Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

186
Cổ phiếu
16017.068B
Giá trị vốn hóa thị trường
720.801K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+9.28%
Hiệu suất Tháng
+67.51%
Hiệu suất Năm
+5.45%
Hiệu suất YTD
          
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
518.00-2.26%-12.00Mua322.700K10.486B47.1311.241433.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
4335.002.00%85.00Mua225.800K210.972B21.36198.977743.00
2148 ITMEDIA INC.
922.000.00%0.00Sức mua mạnh66.500K18.274B38.9823.82237.00
2169 CDS CO LTD
1588.00-0.63%-10.00Theo dõi10.000K10.899B10.78148.19694.00
2186 SOBAL CORPORATION
1314.00-2.38%-32.00Mua28.300K10.589B22.7759.12981.00
2307 CROSS CAT CO LTD
1261.00-3.67%-48.00Mua51.700K9.821B20.0565.28602.00
2315 CAICA INC (JP)
27.000.00%0.00Theo dõi1.105M9.738B-4.86
2317 SYSTENA CORPORATION
1931.000.73%14.00Sức mua mạnh237.800K186.988B36.1852.983027.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
130.00-2.26%-3.00Mua195.900K3.581B-4.8119.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3455.00-1.29%-45.00Bán544.000K320.252B16.49212.236434.00
2332 QUEST CO LTD
1346.000.60%8.00Mua83.000K6.927B13.8396.75768.00
2335 CUBE SYSTEM INC
816.00-1.92%-16.00Mua31.300K11.305B18.5844.78720.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1449.001.33%19.00Mua4.500K16.239B11.78121.411446.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
713.000.14%1.00Mua441.900K12.906B40.5217.74629.00
2359 CORE CORPORATION
1515.000.20%3.00Mua25.800K21.442B16.4092.371395.00
2375 GIG WORKS INC
2210.00-3.91%-90.00Mua794.100K15.358B34.8667.36
2391 PLANET INC
1529.00-0.71%-11.00Bán1.100K10.212B21.4671.7543.00
2452 COMPUTER MIND CO LTD
500.000.00%0.00300223.750M-31.93
2468 FUETREK CO.LTD
543.00-1.81%-10.00Mua66.900K5.175B-32.79128.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
1127.001.08%12.00Mua119.500K5.670B21.7751.21389.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
960.00-0.21%-2.00Theo dõi4.300K4.256B47.7620.14
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1245.00-2.73%-35.00Bán79.400K24.268B36.5635.01612.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
661.00-1.34%-9.00Sức mua mạnh6.500K4.205B10.9461.25146.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1770.000.00%0.00Mua13.500K22.890B20.6188.32607.00
3390 INEST INC
71.00-2.74%-2.00Sức bán mạnh235.300K4.377B-11.84220.00
3416 PIXTA INC
1600.00-0.74%-12.00Bán6.800K3.632B72.9622.71101.00
3626 TIS INC.
6630.000.00%0.00Mua326.300K555.383B19.53339.5419483.00
3627 NEOS CORPORATION
811.00-1.70%-14.00Bán153.700K9.474B30.3327.61242.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2813.000.90%25.00Mua36.400K9.870B43.0764.74208.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3015.00-0.82%-25.00Bán14.400K29.747B20.54148.03772.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4590.005.15%225.00Mua42.300K70.913B19.70221.534011.00
3640 DENSAN CO LTD
2306.000.79%18.00Sức mua mạnh4.100K12.750B-168.41736.00
3648 AGS CORP
851.00-0.35%-3.00Mua7.600K15.224B25.6033.361006.00
3649 FINDEX INC
1235.00-2.68%-34.00Bán97.300K32.489B31.5740.47242.00
3653 MORPHO INC
3235.000.31%10.00Sức mua mạnh38.800K17.371B51.2863.13
3655 BRAINPAD INC.
6290.002.11%130.00Mua196.400K44.414B48.33140.63306.00
3656 KLAB INC
834.00-1.65%-14.00Bán552.600K32.212B28.0830.80597.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
941.001.51%14.00Bán180.500K35.085B18.6749.781575.00
3662 ATEAM INC
1033.00-1.81%-19.00Sức bán mạnh140.300K20.569B15.9466.141046.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
506.00-0.59%-3.00Mua57.800K10.037B11.1545.66353.00
3672 ALTPLUSINC
918.002.57%23.00Mua3.343M15.443B-75.77130.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
994.00-3.68%-38.00Bán144.400K22.709B17.0161.44862.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1059.00-2.31%-25.00Bán208.800K25.335B27.9738.76695.00
3680 HOTTO LINK INC
330.00-2.37%-8.00Bán269.500K5.200B-80.12100.00
3681 V-CUBE INC
620.001.64%10.00Mua205.600K14.684B16.1138.45457.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
909.00-2.15%-20.00Bán19.200K6.382B28.6732.40136.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1237.00-1.43%-18.00Bán6.900K6.490B16.5176.73476.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1653.002.29%37.00Mua263.400K53.372B61.4226.34214.00
3689 IGNIS LTD
1055.005.92%59.00Mua694.600K14.561B-45.19177.00
3692 FFRI INC
2724.000.33%9.00Bán102.600K22.236B116.1423.3897.00
3694 OPTIM CORPORATION
3990.00-0.99%-40.00Mua66.300K110.878B383.1610.53208.00
3697 SHIFT INC
8280.00-0.96%-80.00Mua136.100K131.262B118.7775.872001.00
3710 JORUDAN CO LTD
1258.00-0.24%-3.00Bán18.100K6.482B50.4225.01193.00
3719 GEXEED CO LTD
143.00-1.38%-2.00Mua116.700K2.828B108.881.3335.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3935.000.25%10.00Mua28.600K20.093B30.23129.86280.00
3744 SIOS CORPORATION
630.00-0.79%-5.00Mua92.600K5.505B53.0811.96440.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
866.00-0.80%-7.00Bán71.400K8.255B-37.0491.00
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1530.00-1.42%-22.00Mua230.100K28.324B15.9797.162044.00
3762 TECHMATRIX CORP
2678.00-0.74%-20.00Mua117.900K53.612B29.3492.291014.00
3796 E-SEIKATSU CO
480.00-2.24%-11.00Mua27.400K3.389B164.672.98155.00
3798 ULS GROUP INC
2818.00-2.29%-66.00Bán17.700K16.554B21.95131.39318.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
756.00-2.70%-21.00Mua98.200K6.383B15.0951.491095.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
670.00-0.59%-4.00Bán2.300K1.359B-67.0056.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
2000.002.04%40.00Mua73.000K6.358B19.8898.60176.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2593.00-0.84%-22.00Bán14.000K32.261B798.063.321458.00
3824 MEDIA FIVE CO.
850.00-1.73%-15.00Bán5.600K813.100M-23.70210.00
3825 REMIXPOINT INC
167.003.09%5.00Bán426.900K9.462B-107.82170.00
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
2351.00-3.73%-91.00Bán15.600K36.721B17.62138.56266.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2428.00-2.53%-63.00Mua65.600K22.871B30.2284.22522.00
3842 NEXTGEN INC.
2285.00-12.35%-322.00Bán343.500K6.707B-28.92148.00
3844 COMTURE CORPORATION
2500.000.36%9.00Sức mua mạnh98.900K79.396B39.5363.051142.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
3515.00-0.71%-25.00Mua5005.238B8.95395.42610.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2892.00-0.14%-4.00Mua1.100K4.722B61.2447.3431.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
4315.00-2.04%-90.00Bán36.800K21.826B34.78126.64193.00
3856 ABALANCE CORPORATION
861.00-5.28%-48.00Mua86.700K4.693B19.1847.3976.00
3857 LAC CO LTD
1153.00-0.35%-4.00Bán194.300K29.572B22.2551.992114.00
3905 DATASECTION INC
620.00-0.96%-6.00Bán52.500K8.518B1193.060.7066.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1767.000.57%10.00Mua31.900K5.129B32.2754.69
3908 COLLABOS CORPORATION
856.001.42%12.00Mua8.200K4.044B25.1334.4861.00
3913 SMEDIO INC
978.00-1.71%-17.00Bán22.900K1.908B-71.7356.00
3914 JIG-SAW INC
4245.00-1.51%-65.00Bán48.500K28.413B83.3753.3377.00
3915 TERRASKY CO LTD
3270.002.67%85.00Mua282.400K40.176B47.7768.39434.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1790.00-1.38%-25.00Mua113.800K27.676B33.4154.33951.00
3919 PIPEDO HD INC
1930.00-1.93%-38.00Theo dõi165.500K15.213B26.6473.87466.00
3920 INTERNETWORKING & BROADBAND CONS
1428.00-3.32%-49.00Mua55.900K8.211B61.9724.37100.00
3921 NEO JAPAN INC
1233.00-2.30%-29.00Mua84.100K18.732B42.7429.72117.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1187.00-1.33%-16.00Mua8.400K7.202B17.3469.39456.00
3930 HATENA CO LTD
2341.002.23%51.00Mua111.300K6.736B26.2192.41144.00
3933 CHIERU CO LTD
2577.00-2.86%-76.00Mua114.300K10.187B39.0668.2876.00
3936 GLOBALWAY INC
1803.00-2.54%-47.00Sức bán mạnh8.200K2.157B-128.1490.00
3960 VALUEDESIGN INC
2186.00-2.15%-48.00Mua7.100K3.338B-108.3072.00
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
1431.001.27%18.00Mua39.600K4.152B66.5121.3845.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1399.00-0.71%-10.00Mua38.800K8.041B18.3676.73302.00
3967 ELTES CO LTD
2156.00-0.74%-16.00Mua79.700K11.188B103.1621.1695.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
876.00-2.34%-21.00Bán46.000K10.304B14.9061.61391.00
3969 ATLED LTD
1558.00-12.27%-218.00Sức bán mạnh310.100K13.270B38.0047.0555.00
3974 TBCSCAT INC
1320.000.00%0.00Bán4001.907B11.91110.81
3979 ULURU CO LTD
1517.00-1.88%-29.00Bán7.800K5.282B39.7539.5784.00
3983 ORO CO LTD
3715.00-1.98%-75.00Bán104.300K62.913B66.7956.74401.00
3984 USER LOCAL INC
3235.00-1.82%-60.00Sức bán mạnh40.100K25.463B75.0745.7856.00
3992 NEEDS WELL INC
815.00-1.21%-10.00Sức mua mạnh99.500K6.999B20.3141.22538.00
4284 SOLXYZ CO LTD
1025.00-2.38%-25.00Mua38.800K12.544B40.1326.91720.00
4287 JUSTPLANNING INC
496.00-4.98%-26.00Bán110.600K6.648B71.497.3867.00
4295 FAITH INC
779.00-0.38%-3.00Bán11.300K10.325B-67.56364.00
4299 HIMACS LTD
1990.00-2.55%-52.00Bán5.300K9.951B15.72129.90820.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2368.00-0.38%-9.00Mua1.191M1411.780B23.66101.3812578.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
932.00-0.96%-9.00Mua212.300K29.320B16.7656.16593.00
4316 BEMAP INC
961.00-4.00%-40.00Mua130.300K3.229B18.1055.6274.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1430.00-0.90%-13.00Mua26.100K7.658B-77.061111.00
4327 SHL-JAPAN LTD
2115.000.19%4.00Sức mua mạnh2.000K12.645B15.02140.8794.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
917.000.00%0.00Bán4.300K11.110B16.4455.78534.00
4341 SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
913.000.55%5.00Sức mua mạnh1.000K3.176B9.2198.62618.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
545.00-0.18%-1.00Mua1.843M74.379B180.453.05141.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2973.000.41%12.00Mua132.000K162.020B29.69100.191082.00
4349 TISC CO. LTD.
3550.00-4.05%-150.00Mua5001.253B9.81377.2891.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
3950.00-2.23%-90.00Mua32.000K11.535B22.69178.01205.00
4381 BPLATS INC
1684.00-2.77%-48.00Bán41.800K4.002B-19.1647.00
4386 SIG CO LTD
691.00-1.14%-8.00Mua16.200K4.029B16.1745.65358.00
4388 AI INC
2138.000.99%21.00Mua109.300K10.845B69.4831.2636.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
1601.002.10%33.00Mua36.700K6.246B51.6630.35189.00
4421 D I SYSTEM CO LTD
1601.00-0.99%-16.00Mua5.200K2.465B15.52104.54457.00
4427 EDULAB INC
4770.000.74%35.00Mua36.000K41.898B56.6989.11136.00
4429 RICKSOFT CO LTD
6440.003.21%200.00Sức mua mạnh66.700K26.631B100.3969.2472.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
1663.00-3.20%-55.00Mua289.300K8.029B24.8369.18468.00
4431 SMAREGI INC
3420.00-0.29%-10.00Sức mua mạnh111.500K32.357B61.9256.9986.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
10590.005.27%530.00Mua76.600K34.004B117.1988.3092.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
1383.00-1.36%-19.00Sức mua mạnh97.100K18.202B85.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
1694.00-0.41%-7.00Bán6.300K5.623B279.00
4439 TOUMEI CO LTD
1285.00-1.91%-25.00Bán26.000K9.432B25.9851.66310.00
4442 VALTES CO LTD
2019.00-2.23%-46.00Mua120.800K14.257B288.00
4444 INFONET INC
1665.00-1.13%-19.00Bán14.800K3.246B78.00
4484 LANCERS INC
1027.00-5.00%-54.00Mua395.900K16.761B129.00
4640 ANDOR CO LTD
563.00-2.60%-15.00Mua13.000K2.993B6.9782.94312.00
4674 CRESCO LTD
3920.00-2.00%-80.00Mua28.200K41.369B18.49216.342061.00
4684 OBIC CO LTD
15640.00-0.06%-10.00Sức mua mạnh145.700K1392.070B39.08400.442058.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1609.00-0.92%-15.00Mua22.400K18.050B13.79118.842369.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
2971.000.13%4.00Mua12.300K41.657B20.50144.752664.00
4722 FUTURE CORPORATION
2034.00-0.54%-11.00Mua67.300K91.447B22.1492.371984.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3305.00-0.15%-5.00Mua525.800K764.722B28.15117.608359.00
4743 ITFOR INC
909.00-2.05%-19.00Mua148.300K25.478B19.1848.90522.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
3580.000.28%10.00Mua26.800K18.315B18.88189.09590.00
4761 SAKURA KCS
1010.00-0.20%-2.00Mua4.200K11.334B15.4665.451105.00
4762 XNET CORPORATION
1040.001.96%20.00Mua33.000K8.427B16.3462.43183.00
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
138.00-2.13%-3.00Bán240.400K4.931B-17.9837.00
4768 OTSUKA CORPORATION
4610.00-0.86%-40.00Mua385.400K881.645B20.99221.548732.00
4779 SOFTBRAIN CO LTD
654.000.31%2.00Mua105.400K19.073B25.0925.98257.00
4783 NIPPON COMPUTER DYNAMICS
860.00-1.60%-14.00Mua12.500K6.941B15.3456.97905.00
4814 NEXTWARE
271.00-3.21%-9.00Mua121.800K3.558B-7.67245.00
4826 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
935.00-3.11%-30.00Bán57.900K15.871B12.7575.711603.00
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
405.000.50%2.00Bán9001.672B5.2277.21107.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất