Bán lẻ qua Internet (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
2833.706B
Giá trị vốn hóa thị trường
507.380K
Khối lượng
−0.73%
Thay đổi
−3.30%
Hiệu suất Tháng
+29.97%
Hiệu suất Năm
+33.83%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
2652 MANDARAKE INC
580.000.17%1.00Bán1.700K986000.003.836B10.7353.95
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD
120.000.84%1.00Bán26.900K3228000.001.204B7.8015.269.00
2678 ASKUL CORP
1372.00-3.31%-47.00Sức bán mạnh1.464M2008745200.00145.415B17.3182.123297.00
2930 KITANOTATSUJIN CORP
352.00-1.12%-4.00Bán578.500K203632000.0049.480B36.539.75150.00
3031 RACCOON HOLDINGS INC
1563.001.96%30.00Bán449.400K702412200.0034.052B45.8433.83189.00
3071 STREAM CO.LTD.
112.000.90%1.00Bán87.900K9844800.003.029B5.3820.6491.00
3092 ZOZO INC
3520.00-2.63%-95.00Sức bán mạnh909.500K3201440000.001083.563B32.64110.761297.00
3134 HAMEE CORP
1100.00-0.81%-9.00Bán172.000K189200000.0017.622B11.4197.83387.00
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
771.002.12%16.00Bán70.400K54278400.003.998B-46.49252.00
3179 SYUPPIN CO LIMITED
1008.003.60%35.00Bán332.300K334958400.0020.412B13.6971.48210.00
3182 OISIX RA DAICHI INC
3325.00-0.45%-15.00Bán261.500K869487500.00122.060B26.17127.69915.00
3185 DREAM VISION CO LTD
342.005.56%18.00Mua592.900K202771800.004.466B-23.32208.00
3187 SANWACOMPANY LTD
422.00-1.40%-6.00Bán31.800K13419600.007.435B-2.91
3192 SHIROHATO CO LTD
255.00-3.77%-10.00Bán20.900K5329500.001.764B-31.6492.00
3319 GOLF DIGEST ONLINE INC
1036.002.68%27.00Bán136.300K141206800.0018.438B15.4265.42928.00
3328 BEENOS INC
2804.002.64%72.00Bán143.200K401532800.0035.094B54.2853.77
3542 VEGA CORP CO LTD
960.00-1.94%-19.00Bán43.300K41568000.0010.276B15.6563.43239.00
3556 RENET JAPAN GROUP INC
647.001.89%12.00Mua205.200K132764400.007.780B39.6816.53
3558 LOCONDO INC
1157.001.67%19.00Bán125.500K145203500.0012.827B12.0598.40123.00
3840 PATH CORPORATION
74.001.37%1.00Bán140.300K10382200.002.692B-19.9350.00
3964 AUCNET INC
1716.001.78%30.00Bán104.200K178807200.0046.893B14.18119.93821.00
4017 CREEMA LTD
1401.00-4.24%-62.00Bán39.000K54639000.009.790B125.7312.9673.00
4385 MERCARI INC
6920.000.44%30.00Mua988.500K6840420000.001100.398B868.278.371752.00
7339 IPET HLDGS INC
2092.00-2.01%-43.00Sức bán mạnh3.500K7322000.0023.111B569.00
7686 KAKUYASU GROUP CO LTD
1592.00-5.58%-94.00Sức bán mạnh26.400K42028800.0015.685B-310.321653.00
7687 MICREED CO LTD
938.001.41%13.00Bán4.000K3752000.002.012B-40.7817.00
7695 KOUKANDEKIRUKUN INC
3320.001.53%50.00Bán38.000K126160000.007.357B50.9264.6374.00
8165 SENSHUKAI CO
395.001.80%7.00Bán71.300K28163500.0018.197B11.1234.881454.00
9272 BOUTIQUES INC
3060.000.82%25.00Mua7.200K22032000.0015.338B40.0781.1266.00
9966 FUJIKYU CORP
773.000.26%2.00Bán14.000K10822000.009.483B-27.84194.00
Tải thêm