Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Homebuilding

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Homebuilding. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
136ASANKOSYOJI CO LTD
4330 JPY100Khách hàng Lâu năm
139AHIGASHINIHON JISHO CO LTD
3350 JPY200Khách hàng Lâu năm
1401MBS INC
750 JPY−0.13%9.6K0.645.772B JPY13.6554.93 JPY+22.04%0.80%Khách hàng Lâu năm
1419TAMA HOME CO LIMITED
4195 JPY+3.97%673.3K3.58118.243B JPY20.03209.40 JPY−29.68%4.46%Khách hàng Lâu năm
1420SANYO HOMES CORPORATION
771 JPY+0.52%12.3K1.198.491B JPY375.622.05 JPY3.26%Khách hàng Lâu năm
1430FIRST-CORPORATION INC
793 JPY−0.88%14.9K0.769.66B JPY6.92114.60 JPY+18.36%4.38%Khách hàng Lâu năm
1439YASUE CORPORATION
1335 JPY−2.20%2.5K0.711.806B JPY9.21145.00 JPY+46.92%2.93%Khách hàng Lâu năm
1444NISSOU CO LTD
2553 JPY+0.12%1.3K1.232.775B JPY40.0463.77 JPY−62.22%0.00%Khách hàng Lâu năm
1446CANDEAL CO LTD
577 JPY−0.52%7.6K1.046.226B JPY28.9719.92 JPY−6.47%1.03%Khách hàng Lâu năm
1720TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
831 JPY+0.73%414K1.2186.367B JPY14.7356.42 JPY+1931.86%4.36%Khách hàng Lâu năm
1739MELDIA DEVELOPMENT&CONST CO LTD
1092 JPY−0.36%2.6K0.476.671B JPY5.03217.30 JPY−3.65%1.55%Khách hàng Lâu năm
1762TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2842 JPY+1.79%85.2K1.9485.874B JPY14.13201.10 JPY+4.46%2.65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
1764KUDO CORP
2549 JPY−1.05%1000.632.941B JPY41.7761.02 JPY−59.93%3.88%Khách hàng Lâu năm
1766TOKEN CORPORATION
9510 JPY−1.55%20.7K1.22129.877B JPY26.12364.03 JPY−48.33%2.59%Khách hàng Lâu năm
1802OBAYASHI CORP
1449.5 JPY+0.59%5.047M2.471.033T JPY15.1595.70 JPY+19.73%2.91%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1808HASEKO CORPORATION
1854.5 JPY−1.07%1.584M1.63514.827B JPY8.17226.93 JPY+25.68%4.27%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1820NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
4541 JPY+0.18%239.1K0.92178.93B JPY16.06282.84 JPY−13.60%3.55%Khách hàng Lâu năm
Mua
1840TSUCHIYA HLDG
250 JPY+3.73%220.8K2.856.024B JPY26.769.34 JPY+1.34%2.49%Khách hàng Lâu năm
1852ASANUMA CORP
4395 JPY+0.80%170.9K1.5570.413B JPY24.23181.40 JPY−38.89%4.38%Khách hàng Lâu năm
1873NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
311 JPY+0.65%103.2K1.1812.36B JPY−1.18 JPY−103.19%3.56%Khách hàng Lâu năm
1911SUMITOMO FORESTRY CO
4279 JPY+0.92%856.1K0.62868.055B JPY8.55500.44 JPY−5.75%2.95%Khách hàng Lâu năm
Mua
1925DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
4330 JPY+0.21%2.731M1.582.803T JPY7.95544.69 JPY+59.67%3.08%Khách hàng Lâu năm
Mua
2311EPCO CO LTD
883 JPY−1.45%32.3K0.487.985B JPY12.5970.14 JPY+74.18%3.57%Khách hàng Lâu năm
2983ARR PLANNER CO LTD
673 JPY+0.30%1K0.193.614B JPY19.2634.94 JPY−35.24%2.24%Khách hàng Lâu năm
2990AIDA SEKKEI CO LTD
346 JPY0.00%41.8K2.4812.72B JPY−20.95 JPY0.00%Khách hàng Lâu năm
2999HOME POSITION CO LTD
326 JPY+1.24%16.7K0.971.929B JPY−21.82 JPY1.55%Khách hàng Lâu năm
3254PRESSANCE CORPORATION
1697 JPY−0.29%141.8K0.99117.006B JPY6.46262.85 JPY+21.67%2.35%Khách hàng Lâu năm
Bán Mạnh
3271THE GLOBAL LTD.
429 JPY+1.66%35.6K0.2711.945B JPY4.8588.39 JPY+437.54%0.00%Khách hàng Lâu năm
3288OPEN HOUSE GROUP CO LTD
4722 JPY−1.93%7.433M9.29580.615B JPY5.41873.34 JPY+43.53%3.20%Khách hàng Lâu năm
Mua
3291IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1931.5 JPY−1.25%1.327M1.06536.583B JPY13.46143.55 JPY−53.57%4.60%Khách hàng Lâu năm
Bán
3294E'GRAND CO LTD
1600 JPY+0.25%14.3K1.0110.151B JPY9.59166.78 JPY−39.39%5.01%Khách hàng Lâu năm
3467AGRATIO URBAN DESIGN INC
1687 JPY−0.12%30.9K2.039.718B JPY18.7290.14 JPY−68.17%4.62%Khách hàng Lâu năm
3477FORLIFE CO LTD
619 JPY0.00%2.7K1.202.476B JPY22.5527.45 JPY−62.10%1.62%Khách hàng Lâu năm
6343FREESIA MACROSS CORPORATION
103 JPY0.00%41K1.534.636B JPY6.3216.31 JPY+6.10%0.49%Khách hàng Lâu năm
7057NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
934 JPY+1.41%2.1K0.852.963B JPY41.2722.63 JPY−73.86%4.34%Khách hàng Lâu năm
7320JAPAN LIVING WARRANTY INC
3160 JPY−3.66%25.2K0.8916.624B JPY17.25183.22 JPY+96.77%0.30%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7837R. C. CORE CO.LTD.
442 JPY0.00%7.2K1.171.863B JPY0.89493.89 JPY0.00%Khách hàng Lâu năm
8881NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
520 JPY−0.19%51.3K0.2924.347B JPY11.2046.44 JPY−24.12%4.22%Khách hàng Lâu năm
8886WOODFRIENDS CO LTD
1285 JPY+0.71%4000.211.861B JPY−1221.95 JPY−34263.16%0.00%Khách hàng Lâu năm
8894REVOLUTION CO LTD
22 JPY−4.35%4.372M0.9514.874B JPY−0.80 JPY−21239.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
8904AVANTIA CO LTD
862 JPY+0.23%52.7K1.0512.242B JPY9.6489.41 JPY−38.71%4.42%Khách hàng Lâu năm
8917FIRST JUKEN CO LTD
1101 JPY−0.09%22.9K1.3615.313B JPY8.78125.44 JPY−14.65%3.90%Khách hàng Lâu năm
8919KATITAS CO LTD
2012 JPY+0.15%618.5K1.84154.996B JPY30.3666.27 JPY−25.49%2.59%Khách hàng Lâu năm
Mua
8996HOUSEFREEDOM CO.LTD
822 JPY−0.24%1.5K0.533.323B JPY9.6585.15 JPY−18.27%4.85%Khách hàng Lâu năm
8999GRANDY HOUSE CORPORATION
662 JPY−0.45%92.8K1.1419.593B JPY24.0927.49 JPY−65.01%4.81%Khách hàng Lâu năm
9639SANKYO FRONTIER CO
4315 JPY+0.12%3.5K0.8947.896B JPY9.96433.21 JPY+12.19%3.71%Khách hàng Lâu năm
9663NAGAWA CO LTD
7380 JPY−0.94%15.4K1.15116.893B JPY38.82190.12 JPY−7.81%0.81%Khách hàng Lâu năm