Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

47
Cổ phiếu
10273.305B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.532M
Khối lượng
+0.47%
Thay đổi
−0.48%
Hiệu suất Tháng
+9.74%
Hiệu suất Năm
−2.75%
Hiệu suất YTD
           
2294 KAKIYASU HONTEN
2522.00-0.59%-15.00Bán43.300K109202600.0026.400B16.99149.32996.00
2651 LAWSON INC
4900.000.62%30.00Bán347.400K1702260000.00490.349B23.05211.4810385.00
2659 SAN-A CO LTD
4035.000.88%35.00Bán36.300K146470500.00124.666B20.03199.741773.00
2683 UOKI CO LTD
1146.00-1.21%-14.00Mua400458400.002.927B9.03128.51348.00
2687 CVS BAY AREA INC
382.000.79%3.00Mua2.700K1031400.001.886B-173.19276.00
2698 CAN DO CO LTD
2204.00-0.63%-14.00Bán15.200K33500800.0035.185B182.1712.18
2729 JALUX INC
2546.000.00%0.00Mua169.200K430783200.0032.190B-65.411247.00
2742 HALOWS CO LTD
2799.00-0.07%-2.00Bán42.500K118957500.0059.791B10.02280.321178.00
2747 HOKUYU LUCKY CO.LTD.
3195.00-1.54%-50.00Bán Mạnh2.400K7668000.004.038B34.5094.05473.00
3038 KOBE BUSSAN CO LTD
3625.00-0.82%-30.00Bán945.900K3428887500.00790.296B41.2990.48
3094 SUPER VALUE CO LTD
610.00-0.65%-4.00Mua7.000K4270000.003.863B-110.45420.00
3222 UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
1049.001.25%13.00Bán116.700K122418300.00134.594B26.4739.207313.00
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5240.000.08%4.00Sức mua mạnh1.998M10468996000.004627.535B20.72252.7158975.00
3539 JM HOLDINGS CO LTD
1574.000.51%8.00Bán68.900K108448600.0041.993B10.20153.571203.00
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
6690.001.98%130.00Bán73.000K488370000.00210.950B20.04327.323990.00
3557 UNITED & COLLECTIVE CO LTD
1232.000.33%4.00Mua2.800K3449600.004.079B-60.80178.00
4524 MORISHITA JINTAN
1888.00-0.63%-12.00Bán1.200K2265600.007.701B56.9133.39331.00
6630 YA-MAN LTD
889.001.25%11.00Bán425.200K378002800.0048.914B11.5975.78326.00
7450 SUNDAY CO LTD
1290.000.70%9.00Bán1.200K1548000.0013.847B17.5673.29632.00
7475 ALBIS CO LTD
2171.000.98%21.00Bán11.300K24532300.0018.993B12.40173.32948.00
7515 MARUYOSHI CENTER INC
2822.001.80%50.00Mua7001975400.002.620B11.97231.51501.00
7544 THREE F CO LTD
295.00-1.01%-3.00Bán6.800K2006000.002.234B-4.88120.00
7596 UORIKI CO LTD
2016.000.65%13.00Bán5.500K11088000.0028.125B24.6981.14501.00
7601 POPLAR CO LTD
132.003.12%4.00Bán44.400K5860800.001.556B-71.40312.00
7614 OM2 NETWORK CO LTD
1110.00-0.36%-4.00Bán Mạnh2.200K2442000.007.471B9.04123.23541.00
7643 DAIICHI CO LTD
841.00-0.47%-4.00Bán Mạnh1.300K1093300.009.610B7.68110.06338.00
7646 PLANT CO LTD
683.00-0.58%-4.00Bán10.800K7376400.005.487B4.78143.77725.00
7809 KOTOBUKIYA CO LTD
5800.001.05%60.00Bán32.000K185600000.0015.158B14.71399.05167.00
8167 RETAIL PARTNERS CO LTD
1230.000.00%0.00Bán147.600K181548000.0053.927B19.3863.461824.00
8182 INAGEYA CO LTD
1365.000.29%4.00Bán32.900K44908500.0063.255B24.0756.542805.00
8194 LIFE CORPORATION
3055.00-0.16%-5.00Bán64.300K196436500.00143.180B8.38365.056576.00
8198 MAXVALU TOKAI CO LTD
2670.00-0.56%-15.00Bán9.300K24831000.0096.982B16.37164.192801.00
8217 OKUWA CO LTD
898.000.79%7.00Bán179.300K161011400.0039.378B13.7164.982074.00
8255 AXIAL RETAILING INC
3210.001.26%40.00Bán16.800K53928000.0073.964B10.16312.082653.00
8267 AEON CO LTD
2501.501.81%44.50Bán2.559M6400838200.002117.228B-20.55155578.00
8276 HEIWADO CO LTD
1914.001.00%19.00Bán125.700K240589800.00100.387B9.32203.235442.00
8278 FUJI CO(TOKYO)
1850.00-0.80%-15.00Bán81.800K151330000.0070.520B13.81135.013289.00
8279 YAOKO CO LTD
6580.00-0.45%-30.00Bán46.100K303338000.00255.553B17.93394.323804.00
8287 MAXVALU NISHINIHON
1879.00-0.37%-7.00Bán10.500K19729500.0098.763B22.6783.235744.00
8289 OLYMPIC GROUP CORP
668.000.30%2.00Bán13.100K8750800.0015.344B9.1472.881280.00
9823 MAMMY MART CORP
2180.00-0.37%-8.00Bán2.300K5014000.0023.190B5.92369.61908.00
9846 TENMAYA STORE CO
1016.000.49%5.00Bán800812800.0011.682B13.7673.48514.00
9919 KANSAI SUPERMARKET
1028.001.28%13.00Bán42.000K43176000.0065.611B20.0150.731157.00
9946 MINISTOP CO LTD
1424.001.21%17.00Sức mua mạnh54.900K78177600.0041.309B-253.712070.00
9948 ARCS COMPANY LIMITED
2088.000.48%10.00Bán149.000K311112000.00117.927B10.59196.235393.00
9956 VALOR HOLDINGS CO LTD
2162.000.79%17.00Bán75.500K163231000.00116.103B11.63184.408661.00
9977 AOKI SUPER CO LTD
2865.000.70%20.00Bán8002292000.0016.543B22.44127.48901.00
Tải thêm