Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

200
Cổ phiếu
19611.571B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.361M
Khối lượng
−1.44%
Thay đổi
−2.11%
Hiệu suất Tháng
+65.59%
Hiệu suất Năm
+24.21%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
713.00-1.79%-13.00Bán711.500K14.293B-9.882032.00
1724 SYNCLAYER INC
894.00-2.83%-26.00Bán20.900K3.337B4.36210.88301.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
1931.00-0.10%-2.00Bán542.400K285.923B29.5965.327818.00
2148 ITMEDIA INC.
2502.003.86%93.00Bán272.600K46.853B56.5043.15239.00
2159 FULL SPEED INC
504.002.44%12.00Mua74.500K7.595B12.0140.98348.00
2186 SOBAL CORPORATION
946.00-0.53%-5.00Sức bán mạnh1.200K7.498B21.4744.30966.00
2307 CROSS CAT CO LTD
1427.00-1.59%-23.00Theo dõi24.400K10.211B23.4361.88612.00
2315 CAICA INC (JP)
19.00-5.00%-1.00Bán21.207M14.431B-2.86521.00
2317 SYSTENA CORPORATION
1847.00-0.32%-6.00Mua307.100K176.446B32.8156.483281.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
133.00-3.62%-5.00Bán158.800K3.666B-4.6016.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3090.000.98%30.00Bán419.200K285.481B15.78193.946639.00
2332 QUEST CO LTD
1290.00-2.35%-31.00Bán3.800K6.813B18.7470.50786.00
2335 CUBE SYSTEM INC
1396.00-0.92%-13.00Mua774.100K18.004B29.8947.15737.00
2336 FUJI TECHNO SOLUTIONS CO INC
490.000.00%0.00Sức bán mạnh100395.724M21.4922.80
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
615.00-6.53%-43.00Mua124.900K6.981B-33.5164.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1371.00-1.58%-22.00Bán2.200K15.591B11.67119.391490.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
695.00-1.14%-8.00Mua298.900K12.725B42.1716.84641.00
2359 CORE CORPORATION
1369.00-7.19%-106.00Bán56.100K20.953B16.6388.731393.00
2391 PLANET INC
1420.00-0.84%-12.00Bán1.700K9.522B21.5066.6244.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
813.000.12%1.00Bán22.100K4.505B20.5039.61398.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
976.00-1.41%-14.00Mua4.500K4.363B497.411.99243.00
2987 TASUKI CORP
2787.00-9.37%-288.00Bán133.300K16.854B21.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1968.00-1.20%-24.00Bán124.300K37.483B38.5451.69644.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
493.00-4.27%-22.00Sức bán mạnh23.500K3.204B11.9443.13147.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
4555.002.24%100.00Mua387.500K53.618B36.21124.10665.00
3390 INEST INC
73.000.00%0.00Bán517.800K4.368B-7.09225.00
3416 PIXTA INC
1201.00-1.96%-24.00Bán13.600K2.825B-45.96109.00
3626 TIS INC.
2045.00-1.45%-30.00Bán511.100K522.131B18.09114.7019744.00
3627 JNS HOLDINGS INC
666.000.76%5.00Bán66.600K7.691B13.6249.01442.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
3055.00-1.61%-50.00Bán6.500K10.780B54.4856.99235.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3570.00-0.97%-35.00Bán59.700K37.280B19.95180.69799.00
3632 GREE INC
564.009.09%47.00Sức mua mạnh3.844M117.027B40.1812.941649.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3970.00-1.61%-65.00Bán22.000K65.425B8.67465.404011.00
