Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

188
Cổ phiếu
12085.251B
Giá trị vốn hóa thị trường
959.449K
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
−0.76%
Hiệu suất Tháng
+16.38%
Hiệu suất Năm
+6.90%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
338.00-0.29%-1.00Mua17.500K4.358B56.176.2769.00Kỹ sư & Xây dựng
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4720.000.75%35.00Mua184.600K254.067B22.78205.64881.00Kỹ sư & Xây dựng
1417 MIRAIT HLDG CORP
1914.00-0.78%-15.00Bán323.200K194.113B8.37230.35Kỹ sư & Xây dựng
1429 NIPPON AQUA CO LTD
557.001.27%7.00Bán72.600K17.992B15.3135.93487.00Kỹ sư & Xây dựng
1431 LIB WORK CO LTD
921.00-1.50%-14.00Mua74.000K20.793B646.571.45184.00Kỹ sư & Xây dựng
1433 BESTERRA CO LTD
1613.00-1.59%-26.00Bán58.300K13.351B50.2432.7394.00Kỹ sư & Xây dựng
1434 JESCO HOLDINGS INC
566.00-1.39%-8.00Bán23.400K3.758B8.3469.48584.00Kỹ sư & Xây dựng
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
299.00-1.64%-5.00Bán46.900K4.855B6.6145.97Kỹ sư & Xây dựng
1446 CANDEAL CO LTD
560.000.36%2.00Mua5.900K6.006B56.729.94606.00Kỹ sư & Xây dựng
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
666.00-0.15%-1.00Bán94.500K23.551B72.549.16Kỹ sư & Xây dựng
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
460.00-0.22%-1.00Bán26.500K2.446B-75.19Kỹ sư & Xây dựng
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
1004.003.51%34.00Sức mua mạnh210.400K16.878B23.6640.99177.00Kỹ sư & Xây dựng
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1405.00-1.20%-17.00Mua12.800K15.993B11.92119.26568.00Kỹ sư & Xây dựng
1717 MEIHO FACILITY WORKS
843.00-3.33%-29.00Bán89.000K9.589B16.9752.48Kỹ sư & Xây dựng
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4235.00-0.59%-25.00Mua1.100K4.630B5.78736.93551.00Kỹ sư & Xây dựng
1719 HAZAMA ANDO CORP
809.00-0.49%-4.00Bán986.300K150.899B9.0689.79Kỹ sư & Xây dựng
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
766.00-0.26%-2.00Mua481.100K80.161B30.7724.96Kỹ sư & Xây dựng
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
3110.00-0.96%-30.00Bán849.300K388.869B13.52232.92Kỹ sư & Xây dựng
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
483.00-2.62%-13.00Bán176.400K21.731B10.0849.67Kỹ sư & Xây dựng
1730 ASO FOAM CRETE CO
612.00-1.77%-11.00Mua17.700K2.089B13.8445.00Kỹ sư & Xây dựng
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3660.00-1.61%-60.00Sức bán mạnh1002.308B-3364.91Kỹ sư & Xây dựng
1737 MESCO INC
1002.00-0.69%-7.00Bán17.500K12.798B17.6657.14Kỹ sư & Xây dựng
1738 NITTOH CORPORATION
480.000.00%0.00Mua4001.945B8.1059.28Kỹ sư & Xây dựng
1739 SEEDHEIWA CO LTD
741.00-0.94%-7.00Bán31.400K4.510B4.54164.81154.00Kỹ sư & Xây dựng
1743 KOATSU KOGYO CO
4750.005.56%250.00Sức mua mạnh1.300K3.601B3.651233.37280.00Kỹ sư & Xây dựng
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
5150.000.78%40.00Mua2003.534B7.87649.29228.00Kỹ sư & Xây dựng
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2026.000.45%9.00Bán46.900K70.543B9.41214.45Kỹ sư & Xây dựng
1764 KUDO CORP
