Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

91
Cổ phiếu
29634.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.723M
Khối lượng
+2.52%
Thay đổi
+11.98%
Hiệu suất Tháng
+41.06%
Hiệu suất Năm
+28.58%
Hiệu suất YTD
          
2120 LIFULL CO LTD
363.000.28%1.00Mua83.800K47.705B135.662.661268.00
2130 MEMBERS CO LTD
3585.003.91%135.00Sức mua mạnh38.800K44.987B47.3371.911476.00
2138 CROOZ INC
1353.001.42%19.00Mua8.300K14.837B11.89116.92337.00
2148 ITMEDIA INC.
2413.001.17%28.00Mua19.600K47.840B32.9871.86260.00
2150 CARENET INC
6220.000.81%50.00Mua61.900K66.276B37.87153.17124.00
2323 FONFUN CORPORATION
366.000.27%1.00Bán3001.218B35.5310.2719.00
2326 DIGITAL ARTS INC
9510.000.74%70.00Sức mua mạnh8.900K132.468B59.05159.03295.00
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1242.000.08%1.00Mua3.100K8.377B13.2588.75660.00
2413 M3 INC
8385.00-1.93%-165.00Mua594.000K5803.471B123.7269.438249.00
2432 DENA CO LTD
2102.001.06%22.00Sức mua mạnh117.500K248.430B8.13247.292100.00
2440 GURUNAVI INC
573.006.11%33.00Sức mua mạnh894.000K25.336B-155.171442.00
2459 AUN CONSULTINGS INC
207.000.98%2.00Bán4.000K1.538B-14.7972.00
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
458.003.39%15.00Sức mua mạnh117.800K32.291B18.4223.45459.00
2477 TEMAIRAZU INC
6240.003.31%200.00Sức mua mạnh19.000K39.133B49.04117.0638.00
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1783.000.45%8.00Mua528.900K145.939B-206.40312.00
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
5050.001.10%55.00Mua28.300K161.405B58.1884.21395.00
2492 INFOMART CORPORATION
1064.00-1.66%-18.00Mua73.200K247.330B247.854.21505.00
3042 SECUAVAIL INC
303.00-1.94%-6.00Mua9.000K2.376B625.000.4771.00
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
866.000.70%6.00Mua8002.728B11.5379.3680.00
3633 GMO PEPABO INC
3285.000.46%15.00Bán9.200K17.303B20.75151.91355.00
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
5910.00-0.34%-20.00Mua63.600K985.410B26.39218.971983.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
463.001.31%6.00Mua10.300K2.935B17.3925.49
3641 PAPYLESS CO LTD
1505.00-0.13%-2.00Bán7.000K14.897B12.37124.84125.00
3659 NEXON CO LTD
1834.001.27%23.00Bán459.800K1625.008B38.3146.786288.00
3660 ISTYLE INC
465.002.20%10.00Mua246.600K32.511B80.345.68
3674 AUCFAN CO LIMITED
848.002.05%17.00Bán37.800K8.578B18.4548.92146.00
3678 MEDIA DO CO LTD
5150.004.67%230.00Mua22.100K78.059B43.76112.75379.00
3679 ZIGEXN CO LTD
416.00-0.95%-4.00Bán99.600K45.412B-15.86772.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1073.002.98%31.00Mua24.800K5.450B-46.83118.00
3770 ZAPPALLAS INC
515.00-0.77%-4.00Bán4.900K6.622B17.6229.06137.00
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2322.002.74%62.00Sức mua mạnh11.800K19.268B-116.02204.00
3807 FISCO LTD
209.000.48%1.00Mua64.400K9.502B11.2118.0645.00
3843 FREEBIT CO.LTD
1220.003.74%44.00Sức mua mạnh116.600K24.686B15.7772.89915.00
3845 I-FREEK MOBILE INC
148.000.68%1.00Bán9.200K2.571B28.995.07662.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1664.00-0.72%-12.00Mua6005.069B20.2982.37123.00
3903 GUMI INC
824.00-0.60%-5.00Bán142.200K25.105B13.3660.75866.00
3911 AIMING INC
356.002.30%8.00Mua147.500K13.829B4.9167.31416.00
3926 OPEN DOOR INC
2662.006.57%164.00Sức mua mạnh254.200K77.472B-15.72195.00
3931 VALUE GOLF INC
1709.001.00%17.00Bán2.300K3.057B133.7712.8584.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
408.000.74%3.00Mua7.800K10.745B-2.88118.00
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
201.000.50%1.00Bán42.700K4.320B-1.70189.00
3990 UUUM CO LTD
1370.000.00%0.00Bán10.300K27.091B49.4627.85546.00