3640 DENSAN CO LTD
2325.00-1.27%-30.00Bán2.100K13.207B22.48104.79742.00
3648 AGS CORP
896.001.59%14.00Bán8.600K16.088B42.1420.931024.00
3649 FINDEX INC
1392.005.30%70.00Bán340.000K33.414B49.0726.94273.00
3653 MORPHO INC
1512.00-2.33%-36.00Bán24.300K8.449B-47.51100.00
3655 BRAINPAD INC.
4060.00-0.73%-30.00Bán18.000K30.105B35.30120.69372.00
3656 KLAB INC
862.00-2.16%-19.00Bán514.400K33.594B-10.46646.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
928.00-1.28%-12.00Sức bán mạnh70.400K36.030B20.5045.891813.00
3661 M UP HOLDINGS INC
2568.00-1.76%-46.00Bán237.000K24.258B38.5367.91211.00
3662 ATEAM INC
844.00-0.82%-7.00Bán68.400K16.330B-26.54
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
798.00-0.50%-4.00Bán177.500K15.638B73.5010.92429.00
3672 ALTPLUSINC
436.00-2.90%-13.00Sức bán mạnh164.300K7.675B-21.29130.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1016.00-2.03%-21.00Bán106.800K22.219B29.3935.731330.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1220.000.58%7.00Bán123.900K28.187B29.2641.46695.00
3680 HOTTO LINK INC
500.000.00%0.00Bán159.500K7.555B-88.02138.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
849.00-0.82%-7.00Bán3.100K5.460B80.7610.60138.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
3370.00-1.17%-40.00Mua437.400K17.912B40.5984.89663.00
3686 DLE INC
363.00-5.22%-20.00Bán546.900K15.920B-12.7475.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1037.00-0.19%-2.00Bán108.400K34.165B47.3821.94214.00
3689 IGNIS LTD
1598.00-0.12%-2.00Bán203.900K24.770B-58.52177.00
3690 YRGLM INC
1770.000.28%5.00Bán86.200K11.165B102.9117.18149.00
3691 REALWORLD INC
513.00-1.35%-7.00Bán5.900K1.811B-155.5637.00
3692 FFRI SECURITY INC
2954.00-1.50%-45.00Mua74.800K24.103B92.4732.4391.00
3694 OPTIM CORPORATION
3035.001.81%54.00Bán223.200K162.256B587.165.09243.00
3697 SHIFT INC
13750.001.18%160.00Bán207.900K213.682B140.23104.54
3710 JORUDAN CO LTD
1105.00-5.88%-69.00Bán19.700K5.757B370.063.17193.00
3719 GEXEED CO LTD
165.00-1.79%-3.00Bán166.600K3.662B-1.9341.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3100.00-1.90%-60.00Mua21.700K14.831B24.45129.22299.00
3744 SIOS CORPORATION
698.00-1.27%-9.00Bán70.600K5.990B84.778.34443.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
347.000.87%3.00Sức mua mạnh619.300K8.976B3.00114.654714.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
798.00-1.12%-9.00Bán99.700K7.517B16.2149.79104.00
3758 AERIA INC
479.00-3.23%-16.00Sức bán mạnh192.300K11.361B-166.19588.00
3762 TECHMATRIX CORP
2292.001.42%32.00Theo dõi369.100K87.433B41.9054.041038.00
3775 GAIAX CO. LTD.
738.000.54%4.00Bán5.400K3.714B10.7168.54123.00
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
12100.006.61%750.00Mua626.100K129.939B114.7798.89932.00
3796 E-SEIKATSU CO
1011.000.10%1.00Sức mua mạnh694.700K6.694B75.1913.43152.00
3798 ULS GROUP INC
3700.00-2.89%-110.00Bán22.000K20.644B28.63133.64324.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
811.001.63%13.00Bán52.000K5.450B24.3632.761096.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
604.000.50%3.00Bán9001.228B114.835.2358.00
3815 MEDIA KOBO INC
308.00-0.96%-3.00Sức bán mạnh29.100K3.205B-14.83
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1275.001.43%18.00Mua31.800K4.835B15.6380.44
3817 SRA HOLDINGS INC
2316.00-1.36%-32.00Sức bán mạnh9.900K28.387B-33.311416.00
3823 ACRODEA INC
212.000.95%2.00Bán253.900K5.916B-39.99
3825 REMIXPOINT INC
89.00-1.11%-1.00Bán310.300K7.427B-85.45151.00
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1631.00-0.79%-13.00Bán3.400K25.788B39.4741.65290.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2653.002.87%74.00Mua61.600K23.657B27.4695.87547.00
3842 NEXTGEN INC.
1654.00-2.01%-34.00Bán9.700K4.226B-268.28
3844 COMTURE CORPORATION
2742.001.14%31.00Bán170.100K84.965B45.9958.961230.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
3030.00-2.88%-90.00Bán1004.557B12.09258.16619.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2191.002.91%62.00Bán1.400K3.419B48.4345.1230.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
3400.008.63%270.00Mua43.500K15.043B48.7564.21216.00
3857 LAC CO LTD
1270.00-0.78%-10.00Mua287.600K30.672B34.2337.392167.00
3900 CROWDWORKS INC
1370.000.07%1.00Bán33.800K20.630B-15.28336.00
3904 KAYAK INC
780.00-0.64%-5.00Bán45.700K12.085B94.128.44439.00
3905 DATASECTION INC
501.00-1.76%-9.00Sức bán mạnh75.200K6.905B579.870.89125.00
3906 ALBERT
6110.00-0.81%-50.00Bán44.600K27.094B1.47128.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1214.00-2.10%-26.00Sức bán mạnh5.700K3.543B461.772.69232.00
3908 COLLABOS CORPORATION
638.00-4.06%-27.00Bán8.000K3.128B61.0711.1562.00
3909 SHOWCASE INC
809.00-2.65%-22.00Bán155.500K5.459B115.077.2478.00
3913 SMEDIO INC
1438.004.73%65.00Mua27.400K2.653B269.885.1155.00
3915 TERRASKY CO LTD
4765.001.28%60.00Bán335.400K60.296B24.46195.60522.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1361.00-1.38%-19.00Bán140.700K21.210B21.5064.181000.00
3919 PIPEDO HD INC
1801.001.52%27.00Mua106.500K14.299B20.1289.33418.00
3921 NEO JAPAN INC
2456.001.19%29.00Bán60.700K35.291B55.7143.82126.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1120.000.72%8.00Mua2.100K6.645B14.2578.03468.00
3930 HATENA CO LTD
1690.00-3.92%-69.00Bán17.300K5.258B28.1864.74
3933 CHIERU CO LTD
2010.00-1.13%-23.00Theo dõi101.300K14.590B72.5128.29163.00
3936 GLOBALWAY INC
1694.007.56%119.00Mua24.400K1.854B-135.2677.00
3960 VALUEDESIGN INC
3055.000.33%10.00Bán2.000K4.924B61.6651.6176.00
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
2419.00-2.62%-65.00Bán31.400K7.453B311.538.0749.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1029.00-0.68%-7.00Bán17.300K6.032B48.0321.57302.00
3967 ELTES CO LTD
1143.00-1.55%-18.00Sức bán mạnh31.400K6.177B-36.81105.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1426.00-1.04%-15.00Mua119.000K16.025B37.7039.09409.00
3969 ATLED LTD
2662.002.78%72.00Bán73.300K18.791B43.4159.7762.00
3974 TBCSCAT INC
1475.000.00%0.00Mua11.400K2.112B16.6288.74212.00
3979 ULURU CO LTD
2647.00-1.49%-40.00Bán2.900K9.193B-68.16127.00
3983 ORO CO LTD
3330.001.22%40.00Bán25.500K54.468B53.6961.27429.00
3984 USER LOCAL INC
4510.00-0.44%-20.00Bán42.700K35.680B85.0954.8969.00
3992 NEEDS WELL INC
850.00-2.97%-26.00Bán58.800K7.357B23.1438.23538.00
4054 NIHON JYOHO CREATE CO LTD
4925.003.47%165.00Bán198.700K
4284 SOLXYZ CO LTD
1077.00-1.28%-14.00Theo dõi122.100K13.108B21.7350.76741.00
4299 HIMACS LTD
1178.00-1.67%-20.00Bán42.800K11.276B15.5677.16843.00
4304 ESTORE CORP
1256.00-1.49%-19.00Bán3.200K6.182B20.0676.46280.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2988.001.22%36.00Bán1.090M1760.690B27.07109.8613278.00
4316 BEMAP INC
712.00-1.25%-9.00Bán12.200K2.281B31.7323.0274.00
4317 RAY CORPORATION
318.000.00%0.00Bán19.000K4.628B-2.05393.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1784.00-1.55%-28.00Bán29.900K9.625B200.909.021164.00
4327 SHL-JAPAN LTD
2400.00-0.95%-23.00Bán1.300K14.478B16.44147.5094.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
934.00-1.06%-10.00Bán3.300K11.462B18.3951.32537.00
4348 INFOCOM CORPORATION
4020.008.50%315.00Mua629.100K203.340B33.25111.921171.00
4349 TISC CO. LTD.
2990.000.00%0.00Bán100982.259M5.16579.2295.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
2904.000.03%1.00Mua2.600K8.351B20.87139.13212.00
4381 BPLATS INC
2840.00-0.80%-23.00Bán27.800K6.490B-67.8458.00
4386 SIG CO LTD
1234.00-5.80%-76.00Mua286.200K7.068B27.5049.57384.00
4388 AI INC
3270.005.14%160.00Mua156.800K15.279B80.5639.0040.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
2993.00-3.76%-117.00Mua100.300K12.117B57.4454.92205.00
4421 D I SYSTEM CO LTD
1763.001.67%29.00Bán14.100K2.662B14.17122.60457.00
4427 EDULAB INC
8470.00-0.59%-50.00Theo dõi52.400K83.414B91.5999.93136.00
4429 RICKSOFT CO LTD
4580.001.55%70.00Bán15.400K19.359B82.9057.3481.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
1126.00-1.66%-19.00Sức bán mạnh37.100K5.589B16.5069.39509.00
4431 SMAREGI INC
4000.00-0.25%-10.00Mua57.300K39.360B79.2452.61129.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
5510.00-1.25%-70.00Bán52.800K41.404B91.2665.67130.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
2785.001.94%53.00Mua736.100K37.986B75.3837.63145.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
1278.006.86%82.00Mua4.300K3.969B40.9538.46310.00
4439 TOUMEI CO LTD
1186.00-0.25%-3.00Sức bán mạnh15.900K8.625B16.9871.92
4442 VALTES CO LTD
2777.001.50%41.00Mua73.400K18.610B72.3337.86383.00
4444 INFONET INC
1524.00-1.68%-26.00Bán9.300K2.775B304.065.1076.00
4484 LANCERS INC
1056.00-1.22%-13.00Bán87.200K16.314B154.00
4640 ANDOR CO LTD
470.000.00%0.00Mua3.100K2.428B13.2635.430.00
4674 CRESCO LTD
1243.00-1.66%-21.00Bán56.300K26.133B10.41121.392111.00
4684 OBIC CO LTD
19500.006.15%1130.00Mua476.100K1542.400B46.61394.112051.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1402.00-0.14%-2.00Bán8.500K15.167B14.2099.742224.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
3235.00-4.71%-160.00Sức bán mạnh7.900K45.068B20.00169.712722.00
4722 FUTURE CORPORATION
2114.00-1.21%-26.00Theo dõi70.400K94.234B19.92107.412142.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3580.00-0.42%-15.00Bán743.200K825.945B28.35126.808808.00
4743 ITFOR INC
885.00-1.01%-9.00Mua147.300K23.846B19.1646.99579.00
4761 SAKURA KCS
954.001.17%11.00Mua30010.650B22.1442.591109.00
4762 XNET CORPORATION
1039.00-4.50%-49.00Mua20.400K8.666B19.5455.67187.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất