Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Industrial Machinery

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Industrial Machinery. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1736OTEC CORP
3605 JPY−1.10%5000.3219.135B JPY10.56341.38 JPY+66.01%2.33%Sản xuất Chế tạo
1909NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
2563 JPY+0.39%17K0.3717.874B JPY5.86437.48 JPY+15.21%1.59%Sản xuất Chế tạo
1964CHUGAI RO CO LTD
2869 JPY−0.07%37.2K1.1222.039B JPY9.80292.68 JPY+62.80%2.44%Sản xuất Chế tạo
1969TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
4295 JPY−0.46%206.3K0.61295.677B JPY14.70292.11 JPY+52.42%1.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
2961NITCHO CORPORATION
2976 JPY+3.08%1.7K2.703.192B JPY8.71341.72 JPY+30.14%3.46%Sản xuất Chế tạo
3388MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
1524 JPY+0.59%17.3K0.7418.483B JPY7.26210.03 JPY+60.14%3.43%Sản xuất Chế tạo
3436SUMCO CORPORATION
2346.0 JPY+0.49%4.353M0.47817.465B JPY12.85182.53 JPY−8.96%2.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
3437TOKUDEN CO.LTD
2482 JPY−2.63%1.7K2.004.03B JPY8.32298.29 JPY−31.49%2.82%Sản xuất Chế tạo
3441SANNO CO LTD
846 JPY+0.48%3.6K0.233.886B JPY22.6337.39 JPY−53.98%1.19%Sản xuất Chế tạo
3445RS TECHNOLOGIES CO LTD
2723 JPY−3.44%204.1K0.7674.334B JPY9.37290.67 JPY−0.71%1.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3449TECHNOFLEX CORP
1101 JPY0.00%17.5K0.4920.086B JPY19.4756.54 JPY−58.83%4.90%Sản xuất Chế tạo
3513ICHIKAWA CO LTD
1779 JPY+2.07%8.7K1.077.98B JPY8.72204.08 JPY+18.98%4.30%Sản xuất Chế tạo
4216ASAHI YUKIZAI CORPORATION
4255 JPY+2.78%329.1K2.0679.289B JPY6.90616.42 JPY+64.25%2.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4240CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
352 JPY+0.57%21.8K1.381.992B JPY24.2314.53 JPY+70.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
4245DAIKI AXIS CO LTD
701 JPY+0.57%41K0.979.265B JPY45.5115.40 JPY−64.34%4.30%Sản xuất Chế tạo
5331NORITAKE COMPANY LIMITED
8380 JPY+1.70%53K1.19118.936B JPY11.53726.86 JPY−1.10%2.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5352KROSAKI HARIMA CORP
14740 JPY−1.67%64.8K1.05126.248B JPY9.931485.08 JPY+97.17%2.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
5367NIKKATO CORP
578 JPY−0.17%20.2K1.146.911B JPY10.2056.69 JPY−10.95%4.15%Sản xuất Chế tạo
5631JAPAN STEEL WORKS
2740.5 JPY+2.12%933.4K1.46197.495B JPY11.44239.48 JPY+114.35%2.16%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5715FURUKAWA CO
1781 JPY+0.79%58.4K0.6169.046B JPY4.07438.08 JPY+159.72%2.83%Sản xuất Chế tạo
5871SOLIZE CORPORATION
3525 JPY−5.87%494.2K0.26Sản xuất Chế tạo
5903SHINPO CO LTD
1325 JPY+0.23%1.8K0.707.482B JPY10.73123.49 JPY+6.48%2.65%Sản xuất Chế tạo
5906MK SEIKO CO LTD
442 JPY+0.45%5.8K0.466.415B JPY4.39100.65 JPY+43.34%2.27%Sản xuất Chế tạo
5909CORONA CORPORATION
970 JPY+0.52%12.2K1.0028.111B JPY23.4541.36 JPY−28.01%2.90%Sản xuất Chế tạo
5941NAKANISHI MFG CO
2145 JPY−0.23%7000.3813.55B JPY14.20151.01 JPY+8.19%1.49%Sản xuất Chế tạo
5943NORITZ CORP
1666 JPY+1.34%119.2K0.7975.625B JPY88.5818.81 JPY−81.99%3.22%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5946CHOFU SEISAKUSHO CO
2091 JPY−0.62%33.1K1.1269.428B JPY17.86117.04 JPY+4.79%2.04%Sản xuất Chế tạo
5951DAINICHI CO LTD
704 JPY−0.14%29.6K1.0611.411B JPY12.8754.69 JPY−33.78%3.12%Sản xuất Chế tạo
5957NITTOSEIKO CO LTD
607 JPY+0.50%151K1.1222.308B JPY12.9346.95 JPY−5.15%2.98%Sản xuất Chế tạo
5965FUJIMAK CORP
1083 JPY−0.91%29.5K0.4014.325B JPY8.48127.74 JPY+68.67%2.20%Sản xuất Chế tạo
5982MARUZEN CO LTD
2664 JPY−1.52%17.3K1.5043.809B JPY12.79208.23 JPY+14.57%2.96%Sản xuất Chế tạo
5984KANEFUSA CORP
723 JPY+0.14%3.2K1.6210.036B JPY13.4553.77 JPY−48.06%3.88%Sản xuất Chế tạo
5997KYORITSU AIR TECH INC
668 JPY−0.30%10.4K0.303.211B JPY6.57101.65 JPY+34.19%2.99%Sản xuất Chế tạo
6005MIURA CO LTD
3170 JPY+3.59%672.3K1.91345.12B JPY18.89167.78 JPY+17.33%1.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
6087ABIST CO LTD
3215 JPY+0.47%4.3K0.8212.735B JPY16.98189.32 JPY+113.72%3.19%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6101TSUGAMI CORP
1177 JPY−0.25%132.9K0.6757.582B JPY10.89108.10 JPY−32.11%4.07%Sản xuất Chế tạo
6103OKUMA CORPORATION
7012 JPY−2.22%237.2K1.29226.423B JPY11.89589.71 JPY−1.61%2.65%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6104SHIBAURA MACHINE CO LTD
3610 JPY+0.28%265.5K0.9286.986B JPY4.53797.66 JPY+371.29%3.89%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6113AMADA CO LTD
1637.0 JPY−0.58%729K0.60572.425B JPY14.80110.57 JPY+21.63%3.10%Sản xuất Chế tạo
Mua
6118AIDA ENGINEERING
872 JPY−0.23%160.6K0.8052.173B JPY26.7632.58 JPY+140.20%3.43%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6125OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS
6020 JPY−0.33%33.1K0.4424.162B JPY7.42811.20 JPY−2.71%3.31%Sản xuất Chế tạo
6131HAMAI CO LTD
1813 JPY−3.87%69.6K0.646.174B JPY7.37246.03 JPY+60.68%1.33%Sản xuất Chế tạo
6134FUJI CORPORATION
2625.0 JPY−0.79%311.3K1.29255.196B JPY19.00138.16 JPY−34.84%3.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
6135MAKINO MILLING MACHINE CO
5910 JPY−3.90%149K1.61148.768B JPY8.42702.22 JPY+0.52%2.44%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6136OSG CORP
2108.0 JPY−2.34%206.4K0.53206.427B JPY14.12149.28 JPY−12.89%2.78%Sản xuất Chế tạo
Mua
6137KOIKE SANSO KOGYO CO
5270 JPY+4.36%12K0.7221.022B JPY7.94663.49 JPY+34.38%1.78%Sản xuất Chế tạo
6140ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO
913 JPY+0.66%205.2K1.1346.907B JPY21.1843.11 JPY−32.35%3.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6141DMG MORI CO LTD
3380 JPY−0.91%805.4K0.74425.973B JPY13.17256.62 JPY+36.08%2.64%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6143SODICK CO LTD
745 JPY+0.68%166.4K0.7637.404B JPY−90.40 JPY−180.27%3.92%Sản xuất Chế tạo
6144SEIBU ELECTRIC & MACHINERY CO
1554 JPY+0.65%2.2K0.8923.309B JPY10.41149.27 JPY+38.24%2.59%Sản xuất Chế tạo
6145NITTOKU CO LTD
1880 JPY−1.36%59.1K0.4634.436B JPY15.93118.01 JPY−14.34%1.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
6146DISCO CORPORATION
47120 JPY−0.25%1.243M0.665.118T JPY68.91683.78 JPY−4.67%0.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
6147YAMAZAKI CO LTD
365 JPY−0.54%5.5K0.541.628B JPY−8.38 JPY+82.70%2.72%Sản xuất Chế tạo
6149ODAWARA ENGINEERING CO
1769 JPY−0.06%7.4K0.1310.429B JPY6.58268.89 JPY+90.44%2.82%Sản xuất Chế tạo
6150TAKEDA MACHINERY CO
3245 JPY+3.51%3.2K2.582.883B JPY7.79416.31 JPY+15.69%1.91%Sản xuất Chế tạo
6151NITTO KOHKI CO LTD
1939 JPY+0.57%25.8K0.7839.117B JPY16.86115.03 JPY+7.60%2.96%Sản xuất Chế tạo
6155TAKAMATSU MACHINERY CO
513 JPY−0.19%3.4K0.565.605B JPY−2.03 JPY−104.57%2.72%Sản xuất Chế tạo
6156A-ONE SEIMITSU LTD
2045 JPY−0.24%10.1K1.108.402B JPY68.1929.99 JPY−40.45%4.88%Sản xuất Chế tạo
6157NS TOOL CO LTD
1034 JPY−0.29%13.8K0.4825.883B JPY20.1951.23 JPY−11.81%2.65%Sản xuất Chế tạo
6158WAIDA MFG CO LTD
1085 JPY+0.46%3.2K0.236.969B JPY7.99135.82 JPY+28.09%3.70%Sản xuất Chế tạo
6159MICRON MACHINERY CO LTD
1417 JPY−1.19%1.2K0.128.605B JPY7.75182.88 JPY+18.72%0.52%Sản xuất Chế tạo
6164TAIYO KOKI CO LTD
1378 JPY+0.22%4.8K1.058.046B JPY19.5170.65 JPY−6.01%3.64%Sản xuất Chế tạo
6165PUNCH INDUSTRY CO LTD
434 JPY+1.40%97.4K1.4010.419B JPY−20.84 JPY−140.64%5.37%Sản xuất Chế tạo
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
15255 JPY+0.20%379.8K0.684.727T JPY18.62819.49 JPY+36.24%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
6203HOWA MACHINERY LTD
772 JPY−1.03%33.7K0.659.68B JPY34.5822.32 JPY−63.27%2.56%Sản xuất Chế tạo
6208ISHIKAWA SEISAKUSHO
1225 JPY−1.37%56K0.877.923B JPY249.064.92 JPY−81.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
6210TOYO MACHINERY & METAL CO
747 JPY−1.32%98.6K1.1715.529B JPY−9.88 JPY−121.84%4.29%Sản xuất Chế tạo
6217TSUDAKOMA CORP
388 JPY+0.78%5K0.342.46B JPY−195.05 JPY+51.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
6218ENSHU LTD
676 JPY−0.44%9.5K0.834.281B JPY5.60120.70 JPY1.91%Sản xuất Chế tạo
6222SHIMA SEIKI MFG
1386 JPY−1.98%125K1.3448.804B JPY−104.34 JPY−79.07%0.71%Sản xuất Chế tạo
6223SEIBU GIKEN CO LTD
1760 JPY−1.62%142.5K0.4736.675B JPY3.35%Sản xuất Chế tạo
6224JRC CO LTD
853 JPY−3.94%157.9K1.1511.251B JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
6229OKUMURA ENGINEERING CORP
1511 JPY−0.13%11.6K0.376.842B JPY9.18164.52 JPY+13.69%2.64%Sản xuất Chế tạo
6231KIMURA KOHKI CO LTD
4215 JPY+1.93%16.3K0.6615.508B JPY7.22583.72 JPY+167.36%0.97%Sản xuất Chế tạo
6233KLASS CORPORATION
520 JPY+4.42%14.6K4.152.685B JPY42.8812.13 JPY−49.93%2.01%Sản xuất Chế tạo
6235OPTORUN CO LTD
1938 JPY+1.47%326.4K0.8482.394B JPY18.59104.26 JPY−33.00%2.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
6236NC HOLDINGS CO LTD
1600 JPY−0.99%5.4K1.637.018B JPY22.7370.38 JPY−46.41%4.02%Sản xuất Chế tạo
6237IWAKI CO LTD
2527 JPY+1.24%72.4K0.9754.675B JPY13.94181.25 JPY−8.93%2.20%Sản xuất Chế tạo
6240YAMASHIN-FILTER CORP
374 JPY−0.53%265.4K0.8827.087B JPY36.3910.28 JPY+7.79%1.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
6245HIRANO TECSEED CO
2149 JPY−1.33%59.1K0.5232.807B JPY13.00165.32 JPY+10.53%2.57%Sản xuất Chế tạo
6246TECHNO SMART CORP
1820 JPY−0.05%6.8K0.4022.571B JPY12.49145.70 JPY−17.05%5.11%Sản xuất Chế tạo
6247HISAKA WORKS LTD
1010 JPY+0.20%49.2K0.8328.367B JPY17.7556.90 JPY−39.84%3.97%Sản xuất Chế tạo
6248YOKOTA MANUFACTURING CO LIMITED
1368 JPY+3.71%7.6K2.262.471B JPY12.52109.26 JPY+12.49%3.79%Sản xuất Chế tạo
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
18780 JPY+7.13%3.966M1.97161.402B JPY19.12982.25 JPY+166.53%0.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6255NPC INCORPORATED
675 JPY−2.03%441.8K0.9114.791B JPY13.1551.33 JPY+229.76%0.87%Sản xuất Chế tạo
6262PEGASUS CO LTD
447 JPY+1.36%74.7K0.7610.941B JPY34.8812.82 JPY−86.65%3.85%Sản xuất Chế tạo
6264MARUMAE CO.LTD
2063 JPY+4.61%144.1K1.2225.247B JPY130.2015.84 JPY−89.20%1.83%Sản xuất Chế tạo
6265CONVUM LTD
1914 JPY+0.37%4.1K3.042.968B JPY12.55152.54 JPY−48.25%2.62%Sản xuất Chế tạo
6266TAZMO CO LTD
3845 JPY+10.33%1.237M1.1650.905B JPY23.88161.00 JPY−1.23%0.69%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6267GENERAL PACKER CO
2918 JPY−2.08%3.4K6.075.265B JPY7.52387.86 JPY+22.88%2.85%Sản xuất Chế tạo
6268NABTESCO CORP
2550.0 JPY−3.66%1.247M0.77317.569B JPY21.03121.23 JPY+53.78%3.02%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6272RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO
1439 JPY−0.28%80.3K0.8138.68B JPY10.34139.18 JPY+80.14%2.70%Sản xuất Chế tạo
6273SMC CORP
89870 JPY−0.07%185.6K0.565.942T JPY30.852913.06 JPY−16.29%1.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
6277HOSOKAWA MICRON CORP
4500 JPY+1.81%51.3K0.7959.696B JPY11.41394.26 JPY+56.75%1.98%Sản xuất Chế tạo
6278UNION TOOL CO
3895 JPY−2.63%36.2K0.2969.103B JPY21.87178.12 JPY−38.41%2.10%Sản xuất Chế tạo
Mua
6279ZUIKO CORPORATION
1713 JPY−2.11%54.8K0.6546.002B JPY20.4083.98 JPY−0.41%1.03%Sản xuất Chế tạo
6284NISSEI ASB MACHINE CO
4520 JPY−0.11%34.8K0.6967.837B JPY11.46394.43 JPY+17.04%2.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
6286SEIKO CORP (MACHINERY)
727 JPY−0.41%3.2K0.834.694B JPY7.11102.20 JPY+2.98%2.19%Sản xuất Chế tạo
6292KAWATA MANUFACTURING CO LTD
1063 JPY−1.30%29.4K0.957.513B JPY9.64110.30 JPY+148.51%3.81%Sản xuất Chế tạo
6293NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO
1168 JPY0.00%25.3K1.4222.78B JPY18.8462.00 JPY−33.38%2.57%Sản xuất Chế tạo