2898.00-0.41%-12.00Mua7003.309B6.82426.76565.00Kỹ sư & Xây dựng
1768 SONEC CORP
977.000.72%7.00Mua5.100K7.167B8.21118.17Kỹ sư & Xây dựng
1770 FUJITA ENGINEERING CO
1093.004.29%45.00Sức mua mạnh33.000K9.971B8.10129.33Kỹ sư & Xây dựng
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
637.00-0.47%-3.00Bán2.600K3.211B9.61171.27293.00Kỹ sư & Xây dựng
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2877.000.66%19.00Mua1.400K25.873B6.59433.88Kỹ sư & Xây dựng
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1008.000.20%2.00Mua4.300K9.198B7.73130.20Kỹ sư & Xây dựng
1780 YAMAURA CORP
908.000.00%0.00Bán8.700K17.186B15.0260.45Kỹ sư & Xây dựng
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
47.000.00%0.00Bán95.200K2.796B-57.47174.00Kỹ sư & Xây dựng
1786 ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
283.00-2.08%-6.00Bán199.700K34.667B735.00Kỹ sư & Xây dựng
1788 SANTO CO LTD
2698.001.89%50.00Sức mua mạnh7001.604B14.65180.7684.00Kỹ sư & Xây dựng
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
1085.00-0.73%-8.00Mua85.700K6.910B32.9533.17161.00Kỹ sư & Xây dựng
1793 OHMOTO GUMI CO
5450.000.00%0.00Mua70027.834B10.75506.93Kỹ sư & Xây dựng
1795 MASARU CORPORATION
3290.000.00%0.00Bán7002.871B7.76423.77138.00Kỹ sư & Xây dựng
1798 MORIYA CORPORATION
2071.002.22%45.00Sức mua mạnh3004.533B6.79298.51Kỹ sư & Xây dựng
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
2040.00-0.49%-10.00Mua80041.641B11.24182.36Kỹ sư & Xây dựng
1801 TAISEI CORP
3550.000.00%0.00Bán3.063M730.756B8.01443.08Kỹ sư & Xây dựng
1802 OBAYASHI CORP
900.00-0.88%-8.00Bán3.545M645.908B6.60137.64Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORPORATION
891.00-0.45%-4.00Mua200658.343B8.99101.17Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORP
863.00-0.58%-5.00Bán4.210M658.343B8.72101.17Kỹ sư & Xây dựng
1805 TOBISHIMA CORP
1045.00-1.04%-11.00Bán93.400K19.993B8.24128.10Kỹ sư & Xây dựng
1807 WATANABE SATO CO LTD
3150.00-0.63%-20.00Mua1.100K9.798B5.35592.60Kỹ sư & Xây dựng
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
728.000.28%2.00Bán16.900K22.219B9.8473.79Kỹ sư & Xây dựng
1811 ZENITAKA CORP
4185.00-0.24%-10.00Bán80029.974B9.33449.41Kỹ sư & Xây dựng
1812 KAJIMA CORP
1432.00-0.97%-14.00Bán2.094M723.658B7.49193.12Kỹ sư & Xây dựng
1813 FUDO TETRA CORP
1833.00-0.38%-7.00Bán53.700K28.380B9.56192.41Kỹ sư & Xây dựng
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
1014.00-0.10%-1.00Mua3.600K10.635B6.64152.78Kỹ sư & Xây dựng
1815 TEKKEN CORP
1864.00-1.84%-35.00Sức bán mạnh31.300K29.086B6.76281.12Kỹ sư & Xây dựng
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3405.00-0.73%-25.00Mua354.300K186.256B10.93313.81Kỹ sư & Xây dựng
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
476.00-0.63%-3.00Bán635.100K74.809B8.6655.32Kỹ sư & Xây dựng
1822 DAIHO CORPORATION
4120.001.10%45.00Mua61.600K74.216B12.49361.12Kỹ sư & Xây dựng
1824 MAEDA CORP
965.00-0.41%-4.00Bán687.900K180.706B7.74125.23Kỹ sư & Xây dựng
1826 SATA CONSTRUCTION CO
492.00-0.20%-1.00Mua20.600K7.632B11.7541.97Kỹ sư & Xây dựng
