Xây dựng nhà (Công nghiệp)

37
Cổ phiếu
4817.419B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.238M
Khối lượng
−2.68%
Thay đổi
−9.74%
Hiệu suất Tháng
+12.45%
Hiệu suất Năm
+11.72%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
2126.00-2.48%-54.00Sức bán mạnh18.900K40181400.0027.579B7.78280.193058.00
1420 SANYO HOMES CORPORATION
712.00-1.79%-13.00Sức bán mạnh7.700K5482400.008.026B4.56158.98884.00
1430 FIRST-CORPORATION INC
728.00-2.02%-15.00Sức bán mạnh95.800K69742400.008.957B6.13123.33148.00
1439 YASUE CORPORATION
1006.00-0.79%-8.00Bán3.100K3118600.001.312B11.0392.49184.00
1757 SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
47.000.00%0.00Bán1.771M83255800.0011.728B-5.7123.00
1766 TOKEN CORPORATION
9000.00-1.96%-180.00Sức bán mạnh30.700K276300000.00123.427B12.47736.305283.00
1808 HASEKO CORPORATION
1370.00-1.72%-24.00Sức bán mạnh1.046M1432883000.00382.859B6.93201.147415.00
1840 TSUCHIYA HLDG
187.00-2.60%-5.00Sức bán mạnh146.700K27432900.004.800B39.374.88767.00
1873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
347.00-4.93%-18.00Sức bán mạnh144.600K50176200.0014.740B10.9133.451267.00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3300.00-2.40%-81.00Sức bán mạnh1.495M4934160000.002216.161B10.47322.8548807.00
2983 ARR PLANNER CO LTD
8470.00-3.20%-280.00Mua130.600K1106182000.0011.646B0.74292.00
3244 SAMTY CO.LTD.
2263.00-6.99%-170.00Bán1.331M3011826700.00110.947B7.41379.17271.00
3271 THE GLOBAL LTD
195.00-4.88%-10.00Sức bán mạnh75.300K14683500.005.803B-160.44196.00
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
587.00-4.86%-30.00Sức bán mạnh3.644M2138851900.00443.819B12.5449.2023411.00
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
2339.00-2.22%-53.00Bán544.000K1272416000.00689.804B6.47369.5210134.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1470.00-0.74%-11.00Sức bán mạnh11.700K17199000.005.949B7.83189.53244.00
3294 E'GRAND CO LTD
1610.00-3.65%-61.00Bán64.600K104006000.0010.628B6.84247.19114.00
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
1719.00-4.76%-86.00Mua66.500K114313500.0010.349B9.90183.4787.00
3477 FORLIFE CO LTD
1248.00-1.73%-22.00Bán1.400K1747200.002.540B5.07250.6677.00
5283 TAKAMISAWA CO
2101.00-2.05%-44.00Sức bán mạnh200420200.003.605B3.27655.65984.00
6343 FREESIA MACROSS CORPORATION
122.00-2.40%-3.00Bán88.400K10784800.005.626B498.800.25430.00
6392 YAMADA CORPORATION
2352.00-1.09%-26.00Bán5.000K11760000.005.693B5.22455.12324.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1244.00-2.43%-31.00Bán2.600K3234400.004.102B17.8771.5494.00
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC
2610.00-4.29%-117.00Bán62.100K162081000.0013.657B27.30101.56103.00
7837 R. C. CORE CO.LTD.
800.000.00%0.00Bán3.400K2720000.003.372B-53.91293.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1650.00-0.30%-5.00Sức bán mạnh1.700K2805000.002.600B22.3675.00311.00
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
651.00-2.25%-15.00Sức bán mạnh63.700K41468700.0023.966B7.4289.79821.00
8881 NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
464.00-3.33%-16.00Sức bán mạnh86.400K40089600.0022.431B7.4064.89707.00
8886 WOODFRIENDS CO LTD
3740.00-5.67%-225.00Bán2.300K8602000.005.782B5.91670.38257.00
8887 RIBERESUTE CORP
768.00-4.48%-36.00Sức bán mạnh85.400K65587200.008.353B18.8842.5936.00
8894 REVOLUTION CO LTD
23.000.00%0.00Sức bán mạnh190.400K4379200.009.200B0.1235.00
8904 AVANTIA CO LTD
834.00-2.46%-21.00Sức bán mạnh33.400K27855600.0012.171B8.9995.08
8917 FIRST JUKEN CO LTD
1201.00-1.56%-19.00Sức bán mạnh18.400K22098400.0016.953B8.08151.33367.00
8919 KATITAS CO LTD
4230.00-2.20%-95.00Bán186.600K789318000.00333.677B40.67107.86808.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
461.00-2.33%-11.00Sức bán mạnh72.700K33514700.0013.907B5.0594.00799.00
9639 SANKYO FRONTIER CO
5010.00-3.47%-180.00Bán11.500K57615000.0057.675B9.37553.791112.00
9663 NAGAWA CO LTD
11350.00-2.99%-350.00Bán36.700K416545000.00183.577B57.90202.06494.00
Tải thêm