Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

197
Cổ phiếu
22276.936B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.265M
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
+16.42%
Hiệu suất Tháng
+35.00%
Hiệu suất Năm
+30.57%
Hiệu suất YTD
          
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
494.002.07%10.00Sức mua mạnh331.100K10.594B-13.312106.00
1724 SYNCLAYER INC
1060.008.38%82.00Mua145.600K4.045B4.26229.38303.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2252.000.76%17.00Mua388.000K335.391B19.50114.637537.00
2159 FULL SPEED INC
399.00-0.25%-1.00Mua12.100K6.159B13.0830.58359.00
2186 SOBAL CORPORATION
1044.000.10%1.00Bán3.100K8.213B19.5453.38963.00
2307 CROSS CAT CO LTD
1404.0027.17%300.00Sức mua mạnh147.800K10.534B18.5659.47743.00
2315 CAICA INC (JP)
183.006.40%11.00Bán3.674M13.162B-5.64428.00
2317 SYSTENA CORPORATION
2478.001.18%29.00Sức mua mạnh288.300K239.979B48.6850.313754.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
117.001.74%2.00Bán32.500K3.225B64.191.7916.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
4040.000.25%10.00Mua235.500K369.661B19.93202.176958.00
2332 QUEST CO LTD
1799.001.07%19.00Mua10.800K9.326B13.52131.67711.00
2335 CUBE SYSTEM INC
1125.001.35%15.00Mua46.800K15.289B16.0269.28781.00
2338 QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
924.001.32%12.00Mua39.000K10.402B-30.6156.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1485.001.30%19.00Mua3.600K16.863B12.23119.841530.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
596.000.00%0.00Mua46.000K10.804B14.8440.66589.00
2359 CORE CORPORATION
1591.001.14%18.00Sức mua mạnh17.000K22.586B14.16111.151394.00
2391 PLANET INC
1470.00-1.14%-17.00Bán2.200K9.747B19.8075.11
2488 JTP CO LTD
709.000.14%1.00Bán11.400K3.950B11.4861.68394.00
2987 TASUKI CORP
1757.000.63%11.00Bán32.800K9.901B20.0693.5020.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1572.001.95%30.00Mua80.900K29.096B13.93110.73642.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
547.00-0.18%-1.00Bán5003.436B14.6337.46152.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
3485.00-0.71%-25.00Mua35.900K46.124B23.82147.38739.00
3390 INEST INC
79.000.00%0.00Sức bán mạnh434.500K5.389B396.00
3393 STARTIA HLDGS INC
1854.00-1.17%-22.00Mua61.400K18.346B-6.56690.00
3416 PIXTA INC
1192.003.20%37.00Sức mua mạnh6.700K2.713B34.2033.95146.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
633.00-0.63%-4.00Bán1.500K4.430B5.17123.19298.00
3626 TIS INC.
3240.001.09%35.00Mua916.000K812.711B27.54116.4021817.00
3627 JNS HOLDINGS INC
525.000.19%1.00Bán51.100K6.305B44.8612.84460.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
5760.001.41%80.00Sức mua mạnh15.600K20.391B70.8680.20
3632 GREE INC
648.00-1.37%-9.00Bán994.000K136.665B10.7861.42
3640 DENSAN CO LTD
2620.005.48%136.00Sức mua mạnh45.500K13.090B22.87117.72729.00
3648 AGS CORP
982.003.59%34.00Sức mua mạnh45.500K17.458B22.5442.071049.00
3649 FINDEX INC
1088.000.93%10.00Mua48.200K27.862B69.8115.44276.00
3653 MORPHO INC
1300.00-2.03%-27.00Mua33.300K7.036B-172.19135.00
3655 BRAINPAD INC.
6260.003.30%200.00Sức mua mạnh58.100K46.532B74.8580.96
3656 KLAB INC
623.000.97%6.00Bán638.100K23.884B-24.69626.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1047.00-0.48%-5.00Sức bán mạnh115.400K39.667B18.7656.072276.00
3661 M UP HOLDINGS INC
3375.001.35%45.00Sức mua mạnh39.600K30.481B47.6069.98224.00
3662 ATEAM INC
1521.00-0.91%-14.00Mua206.900K28.865B34.1244.99
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
641.001.75%11.00Mua82.100K12.643B17.3736.29511.00
3672 ALTPLUSINC
436.000.00%0.00Bán99.600K7.588B-11.94218.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
2260.00-0.88%-20.00Mua154.700K48.846B36.1663.061431.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1045.001.16%12.00Mua146.400K24.424B23.1444.64789.00
3680 HOTTO LINK INC
565.004.24%23.00Mua396.100K8.799B31.8717.09116.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
623.000.81%5.00Bán14.100K4.149B25.2424.48129.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1510.001.62%24.00Bán87.200K15.642B21.9969.90672.00
3686 DLE INC
303.000.33%1.00Bán163.100K12.836B-12.9791.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
814.001.50%12.00Mua153.600K26.463B59.5913.46253.00
3690 YRGLM INC
1099.000.83%9.00Mua26.300K6.942B25.5842.66167.00
3691 REALWORLD INC
552.00-0.90%-5.00Sức bán mạnh3.400K1.894B-63.6330.00
3692 FFRI SECURITY INC
1944.007.70%139.00Mua129.200K15.688B74.8124.13106.00
3694 OPTIM CORPORATION
2036.003.14%62.00Bán218.600K112.065B80.4424.72316.00
3697 SHIFT INC
28030.000.65%180.00Mua295.600K491.203B193.70149.232958.00
3710 JORUDAN CO LTD
790.00-0.75%-6.00Bán5.600K4.061B-1.60180.00
3719 GEXEED CO LTD
186.000.54%1.00Bán91.400K4.297B-2.1339.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2507.000.68%17.00Mua8.400K12.812B17.39143.19301.00
3744 SIOS CORPORATION
793.003.39%26.00Mua53.800K6.874B12.6760.55454.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
966.00-0.10%-1.00Mua157.800K25.953B91.1610.614605.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
568.002.71%15.00Mua66.100K5.371B-2.77108.00
3758 AERIA INC
450.00-0.66%-3.00Bán61.900K9.923B67.936.67578.00
3762 TECHMATRIX CORP
2075.002.98%60.00Sức mua mạnh204.000K82.464B37.9953.201088.00
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
4865.001.88%90.00Mua138.800K56.042B62.8076.04963.00
3796 E-SEIKATSU CO
414.00-0.48%-2.00Bán7.500K2.857B177.582.34170.00
3798 ULS GROUP INC
5600.002.75%150.00Sức mua mạnh10.000K31.357B31.96171.08365.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
748.002.75%20.00Sức mua mạnh31.800K6.006B5.95122.251123.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
538.001.51%8.00Mua2.400K1.085B13.2340.0761.00
3815 MEDIA KOBO INC
305.000.00%0.00Bán18.500K3.074B-0.8392.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1023.000.59%6.00Bán2.100K3.987B12.0584.41
3817 SRA HOLDINGS INC
2996.000.94%28.00Sức mua mạnh28.700K36.960B10.30288.171393.00
3825 REMIXPOINT INC
199.00-0.50%-1.00Mua2.534M21.086B-26.37181.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2352.002.62%60.00Sức mua mạnh33.700K21.841B26.7786.94571.00
3842 NEXTGEN INC.
1115.000.00%0.00Bán3.000K2.873B-7.48156.00
3844 COMTURE CORPORATION
3220.001.10%35.00Mua117.000K102.623B44.6871.291316.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
3340.002.14%70.00Sức mua mạnh1004.942B8.74374.14620.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
2737.000.22%6.00Bán4.200K13.260B46.0459.32230.00
3857 LAC CO LTD
1003.000.70%7.00Mua55.200K25.637B51.3119.412216.00
3900 CROWDWORKS INC
1750.000.57%10.00Mua29.600K26.696B52.8133.41190.00
3904 KAYAK INC
760.00-0.91%-7.00Sức bán mạnh21.300K11.560B15.5249.91435.00
3905 DATASECTION INC
389.001.04%4.00Mua29.900K5.523B-3.16137.00
3906 ALBERT
4900.001.87%90.00Mua13.900K21.828B53.1092.19163.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1021.000.10%1.00Bán2.600K2.944B-76.34253.00
3908 COLLABOS CORPORATION
492.000.61%3.00Mua3.200K2.284B22.7722.0584.00
3909 SHOWCASE INC
655.00-0.30%-2.00Bán19.100K5.608B-3.7087.00
3913 SMEDIO INC
1019.000.69%7.00Bán15.000K1.972B-13.1657.00
3915 TERRASKY CO LTD
2215.003.50%75.00Mua129.400K28.223B72.5130.29605.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
2073.00-1.89%-40.00Mua117.700K31.610B26.9378.47
3919 PIPEDO HD INC
2604.002.52%64.00Sức mua mạnh72.000K20.376B13.68187.78454.00
3921 NEO JAPAN INC
1698.00-0.12%-2.00Mua61.600K25.292B32.8651.95256.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1321.000.08%1.00Mua6.200K7.909B17.4875.53503.00
3930 HATENA CO LTD
1382.000.51%7.00Mua5.100K4.147B24.3357.72
3933 CHIERU CO LTD
1368.001.79%24.00Mua25.400K10.577B19.5668.76166.00
3936 GLOBALWAY INC
3450.0014.43%435.00Sức mua mạnh4.617M20.122B-10.3479.00
3960 VALUEDESIGN INC
2595.00-4.56%-124.00Bán4.100K4.494B-33.98
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
1227.00-0.65%-8.00Bán5.400K3.640B26.1547.3550.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1070.000.09%1.00Mua66.200K6.106B32.2433.16303.00
3967 ELTES CO LTD
1083.00-0.55%-6.00Bán10.800K5.659B-91.74235.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
852.001.43%12.00Bán73.900K9.802B16.8750.82446.00
3969 ATLED LTD
2516.002.82%69.00Sức mua mạnh38.700K18.814B31.6677.4562.00
3974 TBCSCAT INC
519.000.97%5.00Mua11.600K2.292B16.1131.91214.00
3979 ULURU CO LTD
4295.00-3.27%-145.00Mua30.900K14.712B553.468.15145.00
3983 ORO CO LTD
3990.001.01%40.00Sức mua mạnh21.700K64.283B47.5783.03425.00
3984 USER LOCAL INC
2055.002.19%44.00Mua60.200K32.473B52.5239.30
3992 NEEDS WELL INC
763.003.95%29.00Sức mua mạnh182.800K7.588B15.3348.42543.00
4016 MIT HOLDINGS CO LTD
1010.002.54%25.00Mua10.200K2.082B297.00
4054 NIHON JYOHO CREATE CO LTD
1501.003.88%56.00Mua66.300K21.354B47.4930.43
4074 LAKEEL INC
2178.00-2.42%-54.00Mua159.100K
4076 CNS CO LTD
1871.00-0.48%-9.00Bán14.600K
4167 KOKOPELLI INC
3830.002.13%80.00Bán66.900K30.041B46.00
4173 WACUL INC
2070.000.34%7.00Bán52.900K14.589B51.00
4178 SHARING INNOVATIONS INC
3020.000.67%20.00Bán7.000K
4192 SPIDERPLUS & CO
2115.00-3.42%-75.00Mua108.000K69.967B95.00
4193 FABRICA COMMUNICATIONS CO LTD
3025.000.50%15.00Bán60.400K14.045B156.00
4284 SOLXYZ CO LTD
1116.00-0.36%-4.00Mua61.300K13.568B11.7895.61755.00
4299 HIMACS LTD
1126.001.26%14.00Sức mua mạnh12.200K13.014B13.3283.46869.00
4304 ESTORE CORP
1727.002.13%36.00Bán20.200K8.650B18.36112.74267.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
4615.003.71%165.00Sức mua mạnh2.602M2726.184B36.20123.2213430.00
4316 BEMAP INC
570.00-1.38%-8.00Bán3.100K1.839B303.972.1073.00
4317 RAY CORPORATION
333.000.91%3.00Mua4.700K4.772B-16.79386.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1867.002.58%47.00Mua72.100K11.397B10.27177.301320.00
4327 SHL-JAPAN LTD
2720.000.29%8.00Bán2.200K16.293B15.08179.80100.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
1026.00-5.00%-54.00Mua36.200K12.384B15.3170.55541.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2578.000.66%17.00Mua125.200K141.201B22.19115.931196.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
4720.002.72%125.00Sức mua mạnh7.300K13.476B21.71211.69217.00
4381 BPLATS INC
1688.001.20%20.00Bán2.400K4.005B118.8314.5151.00
4386 SIG CO LTD
759.0011.29%77.00Mua63.300K4.322B14.8346.77411.00
4388 AI INC
1399.000.58%8.00Bán9.300K7.062B37.6137.0744.00
4394 EXMOTION CO LTD
1131.000.09%1.00Bán35.300K3.312B40.0729.4264.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
1607.00-0.68%-11.00Mua11.100K7.160B53.2831.11
4421 D I SYSTEM CO LTD
1020.002.41%24.00Mua7.400K3.116B22.4244.58515.00
4427 EDULAB INC
2522.00-3.04%-79.00Bán266.900K25.244B25.13111.62247.00
4429 RICKSOFT CO LTD
1860.00-0.64%-12.00Bán8.500K8.126B19.12101.9585.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
1362.000.37%5.00Mua24.100K6.701B16.5881.87523.00
4431 SMAREGI INC
3640.00-3.06%-115.00Bán163.600K71.050B115.1532.96124.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
4115.001.73%70.00Mua34.700K31.567B58.2573.36149.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
3725.000.95%35.00Bán156.400K55.504B96.6538.95163.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
1086.000.93%10.00Bán1.300K3.656B27.1840.43337.00
4439 TOUMEI CO LTD
1184.00-1.09%-13.00Mua5.000K8.692B27.4744.78329.00
4442 VALTES CO LTD
1471.001.80%26.00Bán15.000K10.180B50.2829.00489.00
4444 INFONET INC
1166.001.22%14.00Bán4.900K2.285B-8.6590.00
4484 LANCERS INC
513.001.79%9.00Bán37.200K8.039B-4.53175.00
4674 CRESCO LTD
2086.003.42%69.00Sức mua mạnh54.200K43.847B15.23132.412301.00
4684 OBIC CO LTD
23840.000.93%220.00Sức mua mạnh261.500K2120.579B53.88438.402049.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
969.000.21%2.00Mua21.900K16.640B21.7444.812555.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
4280.002.76%115.00Sức mua mạnh11.600K60.090B23.36178.312826.00
4722 FUTURE CORPORATION
2863.001.89%53.00Mua306.800K126.726B30.1493.222281.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3845.000.92%35.00Mua856.800K888.386B27.69137.589050.00
4743 ITFOR INC
884.000.80%7.00Sức mua mạnh83.300K24.259B11.3577.63635.00
4761 SAKURA KCS
820.000.24%2.00Sức bán mạnh2009.183B12.2866.611104.00
4762 XNET CORPORATION
1063.000.95%10.00Mua5.100K8.782B13.5577.72206.00
4764 NEXUS BANK CO LTD
149.004.93%7.00Mua1.847M8.901B2.7950.82533.00
Tải thêm