Nội thất Gia đình (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
166.961B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.600K
Khối lượng
+0.06%
Thay đổi
+0.01%
Hiệu suất Tháng
+31.49%
Hiệu suất Năm
+33.59%
Hiệu suất YTD
          
2777 CASSINA IXC LTD
849.000.00%0.00Mua1.400K3.164B7.59109.85364.00
3501 SUMINOE TEXTILE CO
1819.00-0.11%-2.00Sức bán mạnh2.000K11.562B11.51158.982724.00
5331 NORITAKE COMPANY LIMITED
4955.00-1.10%-55.00Mua9.800K72.460B16.14311.065029.00
6907 GEOMATEC CO LTD
840.00-2.10%-18.00Bán15.000K6.597B-69.06544.00
7292 MURAKAMI CORP
2750.00-0.58%-16.00Bán70034.598B6.90397.283183.00
7971 TOLI CORP
238.00-0.42%-1.00Bán3.500K14.624B8.8527.021869.00
7989 TACHIKAWA CORP
1265.00-0.86%-11.00Sức bán mạnh7.100K24.691B8.59147.771243.00
Tải thêm