18%-6.00Bán13.300K6676600.005.448B-6.79
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
1146.000.00%0.00Mua213.700K244900200.0040.553B233.884.901372.00
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
357.00-0.83%-3.00Bán6.900K2463300.002.130B-61.6827.00
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
1596.00-3.51%-58.00Bán86.900K138692400.0027.786B22.6473.07177.00
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1273.000.08%1.00Bán12.000K15276000.0014.479B8.44150.74608.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
813.00-3.10%-26.00Sức bán mạnh84.900K69023700.009.615B13.7762.63173.00
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4205.00-0.94%-40.00Bán4001682000.004.641B7.07600.33551.00
1719 HAZAMA ANDO CORP
867.001.17%10.00Mua556.500K482485500.00154.570B9.5589.933857.00
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
654.00-1.06%-7.00Bán281.100K183839400.0069.198B-55.353010.00
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
2498.00-0.44%-11.00Bán609.400K1522281200.00311.503B9.62262.0617066.00
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
346.00-1.14%-4.00Bán195.200K67539200.0015.810B7.0849.76556.00
1730 ASO FOAM CRETE CO
438.00-6.21%-29.00Sức bán mạnh26.000K11388000.001.594B28.1016.62102.00
1737 MESCO INC
909.000.00%0.00Bán2.800K2545200.0011.610B63.5414.31384.00
1739 MELDIA DEVELOPMENT&CONST CO LTD
710.00-3.40%-25.00Bán16.200K11502000.004.473B4.08179.94173.00
1743 KOATSU KOGYO CO
3430.000.00%0.00Bán200686000.002.600B4.04848.27
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
4850.00-0.82%-40.00Sức bán mạnh3001455000.003.328B6.39765.12228.00
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
1899.000.80%15.00Bán57.400K109002600.0065.598B9.15205.814581.00
1764 KUDO CORP
2150.001.18%25.00Bán5001075000.002.454B7.81271.94604.00
1768 SONEC CORP
956.00-0.21%-2.00Sức bán mạnh2.100K2007600.006.999B7.66125.09119.00
1770 FUJITA ENGINEERING CO
968.00-0.31%-3.00Mua3.000K2904000.008.868B7.68126.51566.00
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2609.002.03%52.00Bán3.300K8609700.0022.995B5.82439.111560.00
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1015.000.50%5.00Sức mua mạnh5.400K5481000.009.220B11.3289.21457.00
1780 YAMAURA CORP
925.00-0.11%-1.00Bán17.200K15910000.0017.527B12.6373.32374.00
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
72.00-13.25%-11.00Bán6.998M503856000.005.930B-16.43
1786 ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
226.00-0.88%-2.00Bán399.500K90287000.0026.472B821.00
1788 SANTO CO LTD
2550.001.55%39.00Mua100255000.001.526B5.25478.0695.00
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
715.000.56%4.00Bán12.100K8651500.004.528B25.8527.50
1793 OHMOTO GUMI CO
5640.00-2.08%-120.00Bán4002256000.0029.417B13.75419.03808.00
1795 MASARU CORPORATION
3090.001.15%35.00Bán1.600K4944000.002.666B8.27369.58
1798 MORIYA CORPORATION
2274.000.00%0.00Bán200454800.004.993B4.99456.03404.00
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1926.00-0.21%-4.00Bán7001348200.0039.201B13.47143.311026.00
1801 TAISEI CORP
3340.00-0.60%-20.00Bán797.800K2664652000.00682.587B8.53393.9614620.00
1802 OBAYASHI CORP
850.00-0.70%-6.00Bán2.442M2076125000.00613.739B8.7198.2615267.00
1803 SHIMIZU CORP
722.00-0.69%-5.00Bán2.502M1806371800.00537.765B11.1565.1816586.00
1805 TOBISHIMA CORP
995.00-0.20%-2.00Bán87.400K86963000.0019.073B7.78128.111483.00
1807 WATANABE SATO CO LTD
3175.001.60%50.00Mua200635000.008.586B4.78653.17513.00
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
746.004.19%30.00Mua58.000K43268000.0021.853B11.1264.37768.00
1811 ZENITAKA CORP
3780.00-0.13%-5.00Sức bán mạnh2.600K9828000.0027.109B13.14288.04945.00
1812 KAJIMA CORP
1281.000.47%6.00Bán1.627M2084571300.00636.104B6.66191.4818905.00
1813 FUDO TETRA CORP
1613.00-1.71%-28.00Bán53.900K86940700.0024.968B9.40174.49951.00
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
1130.00-1.48%-17.00Mua47.200K53336000.0012.027B7.65149.89602.00
1815 TEKKEN CORP
1740.000.12%2.00Bán29.700K51678000.0027.120B6.90251.861983.00
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3410.00-0.73%-25.00Bán172.900K589589000.00187.894B9.61357.363060.00
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
417.000.48%2.00Bán822.000K342774000.0064.862B-36.695227.00
1822 DAIHO CORPORATION
3680.000.55%20.00Bán45.500K167440000.0062.254B12.20334.951667.00
1826 SATA CONSTRUCTION CO
481.000.42%2.00Theo dõi12.500K6012500.007.432B15.7430.43475.00
1827 NAKANO CORPORATION
330.00-1.79%-6.00Sức bán mạnh34.400K11352000.0011.548B-57.381336.00
1828 TANABE ENGINEERING CORP
880.000.00%0.00Bán2.700K2376000.009.417B4.53194.381047.00
1833 OKUMURA CORP
3195.000.47%15.00Mua142.900K456565500.00120.286B9.11349.202138.00
1835 TOTETSU KOGYO CO
2275.000.71%16.00Bán58.200K132405000.0077.767B10.56213.921866.00
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
868.00-1.48%-13.00Sức bán mạnh800694400.003.112B134.116.57143.00
1844 OHMORI CO LTD
181.00-1.63%-3.00Sức bán mạnh31.800K5755800.002.734B11.5116.41114.00
1847 ICHIKEN CO LTD
1837.000.71%13.00Bán12.200K22411400.0013.238B4.00457.48640.00
1848 FUJI P.S CORPORATION
482.00-2.03%-10.00Sức bán mạnh10.700K5157400.008.732B6.4776.01431.00
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
308.000.00%0.00Bán11.800K3634400.008.879B8.6235.73519.00
1852 ASANUMA CORP
5180.000.78%40.00Mua44.400K229992000.0041.486B10.77477.071444.00
1853 MORI-GUMI CO LTD
300.000.00%0.00Bán13.800K4140000.009.825B6.1049.19352.00
1860 TODA CORP
688.000.58%4.00Bán443.500K305128000.00209.783B9.1974.465568.00
1861 KUMAGAI GUMI CO
2744.001.44%39.00Bán254.700K698896800.00126.053B7.66353.154259.00
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2021.00-1.41%-29.00Sức bán mạnh9.800K19805800.0012.719B9.51215.56942.00
1867 UEKI CORP
1379.001.25%17.00Bán2.600K3585400.009.013B6.27217.28973.00
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
708.000.43%3.00Bán26.400K18691200.0030.370B11.0663.771163.00
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
591.00-0.67%-4.00Bán111.400K65837400.0027.805B4.20141.531701.00
1879 SHINNIHON CORP
772.000.26%2.00Bán52.300K40375600.0045.014B4.48172.01588.00
1881 NIPPO CORPORATION
4010.00-0.25%-10.00Bán756.900K3035169000.00478.722B19.32208.046505.00
1882 TOA ROAD CORPORATION
4610.00-1.50%-70.00Bán18.100K83441000.0022.876B4.93949.611565.00
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7940.000.76%60.00Bán12.400K98456000.0069.262B9.88797.421860.00
1885 TOA CORPORATION
2404.00-1.31%-32.00Bán57.100K137268400.0045.787B7.05413.881810.00
1887 JDC CORPORATION
540.000.19%1.00Bán75.500K40770000.0047.031B6.1488.261075.00
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1913.001.43%27.00Bán42.000K80346000.0024.050B5.63334.77816.00
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
550.002.04%11.00Bán445.300K244915000.0050.656B5.8392.381658.00
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
660.00-0.60%-4.00Bán786.400K519024000.00189.291B10.0166.343565.00
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3480.00-4.00%-145.00Bán6002088000.007.816B156.3623.18179.00
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
824.00-0.48%-4.00Mua63.900K52653600.0032.253B7.61108.771043.00
1899 FUKUDA CORP
4190.001.45%60.00Bán22.600K94694000.0035.197B5.27783.802109.00
1904 TAISEI ONCHO CO
1902.000.00%0.00Bán1.700K3233400.0012.046B40.6046.85747.00
1905 TENOX CORP
804.000.00%0.00Bán10080400.005.377B29.1728.14312.00
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
571.000.18%1.00Sức mua mạnh67.100K38314100.0012.963B59.159.64410.00
1921 TOMOE CORPORATION
438.00-1.79%-8.00Bán72.100K31579800.0017.652B6.7366.28436.00
1926 RAITO KOGYO CO LTD
2062.000.19%4.00Sức mua mạnh190.100K391986200.00105.421B12.30167.291244.00
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
654.00-0.30%-2.00Bán68.400K44733600.0027.360B8.8873.85995.00
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1120.007.69%80.00Mua57.300K64176000.0024.260B9.06114.761141.00
1934 YURTEC CORPORATION
622.001.14%7.00Bán139.800K86955600.0043.980B7.1186.474858.00
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1401.000.72%10.00Bán19.300K27039300.0034.985B18.6074.781543.00
1939 YONDENKO CORP
1615.000.06%1.00Mua33.900K54748500.0025.371B6.03267.602448.00
1941 CHUDENKO CORP
2060.000.49%10.00Bán85.300K175718000.00112.745B16.72122.884468.00
1942 KANDENKO CO LTD
819.00-0.73%-6.00Bán200.000K163800000.00168.552B8.5198.7510154.00
1944 KINDEN CORPORATION
1677.000.60%10.00Bán261.100K437864700.00341.645B10.95152.2812935.00
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
1037.000.68%7.00Bán30.500K31628500.0035.262B20.4250.441464.00
1946 TOENEC CORP
3175.000.47%15.00Bán14.100K44767500.0059.060B7.63414.295918.00
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
1953.001.61%31.00Bán32.900K64253700.0068.378B8.66221.863466.00
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1573.000.45%7.00Bán45.900K72200700.0096.265B14.69106.624682.00
1951 EXEO GROUP INC
2418.00-0.45%-11.00Bán272.300K658421400.00266.364B9.67251.3614374.00
1954 NIPPON KOEI CO
3195.00-0.47%-15.00Bán22.400K71568000.0048.341B13.44238.905936.00
1959 KYUDENKO CORP
3395.00-0.59%-20.00Bán95.900K325580500.00241.938B9.10375.4510092.00
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
666.00-1.62%-11.00Bán900599400.0011.054B15.1144.81
1961 SANKI ENGINEERING CO
1383.000.14%2.00Bán133.000K183939000.0078.323B13.33104.672548.00
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
968.00-0.21%-2.00Bán1.269M1228779200.00245.010B-187.267371.00
1966 TAKADA CORPORATION
727.000.55%4.00Mua15.400K11195800.004.576B22.14119.821656.00
1967 YAMATO CORPORATION
725.00-1.63%-12.00Bán63.800K46255000.0018.908B6.97105.71926.00
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2685.002.36%62.00Mua29.500K79207500.0049.833B6.21422.561979.00
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
614.00-0.97%-6.00Sức bán mạnh700429800.001.458B-371.2161.00
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2917.000.79%23.00Bán6.000K17502000.0018.564B12.09239.39997.00
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
666.001.52%10.00Mua120.200K80053200.0033.635B7.8683.42663.00
1980 DAI-DAN CO LTD
2143.000.33%7.00Bán22.200K47574600.0045.696B9.69220.341644.00
1981 KYOWANISSEI CO LTD
