Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

190
Cổ phiếu
16025.684B
Giá trị vốn hóa thị trường
573.044K
Khối lượng
+0.44%
Thay đổi
+0.38%
Hiệu suất Tháng
+9.17%
Hiệu suất Năm
+0.09%
Hiệu suất YTD
           
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
269.00-0.37%-1.00Sức bán mạnh15.200K3.368B-6.9270.00Kỹ sư & Xây dựng
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4555.000.77%35.00Mua178.800K243.304B30.58147.82855.00Kỹ sư & Xây dựng
1417 MIRAIT HLDG CORP
1652.000.12%2.00Bán259.800K158.273B6.61261.4212361.00Kỹ sư & Xây dựng
1431 LIB WORK CO LTD
1836.00-3.06%-58.00Bán16.900K10.023B11.51164.75135.00Kỹ sư & Xây dựng
1433 BESTERRA CO LTD
1226.00-0.97%-12.00Sức bán mạnh226.600K10.185B34.7135.7083.00Kỹ sư & Xây dựng
1434 JESCO HOLDINGS INC
386.00-3.02%-12.00Sức bán mạnh43.200K2.616B-36.69622.00Kỹ sư & Xây dựng
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
391.00-2.74%-11.00Bán295.500K6.527B10.8736.99153.00Kỹ sư & Xây dựng
1446 CANDEAL CO LTD
955.001.38%13.00Mua97.100K9.751B40.2024.34629.00Kỹ sư & Xây dựng
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
559.000.36%2.00Mua110.200K19.681B-14.961283.00Kỹ sư & Xây dựng
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
333.00-4.86%-17.00Bán18.100K1.471B-93.7325.00Kỹ sư & Xây dựng
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
1114.00-2.11%-24.00Bán43.600K19.116B25.5244.60154.00Kỹ sư & Xây dựng
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1771.00-0.39%-7.00Bán11.500K10.120B8.08220.16501.00Kỹ sư & Xây dựng
1717 MEIHO FACILITY WORKS
804.000.75%6.00Sức mua mạnh46.100K9.654B15.3352.94174.00Kỹ sư & Xây dựng
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4100.00-0.73%-30.00Bán1.500K4.515B3.411212.78598.00Kỹ sư & Xây dựng
1719 HAZAMA ANDO CORP
923.000.44%4.00Bán492.000K183.566B12.5373.483966.00Kỹ sư & Xây dựng
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
774.000.52%4.00Bán298.500K82.092B4.24181.602784.00Kỹ sư & Xây dựng
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
3170.000.63%20.00Bán362.300K403.563B13.44234.9216700.00Kỹ sư & Xây dựng
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
486.000.00%0.00Bán67.900K19.199B20.4124.08550.00Kỹ sư & Xây dựng
1730 ASO FOAM CRETE CO
540.000.56%3.00Sức bán mạnh1.500K1.833B15.5634.5199.00Kỹ sư & Xây dựng
1734 KITA KOUDENSHA CORP
3900.00-0.51%-20.00Mua1.000K2.473B7.89497.12211.00Kỹ sư & Xây dựng
1737 MESCO INC
994.000.00%0.00Sức mua mạnh12.800K12.695B13.7472.33370.00Kỹ sư & Xây dựng
1738 NITTOH CORPORATION
555.000.00%0.00Mua2002.249B7.6172.95402.00Kỹ sư & Xây dựng
1743 KOATSU KOGYO CO
3765.00-3.59%-140.00Bán2002.961B31.35124.56273.00Kỹ sư & Xây dựng
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
7900.00-4.47%-370.00Theo dõi31.800K5.586B10.38796.64208.00Kỹ sư & Xây dựng
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2691.00-0.37%-10.00Bán19.000K94.045B12.43217.303915.00Kỹ sư & Xây dựng
1764 KUDO CORP
2395.000.63%15.00Sức bán mạnh4002.734B4.55523.10542.00Kỹ sư & Xây dựng
1768 SONEC CORP
801.000.12%1.00Sức bán mạnh7005.868B9.4984.32120.00Kỹ sư & Xây dựng
1770 FUJITA ENGINEERING CO
892.002.18%19.00Mua11.900K7.954B6.55133.31578.00Kỹ sư & Xây dựng
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
770.0014.93%100.00Sức mua mạnh207.100K3.377B13.85121.98236.00Kỹ sư & Xây dựng
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2086.000.34%7.00Mua1.400K18.697B6.01345.811501.00Kỹ sư & Xây dựng
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
934.000.21%2.00Mua17.000K8.502B7.32127.28476.00Kỹ sư & Xây dựng
1780 YAMAURA CORP
923.000.44%4.00Mua12.900K17.091B22.7140.47358.00Kỹ sư & Xây dựng
1782 JOBAN KAIHATSU CO
6990.000.72%50.00Mua3.100K5.441B5.061370.44388.00Kỹ sư & Xây dựng
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
62.001.64%1.00Bán236.500K3.516B-0.64180.00Kỹ sư & Xây dựng
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
3280.00-2.24%-75.00Bán1.300K8.220B24.56136.60264.00Kỹ sư & Xây dựng
1788 SANTO CO LTD
2375.001.24%29.00Mua1001.608B22.63103.6587.00Kỹ sư & Xây dựng
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
964.00-9.48%-101.00Bán162.400K6.783B62.4517.05156.00Kỹ sư & Xây dựng
1793 OHMOTO GUMI CO
4995.00-0.30%-15.00Bán90025.588B11.91420.57812.00Kỹ sư & Xây dựng
1795 MASARU CORPORATION
3210.000.16%5.00Mua1.000K2.773B7.58422.59141.00Kỹ sư & Xây dựng
1798 MORIYA CORPORATION
2070.000.98%20.00Mua6004.474B5.76355.65415.00Kỹ sư & Xây dựng
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1811.00-0.33%-6.00Mua5.600K37.193B12.60144.24949.00Kỹ sư & Xây dựng
1801 TAISEI CORP
4420.00-0.67%-30.00Bán1.042M940.339B7.89563.7414433.00Kỹ sư & Xây dựng
1801 TAISEI CORPORATION
4450.00-2.52%-115.00Bán100940.339B8.10563.7414433.00Kỹ sư & Xây dựng
1802 OBAYASHI CORP
1249.000.56%7.00Sức mua mạnh300869.071B7.36168.8014739.00Kỹ sư & Xây dựng
1802 OBAYASHI CORP
1221.000.83%10.00Bán2.013M869.071B7.17168.8014739.00Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORP
1140.000.53%6.00Mua2.307M869.836B8.00141.7216184.00Kỹ sư & Xây dựng
1803 SHIMIZU CORPORATION
1140.003.54%39.00Sức mua mạnh1.000K869.836B7.77141.7216184.00Kỹ sư & Xây dựng
1805 TOBISHIMA CORP
1425.000.00%0.00Bán46.400K27.267B5.25271.301351.00Kỹ sư & Xây dựng
1807 WATANABE SATO CO LTD
2330.002.64%60.00Mua3007.242B6.92328.25488.00Kỹ sư & Xây dựng
1808 HASEKO CORPORATION
1458.00-0.21%-3.00Bán1.356M434.561B6.10239.356974.00Kỹ sư & Xây dựng
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
772.001.98%15.00Bán17.200K23.104B9.6578.44772.00Kỹ sư & Xây dựng
1811 ZENITAKA CORP
3975.00-0.87%-35.00Sức bán mạnh2.400K28.722B7.99501.93953.00Kỹ sư & Xây dựng
1812 KAJIMA CORP
1417.000.57%8.00Sức bán mạnh1.622M722.227B6.92203.4718297.00Kỹ sư & Xây dựng
1812 KAJIMA CORPORATION
1450.003.57%50.00Bán100722.227B6.88203.4718297.00Kỹ sư & Xây dựng
1813 FUDO TETRA CORP
1697.00-0.47%-8.00Mua121.300K26.997B10.12168.43864.00Kỹ sư & Xây dựng
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
977.00-0.10%-1.00Bán8.600K10.269B3.90250.73572.00Kỹ sư & Xây dựng
1815 TEKKEN CORP
2788.000.32%9.00Bán23.100K43.367B8.52326.291906.00Kỹ sư & Xây dựng
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2454.000.57%14.00Bán276.500K133.474B6.86355.812920.00Kỹ sư & Xây dựng
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
628.000.32%2.00Bán637.000K98.926B5.59112.024560.00Kỹ sư & Xây dựng
1822 DAIHO CORPORATION
2757.000.55%15.00Sức bán mạnh49.200K45.935B9.03307.141639.00Kỹ sư & Xây dựng
1824 MAEDA CORP
1106.00-0.09%-1.00Mua573.600K205.066B7.43148.994224.00Kỹ sư & Xây dựng
1826 SATA CONSTRUCTION CO
454.00-2.37%-11.00Bán36.800K7.211B13.2635.08462.00Kỹ sư & Xây dựng
1827 NAKANO CORPORATION
495.005.10%24.00Mua62.200K16.189B6.4672.911390.00Kỹ sư & Xây dựng
1828 TANABE ENGINEERING CORP
921.00-1.92%-18.00Bán37.600K10.048B7.14131.461035.00Kỹ sư & Xây dựng
1832 HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION
600.000.00%0.00Bán10012.431B10.1858.971428.00Kỹ sư & Xây dựng
1833 OKUMURA CORP
2945.000.34%10.00Sức bán mạnh58.600K111.030B12.21240.382074.00Kỹ sư & Xây dựng
1835 TOTETSU KOGYO CO
3200.000.00%0.00Theo dõi29.800K110.161B11.67274.141835.00Kỹ sư & Xây dựng
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
1017.000.00%0.00Mua2003.611B16.5661.42137.00Kỹ sư & Xây dựng
1844 OHMORI CO LTD
251.00-0.79%-2.00Bán17.400K3.753B11.1523.0496.00Kỹ sư & Xây dựng
1847 ICHIKEN CO LTD
1775.000.51%9.00Bán14.600K12.812B3.86459.76624.00Kỹ sư & Xây dựng
1848 FUJI P.S CORPORATION
563.000.00%0.00Bán3.800K9.978B11.7947.74420.00Kỹ sư & Xây dựng
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
337.00-0.30%-1.00Bán10.400K9.744B-60.22512.00Kỹ sư & Xây dựng
1852 ASANUMA CORP
4725.00-1.05%-50.00Bán56.500K38.496B7.22661.541427.00Kỹ sư & Xây dựng
1853 MORI-GUMI CO LTD
328.001.86%6.00Mua32.000K10.545B7.5442.69350.00Kỹ sư & Xây dựng
1860 TODA CORP
718.000.00%0.00Bán386.400K220.160B7.4396.615296.00Kỹ sư & Xây dựng
1861 KUMAGAI GUMI CO
3250.002.20%70.00Bán165.600K148.183B8.86358.874032.00Kỹ sư & Xây dựng
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2500.00-0.56%-14.00Bán5.300K15.725B11.20224.451009.00Kỹ sư & Xây dựng
1867 UEKI CORP
2471.000.04%1.00Bán1.800K8.174B6.11404.48950.00Kỹ sư & Xây dựng
1869 MEIKO CONSTRUCTION CO. LTD.
1120.00-0.44%-5.00Mua50028.399B5.56202.261267.00Kỹ sư & Xây dựng
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
837.001.58%13.00Mua24.500K35.764B8.4897.181109.00Kỹ sư & Xây dựng
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
712.000.28%2.00Bán87.500K32.972B4.03176.071700.00Kỹ sư & Xây dựng
1879 SHINNIHON CORP
913.00-3.59%-34.00Bán53.300K55.362B5.16183.61538.00Kỹ sư & Xây dựng
1881 NIPPO CORPORATION
2739.001.18%32.00Mua188.100K322.368B12.45217.446087.00Kỹ sư & Xây dựng
1882 TOA ROAD CORPORATION
3515.001.44%50.00Bán13.900K17.561B13.45257.681553.00Kỹ sư & Xây dựng
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
3620.00-0.28%-10.00Mua255.900K304.674B16.18224.302511.00Kỹ sư & Xây dựng
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7580.000.53%40.00Mua31.000K66.278B10.24736.391911.00Kỹ sư & Xây dựng
1885 TOA CORPORATION
1614.00-0.31%-5.00Bán69.400K33.837B7.42218.181737.00Kỹ sư & Xây dựng
1887 JDC CORPORATION
601.00-0.33%-2.00Sức bán mạnh419.400K52.508B7.3682.111039.00Kỹ sư & Xây dựng
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
1681.000.18%3.00Bán21.200K21.491B6.57255.43758.00Kỹ sư & Xây dựng
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
534.00-3.09%-17.00Mua657.900K51.804B8.2366.951564.00Kỹ sư & Xây dựng
1892 TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD.
3500.000.00%0.00Mua1007.204B5.11684.52694.00Kỹ sư & Xây dựng
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
663.000.45%3.00Bán831.700K188.347B9.3670.513319.00Kỹ sư & Xây dựng
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
4960.001.22%60.00Mua40013.406B88.2055.56166.00Kỹ sư & Xây dựng
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
952.000.74%7.00Mua220.500K38.079B7.68123.06907.00Kỹ sư & Xây dựng
1899 FUKUDA CORP
4870.00-0.31%-15.00Bán10.900K43.183B7.94615.112026.00Kỹ sư & Xây dựng
1904 TAISEI ONCHO CO
2101.00-7.36%-167.00Bán35.600K14.817B8.59264.01789.00Kỹ sư & Xây dựng
1905 TENOX CORP
946.00-2.27%-22.00Mua30.200K6.582B9.02108.92277.00Kỹ sư & Xây dựng
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
389.00-0.51%-2.00Bán53.400K10.446B17.8721.88409.00Kỹ sư & Xây dựng
1921 TOMOE CORPORATION
432.00-0.92%-4.00Bán63.700K17.256B5.6876.76426.00Kỹ sư & Xây dựng
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1578.00-1.00%-16.00Bán219.300K82.697B12.55127.001122.00Kỹ sư & Xây dựng
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
860.00-0.12%-1.00Mua58.300K35.913B11.0677.87915.00Kỹ sư & Xây dựng
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1127.001.71%19.00Mua16.300K25.846B8.58129.211055.00Kỹ sư & Xây dựng
1934 YURTEC CORPORATION
674.00-0.44%-3.00Sức bán mạnh179.400K48.414B10.2266.274846.00Kỹ sư & Xây dựng
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1316.001.46%19.00Mua80032.621B9.46137.091482.00Kỹ sư & Xây dựng
1939 YONDENKO CORP
2840.00-0.39%-11.00Bán1.800K22.356B9.24308.462459.00Kỹ sư & Xây dựng
1941 CHUDENKO CORP
2524.001.45%36.00Mua76.100K138.576B18.37136.024210.00Kỹ sư & Xây dựng
1942 KANDENKO CO LTD
1024.001.69%17.00Bán330.500K205.688B11.0299.339818.00Kỹ sư & Xây dựng
1944 KINDEN CORPORATION
1675.000.96%16.00Bán250.900K359.921B11.49144.3510867.00Kỹ sư & Xây dựng
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
892.001.13%10.00Bán15.400K29.972B8.16108.071455.00Kỹ sư & Xây dựng
1946 TOENEC CORP
3815.001.60%60.00Theo dõi9.700K70.185B7.81480.646096.00Kỹ sư & Xây dựng
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2733.00-0.15%-4.00Theo dõi35.900K97.382B16.25168.443042.00Kỹ sư & Xây dựng
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2245.001.45%32.00Bán69.600K136.039B13.03169.784446.00Kỹ sư & Xây dựng
1951 KYOWA EXEO CORP
2734.000.70%19.00Bán265.000K301.242B7.34370.0913151.00Kỹ sư & Xây dựng
1954 NIPPON KOEI CO
3595.001.13%40.00Mua33.200K53.976B12.87276.315497.00Kỹ sư & Xây dựng
1959 KYUDENKO CORP
3235.000.47%15.00Bán116.900K228.125B7.86409.909862.00Kỹ sư & Xây dựng
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
782.00-0.64%-5.00Bán8.900K13.166B29.9626.271285.00Kỹ sư & Xây dựng
1961 SANKI ENGINEERING CO
1509.00-0.13%-2.00Bán162.700K90.046B8.49179.612394.00Kỹ sư & Xây dựng
