Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Food Distributors

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Food Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2286HAYASHIKANE SANGYO CO
564 JPY−0.88%13.1K0.384.959B JPY4.87115.77 JPY+190.98%2.66%Dịch vụ Phân phối
2292S FOODS INC
3070 JPY−1.76%69.7K0.4297.058B JPY8.11378.42 JPY+22.52%2.74%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2293TAKIZAWA HAM CO
3230 JPY−0.62%9000.806.633B JPY68.8546.91 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
2692ITOCHU SHOKUHIN CO
7670 JPY+1.46%8.5K0.8197.311B JPY17.33442.66 JPY+6.08%1.17%Dịch vụ Phân phối
2708KUZE CO LTD
2415 JPY−3.86%100.1K1.1310.735B JPY5.02481.16 JPY+453.76%0.50%Dịch vụ Phân phối
2750S. ISHIMITSU & CO LTD
1010 JPY+2.54%26.1K1.577.785B JPY9.34108.12 JPY+8.67%2.38%Dịch vụ Phân phối
3139LACTO JAPAN CO.LTD
2183 JPY−1.53%39.5K1.4221.68B JPY10.68204.44 JPY−10.65%2.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
3160OOMITSU CO.LTD
630 JPY−0.79%28.2K0.899.25B JPY12.6949.65 JPY+98.83%1.75%Dịch vụ Phân phối
3359COTTA CO LTD
507 JPY0.00%18.1K0.465.51B JPY9.6452.61 JPY+23.17%1.58%Dịch vụ Phân phối
3392DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
585 JPY−0.17%18.5K0.849.52B JPY10.6954.72 JPY+538.10%1.37%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
4380M MART INC
1375 JPY−0.79%11.2K1.906.724B JPY21.0165.44 JPY+53.09%1.16%Dịch vụ Phân phối
7443YOKOHAMA GYORUI CO
599 JPY+0.17%9.3K1.673.748B JPY35.0417.09 JPY+586.78%0.50%Dịch vụ Phân phối
7451MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD
5290 JPY−1.67%129.4K1.59230.311B JPY10.74492.78 JPY+26.94%2.74%Dịch vụ Phân phối
Mua
7481OIE SANGYO CO
1721 JPY0.00%4.2K0.3315.571B JPY7.39232.86 JPY+44.78%2.91%Dịch vụ Phân phối
7538DAISUI CO LTD
320 JPY+0.31%9.3K0.484.263B JPY4.2076.14 JPY+163.09%1.56%Dịch vụ Phân phối
7698ICECO INC
1583 JPY+0.64%2K0.993.075B JPY8.82179.41 JPY+960.51%2.34%Dịch vụ Phân phối
8001ITOCHU CORP
6606 JPY+1.38%3.439M0.819.812T JPY13.16502.13 JPY−10.37%2.35%Dịch vụ Phân phối
Mua
8006YUASA FUNASHOKU CO
3465 JPY−1.00%1.7K1.5915.57B JPY6.07570.64 JPY+136.32%2.89%Dịch vụ Phân phối
8030CHUO GYORUI CO LTD
3285 JPY+0.31%2.9K1.9713.122B JPY7.29450.88 JPY+14.35%2.13%Dịch vụ Phân phối
8038TOHTO SUISAN CO
6040 JPY+0.17%9000.7323.695B JPY9.61628.71 JPY+0.31%2.24%Dịch vụ Phân phối
8039TSUKIJI UOICHIBA CO
3275 JPY−1.06%2.8K2.157.369B JPY58.7255.77 JPY−66.69%1.07%Dịch vụ Phân phối
8041OUG HOLDINGS
2593 JPY−0.23%3.5K0.6414.379B JPY5.17501.95 JPY+2.19%2.70%Dịch vụ Phân phối
8045YOKOHAMA MARUUO CO
1015 JPY−0.10%1K0.576.462B JPY16.4261.82 JPY+38.99%2.17%Dịch vụ Phân phối
9259TAKAYOSHI INC
785 JPY−0.88%7.5K0.844.404B JPY9.3883.70 JPY−6.56%0.00%Dịch vụ Phân phối
9260NISHIMOTO CO LTD
6050 JPY−2.89%47.6K0.7286.836B JPY13.97433.04 JPY−8.40%2.64%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
9305YAMATANE CORP
2723 JPY+0.41%33.7K1.9528.111B JPY11.23242.37 JPY+17.58%2.06%Dịch vụ Phân phối
9869KATO SANGYO CO
4790 JPY−1.14%57.5K1.25150.869B JPY13.00368.57 JPY+5.29%1.96%Dịch vụ Phân phối
9941TAIYO BUSSAN KAISHA
907 JPY+0.22%2K0.751.753B JPY9.2697.91 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối