Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

191
Cổ phiếu
11350.187B
Giá trị vốn hóa thị trường
692.742K
Khối lượng
−1.75%
Thay đổi
−7.70%
Hiệu suất Tháng
−7.36%
Hiệu suất Năm
−16.17%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
231.000.43%1.00Bán17.500K2.872B-0.7464.00Kỹ sư & Xây dựng
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
5070.00-0.20%-10.00Bán110.400K273.447B30.37167.29881.00Kỹ sư & Xây dựng
1417 MIRAIT HLDG CORP
1514.00-0.33%-5.00Bán98.300K163.088B10.35149.6112580.00Kỹ sư & Xây dựng
1429 NIPPON AQUA CO LTD
702.00-1.68%-12.00Bán40.100K23.064B17.4340.97475.00Kỹ sư & Xây dựng
1431 LIB WORK CO LTD
2065.001.52%31.00Mua65.600K21.323B157.6212.90184.00Kỹ sư & Xây dựng
1433 BESTERRA CO LTD
1384.00-2.88%-41.00Bán50.800K11.723B-4.23Kỹ sư & Xây dựng
1434 JESCO HOLDINGS INC
449.00-0.22%-1.00Bán39.100K2.959B9.4747.89Kỹ sư & Xây dựng
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
289.001.05%3.00Bán113.500K4.644B7.9835.83161.00Kỹ sư & Xây dựng
1446 CANDEAL CO LTD
605.00-2.89%-18.00Bán240.100K6.679B36.1217.85629.00Kỹ sư & Xây dựng
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
576.00-0.52%-3.00Mua113.600K20.458B26.3821.951380.00Kỹ sư & Xây dựng
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
340.00-2.86%-10.00Bán69.400K1.826B-50.9626.00Kỹ sư & Xây dựng
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
701.000.57%4.00Bán62.100K11.717B21.8331.93167.00Kỹ sư & Xây dựng
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
2146.00-1.83%-40.00Bán6.600K12.442B8.16267.74568.00Kỹ sư & Xây dựng
1717 MEIHO FACILITY WORKS
604.00-2.42%-15.00Bán36.100K7.520B12.7549.46170.00Kỹ sư & Xây dựng
1718 MIKIKOGYO CO LTD
3625.00-0.55%-20.00Mua1.200K3.985B6.75539.94577.00Kỹ sư & Xây dựng
1719 HAZAMA ANDO CORP
674.001.05%7.00Bán638.400K128.750B7.3291.323998.00Kỹ sư & Xây dựng
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
468.001.52%7.00Sức bán mạnh305.200K49.150B4.8594.972843.00Kỹ sư & Xây dựng
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
2664.00-1.15%-31.00Sức bán mạnh343.800K341.298B13.60199.1016844.00Kỹ sư & Xây dựng
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
775.000.39%3.00Mua107.400K29.880B18.8441.71568.00Kỹ sư & Xây dựng
1730 ASO FOAM CRETE CO
570.00-0.18%-1.00Bán4.800K1.949B27.6620.64103.00Kỹ sư & Xây dựng
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3910.00-0.13%-5.00Mua1002.469B8.79445.55214.00Kỹ sư & Xây dựng
1737 MESCO INC
916.00-1.29%-12.00Mua6.100K11.852B22.6441.00379.00Kỹ sư & Xây dựng
1738 NITTOH CORPORATION
400.00-1.23%-5.00Sức bán mạnh3001.642B9.1344.38410.00Kỹ sư & Xây dựng
1739 SEEDHEIWA CO LTD
700.000.00%0.00Bán6.600K4.260B4.73147.87154.00Kỹ sư & Xây dựng
1743 KOATSU KOGYO CO
3700.00-1.86%-70.00Bán1002.858B9.56394.24273.00Kỹ sư & Xây dựng
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
4885.000.31%15.00Bán5003.241B7.86619.27221.00Kỹ sư & Xây dựng
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2154.00-0.23%-5.00Sức bán mạnh36.500K75.174B8.46255.214389.00Kỹ sư & Xây dựng
1764 KUDO CORP
2050.000.94%19.00Bán1002.319B5.65359.34565.00Kỹ sư & Xây dựng
1768 SONEC CORP
843.000.36%3.00Bán1.200K6.162B11.0076.36124.00Kỹ sư & Xây dựng
1770 FUJITA ENGINEERING CO
790.00-0.50%-4.00Mua6007.234B5.79137.18565.00Kỹ sư & Xây dựng
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
622.000.65%4.00Mua3.200K3.115B13.98116.64236.00Kỹ sư & Xây dựng
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2037.000.00%0.00Mua2.900K18.319B4.91415.091531.00Kỹ sư & Xây dựng
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
883.00-1.67%-15.00Mua2.500K8.192B6.89130.35469.00Kỹ sư & Xây dựng
1780 YAMAURA CORP
907.001.11%10.00Mua10.000K16.850B19.7545.43353.00Kỹ sư & Xây dựng
1782 JOBAN KAIHATSU CO
5760.00-1.20%-70.00Bán4004.571B4.421320.15398.00Kỹ sư & Xây dựng
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
48.004.35%2.00Mua101.800K2.688B-29.91180.00Kỹ sư & Xây dựng
1788 SANTO CO LTD
2443.00-0.29%-7.00Sức mua mạnh2001.453B17.40140.8184.00Kỹ sư & Xây dựng
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
722.000.00%0.00Bán13.400K4.598B39.7418.17156.00Kỹ sư & Xây dựng
1793 OHMOTO GUMI CO
4400.00-0.34%-15.00Sức bán mạnh50022.548B9.03489.12814.00Kỹ sư & Xây dựng
1795 MASARU CORPORATION
3435.00-1.86%-65.00Bán5003.041B6.31554.96141.00Kỹ sư & Xây dựng
1798 MORIYA CORPORATION
1978.00-1.15%-23.00Bán6004.367B4.20476.98424.00Kỹ sư & Xây dựng
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1810.000.56%10.00Mua1.700K36.742B12.15148.141038.00Kỹ sư & Xây dựng
1801 TAISEI CORP
3265.00-0.61%-20.00Sức bán mạnh515.700K690.998B6.10538.6014562.00Kỹ sư & Xây dựng
1802 OBAYASHI CORP
873.000.58%5.00Bán2.265M622.918B5.51157.6214993.00Kỹ sư & Xây dựng
1802 OBAYASHI CORP
859.00-7.34%-68.00Bán100622.918B5.88157.6214993.00Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORP
727.000.28%2.00Sức bán mạnh1.477M553.071B6.70108.2116297.00Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORPORATION
741.00-1.98%-15.00Bán100553.071B6.99108.2116297.00Kỹ sư & Xây dựng
1805 TOBISHIMA CORP
1076.00-0.65%-7.00Bán36.000K20.720B3.87280.161394.00Kỹ sư & Xây dựng
1807 WATANABE SATO CO LTD
2020.00-0.79%-16.00Sức bán mạnh9006.333B5.64360.69491.00Kỹ sư & Xây dựng
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
706.00-1.40%-10.00Bán13.300K21.853B8.1887.52774.00Kỹ sư & Xây dựng
1811 ZENITAKA CORP
4725.005.23%235.00Mua4.300K32.160B7.17626.33957.00Kỹ sư & Xây dựng
1812 KAJIMA CORP
1121.00-0.18%-2.00Bán1.414M575.625B5.20216.1218673.00Kỹ sư & Xây dựng
1813 FUDO TETRA CORP
1487.00-1.33%-20.00Bán45.600K23.538B7.79193.46873.00Kỹ sư & Xây dựng
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
814.00-0.73%-6.00Sức bán mạnh4.600K8.605B4.81170.62580.00Kỹ sư & Xây dựng
1815 TEKKEN CORP
1977.00-0.70%-14.00Sức bán mạnh8.600K31.070B5.30375.841966.00Kỹ sư & Xây dựng
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2046.000.49%10.00Bán155.900K111.373B6.42317.153005.00Kỹ sư & Xây dựng
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
410.000.49%2.00Sức bán mạnh516.800K64.473B4.6487.984705.00Kỹ sư & Xây dựng
1822 DAIHO CORPORATION
3275.00-0.15%-5.00Mua81.500K54.982B8.24402.571646.00Kỹ sư & Xây dựng
1824 MAEDA CORP
755.000.00%0.00Sức bán mạnh239.500K139.958B16.1846.676545.00Kỹ sư & Xây dựng
1826 SATA CONSTRUCTION CO
445.00-0.67%-3.00Bán4.800K6.947B5.5081.51471.00Kỹ sư & Xây dựng
1827 NAKANO CORPORATION
414.00-1.43%-6.00Mua14.300K14.435B5.1082.281361.00Kỹ sư & Xây dựng
1828 TANABE ENGINEERING CORP
752.00-0.66%-5.00Bán6.400K8.101B4.04187.411021.00Kỹ sư & Xây dựng
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
645.00-1.53%-10.00Bán1.000K13.571B11.3757.631873.00Kỹ sư & Xây dựng
1833 OKUMURA CORP
2443.00-1.81%-45.00Sức bán mạnh49.200K94.117B9.95250.052093.00Kỹ sư & Xây dựng
1835 TOTETSU KOGYO CO
2727.00-0.51%-14.00Bán40.400K94.360B8.55320.701856.00Kỹ sư & Xây dựng
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
839.00-0.36%-3.00Bán1.000K2.979B8.7995.76125.00Kỹ sư & Xây dựng
1844 OHMORI CO LTD
205.00-0.49%-1.00Bán12.900K3.056B9.2122.74101.00Kỹ sư & Xây dựng
1847 ICHIKEN CO LTD
1667.00-0.95%-16.00Mua3.500K12.209B4.39385.28631.00Kỹ sư & Xây dựng
1848 FUJI P.S CORPORATION
560.00-3.11%-18.00Bán9.300K10.244B13.7142.15433.00Kỹ sư & Xây dựng
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
273.003.41%9.00Mua9.100K7.611B17.2615.30524.00Kỹ sư & Xây dựng
1852 ASANUMA CORP
4075.000.25%10.00Bán16.900K32.757B8.92455.911452.00Kỹ sư & Xây dựng
1853 MORI-GUMI CO LTD
293.00-1.68%-5.00Bán34.300K9.759B10.9527.21349.00Kỹ sư & Xây dựng
1860 TODA CORP
588.00-0.68%-4.00Sức bán mạnh476.200K181.524B9.1264.915463.00Kỹ sư & Xây dựng
1861 KUMAGAI GUMI CO
2450.000.62%15.00Sức bán mạnh143.700K113.469B6.22391.594154.00Kỹ sư & Xây dựng
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2548.00-1.85%-48.00Sức bán mạnh1.700K16.127B8.06322.13972.00Kỹ sư & Xây dựng
1867 UEKI CORP
2745.00-0.07%-2.00Mua7.200K9.091B7.11386.49971.00Kỹ sư & Xây dựng
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1115.00-1.93%-22.00Mua8.100K28.702B5.52205.871275.00Kỹ sư & Xây dựng
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
842.000.24%2.00Bán21.800K36.458B5.92141.861138.00Kỹ sư & Xây dựng
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
566.00-1.91%-11.00Bán69.700K27.348B7.8073.931709.00Kỹ sư & Xây dựng
1879 SHINNIHON CORP
890.00-1.11%-10.00Bán18.700K52.615B4.95181.80564.00Kỹ sư & Xây dựng
1881 NIPPO CORPORATION
2724.00-0.77%-21.00Bán99.900K326.892B11.44239.866166.00Kỹ sư & Xây dựng
1882 TOA ROAD CORPORATION
3675.00-0.14%-5.00Mua6.200K18.495B5.10721.411558.00Kỹ sư & Xây dựng
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
1769.00-0.34%-6.00Sức bán mạnh88.400K146.296B9.77181.692557.00Kỹ sư & Xây dựng
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7700.000.39%30.00Mua6.300K67.419B11.04694.551876.00Kỹ sư & Xây dựng
1885 TOA CORPORATION
1862.00-0.90%-17.00Mua98.500K36.835B7.78262.591767.00Kỹ sư & Xây dựng
1887 JDC CORPORATION
544.00-0.37%-2.00Bán93.700K47.156B6.6582.451003.00Kỹ sư & Xây dựng
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1176.00-0.59%-7.00Sức bán mạnh15.900K15.086B6.33186.79779.00Kỹ sư & Xây dựng
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
398.00-1.00%-4.00Sức bán mạnh220.800K37.797B7.1656.161619.00Kỹ sư & Xây dựng
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3300.000.00%0.00Mua1006.792B4.26774.45758.00Kỹ sư & Xây dựng
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
666.000.30%2.00Mua866.200K189.488B8.1081.953416.00Kỹ sư & Xây dựng
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3780.00-1.69%-65.00Bán5008.151B17.32221.98170.00Kỹ sư & Xây dựng
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
793.001.28%10.00Bán50.900K31.550B5.90132.621031.00Kỹ sư & Xây dựng
1899 FUKUDA CORP
4965.00-0.20%-10.00Bán3.000K42.379B6.56757.942094.00Kỹ sư & Xây dựng
1904 TAISEI ONCHO CO
1819.00-0.60%-11.00Sức bán mạnh1.400K11.955B6.94263.87756.00Kỹ sư & Xây dựng
1905 TENOX CORP
837.00-0.83%-7.00Sức bán mạnh1.200K5.740B11.7872.88282.00Kỹ sư & Xây dựng
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
429.00-0.69%-3.00Bán24.600K11.378B27.2215.87413.00Kỹ sư & Xây dựng
1921 TOMOE CORPORATION
358.00-0.83%-3.00Sức bán mạnh9.600K14.288B6.6554.29436.00Kỹ sư & Xây dựng
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1495.000.13%2.00Bán140.000K77.457B10.70139.571192.00Kỹ sư & Xây dựng
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
802.000.25%2.00Mua60.500K33.368B9.7881.80950.00Kỹ sư & Xây dựng
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1122.001.17%13.00Bán13.700K25.869B7.88140.701082.00Kỹ sư & Xây dựng
1934 YURTEC CORPORATION
630.00-0.47%-3.00Bán47.500K45.268B10.8958.104835.00Kỹ sư & Xây dựng
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
2305.00-1.20%-28.00Bán27.000K58.678B15.80147.621534.00Kỹ sư & Xây dựng
1939 YONDENKO CORP
2259.000.40%9.00Bán2.000K17.642B6.91325.742451.00Kỹ sư & Xây dựng
1941 CHUDENKO CORP
2150.000.61%13.00Bán38.100K119.225B23.5490.944474.00Kỹ sư & Xây dựng
1942 KANDENKO CO LTD
794.001.02%8.00Bán277.100K160.547B7.82109.4110003.00Kỹ sư & Xây dựng
1944 KINDEN CORPORATION
1679.000.78%13.00Bán365.500K346.701B11.23148.3612984.00Kỹ sư & Xây dựng
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
812.000.00%0.00Mua45.200K27.718B9.8782.281480.00Kỹ sư & Xây dựng
1946 TOENEC CORP
3460.000.14%5.00Bán7.200K64.576B7.64452.045999.00Kỹ sư & Xây dựng
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2508.002.37%58.00Mua41.200K87.169B9.53257.143444.00Kỹ sư & Xây dựng
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2052.000.20%4.00Sức bán mạnh86.100K125.895B10.63192.574572.00Kỹ sư & Xây dựng
1951 KYOWA EXEO CORP
2445.00-1.25%-31.00Sức bán mạnh338.400K275.880B16.93146.7313882.00Kỹ sư & Xây dựng
1954 NIPPON KOEI CO
2772.001.02%28.00Bán18.600K41.358B12.36222.035702.00Kỹ sư & Xây dựng
1959 KYUDENKO CORP
2850.000.28%8.00Sức bán mạnh89.300K201.345B7.89360.029921.00Kỹ sư & Xây dựng
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
703.00-2.50%-18.00Mua1.600K11.340B13.4053.811404.00Kỹ sư & Xây dựng
1961 SANKI ENGINEERING CO
1135.00-0.26%-3.00Sức bán mạnh137.200K64.546B9.41122.192501.00Kỹ sư & Xây dựng
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
888.00-0.67%-6.00Sức bán mạnh2.041M225.705B65.8013.597607.00Kỹ sư & Xây dựng
1966 TAKADA CORPORATION
719.00-0.96%-7.00Sức bán mạnh15.300K4.595B8.72243.291672.00Kỹ sư & Xây dựng
1967 YAMATO CORPORATION
722.00-1.50%-11.00Mua75.600K18.922B8.2389.05905.00Kỹ sư & Xây dựng
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2307.000.22%5.00Mua14.200K43.716B7.32314.631941.00Kỹ sư & Xây dựng
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
601.000.17%1.00Bán5001.411B10.3458.0360.00Kỹ sư & Xây dựng
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2829.00-1.33%-38.00Sức bán mạnh3.200K18.308B10.07284.70972.00Kỹ sư & Xây dựng
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
796.00-1.24%-10.00Bán23.100K41.320B9.1987.71658.00Kỹ sư & Xây dựng
1980 DAI-DAN CO LTD
2578.00-1.07%-28.00Sức bán mạnh24.400K56.484B8.09322.071617.00Kỹ sư & Xây dựng
1981 KYOWANISSEI CO LTD
837.002.07%17.00Mua1.100K9.441B6.02136.11833.00Kỹ sư & Xây dựng
1982 HIBIYA ENGINEERING
1703.00-0.29%-5.00Bán13.500K40.787B9.19187.28940.00Kỹ sư & Xây dựng
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
502.00-0.40%-2.00Bán2.200K4.375B6.0083.93181.00Kỹ sư & Xây dựng
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1380.00-2.27%-32.00Bán2002.804B4.31327.35Kỹ sư & Xây dựng
1999 SAITA HOLDINGS
2222.00-1.24%-28.00Bán2001.401B2.70832.53247.00Kỹ sư & Xây dựng
2151 TAKEEI CORPORATION
1088.001.78%19.00Mua371.400K29.807B13.2480.731304.00Dịch vụ Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
2235.00-0.45%-10.00Bán32.200K15.274B6.60339.971517.00Kỹ sư & Xây dựng
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
3000.008.70%240.00Mua1.500K3.508B10.02275.39157.00Dịch vụ Môi trường
2311 EPCO CO LTD
1044.00-3.33%-36.00Mua12.500K9.625B21.0651.28628.00Kỹ sư & Xây dựng
2325 NJS CO. LTD
1873.00-1.16%-22.00Mua3.500K18.065B12.42152.61814.00Kỹ sư & Xây dựng
2362 YUMESHIN HOLDINGS
759.001.47%11.00Mua507.100K56.405B22.4033.6510499.00Kỹ sư & Xây dựng
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
1970.00-1.25%-25.00Bán27.900K11.399B6.82292.572749.00Kỹ sư & Xây dựng
3431 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
1700.000.35%6.00Mua21.100K11.529B4.31393.48680.00Kỹ sư & Xây dựng
3443 KAWADA TECHNOLOGIES INC
4410.00-0.23%-10.00Sức bán mạnh17.500K25.973B3.591234.392322.00Kỹ sư & Xây dựng
4245 DAIKI AXIS CO LTD
871.000.23%2.00Bán41.500K10.448B12.2870.75810.00Dịch vụ Môi trường
4420 ESOL CO LTD
1277.001.27%16.00Mua55.600K25.666B41.8030.17449.00Kỹ sư & Xây dựng
4485 JTOWER INC
8370.003.59%290.00Mua864.700K166.295B111.00Kỹ sư & Xây dựng
4642 ORIGINAL ENGINEERING
951.000.63%6.00Mua1.200K5.502B15.7560.08381.00Kỹ sư & Xây dựng
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
735.00-0.94%-7.00Bán20.200K26.142B15.8147.741962.00Kỹ sư & Xây dựng
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
2277.00-0.09%-2.00Mua1.500K1.961B8.96254.46315.00Kỹ sư & Xây dựng
4707 KITAC CORP
318.00-2.15%-7.00Bán5.300K1.820B11.8227.49164.00Kỹ sư & Xây dựng
4712 KEYHOLDER INC
1210.00-1.87%-23.00Bán427.100K20.435B512.00Kỹ sư & Xây dựng
4840 TRIIS INCORPORATED
321.000.31%1.00Bán8.700K2.370B-0.0748.00Kỹ sư & Xây dựng
5011 NICHIREKI CO LTD
1611.00-0.49%-8.00Bán54.500K46.419B8.56189.18917.00Kỹ sư & Xây dựng
5015 BP CASTROL KK
1250.001.54%19.00Mua8.000K28.261B17.5670.10108.00Kỹ sư & Xây dựng
5072 ART FORCE JAPAN CO LTD
3500.00—%2.000KKỹ sư & Xây dựng
5284 YAMAU CO LTD
480.000.00%0.00Bán9.200K2.937B3.60133.47810.00Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất