Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

49
Cổ phiếu
11034.122B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.358M
Khối lượng
+0.65%
Thay đổi
−2.54%
Hiệu suất Tháng
+0.67%
Hiệu suất Năm
−0.08%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2294KAKIYASU HONTEN
2148 JPY0.99%21 JPY
Mua
11.9K25.561M JPY22.265B JPY12.83165.81 JPY912
2651LAWSON INC
5470 JPY−0.18%−10 JPY
Mua
157.1K859.337M JPY548.39B JPY27.95196.30 JPY10.362K
2659SAN-A CO LTD
4100 JPY0.12%5 JPY
Bán
32.3K132.43M JPY126.52B JPY17.92228.48 JPY1.798K
2683UOKI CO LTD
1143 JPY−0.17%−2 JPY
Mua
1.4K1.6M JPY2.924B JPY101.3411.30 JPY346
2687CVS BAY AREA INC
424 JPY−0.70%−3 JPY
Mua
2.7K1.145M JPY2.108B JPY−126.31 JPY240
2742HALOWS CO LTD
3100 JPY1.14%35 JPY
Theo dõi
8.7K26.97M JPY65.473B JPY10.40295.31 JPY1.233K
2747HOKUYU LUCKY CO.LTD.
2948 JPY0.17%5 JPY
Theo dõi
1.2K3.538M JPY3.72B JPY48.8560.24 JPY465
2791DAIKOKUTENBUSSAN CO
4990 JPY−0.40%−20 JPY
Bán
19.4K96.806M JPY69.784B JPY17.93279.35 JPY1.725K
3038KOBE BUSSAN CO LTD
3730 JPY−0.40%−15 JPY
Mua
443.8K1.655B JPY816.457B JPY48.7278.02 JPY1.565K
3094SUPER VALUE CO LTD
1003 JPY2.24%22 JPY
Bán
2.4K2.407M JPY12.432B JPY−285.08 JPY413
3096OCEAN SYSTEM CORPORATION
988 JPY0.00%0 JPY
Mua
5K4.94M JPY9.301B JPY13.3274.17 JPY952
3222UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
1111 JPY0.18%2 JPY
Mua
119.2K132.431M JPY142.293B JPY74.3114.96 JPY7.33K
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5850 JPY0.57%33 JPY
Bán
1.72M10.064B JPY5.137T JPY18.99306.40 JPY83.635K
3395SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
1792 JPY0.17%3 JPY
Mua
147K263.424M JPY38.161B JPY−9.31 JPY799
3539JM HOLDINGS CO LTD
1890 JPY1.83%34 JPY
Sức mua mạnh
23.2K43.848M JPY49.517B JPY11.29164.36 JPY1.236K
3549KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
6630 JPY0.15%10 JPY
Bán
55.8K369.954M JPY208.743B JPY15.97414.47 JPY4.033K
3557UNITED & COLLECTIVE CO LTD
1178 JPY−0.17%−2 JPY
Bán
4.1K4.83M JPY4.076B JPY−356.89 JPY128
7114FOODISON INC
1948 JPY−2.16%−43 JPY
Bán
6.9K13.441M JPY8.718B JPY106
7450SUNDAY CO LTD
1222 JPY0.66%8 JPY
Mua
1.3K1.589M JPY13.032B JPY21.4156.94 JPY761
7475ALBIS CO LTD
2498 JPY1.22%30 JPY
Sức mua mạnh
39.4K98.421M JPY21.591B JPY12.02205.39 JPY965
7515MARUYOSHI CENTER INC
2849 JPY−1.72%−50 JPY
Bán
9002.564M JPY2.645B JPY14.29202.81 JPY479
7520ECO'S CO LTD
1860 JPY0.22%4 JPY
Mua
17.3K32.178M JPY21.066B JPY7.57246.28 JPY1.48K
7544THREE F CO LTD
283 JPY0.71%2 JPY
Bán
5.9K1.67M JPY2.128B JPY−15.58 JPY118
7596UORIKI CO LTD
2161 JPY0.89%19 JPY
Mua
5.3K11.453M JPY29.882B JPY48.1144.52 JPY515
7601POPLAR CO LTD
136 JPY2.26%3 JPY
Theo dõi
16.8K2.285M JPY1.568B JPY−8.23 JPY199
7614OM2 NETWORK CO LTD
1149 JPY−0.17%−2 JPY
Mua
3.6K4.136M JPY7.746B JPY8.74131.76 JPY
7643DAIICHI CO LTD
782 JPY0.51%4 JPY
Mua
3.6K2.815M JPY8.89B JPY7.9697.75 JPY347
7646PLANT CO LTD
665 JPY1.53%10 JPY
Sức mua mạnh
7.7K5.121M JPY5.262B JPY9.2171.10 JPY710
7809KOTOBUKIYA CO LTD
8670 JPY3.34%280 JPY
Theo dõi
49.5K429.165M JPY22.094B JPY12.27696.18 JPY173
8167RETAIL PARTNERS CO LTD
1361 JPY2.33%31 JPY
Sức mua mạnh
59.1K80.435M JPY58.312B JPY18.0373.75 JPY1.954K
8182INAGEYA CO LTD
1280 JPY0.55%7 JPY
Bán
93.8K120.064M JPY58.991B JPY42.9429.65 JPY2.72K
8194LIFE CORPORATION
2533 JPY0.20%5 JPY
Bán
64.9K164.392M JPY118.481B JPY10.63237.87 JPY6.847K
8198MAXVALU TOKAI CO LTD
2680 JPY−0.19%−5 JPY
Bán
13.9K37.252M JPY85.444B JPY14.36187.42 JPY2.659K
8217OKUWA CO LTD
832 JPY0.73%6 JPY
Bán
54.1K45.011M JPY36.221B JPY80.9110.21 JPY2.113K
8255AXIAL RETAILING INC
3370 JPY0.75%25 JPY
Bán
24.6K82.902M JPY77.075B JPY10.84308.48 JPY2.708K
8267AEON CO LTD
2529.0 JPY−0.16%−4.0 JPY
Bán
1.363M3.446B JPY2.144T JPY179.1214.15 JPY155.465K
8276HEIWADO CO LTD
2042 JPY0.20%4 JPY
Bán
80.9K165.198M JPY94.663B JPY13.09155.66 JPY5.324K
8278FUJI CO(TOKYO)
1723 JPY1.17%20 JPY
Theo dõi
76.5K131.81M JPY147.623B JPY29.4457.85 JPY3.271K
8279YAOKO CO LTD
6840 JPY1.03%70 JPY
Mua
46.7K319.428M JPY262.932B JPY18.49392.50 JPY4.022K
8289OLYMPIC GROUP CORP
512 JPY0.59%3 JPY
Theo dõi
10.6K5.427M JPY11.692B JPY−12.19 JPY1.381K
9823MAMMY MART CORP
2344 JPY−0.04%−1 JPY
Mua
1.9K4.454M JPY24.945B JPY7.65306.71 JPY965
9846TENMAYA STORE CO
1015 JPY0.10%1 JPY
Theo dõi
2.2K2.233M JPY11.659B JPY12.1883.24 JPY499
9919KANSAI FOOD MARKET LTD
1465 JPY2.95%42 JPY
Sức mua mạnh
19.7K28.861M JPY88.094B JPY10.08141.16 JPY3.206K
9946MINISTOP CO LTD
1394 JPY0.07%1 JPY
Theo dõi
42.5K59.245M JPY40.41B JPY2.77502.77 JPY1.645K
9948ARCS COMPANY LIMITED
2235 JPY0.13%3 JPY
Mua
69.1K154.439M JPY126.06B JPY12.52178.25 JPY5.81K
9956VALOR HOLDINGS CO LTD
1926 JPY1.00%19 JPY
Mua
74.6K143.68M JPY102.409B JPY10.04189.87 JPY9.036K
9974BELC CO LTD
5560 JPY1.09%60 JPY
Sức mua mạnh
8.2K45.592M JPY114.766B JPY13.06421.07 JPY2.361K
9977AOKI SUPER CO LTD
2242 JPY0.22%5 JPY
Bán
1K2.242M JPY12.917B JPY−14.20 JPY913
9993YAMAZAWA CO LTD
1274 JPY1.68%21 JPY
Theo dõi
4.4K5.606M JPY13.66B JPY36.3634.48 JPY1.289K