Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

179
Cổ phiếu
11592.953B
Giá trị vốn hóa thị trường
992.582K
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
−1.07%
Hiệu suất Tháng
+15.25%
Hiệu suất Năm
+5.90%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
337.00-0.30%-1.00Mua38.600K4.358B56.006.2769.00
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4650.00-1.48%-70.00Bán170.200K254.067B22.95205.64881.00
1417 MIRAIT HLDG CORP
1878.00-1.88%-36.00Bán277.000K194.113B8.31230.35
1429 NIPPON AQUA CO LTD
555.00-0.36%-2.00Bán115.400K17.992B15.5035.93487.00
1431 LIB WORK CO LTD
898.00-2.50%-23.00Bán164.700K20.793B636.891.45184.00
1433 BESTERRA CO LTD
1585.00-1.74%-28.00Bán34.400K13.351B49.4432.7394.00
1434 JESCO HOLDINGS INC
552.00-2.47%-14.00Bán19.000K3.758B8.2269.48584.00
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
292.00-2.34%-7.00Sức bán mạnh116.600K4.855B6.5045.97
1446 CANDEAL CO LTD
554.00-1.07%-6.00Mua13.600K6.006B56.929.94606.00
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
668.000.30%2.00Bán96.100K23.551B72.439.16
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
450.00-2.17%-10.00Bán24.300K2.446B-75.19
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
998.00-0.60%-6.00Mua87.600K16.878B24.4940.99177.00
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1363.00-2.99%-42.00Bán21.000K15.993B11.78119.26568.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
821.00-2.61%-22.00Bán159.700K9.589B16.4152.48
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4200.00-0.83%-35.00Mua6004.630B5.75736.93551.00
1719 HAZAMA ANDO CORP
791.00-2.22%-18.00Sức bán mạnh697.600K150.899B9.0189.79
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
759.00-0.91%-7.00Mua453.800K80.161B30.6924.96
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
3025.00-2.73%-85.00Sức bán mạnh748.500K388.869B13.39232.92
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
475.00-1.66%-8.00Sức bán mạnh139.300K21.731B9.8249.67
1730 ASO FOAM CRETE CO
600.00-1.96%-12.00Mua6.400K2.089B13.6045.00
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3590.00-1.91%-70.00Sức bán mạnh1.100K2.308B-3364.91
1737 MESCO INC
998.00-0.40%-4.00Bán6.900K12.798B17.5357.14
1738 NITTOH CORPORATION
465.00-3.12%-15.00Bán3001.945B8.1059.28
1739 SEEDHEIWA CO LTD
716.00-3.37%-25.00Bán27.400K4.510B4.50164.81154.00
1743 KOATSU KOGYO CO
4885.002.84%135.00Sức mua mạnh1.700K3.601B3.851233.37280.00
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
5080.00-1.36%-70.00Bán2.000K3.534B7.93649.29228.00
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2001.00-1.23%-25.00Sức bán mạnh57.700K70.543B9.45214.45
1764 KUDO CORP
2900.000.07%2.00Mua1.800K3.309B6.79426.76565.00
1768 SONEC CORP
967.00-1.02%-10.00Mua11.000K7.167B8.27118.17
1770 FUJITA ENGINEERING CO
1090.00-0.27%-3.00Mua4.500K9.971B8.45129.33
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
629.00-1.26%-8.00Bán1.900K3.211B9.56171.27293.00
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2835.00-1.46%-42.00Bán2.600K25.873B6.63433.88
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1001.00-0.69%-7.00Bán2.600K9.198B7.74130.20
1780 YAMAURA CORP
895.00-1.43%-13.00Sức bán mạnh23.300K17.186B15.0260.45
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
46.00-2.13%-1.00Sức bán mạnh136.300K2.796B-57.47174.00
1786 ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
278.00-1.77%-5.00Sức bán mạnh328.600K34.667B735.00
1788 SANTO CO LTD
2656.00-1.56%-42.00Mua4001.604B14.93180.7684.00
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
1031.00-4.98%-54.00Bán113.900K6.910B32.7133.17161.00
1793 OHMOTO GUMI CO
5550.001.83%100.00Sức mua mạnh4.800K27.834B10.75506.93
1795 MASARU CORPORATION
3290.000.00%0.00Bán1.100K2.871B7.76423.77138.00
1798 MORIYA CORPORATION
2031.00-1.93%-40.00Bán8004.533B6.94298.51
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
2031.00-0.44%-9.00Mua1.300K41.641B11.19182.36
1801 TAISEI CORP
3510.00-1.13%-40.00Bán1.066M730.756B8.01443.08
1802 OBAYASHI CORP
876.00-2.67%-24.00Sức bán mạnh3.941M645.908B6.54137.64
1803 SHIMIZU CORPORATION
891.00-0.45%-4.00Mua200658.343B8.99101.17
1803 SHIMIZU CORP
839.00-2.78%-24.00Bán3.880M658.343B8.67101.17
1805 TOBISHIMA CORP
1031.00-1.34%-14.00Sức bán mạnh88.400K19.993B8.16128.10
1807 WATANABE SATO CO LTD
3290.004.44%140.00Sức mua mạnh8009.798B5.32592.60
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
721.00-0.96%-7.00Sức bán mạnh26.100K22.219B9.8773.79
1811 ZENITAKA CORP
4070.00-2.75%-115.00Sức bán mạnh2.700K29.974B9.31449.41
1812 KAJIMA CORP
1401.00-2.16%-31.00Sức bán mạnh1.845M723.658B7.41193.12
1813 FUDO TETRA CORP
1811.00-1.20%-22.00Bán75.900K28.380B9.53192.41
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
984.00-2.96%-30.00Bán9.600K10.635B6.64152.78
1815 TEKKEN CORP
1822.00-2.25%-42.00Sức bán mạnh69.400K29.086B6.63281.12
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3375.00-0.88%-30.00Bán185.500K186.256B10.85313.81
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
469.00-1.47%-7.00Sức bán mạnh435.200K74.809B8.6055.32
1822 DAIHO CORPORATION
4070.00-1.21%-50.00Bán61.300K74.216B12.63361.12
1824 MAEDA CORP
944.00-2.18%-21.00Bán767.900K180.706B7.71125.23
1826 SATA CONSTRUCTION CO
487.00-1.02%-5.00Mua24.500K7.632B11.7241.97
1827 NAKANO CORPORATION
381.00-3.54%-14.00Sức bán mạnh61.200K13.576B36.7910.74
1828 TANABE ENGINEERING CORP
847.00-0.47%-4.00Bán4.800K9.106B5.19163.91
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
700.001.45%10.00Sức mua mạnh2.400K14.296B23.9928.77
1833 OKUMURA CORP
2815.00-1.47%-42.00Bán49.600K108.070B10.51271.89
1835 TOTETSU KOGYO CO
2243.00-2.05%-47.00Sức bán mạnh132.800K78.834B8.14281.46
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
879.00-1.68%-15.00Bán6003.190B79.3711.26
1844 OHMORI CO LTD
206.00-0.96%-2.00Sức bán mạnh34.000K3.085B11.4818.54101.00
1847 ICHIKEN CO LTD
1796.00-1.59%-29.00Bán25.200K13.239B4.21435.73
1848 FUJI P.S CORPORATION
560.00-0.53%-3.00Sức bán mạnh9.600K9.984B7.5274.84
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
306.000.00%0.00Bán11.000K8.821B12.7324.04
1852 ASANUMA CORP
4460.00-0.45%-20.00Bán25.000K36.094B8.72513.56
1853 MORI-GUMI CO LTD
301.00-0.99%-3.00Sức bán mạnh32.500K9.956B7.5740.18
1860 TODA CORP
735.00-2.13%-16.00Bán462.400K230.285B11.6764.36
1861 KUMAGAI GUMI CO
2715.00-1.56%-43.00Sức bán mạnh160.700K128.513B7.17384.67
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2296.00-2.96%-70.00Sức bán mạnh6.600K14.681B8.14290.72
1867 UEKI CORP
1426.00-4.68%-70.00Sức bán mạnh6.900K9.900B5.82256.91
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1090.000.00%0.00Mua90027.516B6.07179.68
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
698.00-1.13%-8.00Bán67.000K30.642B9.3175.85
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
618.00-1.90%-12.00Sức bán mạnh105.900K29.344B5.25120.10
1879 SHINNIHON CORP
832.00-2.23%-19.00Sức bán mạnh51.300K49.750B5.17164.73
1881 NIPPO CORPORATION
3155.00-0.79%-25.00Mua151.600K378.692B12.19260.89
1882 TOA ROAD CORPORATION
4535.00-0.33%-15.00Bán20.200K22.185B4.77952.97
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2125.00-2.25%-49.00Bán189.100K179.179B10.70203.23
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7750.00-1.77%-140.00Bán11.700K69.350B9.13864.36
1885 TOA CORPORATION
2465.00-1.20%-30.00Bán45.200K47.702B8.48350.60
1887 JDC CORPORATION
570.00-0.18%-1.00Bán114.400K49.555B6.2292.271003.00
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1415.00-3.21%-47.00Mua53.300K18.644B10.29142.09
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
560.00-2.10%-12.00Bán175.900K53.734B5.8697.66
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3500.000.00%0.00Sức mua mạnh2007.282B4.21830.57
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
763.00-3.66%-29.00Sức bán mạnh1.386M225.749B10.7673.62
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3565.00-3.26%-120.00Bán3007.946B19.41189.80179.00
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
853.00-2.63%-23.00Sức bán mạnh105.800K35.344B6.82128.41
1899 FUKUDA CORP
4840.00-1.83%-90.00Sức bán mạnh10.800K42.005B6.25789.102109.00
1904 TAISEI ONCHO CO
1993.00-0.35%-7.00Mua2.900K13.066B11.47174.42
1905 TENOX CORP
897.000.00%0.00Bán9006.067B35.9025.48
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
504.00-0.40%-2.00Bán36.100K11.976B58.848.60
1921 TOMOE CORPORATION
365.00-2.93%-11.00Sức bán mạnh66.900K14.882B8.8642.42
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1776.00-2.09%-38.00Bán149.700K94.011B10.89166.58
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
755.00-1.05%-8.00Bán91.600K30.137B9.0983.91
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1226.00-1.05%-13.00Mua28.500K28.902B9.10136.11
1934 YURTEC CORPORATION
720.00-0.55%-4.00Bán72.700K51.775B8.9880.59
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1626.00-2.22%-37.00Bán30.900K41.827B12.76130.35
1939 YONDENKO CORP
3150.00-2.33%-75.00Bán10.600K25.308B6.93465.51
1941 CHUDENKO CORP
2251.00-1.79%-41.00Sức bán mạnh71.600K127.141B15.71146.16
1942 KANDENKO CO LTD
851.00-1.39%-12.00Bán386.300K176.274B9.2598.63
1944 KINDEN CORPORATION
1786.00-3.25%-60.00Sức bán mạnh284.000K378.332B11.77156.78
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
961.00-2.63%-26.00Bán37.000K33.760B12.2780.47
1946 TOENEC CORP
3630.00-2.16%-80.00Sức bán mạnh15.000K69.340B7.85472.54
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2251.00-4.66%-110.00Bán54.200K83.997B10.44226.20
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1797.00-2.81%-52.00Sức bán mạnh73.300K113.662B11.91155.29
1951 KYOWA EXEO CORP
2679.00-2.40%-66.00Sức bán mạnh416.200K304.303B12.65217.30
1954 NIPPON KOEI CO
3205.00-2.58%-85.00Mua46.200K46.551B13.77238.905702.00
1959 KYUDENKO CORP
3385.00-1.17%-40.00Sức bán mạnh149.400K242.647B9.69353.47
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
683.00-3.12%-22.00Sức bán mạnh2.500K11.687B36.9019.10
1961 SANKI ENGINEERING CO
1395.00-1.06%-15.00Bán145.600K79.973B13.74103.25
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
1012.00-2.03%-21.00Bán1.540M260.797B50.7320.36
1966 TAKADA CORPORATION
669.00-2.05%-14.00Bán35.600K4.323B14.58166.61
1967 YAMATO CORPORATION
798.000.38%3.00Mua54.400K20.396B8.9388.99926.00
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2609.00-1.29%-34.00Bán40.600K50.213B8.95295.46
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
611.00-0.65%-4.00Sức bán mạnh1.400K1.446B-434.16
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2862.00-3.28%-97.00Sức bán mạnh5.000K18.940B10.40284.61
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
716.00-2.85%-21.00Sức bán mạnh132.700K37.788B8.2189.72
1980 DAI-DAN CO LTD
2580.00-1.11%-29.00Sức bán mạnh19.800K55.763B8.94291.94
1981 KYOWANISSEI CO LTD
1150.000.00%0.00Mua3.900K13.240B7.61151.12
1982 HIBIYA ENGINEERING
1828.00-0.44%-8.00Bán24.900K43.843B14.32128.85
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
657.00-1.94%-13.00Bán6.700K5.786B4.00167.46184.00
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1502.00-1.38%-21.00Bán4003.024B4.87312.80119.00
1999 SAITA HOLDINGS
2422.00-0.12%-3.00Mua1001.529B2.78872.21247.00
2153 E J HOLDINGS INC
1059.00-0.47%-5.00Bán95.000K16.939B5.20204.601517.00
2311 EPCO CO LTD
928.00-2.01%-19.00Sức bán mạnh11.600K8.440B23.4340.41590.00
2325 NJS CO. LTD
1989.00-1.34%-27.00Bán23.000K19.218B9.43213.79867.00
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2477.00-2.09%-53.00Bán6.200K14.727B7.57334.382981.00
4420 ESOL CO LTD
1066.00-3.62%-40.00Sức bán mạnh49.700K22.511B29.8337.07484.00
4485 JTOWER INC
5560.00-3.47%-200.00Bán202.000K126.373B239.2124.59
4642 ORIGINAL ENGINEERING
945.00-1.25%-12.00Sức bán mạnh1.700K5.589B16.5357.93300.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
709.00-1.39%-10.00Sức bán mạnh38.500K25.133B12.8956.72
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
2775.000.14%4.00Mua4.700K2.387B6.40432.79321.00
4707 KITAC CORP
323.00-0.92%-3.00Sức bán mạnh5.600K1.826B20.7415.71170.00
4712 KEYHOLDER INC
990.00-3.13%-32.00Bán187.100K17.721B7.22141.75579.00
4840 TRIIS INCORPORATED
338.00-1.46%-5.00Sức bán mạnh5.500K2.540B-6.7741.00
5011 NICHIREKI CO LTD
1285.00-1.91%-25.00Bán79.200K39.655B5.97219.56
5015 BP CASTROL KK
1399.000.58%8.00Mua35.000K31.934B18.1476.67108.00
5284 YAMAU HOLDINGS CO LTD
703.00-2.50%-18.00Mua16.500K4.412B3.55203.15
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
1135.00-0.18%-2.00Bán15.000K14.669B8.72130.34
5742 NIC AUTOTEC INC
921.00-2.02%-19.00Bán2.400K5.122B37.5625.03
5911 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
2011.00-1.95%-40.00Sức bán mạnh80.100K84.593B7.51273.09
5915 KOMAIHALTEC INC
1713.00-3.00%-53.00Sức bán mạnh18.400K8.209B10.72164.70
5918 TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO
5560.002.02%110.00Sức mua mạnh1.200K11.916B12.78426.34
5921 KAWAGISHI BRIDGE WORKS CO LTD
2925.00-2.11%-63.00Bán2.400K8.641B11.20266.87313.00
5922 NASU DENKI-TEKKO CO
9100.00-2.78%-260.00Bán10.200K10.919B10.21917.19
5923 TAKADA KIKO STEEL CONSTRUCTION CO
2691.00-0.44%-12.00Bán2.900K5.954B12.16222.33
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter