Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3010POLARIS HOLDINGS CO LTD
200 JPY−3.38%278.8K0.6124.946B JPY7.0128.53 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3350METAPLANET INC
23 JPY+9.52%2.004M1.252.408B JPY−6.36 JPY−137.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4681RESORTTRUST INC
2480.5 JPY+0.34%227.8K0.68268.666B JPY22.76108.98 JPY−4.48%1.98%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4691WASHINGTON HOTEL CORPORATION
840 JPY+0.84%10.8K0.189.922B JPY4.97168.85 JPY+5.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5261RESOL HOLDINGS CO LTD
5760 JPY+0.35%9K0.5332.496B JPY15.41373.75 JPY+4.40%0.85%Dịch vụ Khách hàng
6547GREENS CO LTD
2005 JPY−1.04%27.6K0.1927.862B JPY5.21384.54 JPY+196.15%0.45%Dịch vụ Khách hàng
6561HANATOUR JAPAN CO LTD
1615 JPY+0.25%18.1K0.2220.087B JPY16.6996.79 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
6565ABHOTEL CO LTD
1787 JPY−1.92%27.5K0.7025.743B JPY11.38156.97 JPY+46.71%0.66%Dịch vụ Khách hàng
9024SEIBU HOLDINGS INC
2177.0 JPY+1.61%413.5K0.45651.282B JPY22.2897.71 JPY−67.35%1.50%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
9616KYORITSU MAINTENANCE
6117 JPY+0.54%100K0.33240.451B JPY34.66176.49 JPY−14.17%0.45%Dịch vụ Khách hàng
Mua
9675JOBAN KOSAN CO LTD
1244 JPY−0.16%3.1K0.3210.962B JPY12.32100.99 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
9704AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
73 JPY+21.67%14.567M1.4810.92B JPY−0.59 JPY+88.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9708IMPERIAL HOTEL LIMITED
968 JPY−0.21%107.5K0.22115.756B JPY33.6828.74 JPY0.62%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
9713ROYAL HOTEL LIMITED
1100 JPY−0.63%3.7K0.4316.801B JPY0.981124.67 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
9720HOTEL NEW GRAND CO
4605 JPY−2.33%2000.715.569B JPY13.83333.08 JPY0.53%Dịch vụ Khách hàng
9722FUJITA KANKO INC
5750 JPY−0.52%89.4K0.6071.197B JPY8.49676.98 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
9723KYOTO HOTEL
765 JPY+0.66%2.2K0.189.17B JPY11.9564.03 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng