Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Gas Distributors

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Gas Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1663K&O ENERGY GROUP INC
2373 JPY−1.04%92.7K0.5658.29B JPY9.82241.56 JPY+35.54%1.60%Công ty dịch vụ công cộng
2734SALA CORPORATION
789 JPY−0.63%36K0.4250.216B JPY8.2695.49 JPY+7.10%3.30%Công ty dịch vụ công cộng
3167TOKAI HLDGS CORP
1006 JPY−1.28%212.4K1.09131.778B JPY15.3265.68 JPY+20.23%3.18%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
8174NIPPON GAS CO LTD
2375.5 JPY+1.30%243.6K0.88265.484B JPY20.58115.41 JPY+47.05%2.95%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
9531TOKYO GAS CO
3310 JPY+0.95%1.04M0.651.321T JPY6.21532.88 JPY+4.06%1.96%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9532OSAKA GAS CO
3062 JPY+2.27%869.1K0.651.273T JPY6.88445.14 JPY+125.57%2.04%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9533TOHO GAS CO
3005 JPY+0.07%208.5K0.68316.282B JPY7.53399.10 JPY+45.68%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9534HOKKAIDO GAS CO
2252 JPY+0.85%19K0.7639.659B JPY3.34673.72 JPY+58.77%3.33%Công ty dịch vụ công cộng
9535HIROSHIMA GAS CO
384 JPY−0.26%49.5K0.8726.3B JPY5.7267.18 JPY+23.65%3.39%Công ty dịch vụ công cộng
9536SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD
1893 JPY−0.21%50.6K0.9570.09B JPY9.54198.48 JPY−29.19%3.70%Công ty dịch vụ công cộng
9537HOKURIKU GAS CO
3665 JPY+1.81%2000.2417.57B JPY34.81105.29 JPY+24.57%2.18%Công ty dịch vụ công cộng
9543SHIZUOKA GAS CO LTD
924 JPY−0.11%235K0.3668.47B JPY4.87189.90 JPY+136.02%2.71%Công ty dịch vụ công cộng