1827 NAKANO CORPORATION
395.000.51%2.00Bán10.700K13.576B36.6110.74Kỹ sư & Xây dựng
1828 TANABE ENGINEERING CORP
851.000.00%0.00Bán12.600K9.106B5.19163.91Kỹ sư & Xây dựng
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
690.000.00%0.00Mua7.800K14.296B23.9928.77Kỹ sư & Xây dựng
1833 OKUMURA CORP
2857.00-0.87%-25.00Bán54.000K108.070B10.60271.89Kỹ sư & Xây dựng
1835 TOTETSU KOGYO CO
2290.00-1.84%-43.00Sức bán mạnh111.800K78.834B8.29281.46Kỹ sư & Xây dựng
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
894.000.68%6.00Theo dõi3003.190B78.8311.26Kỹ sư & Xây dựng
1844 OHMORI CO LTD
208.00-0.48%-1.00Bán14.300K3.085B11.5418.54101.00Kỹ sư & Xây dựng
1847 ICHIKEN CO LTD
1825.000.16%3.00Bán12.700K13.239B4.20435.73Kỹ sư & Xây dựng
1848 FUJI P.S CORPORATION
563.00-1.40%-8.00Bán9.000K9.984B7.6374.84Kỹ sư & Xây dựng
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
306.000.00%0.00Bán6.000K8.821B12.7324.04Kỹ sư & Xây dựng
1852 ASANUMA CORP
4480.00-0.55%-25.00Bán24.900K36.094B8.77513.56Kỹ sư & Xây dựng
1853 MORI-GUMI CO LTD
304.00-0.33%-1.00Bán18.500K9.956B7.5940.18Kỹ sư & Xây dựng
1860 TODA CORP
751.00-0.53%-4.00Bán459.000K230.285B11.7364.36Kỹ sư & Xây dựng
1861 KUMAGAI GUMI CO
2758.00-1.61%-45.00Sức bán mạnh288.100K128.513B7.29384.67Kỹ sư & Xây dựng
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2366.00-0.17%-4.00Bán3.100K14.681B8.15290.72Kỹ sư & Xây dựng
1867 UEKI CORP
1496.00-0.40%-6.00Bán4.500K9.900B5.85256.91Kỹ sư & Xây dựng
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1090.000.93%10.00Mua1.700K27.516B6.01179.68Kỹ sư & Xây dựng
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
706.00-0.70%-5.00Bán48.800K30.642B9.3775.85Kỹ sư & Xây dựng
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
630.00-1.56%-10.00Bán79.400K29.344B5.33120.10Kỹ sư & Xây dựng
1879 SHINNIHON CORP
851.00-1.96%-17.00Sức bán mạnh31.500K49.750B5.27164.73Kỹ sư & Xây dựng
1881 NIPPO CORPORATION
3180.000.95%30.00Mua165.600K378.692B12.07260.89Kỹ sư & Xây dựng
1882 TOA ROAD CORPORATION
4550.000.11%5.00Mua19.100K22.185B4.77952.97Kỹ sư & Xây dựng
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2174.00-0.46%-10.00Bán197.400K179.179B10.75203.23Kỹ sư & Xây dựng
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7890.00-0.50%-40.00Mua7.700K69.350B9.17864.36Kỹ sư & Xây dựng
1885 TOA CORPORATION
2495.00-0.12%-3.00Mua57.000K47.702B8.49350.60Kỹ sư & Xây dựng
1887 JDC CORPORATION
571.00-1.89%-11.00Sức bán mạnh76.300K49.555B6.3492.271003.00Kỹ sư & Xây dựng
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1462.000.41%6.00Mua44.800K18.644B10.25142.09Kỹ sư & Xây dựng
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
572.00-1.04%-6.00Theo dõi252.500K53.734B5.9297.66Kỹ sư & Xây dựng
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3500.000.00%0.00Sức mua mạnh2007.282B4.21830.57Kỹ sư & Xây dựng
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
792.00-0.75%-6.00Bán1.144M225.749B10.8473.62Kỹ sư & Xây dựng
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3685.003.22%115.00Mua2007.946B18.81189.80179.00Kỹ sư & Xây dựng
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
876.00-1.24%-11.00Mua98.100K35.344B6.91128.41Kỹ sư & Xây dựng
1899 FUKUDA CORP
4930.000.61%30.00Bán7.500K42.005B6.21789.102109.00Kỹ sư & Xây dựng
1904 TAISEI ONCHO CO
2000.000.05%1.00Mua2.900K13.066B11.46174.42Kỹ sư & Xây dựng
1905 TENOX CORP
897.00-0.33%-3.00Bán6.200K6.067B36.0225.48Kỹ sư & Xây dựng
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
506.00-0.78%-4.00Bán13.800K11.976B59.308.60Kỹ sư & Xây dựng
1921 TOMOE CORPORATION
376.00-0.53%-2.00Bán34.600K14.882B8.9142.42Kỹ sư & Xây dựng
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1814.00-0.11%-2.00Bán110.500K94.011B10.90166.58Kỹ sư & Xây dựng
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
763.00-1.29%-10.00Bán74.000K30.137B9.2183.91Kỹ sư & Xây dựng
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1239.000.81%10.00Mua23.600K28.902B9.03136.11Kỹ sư & Xây dựng
1934 YURTEC CORPORATION
724.00-1.76%-13.00Sức bán mạnh96.300K51.775B9.1580.59Kỹ sư & Xây dựng
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1663.00-2.41%-41.00Sức bán mạnh8.700K41.827B13.07130.35Kỹ sư & Xây dựng
1939 YONDENKO CORP
3225.00-0.46%-15.00Mua5.200K25.308B6.96465.51Kỹ sư & Xây dựng
1941 CHUDENKO CORP
2292.00-0.56%-13.00Bán60.100K127.141B15.80146.16Kỹ sư & Xây dựng
1942 KANDENKO CO LTD
863.00-2.60%-23.00Sức bán mạnh605.300K176.274B9.5098.63Kỹ sư & Xây dựng
1944 KINDEN CORPORATION
1846.00-0.32%-6.00Bán476.000K378.332B11.81156.78Kỹ sư & Xây dựng
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
987.00-0.40%-4.00Mua17.800K33.760B12.3280.47Kỹ sư & Xây dựng
1946 TOENEC CORP
3710.000.27%10.00Bán11.200K69.340B7.83472.54Kỹ sư & Xây dựng
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2361.00-0.30%-7.00Bán43.800K83.997B10.47226.20Kỹ sư & Xây dựng
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1849.002.27%41.00Mua94.500K113.662B11.64155.29Kỹ sư & Xây dựng
1951 KYOWA EXEO CORP
2745.000.11%3.00Bán407.300K304.303B12.63217.30Kỹ sư & Xây dựng
1954 NIPPON KOEI CO
3290.000.77%25.00Mua41.900K46.551B13.67238.905702.00Kỹ sư & Xây dựng
1959 KYUDENKO CORP
3425.00-0.44%-15.00Bán125.800K242.647B9.73353.47Kỹ sư & Xây dựng
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
705.000.43%3.00Mua2.600K11.687B36.7519.10Kỹ sư & Xây dựng
1961 SANKI ENGINEERING CO
1410.00-0.07%-1.00Mua144.600K79.973B13.75103.25Kỹ sư & Xây dựng
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
1033.00-1.71%-18.00Bán1.530M260.797B51.6120.36Kỹ sư & Xây dựng
1966 TAKADA CORPORATION
683.00-1.87%-13.00Sức bán mạnh29.900K4.323B14.86166.61Kỹ sư & Xây dựng
1967 YAMATO CORPORATION
795.00-0.13%-1.00Mua54.300K20.396B8.9588.99926.00Kỹ sư & Xây dựng
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2643.00-0.45%-12.00Bán41.500K50.213B8.99295.46Kỹ sư & Xây dựng
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
615.00-0.16%-1.00Bán1.400K1.446B-434.16Kỹ sư & Xây dựng
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2959.000.14%4.00Bán2.500K18.940B10.38284.61Kỹ sư & Xây dựng
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
737.00-0.27%-2.00Bán102.800K37.788B8.2489.72Kỹ sư & Xây dựng
1980 DAI-DAN CO LTD
2609.000.23%6.00Bán11.100K55.763B8.92291.94Kỹ sư & Xây dựng
1981 KYOWANISSEI CO LTD
1150.000.00%0.00Mua1.500K13.240B7.61151.12Kỹ sư & Xây dựng
1982 HIBIYA ENGINEERING
1836.000.44%8.00Bán57.800K43.843B14.26128.85Kỹ sư & Xây dựng
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
670.00-1.18%-8.00Bán12.900K5.786B4.05167.46184.00Kỹ sư & Xây dựng
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1523.000.53%8.00Mua3003.024B4.84312.80119.00Kỹ sư & Xây dựng
1999 SAITA HOLDINGS
2425.00-1.42%-35.00Bán1.200K1.529B2.82872.21247.00Kỹ sư & Xây dựng
2151 TAKEEI CORPORATION
1421.00-2.27%-33.00Mua491.300K39.244B16.5188.06Dịch vụ Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
1064.00-4.49%-50.00Sức bán mạnh227.400K16.939B5.44204.601517.00Kỹ sư & Xây dựng
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
2930.00-1.68%-50.00Bán2003.426B7.58392.92161.00Dịch vụ Môi trường
2311 EPCO CO LTD
947.00-0.32%-3.00Bán2.300K8.440B23.5140.41590.00Kỹ sư & Xây dựng
2325 NJS CO. LTD
2016.00-1.42%-29.00Bán18.600K19.218B9.57213.79867.00Kỹ sư & Xây dựng
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2530.00-2.01%-52.00Bán7.400K14.727B7.72334.382981.00Kỹ sư & Xây dựng
4245 DAIKI AXIS CO LTD
860.00-1.04%-9.00Bán16.300K11.190B23.0638.13794.00Dịch vụ Môi trường
4420 ESOL CO LTD
1106.00-2.38%-27.00Sức bán mạnh35.400K22.511B30.5637.07484.00Kỹ sư & Xây dựng
4485 JTOWER INC
5760.00-0.17%-10.00Bán114.100K126.373B239.6224.59Kỹ sư & Xây dựng
4642 ORIGINAL ENGINEERING
957.000.10%1.00Sức mua mạnh1.200K5.589B16.5157.93300.00Kỹ sư & Xây dựng
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
719.00-0.28%-2.00Sức bán mạnh23.500K25.133B12.9356.72Kỹ sư & Xây dựng
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
2771.00-4.05%-117.00Mua10.500K2.387B6.67432.79321.00Kỹ sư & Xây dựng
4707 KITAC CORP
326.00-0.31%-1.00Sức bán mạnh2.500K1.826B20.8115.71170.00Kỹ sư & Xây dựng
4712 KEYHOLDER INC
1022.00-3.58%-38.00Bán227.700K17.721B7.48141.75579.00Kỹ sư & Xây dựng
4840 TRIIS INCORPORATED
343.00-0.29%-1.00Bán2.200K2.540B-6.7741.00Kỹ sư & Xây dựng
5011 NICHIREKI CO LTD
1310.00-0.53%-7.00Sức bán mạnh96.100K39.655B6.00219.56Kỹ sư & Xây dựng
5015 BP CASTROL KK
1391.00-0.36%-5.00Bán21.000K31.934B18.2176.67108.00Kỹ sư & Xây dựng
5284 YAMAU HOLDINGS CO LTD
721.001.41%10.00Sức mua mạnh10.900K4.412B3.50203.15Kỹ sư & Xây dựng
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
1137.000.44%5.00Bán12.000K14.669B8.68130.34Kỹ sư & Xây dựng
5698 ENVIPRO HOLDINGS INC
1264.00-3.81%-50.00Mua185.800K18.657B38.0936.44443.00Dịch vụ Môi trường
5742 NIC AUTOTEC INC
940.00-1.26%-12.00Mua4.400K5.122B38.0425.03Kỹ sư & Xây dựng
5911 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
2051.000.05%1.00Bán92.000K84.593B7.51273.09Kỹ sư & Xây dựng
5915 KOMAIHALTEC INC
1766.00-2.21%-40.00Bán11.200K8.209B10.97164.70Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter