Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

199
Cổ phiếu
14523.021B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.328M
Khối lượng
−0.83%
Thay đổi
−9.04%
Hiệu suất Tháng
+33.79%
Hiệu suất Năm
−9.83%
Hiệu suất YTD
          
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
321.00-0.31%-1.00Bán151.300K6.370B-9.171433.00
1724 SYNCLAYER INC
762.000.00%0.00Bán27.600K2.785B3.33228.78
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
4350.00-1.14%-50.00Mua352.400K218.416B24.58179.007743.00
2148 ITMEDIA INC.
724.00-1.50%-11.00Bán112.400K14.567B22.6432.56237.00
2159 FULL SPEED INC
383.00-2.30%-9.00Bán60.600K6.104B10.6536.79348.00
2186 SOBAL CORPORATION
848.000.24%2.00Bán7.000K6.656B14.3159.12981.00
2307 CROSS CAT CO LTD
757.00-2.82%-22.00Bán22.200K5.845B10.6373.29602.00
2315 CAICA INC (JP)
16.00-5.88%-1.00Bán2.580M6.131B-5.12521.00
2317 SYSTENA CORPORATION
1470.00-0.54%-8.00Bán378.300K143.132B28.2852.273027.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
117.004.46%5.00Mua1.111M3.076B-6.1819.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
2686.00-2.15%-59.00Bán326.600K251.169B13.56202.436434.00
2332 QUEST CO LTD
902.00-8.98%-89.00Bán10.600K5.130B10.4594.80768.00
2335 CUBE SYSTEM INC
608.000.00%0.00Bán51.300K8.261B13.6744.49720.00
2336 FUJI TECHNO SOLUTIONS CO INC
495.000.00%0.00Mua100399.762M27.9517.71
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
238.001.28%3.00Mua189.500K2.532B-78.4275.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1198.00-0.17%-2.00Bán4.800K13.627B9.60124.991446.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
395.001.02%4.00Bán125.500K7.088B22.2517.74629.00
2359 CORE CORPORATION
1203.00-3.30%-41.00Bán49.300K17.642B13.3493.441395.00
2391 PLANET INC
1300.00-2.40%-32.00Bán3008.832B19.5368.2043.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
737.00-2.90%-22.00Bán75.400K3.860B14.4452.56389.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
775.004.45%33.00Bán10.700K3.283B36.8420.14243.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1123.008.08%84.00Mua479.800K19.699B29.8534.81644.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
448.00-6.86%-33.00Bán19.500K3.019B7.7861.85146.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1717.00-1.89%-33.00Mua23.900K22.951B18.2198.22607.00
3390 INEST INC
41.00-2.38%-1.00Bán128.200K2.518B-11.69220.00
3416 PIXTA INC
983.00-5.12%-53.00Sức bán mạnh6.800K2.334B26.1440.28
3626 TIS INC.
1821.00-66.89%-3679.00Bán1.437M153.662B15.69350.6319483.00
3627 NEOS CORPORATION
512.001.79%9.00Bán116.000K5.776B18.4927.61242.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
1710.00-5.11%-92.00Bán13.700K6.379B28.7062.80208.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
2134.002.45%51.00Bán53.700K20.382B13.07159.35799.00
3632 GREE INC
404.00-2.18%-9.00Bán611.400K95.243B20.0820.641685.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3310.00-2.50%-85.00Bán33.600K55.164B7.95426.814011.00
3640 DENSAN CO LTD
2021.00-6.00%-129.00Bán44.800K11.981B-120.55736.00
3648 AGS CORP
797.00-4.21%-35.00Mua34.100K14.806B24.2234.351006.00
3649 FINDEX INC
675.00-2.88%-20.00Bán161.800K17.794B35.6419.50
3653 MORPHO INC
1613.00-3.01%-50.00Bán55.900K8.961B32.4751.45100.00
3655 BRAINPAD INC.
4190.001.21%50.00Bán127.200K30.164B29.91153.35306.00
3656 KLAB INC
673.002.44%16.00Mua1.144M24.983B68.5310.19
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
779.000.39%3.00Bán118.700K29.371B16.4447.24
3661 M UP HOLDINGS INC
2137.002.99%62.00Bán259.600K18.915B40.8050.91191.00
3662 ATEAM INC
590.00-2.32%-14.00Bán159.300K11.810B13.7743.941046.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
334.00-6.44%-23.00Bán171.900K7.040B32.0911.13353.00
3672 ALTPLUSINC
595.00-14.39%-100.00Sức bán mạnh175.000K12.097B-65.78130.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
729.000.28%2.00Bán108.800K15.763B11.6263.09862.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
616.000.98%6.00Bán191.000K14.257B15.6239.05695.00
3680 HOTTO LINK INC
231.000.87%2.00Bán170.900K3.523B-106.35
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
635.00-2.91%-19.00Bán17.200K4.493B30.9721.11136.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
907.00-3.82%-36.00Bán10.900K4.872B16.7456.91
3686 DLE INC
111.00-3.48%-4.00Bán205.600K4.869B2.4846.5171.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1001.000.70%7.00Bán191.300K32.829B41.8823.76214.00
3689 IGNIS LTD
1001.00-0.99%-10.00Sức bán mạnh317.000K14.829B-19.63177.00
3690 YRGLM INC
880.00-5.88%-55.00Bán6.600K5.882B289.573.26149.00
3691 REALWORLD INC
626.0019.01%100.00Theo dõi436.000K1.804B28.2718.6137.00
3692 FFRI INC
1878.005.56%99.00Bán69.400K14.570B73.3924.2497.00
3694 OPTIM CORPORATION
2048.00-47.42%-1847.00Sức bán mạnh305.100K53.583B284.8413.69208.00
3697 SHIFT INC
6900.001.32%90.00Mua139.100K107.681B96.7575.872001.00
3710 JORUDAN CO LTD
689.000.88%6.00Bán10.400K3.511B17.7738.44193.00
3719 GEXEED CO LTD
98.00-2.97%-3.00Bán96.900K2.020B297.410.34
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2676.00-4.84%-136.00Bán24.200K14.395B20.66136.09280.00
3744 SIOS CORPORATION
344.00-2.27%-8.00Bán176.200K3.051B93.953.75
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
251.00-7.04%-19.00Bán202.000K7.256B2.8893.814765.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
593.00-3.42%-21.00Bán139.500K5.806B11.6652.6691.00
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1860.00-1.90%-36.00Mua453.200K34.602B17.41108.912044.00
3758 AERIA INC
529.00-0.94%-5.00Bán386.900K12.341B8.1565.51
3762 TECHMATRIX CORP
2150.00-0.92%-20.00Bán141.500K43.120B22.5996.181014.00
3775 GAIAX CO. LTD.
501.00-6.70%-36.00Bán32.600K2.638B-59.61
3788 GMO CLOUD K.K.
1625.00-4.41%-75.00Bán74.400K19.583B18.2493.18932.00
3796 E-SEIKATSU CO
319.00-1.85%-6.00Sức bán mạnh121.000K2.243B37.668.63155.00
3798 ULS GROUP INC
2359.00-0.25%-6.00Bán29.700K13.575B15.89148.86318.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
454.00-4.42%-21.00Bán46.000K3.902B10.0747.151095.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
381.006.42%23.00Bán1.600K721.814M-22.6256.00
3815 MEDIA KOBO INC
265.00-2.21%-6.00Bán7.400K2.731B-0.18107.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1099.00-2.83%-32.00Bán7.500K3.670B10.96103.16176.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2131.00-6.54%-149.00Bán36.800K28.128B-65.091458.00
3823 ACRODEA INC
154.00-3.14%-5.00Bán227.100K4.141B-9.4649.00
3825 REMIXPOINT INC
88.00-3.30%-3.00Bán512.400K5.397B-103.21170.00
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
851.00-6.38%-58.00Bán27.100K13.669B16.5854.84266.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2149.00-1.74%-38.00Bán73.400K20.100B25.1688.77522.00
3842 NEXTGEN INC.
1439.009.43%124.00Bán48.400K3.388B-20.92148.00
3844 COMTURE CORPORATION
2104.001.06%22.00Bán158.300K66.359B33.6761.851142.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
2485.00-1.97%-50.00Bán1003.751B7.13355.75610.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
1150.00-8.00%-100.00Bán1.700K2.038B13.5592.3231.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
3130.000.00%0.00Bán25.600K15.164B30.18103.70193.00
3857 LAC CO LTD
755.00-1.95%-15.00Bán100.300K19.680B16.7246.062114.00
3900 CROWDWORKS INC
685.00-7.56%-56.00Bán172.100K11.271B-9.24336.00
3904 KAYAK INC
387.00-3.01%-12.00Bán39.400K6.054B-20.13
3905 DATASECTION INC
343.003.00%10.00Bán95.600K4.531B-0.9666.00
3906 ALBERT
3320.00-6.08%-215.00Bán110.800K15.624B78.8861.15100.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1031.00-4.71%-51.00Bán33.000K3.134B19.9254.37232.00
3908 COLLABOS CORPORATION
381.00-4.27%-17.00Bán10.600K1.907B13.6030.0561.00
3909 SHOWCASE INC
422.00-0.24%-1.00Bán28.600K2.868B-27.03
3913 SMEDIO INC
540.00-6.74%-39.00Bán12.500K1.110B-44.35
3915 TERRASKY CO LTD
2427.002.75%65.00Bán283.800K29.828B35.4268.39434.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1178.00-1.26%-15.00Bán89.200K18.191B21.3955.78951.00
3919 PIPEDO HD INC
1121.001.91%21.00Bán193.900K8.503B14.8973.87466.00
3921 NEO JAPAN INC
880.000.00%0.00Bán40.600K13.068B26.5433.37
3924 R&D COMPUTER CO LTD
933.00-11.81%-125.00Bán18.200K6.334B14.1674.73456.00
3930 HATENA CO LTD
1455.00-4.09%-62.00Sức bán mạnh28.600K4.483B18.4386.67144.00
3933 CHIERU CO LTD
1968.0012.46%218.00Mua199.300K6.719B23.6674.3276.00
3936 GLOBALWAY INC
830.001.10%9.00Bán900957.440M-129.7990.00
3960 VALUEDESIGN INC
2908.00-1.19%-35.00Mua11.100K4.402B-89.8572.00
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
818.000.74%6.00Bán14.700K2.386B38.4121.24
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
613.00-10.77%-74.00Sức bán mạnh84.600K3.921B9.4672.64302.00
3967 ELTES CO LTD
1297.002.53%32.00Bán107.100K6.516B60.0821.1695.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
747.0015.46%100.00Mua671.400K7.433B18.4335.89409.00
3969 ATLED LTD
1182.00-5.14%-64.00Bán62.400K9.310B26.6647.0555.00
3974 TBCSCAT INC
1029.001.78%18.00Bán1.400K1.461B7.53134.29212.00
3979 ULURU CO LTD
1060.00-1.49%-16.00Bán17.000K3.676B-16.0484.00
3983 ORO CO LTD
2646.00-1.85%-50.00Bán58.600K44.753B49.7154.24
3984 USER LOCAL INC
2374.002.33%54.00Bán28.400K18.008B49.2748.9956.00
3992 NEEDS WELL INC
507.00-1.55%-8.00Bán61.100K4.371B13.3139.21538.00
4284 SOLXYZ CO LTD
546.00-2.50%-14.00Bán64.500K6.698B12.1946.58
4299 HIMACS LTD
1820.00-5.21%-100.00Mua11.400K9.356B14.71130.51820.00
4304 ESTORE CORP
950.00-5.57%-56.00Bán16.500K4.803B14.8182.56143.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2410.00-1.71%-42.00Mua2.296M1459.050B24.22102.1112578.00
4316 BEMAP INC
505.00-2.70%-14.00Bán23.400K1.674B10.1151.6574.00
4317 RAY CORPORATION
316.00-3.66%-12.00Bán59.900K4.700B5.1264.06405.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1012.00-1.36%-14.00Bán30.100K5.503B-73.171111.00
4327 SHL-JAPAN LTD
1900.00-2.31%-45.00Sức bán mạnh1.900K11.651B13.20147.6694.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
903.00-3.53%-33.00Mua8.100K11.341B17.7152.86534.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2404.000.00%0.00Bán330.000K131.542B21.86110.481082.00
4349 TISC CO. LTD.
2900.00-1.36%-40.00Sức bán mạnh200982.259M6.64442.5891.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
1885.002.00%37.00Bán23.100K5.276B11.20165.06212.00
4381 BPLATS INC
692.002.52%17.00Bán21.600K1.560B-47.2447.00
4386 SIG CO LTD
431.00-1.37%-6.00Bán13.900K2.442B9.6747.43358.00
4388 AI INC
1078.001.51%16.00Bán30.300K5.329B31.4334.3836.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
827.00-2.13%-18.00Bán5.400K3.366B19.9042.64189.00
4421 D I SYSTEM CO LTD
898.00-3.23%-30.00Bán2.200K1.415B8.79105.86457.00
4427 EDULAB INC
2722.00-5.29%-152.00Sức bán mạnh27.000K25.437B35.9085.64136.00
4429 RICKSOFT CO LTD
4130.00-2.59%-110.00Bán30.600K18.142B68.2169.2472.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
1078.001.32%14.00Bán156.800K5.235B15.3869.18468.00
4431 SMAREGI INC
2756.00-0.43%-12.00Sức bán mạnh64.800K26.112B46.7761.3086.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
13260.00-0.15%-20.00Mua41.700K44.888B154.7088.3092.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
829.00-7.37%-66.00Bán135.100K11.620B42.1221.7585.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
739.00-7.62%-61.00Bán21.600K2.644B11.5774.29279.00
4439 TOUMEI CO LTD
974.00-1.62%-16.00Bán12.500K7.128B19.6351.66310.00
4442 VALTES CO LTD
932.002.76%25.00Bán45.200K6.272B38.1823.76288.00
4444 INFONET INC
684.00-5.79%-42.00Bán8.000K1.399B62.2311.6778.00
4484 LANCERS INC
476.00-6.30%-32.00Bán107.300K7.877B129.00
4640 ANDOR CO LTD
449.0020.70%77.00Mua16.600K1.926B4.7877.90312.00
4674 CRESCO LTD
1447.000.70%10.00Bán126.700K29.724B11.72122.662061.00
4684 OBIC CO LTD
14660.00-0.74%-110.00Mua338.700K1313.800B37.74391.332058.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1387.00-0.29%-4.00Bán34.700K15.502B11.73119.672369.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
2900.00-2.78%-83.00Mua16.800K41.881B19.33154.282664.00
4722 FUTURE CORPORATION
1457.002.10%30.00Bán122.100K63.812B14.00101.932142.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3150.001.45%45.00Mua603.000K717.360B25.22123.148359.00
4743 ITFOR INC
565.00-5.04%-30.00Bán237.100K16.228B13.0146.20522.00
4761 SAKURA KCS
754.00-9.48%-79.00Bán6009.329B13.6061.251105.00
4762 XNET CORPORATION
920.00-3.36%-32.00Bán3.500K7.865B16.5657.48183.00
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
71.00-2.74%-2.00Bán359.700K2.553B-17.98
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất