Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: bán lẻ thực phẩm

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, bán lẻ thực phẩm. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như LAWSON INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SUPER VALUE CO LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5.098 T JPY1995.5 JPY+1.27%9.203 M1.0923.5184.87 JPY−19.96%1.93%Bán Lẻ
Mua
8267AEON CO LTD
2.73 T JPY3231 JPY−1.28%2.656 M1.1361.8752.22 JPY+107.13%1.12%Bán Lẻ
Bán
22651LAWSON INC
1.035 T JPY10345 JPY+0.05%1.212 M1.6319.87520.58 JPY+111.21%1.86%Bán Lẻ
Theo dõi
3038KOBE BUSSAN CO LTD
740.589 B JPY3310 JPY−2.07%946.4 K0.8229.74111.28 JPY+44.78%0.65%Bán Lẻ
Mua
88279YAOKO CO LTD
357.956 B JPY8459 JPY−4.42%79.1 K1.4516.63508.59 JPY+38.87%0.97%Bán Lẻ
Mua
33549KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
259.433 B JPY2743.5 JPY−3.40%344.1 K0.6930.0591.29 JPY−38.64%0.37%Bán Lẻ
Mua
88194LIFE CORPORATION
187.001 B JPY3985 JPY−1.36%100.9 K0.6611.04360.92 JPY+26.98%2.26%Bán Lẻ
Mua
9948ARCS COMPANY LIMITED
182.708 B JPY3210 JPY−0.93%87.8 K0.9815.01213.86 JPY+20.53%2.10%Bán Lẻ
Theo dõi
88278FUJI CO(TOKYO)
167.301 B JPY1913 JPY−1.09%69.2 K0.5322.3085.79 JPY−17.67%1.55%Bán Lẻ
9974BELC CO LTD
158.169 B JPY7620 JPY−1.04%34.1 K0.5814.88512.06 JPY+11.07%1.42%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
22659SAN-A CO LTD
149.692 B JPY4815 JPY−1.53%77.8 K0.7013.93345.61 JPY+41.10%2.27%Bán Lẻ
9956VALOR HOLDINGS CO LTD
131.193 B JPY2412 JPY−2.43%65.8 K1.1414.71163.98 JPY−13.63%2.46%Bán Lẻ
Mua
33222UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
123.303 B JPY872 JPY−9.92%2.271 M10.02111.267.84 JPY−24.56%1.66%Bán Lẻ
Theo dõi
9919KANSAI FOOD MARKET LTD
121.214 B JPY1868 JPY+0.97%24.8 K0.6716.41113.81 JPY−19.37%0.92%Bán Lẻ
22791DAIKOKUTENBUSSAN CO
120.553 B JPY8470 JPY−3.97%74.4 K0.8721.02403.04 JPY+72.31%0.34%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
88276HEIWADO CO LTD
109.898 B JPY2373 JPY−1.08%171.6 K0.4118.35129.35 JPY−9.74%1.78%Bán Lẻ
Theo dõi
22742HALOWS CO LTD
100.542 B JPY4490 JPY−3.54%29.8 K0.6211.21400.48 JPY+38.33%0.98%Bán Lẻ
88255AXIAL RETAILING INC
98.332 B JPY1058 JPY−1.03%116.5 K1.3313.3179.47 JPY+3.05%2.01%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
88198MAXVALU TOKAI CO LTD
97.059 B JPY3095 JPY+1.31%17 K2.7311.86261.04 JPY+34.87%1.97%Bán Lẻ
88167RETAIL PARTNERS CO LTD
75.279 B JPY1667 JPY−2.86%48.8 K1.3715.17109.88 JPY+64.78%1.63%Bán Lẻ
33539JM HOLDINGS CO LTD
69.526 B JPY2608 JPY−2.32%56.7 K2.0013.61191.65 JPY+16.60%1.53%Bán Lẻ
88182INAGEYA CO LTD
66.73 B JPY1231 JPY−13.37%1.006 M9.00−13.03 JPY−143.96%1.04%Bán Lẻ
9823MAMMY MART CORP
52.657 B JPY5170 JPY+1.57%11.8 K2.0211.13464.31 JPY+51.39%1.78%Bán Lẻ
33395SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
44.091 B JPY2055 JPY−1.58%47.5 K1.4875.8127.11 JPY2.42%Bán Lẻ
88217OKUWA CO LTD
43.938 B JPY981 JPY−1.41%161.9 K1.2343.0622.78 JPY+7.71%2.59%Bán Lẻ
9946MINISTOP CO LTD
43.398 B JPY1516 JPY+1.20%156.4 K2.17−16.13 JPY−103.65%1.34%Bán Lẻ
22294KAKIYASU HONTEN
33.026 B JPY3155 JPY−0.47%74.7 K0.8617.21183.31 JPY+10.55%2.69%Bán Lẻ
77596UORIKI CO LTD
32.993 B JPY2339 JPY−1.89%16.8 K2.7128.7881.26 JPY+82.52%2.03%Bán Lẻ
77520ECO'S CO LTD
25.89 B JPY2288 JPY−1.38%14.1 K0.857.15320.02 JPY+123.84%2.63%Bán Lẻ
77475ALBIS CO LTD
22.912 B JPY2598 JPY−1.40%12.1 K2.5612.82202.71 JPY−1.31%2.67%Bán Lẻ
9977AOKI SUPER CO LTD
21.827 B JPY3780 JPY0.00%2.9 K1.7314.03269.47 JPY1.59%Bán Lẻ
77809KOTOBUKIYA CO LTD
15.579 B JPY1869 JPY0.00%18.1 K0.8616.16115.64 JPY−49.26%1.59%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
77643DAIICHI CO LTD
14.74 B JPY1232 JPY−2.92%5.8 K1.2011.19110.14 JPY+12.68%1.94%Bán Lẻ
77450SUNDAY CO LTD
14.491 B JPY1336 JPY−0.52%9000.70−14.06 JPY−129.88%1.48%Bán Lẻ
77646PLANT CO LTD
13.812 B JPY1785 JPY−1.60%28.3 K1.8589.1420.02 JPY−71.84%2.61%Bán Lẻ
9993YAMAZAWA CO LTD
13.42 B JPY1233 JPY+0.08%5.8 K0.9529.4741.84 JPY+123.52%2.19%Bán Lẻ
33094SUPER VALUE CO LTD
12.711 B JPY1046 JPY+2.35%2.2 K0.14−178.14 JPY+32.92%0.00%Bán Lẻ
9846TENMAYA STORE CO
12.027 B JPY1039 JPY−1.05%3.2 K0.6310.01103.76 JPY+11.82%0.96%Bán Lẻ
88289OLYMPIC GROUP CORP
11.761 B JPY508 JPY−0.78%32.4 K2.03−20.77 JPY−541.65%3.91%Bán Lẻ
77614OM2 NETWORK CO LTD
10.768 B JPY1555 JPY−1.95%10.3 K3.717.83198.50 JPY+50.65%1.88%Bán Lẻ
33096OCEAN SYSTEM CORPORATION
10.12 B JPY1077 JPY−1.19%11.3 K1.8510.48102.80 JPY+38.60%1.30%Bán Lẻ
77114FOODISON INC
6.158 B JPY1371 JPY−2.70%6.4 K1.0838.3235.78 JPY0.00%Bán Lẻ
33557UNITED & COLLECTIVE CO LTD
4.481 B JPY1099 JPY−1.17%9.6 K1.43−25.04 JPY+93.48%0.00%Bán Lẻ
22747HOKUYU LUCKY CO.LTD.
4 B JPY3170 JPY−0.47%2000.1713.07242.57 JPY+138.80%1.58%Bán Lẻ
77515MARUYOSHI CENTER INC
3.537 B JPY3800 JPY0.00%9001.4526.08145.71 JPY−5.00%0.79%Bán Lẻ
77544THREE F CO LTD
3.204 B JPY420 JPY−1.18%25.5 K0.6714.6628.65 JPY2.36%Bán Lẻ
22687CVS BAY AREA INC
2.908 B JPY577 JPY−2.70%40.1 K0.524.08141.32 JPY3.40%Bán Lẻ
22683UOKI CO LTD
2.878 B JPY1125 JPY−0.09%9000.4968.3416.46 JPY+540.54%0.89%Bán Lẻ
77601POPLAR CO LTD
2.758 B JPY232 JPY−2.11%198.3 K0.677.7030.11 JPY0.00%Bán Lẻ
55616AME KAZE TAIYO INC
2.635 B JPY1072 JPY−3.34%19.5 K0.500.00%Bán Lẻ