3995 SKIYAKI INC
455.003.88%17.00Mua21.800K4.705B-4.10105.00
4019 STAMEN CO LTD
1038.003.08%31.00Sức mua mạnh5.600K8.485B59.00
4059 MAGMAG INC
965.000.00%0.00Bán1002.677B31.7131.8232.00
4169 ENECHANGE LTD
3545.000.57%20.00Sức mua mạnh71.100K48.320B91.00
4170 KAIZEN PLATFORM INC
1255.00-0.40%-5.00Bán16.600K20.054B62.00
4177 I-PLUG INC
5480.00-5.52%-320.00Bán16.800K
4200 HCS HOLDINGS
1617.002.15%34.00Sức mua mạnh29.200K
4295 FAITH INC
705.000.43%3.00Mua1.400K8.868B-31.87433.00
4298 PROTO CORPORATION
1605.000.00%0.00Mua7.800K64.455B10.21152.321416.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
2635.001.35%35.00Bán1.500K3.537B118.8222.0670.00
4446 LINK-U INC
1289.000.00%0.00Bán29.300K18.215B112.4211.18
4449 GIFTEE INC
3850.002.67%100.00Sức mua mạnh68.800K102.994B111.4732.73137.00
4479 MAKUAKE INC
4885.00-2.10%-105.00Bán22.000K61.899B446.5512.0692.00
4482 WILLS INC
1118.002.95%32.00Mua31.200K21.396B65.2617.3183.00
4487 SPACE MARKET INC
982.003.92%37.00Sức mua mạnh13.100K11.182B-10.5466.00
4490 VISASQ INC
6760.00-1.31%-90.00Mua53.700K60.631B199.8733.90144.00
4497 LOCOGUIDE INC
2900.001.72%49.00Mua7.200K27.925B71.8138.2794.00
4644 IMAGINEER CO LTD
1043.00-0.19%-2.00Mua83.100K10.029B9.95102.53128.00
4689 Z HOLDINGS CORPORATION
751.50-0.78%-5.90Mua4.133M5753.326B54.9513.3422531.00
4720 JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY
430.000.47%2.00Sức mua mạnh1.300K3.447B-111.75389.00
4726 SB TECHNOLOGY CORP
3080.000.65%20.00Mua4.900K61.925B23.81128.421328.00
4772 STREAM MEDIA CORPORATION
178.00-0.56%-1.00Bán9.300K20.745B-14.96100.00
4800 ORICON INC
1022.002.10%21.00Mua15.600K13.687B15.4163.94202.00
4819 DIGITAL GARAGE
5070.00-0.59%-30.00Mua9.200K235.101B19.47280.13898.00
6026 GMO TECH INC
2117.00-3.77%-83.00Mua4002.334B62.2934.03129.00
6038 IID INC
899.000.90%8.00Sức mua mạnh18.200K4.436B9.4193.44
6054 LIVESENSE INC
219.00-2.67%-6.00Mua15.400K6.169B-42.16280.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
776.001.04%8.00Bán55.100K10.839B18.9638.06194.00
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
7160.000.35%25.00Mua628.300K11661.381B61.14113.8646800.00
6176 BRANGISTA INC
457.000.22%1.00Bán4.400K6.347B27.1616.42269.00
6191 AIRTRIP CORP
3705.005.11%180.00Sức mua mạnh415.700K76.337B-263.981296.00
6194 ATRAE INC
2473.00-2.33%-59.00Bán105.100K67.622B88.9928.5363.00
7064 HOWTELEVISION INC
2190.00-0.32%-7.00Mua3002.848B-147.6156.00
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
1013.006.30%60.00Mua26.300K4.311B-206.51321.00
7088 FORUM ENGINEERING INC
950.00-0.42%-4.00Mua6.800K24.460B16.2858.284311.00
7089 FOR STARTUPS INC
4670.00-6.51%-325.00Mua64.700K17.120B99.1546.0887.00
7353 KIYO LEARNING CO LTD
1506.002.52%37.00Mua18.300K9.911B76.8717.7730.00
7357 GEOCODE CO LTD
1250.002.88%35.00Mua5.400K3.123B31.78117.00
7363 BABY CALENDAR INC
5100.00-1.54%-80.00Mua7.000K
7366 LITALICO INC
6860.00-0.58%-40.00Mua2.400K122.556B157.3445.97134.00
7378 ASIRO INC
753.001.21%9.00Bán17.100K5.081B38.00
7685 BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD
4625.002.66%120.00Mua10.600K63.583B55.3883.11652.00
7694 ITSUMO INC
2413.003.56%83.00Bán7.500K13.080B175.00
9399 BEAT HOLDINGS LTD
51.000.00%0.00Bán257.367K3.089B-36.8160.00
9416 VISION INC
1484.001.92%28.00Sức mua mạnh142.200K68.577B109.1713.25616.00
9438 MTI LTD
773.001.58%12.00Sức mua mạnh19.300K41.651B-43.331194.00
9449 GMO INTERNET INC
3020.00-1.15%-35.00Mua50.300K336.909B20.59144.635225.00
9468 KADOKAWA CORPORATION
5890.00-2.81%-170.00Mua80.600K390.668B32.20177.964910.00
9479 IMPRESS HOLDINGS INC
296.001.37%4.00Sức mua mạnh109.300K9.764B10.9925.01577.00
Tải thêm