1337.000.07%1.00Mua200267400.0015.392B13.4599.36768.00
1982 HIBIYA ENGINEERING
1896.001.66%31.00Mua62.800K119068800.0044.409B9.39199.60944.00
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
642.00-0.62%-4.00Sức bán mạnh3.000K1926000.005.578B3.82169.18184.00
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1748.00-0.40%-7.00Mua2.000K3496000.003.485B5.21336.92126.00
2153 E J HOLDINGS INC
1191.00-0.08%-1.00Bán49.800K59311800.0018.977B6.79175.531621.00
2311 EPCO CO LTD
800.00-1.11%-9.00Sức bán mạnh27.400K21920000.007.210B18.0544.81590.00
2325 NJS CO. LTD
1900.00-1.66%-32.00Sức bán mạnh14.700K27930000.0018.417B11.36170.05867.00
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
3080.00-2.22%-70.00Bán4.700K14476000.0018.215B10.74293.27
4068 BASIS CORPORATION
5750.00-6.50%-400.00Sức bán mạnh98.400K565800000.00
4485 JTOWER INC
10750.00-0.46%-50.00Mua317.200K3409900000.00237.271B528.7820.70114.00
4642 ORIGINAL ENGINEERING
1151.00-0.35%-4.00Bán2.400K2762400.006.747B17.4466.25300.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
776.00-0.26%-2.00Bán51.700K40119200.0027.032B9.3284.932029.00
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
3480.00-5.43%-200.00Bán11.500K40020000.003.178B7.68479.09321.00
4707 KITAC CORP
310.00-4.91%-16.00Sức bán mạnh15.900K4929000.001.826B19.1816.99170.00
4712 KEYHOLDER INC
610.00-2.71%-17.00Bán57.000K34770000.0010.870B8.3175.45579.00
4840 TRIIS INCORPORATED
330.000.61%2.00Mua6.100K2013000.002.432B-22.9241.00
5011 NICHIREKI CO LTD
1392.001.90%26.00Sức mua mạnh182.600K254179200.0041.757B6.46211.63924.00
5015 BP CASTROL KK
1368.000.22%3.00Bán16.800K22982400.0031.337B19.5070.00108.00
5075 UPCON CORP
975.000.00%0.005.800K5655000.00
5076 INFRONEER HLDGS INC
959.001.27%12.00Bán741.400K711002600.00269.055B9.36101.166929.00
5284 YAMAU HOLDINGS CO LTD
673.000.15%1.00Bán2.400K1615200.004.112B2.70249.17811.00
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
1013.000.30%3.00Bán10.400K10535200.0013.031B7.68131.59286.00
5742 NIC AUTOTEC INC
897.00-0.55%-5.00Bán2.200K1973400.004.915B21.2042.55255.00
5911 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
2167.000.79%17.00Bán81.600K176827200.0088.756B8.33258.231891.00
5915 KOMAIHALTEC INC
1731.00-1.65%-29.00Mua34.200K59200200.008.193B5.58315.14650.00
5918 TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO
5760.001.41%80.00Mua100576000.0012.437B10.87522.76390.00
5921 KAWAGISHI BRIDGE WORKS CO LTD
2858.000.00%0.00Bán300857400.008.264B6.12466.85
5922 NASU DENKI-TEKKO CO
8940.00-2.19%-200.00Bán2.900K25926000.0010.661B6.361437.59522.00
5923 TAKADA KIKO STEEL CONSTRUCTION CO
2711.000.82%22.00Mua7.700K20874700.005.923B6.80395.18291.00
6044 SANKI SERVICE CORPORATION
1001.000.91%9.00Bán11.100K11111100.005.868B40.7724.33354.00
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
153.00-1.92%-3.00Bán69.800K10679400.003.554B-3.24144.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
794.001.79%14.00Bán10079400.001.912B-192.6449.00
6171 C.E.MANAGEMENT INTEGRATED LABORATOR
329.000.00%0.00Bán15.900K5231100.004.679B16.4320.07450.00
6173 AQUALINE LTD
536.00-3.07%-17.00Sức bán mạnh3.000K1608000.001.104B-261.26388.00
6289 GIKEN LTD
4110.000.12%5.00Bán65.900K270849000.00112.724B36.77112.18671.00
6330 TOYO ENGINEERING CORP
726.000.41%3.00Bán240.100K174312600.0042.370B28.4425.433943.00
6331 MITSUBISHI KAKOKI KAISHA
2250.00-0.75%-17.00Bán24.600K55350000.0017.247B6.20365.86887.00
Tải thêm