Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
2545.676B
Giá trị vốn hóa thị trường
573.768K
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
−8.95%
Hiệu suất Tháng
+2.53%
Hiệu suất Năm
+0.51%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1301 KYOKUYO CO LTD
2911.000.38%11.00Bán10.600K30856600.0031.198B6.64436.812313.00
1332 NIPPON SUISAN KAISHA
574.000.17%1.00Bán1.661M953586200.00178.340B8.5666.939431.00
1333 MARUHA NICHIRO CORPORATION
2299.000.97%22.00Bán144.600K332435400.00119.822B10.36219.8913117.00
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
1063.00-0.93%-10.00Bán300318900.004.473B30.9434.68288.00
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
5430.00-0.18%-10.00Bán182.500K990975000.00269.306B11.09491.546871.00
2266 ROKKO BUTTER CO
1530.000.13%2.00Bán34.000K52020000.0029.771B9.82155.61464.00
2267 YAKULT HONSHA CO
5610.00-1.06%-60.00Bán620.500K3481005000.00909.568B21.09268.8728798.00
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
1962.002.19%42.00Bán174.300K341976600.00129.667B7.96241.295669.00
2281 PRIMA MEAT PACKERS
2382.000.46%11.00Bán75.600K180079200.00119.143B9.53248.683512.00
2282 NH FOODS LTD
3805.00-1.68%-65.00Sức bán mạnh1.028M3911540000.00395.730B12.09320.2217168.00
2286 HAYASHIKANE SANGYO CO
527.00-0.75%-4.00Bán24.300K12806100.004.669B6.6979.35572.00
2288 MARUDAI FOOD CO
1409.00-1.67%-24.00Sức bán mạnh79.400K111874600.0036.107B139.0410.312107.00
2291 FUKUTOME MEAT PACKERS
1900.000.74%14.00Bán6001140000.006.294B-52.14369.00
2293 TAKIZAWA HAM CO
2956.00-0.30%-9.00Bán9002660400.006.089B67.2544.09368.00
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
633.00-1.40%-9.00Sức bán mạnh458.000K289914000.00188.040B8.9571.768313.00
2654 ASMO CORP
534.00-0.56%-3.00Bán3.400K1815600.007.334B20.8425.771583.00
2904 ICHIMASA KAMABOKO CO
835.00-2.11%-18.00Bán32.600K27221000.0015.722B5.98142.61943.00
2924 IFUJI SANGYO CO LTD
913.00-1.51%-14.00Sức bán mạnh5.800K5295400.007.612B7.55122.75150.00
2932 STI FOODS HLDGS INC
2792.00-1.03%-29.00Bán26.100K72871200.0016.229B13.52208.70274.00
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
2334.00-0.09%-2.00Bán20.600K48080400.0023.036B11.37208.44305.00
8039 TSUKIJI UOICHIBA CO
2074.00-0.24%-5.00Bán2.300K4770200.004.678B8.01259.42283.00
8043 STARZEN CO LTD
1873.001.57%29.00Bán86.300K161639900.0035.914B5.18356.262674.00
8091 NICHIMO CO LTD
2010.00-0.94%-19.00Bán3.700K7437000.006.934B3.94530.68979.00
Tải thêm