1963 JGC HOLDINGS CORPORATION
1651.001.60%26.00Bán1.592M410.093B19.1384.937841.00Kỹ sư & Xây dựng
1966 TAKADA CORPORATION
1115.00-0.71%-8.00Mua178.600K7.107B12.88296.971668.00Kỹ sư & Xây dựng
1967 YAMATO CORPORATION
864.001.29%11.00Mua308.200K22.146B8.08105.52890.00Kỹ sư & Xây dựng
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2308.000.04%1.00Bán35.900K43.803B17.57131.321942.00Kỹ sư & Xây dựng
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
3415.00-0.29%-10.00Bán1.600K21.871B7.67446.63958.00Kỹ sư & Xây dựng
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
888.00-1.00%-9.00Bán60.000K46.370B10.0988.94641.00Kỹ sư & Xây dựng
1980 DAI-DAN CO LTD
2664.002.34%61.00Bán17.900K57.177B10.09257.991600.00Kỹ sư & Xây dựng
1981 KYOWANISSEI CO LTD
771.000.13%1.00Sức bán mạnh2008.865B8.2293.63836.00Kỹ sư & Xây dựng
1982 HIBIYA ENGINEERING
1898.00-0.05%-1.00Bán12.000K45.602B13.57141.44920.00Kỹ sư & Xây dựng
1992 KANDA TSUSHINKI CO
1124.000.27%3.00Mua5.200K2.859B8.63129.84263.00Kỹ sư & Xây dựng
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1609.00-1.59%-26.00Bán10.400K3.292B5.27310.08118.00Kỹ sư & Xây dựng
1999 SAITA HOLDINGS
2151.000.00%0.00Bán2001.356B2.31931.27259.00Kỹ sư & Xây dựng
2151 TAKEEI CORPORATION
1187.00-0.92%-11.00Bán101.200K27.590B18.7363.961277.00Dịch vụ Môi trường
2153 E J HOLDINGS INC
1833.001.95%35.00Mua41.000K12.233B6.83263.171377.00Kỹ sư & Xây dựng
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
2960.000.00%0.00Bán2003.461B23.24127.38161.00Dịch vụ Môi trường
2311 EPCO CO LTD
1317.00-0.68%-9.00Bán4.800K11.817B30.5243.45603.00Kỹ sư & Xây dựng
2325 NJS CO. LTD
1800.00-0.06%-1.00Bán9.100K17.162B10.06179.00737.00Kỹ sư & Xây dựng
2362 YUMESHIN HOLDINGS
870.00-0.11%-1.00Bán185.600K66.361B26.9032.7710499.00Kỹ sư & Xây dựng
2405 FUJIKOH CO LIMITED
597.000.17%1.00Mua1.300K2.579B15.5438.35113.00Dịch vụ Môi trường
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
3175.00-1.55%-50.00Mua12.200K18.382B13.63236.682749.00Kỹ sư & Xây dựng
3431 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
1970.000.66%13.00Bán19.900K13.319B3.70528.31652.00Kỹ sư & Xây dựng
3443 KAWADA TECHNOLOGIES INC
6360.000.00%0.00Bán27.100K37.369B6.88925.962294.00Kỹ sư & Xây dựng
4245 DAIKI AXIS CO LTD
869.00-1.59%-14.00Bán9.200K10.608B13.6564.67747.00Dịch vụ Môi trường
4420 ESOL CO LTD
2592.00-1.71%-45.00Mua267.500K53.640B76.2634.58419.00Kỹ sư & Xây dựng
4485 JTOWER INC
3885.00-6.27%-260.00Bán648.000K84.386B94.00Kỹ sư & Xây dựng
4642 ORIGINAL ENGINEERING
1001.000.40%4.00Mua7.600K5.753B13.1380.50361.00Kỹ sư & Xây dựng
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
776.00-1.90%-15.00Bán41.800K27.869B13.7058.771902.00Kỹ sư & Xây dựng
4673 KAWASAKI GEOLOGICAL ENGINEER
1940.000.00%0.00Bán8001.671B11.84163.91Kỹ sư & Xây dựng
4707 KITAC CORP
387.00-1.28%-5.00Bán7.900K2.195B11.4634.21164.00Kỹ sư & Xây dựng
4840 TRIIS INCORPORATED
501.00-1.38%-7.00Bán16.000K3.688B102.186.2054.00Kỹ sư & Xây dựng
5011 NICHIREKI CO LTD
1336.000.07%1.00Bán25.200K38.277B25.5352.28831.00Kỹ sư & Xây dựng
5279 NIHON KOGYO CO LTD
1025.00-5.27%-57.00Mua61.400K3.133B9.89109.45336.00Kỹ sư & Xây dựng
5280 YOSHICON CO LTD
1150.000.17%2.00Bán1.600K8.411B3.92292.52146.00Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất