Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

93
Cổ phiếu
14160.899B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.248M
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
+4.57%
Hiệu suất Tháng
+46.21%
Hiệu suất Năm
+3.33%
Hiệu suất YTD
          
2121 MIXI. INC
1958.00-0.25%-5.00Bán340.300K147.911B9.42209.54884.00
2130 MEMBERS CO LTD
1995.00-1.77%-36.00Bán115.500K26.094B38.4954.201016.00
2138 CROOZ INC
1169.000.95%11.00Bán18.800K12.864B-183.01248.00
2159 FULL SPEED INC
519.000.97%5.00Mua36.800K8.003B17.4229.50348.00
2303 DAWN CORP
2525.00-5.25%-140.00Mua328.200K8.506B38.2369.7052.00
2323 FONFUN CORPORATION
419.000.00%0.00Bán6.600K1.398B115.783.6221.00
2326 DIGITAL ARTS INC
5660.00-1.74%-100.00Bán183.000K80.951B47.46123.07207.00
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
250.00-1.57%-4.00Bán23.400K2.737B-78.4275.00
2351 ASJ INC
1870.000.21%4.00Bán25.900K14.652B-53.61155.00
2432 DENA CO LTD
1836.00-0.16%-3.00Mua997.300K263.696B34.1054.002437.00
2440 GURUNAVI INC
958.00-0.73%-7.00Bán150.200K45.197B115.028.401783.00
2454 ALL ABOUT INC
739.002.50%18.00Mua12.600K9.477B-6.20287.00
2459 AUN CONSULTINGS INC
233.000.43%1.00Bán8.100K1.741B-0.1873.00
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
459.00-1.92%-9.00Bán220.900K35.455B15.3130.57431.00
2477 TEMAIRAZU INC
6260.00-2.19%-140.00Bán48.000K41.462B64.0199.9935.00
2484 DEMAE-CAN CO LTD
996.002.15%21.00Bán217.200K40.084B-10.15183.00
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
2441.00-2.20%-55.00Mua487.300K80.621B25.6597.40233.00
2492 INFOMART CORPORATION
933.00-3.32%-32.00Bán786.300K220.569B109.138.84399.00
2497 UNITED INC
1245.00-5.54%-73.00Sức bán mạnh320.500K29.456B136.129.69481.00
2656 VECTOR INC
342.000.88%3.00Mua153.700K4.705B133.902.5354.00
3042 SECUAVAIL INC
930.00-4.62%-45.00Mua72.400K3.297B70.1713.9188.00
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
1002.00-0.89%-9.00Sức mua mạnh8.900K3.130B19.3756.4480.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
673.00-0.30%-2.00Mua6.700K4.724B-29.48284.00
3624 AXEL MARK INC
633.00-4.81%-32.00Bán459.800K4.290B-236.87112.00
3632 GREE INC
470.00-0.21%-1.00Bán595.700K108.478B46.2210.221685.00
3633 GMO PEPABO INC
2350.00-1.01%-24.00Sức bán mạnh16.100K12.337B20.59116.15278.00
3634 SOCKETS INC
1590.00-1.06%-17.00Mua4.200K3.942B41.4538.7861.00
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
2918.00-1.25%-37.00Mua208.900K374.497B28.11105.461757.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
539.00-4.09%-23.00Sức bán mạnh343.500K3.058B-72.97251.00
3645 MEDICAL NET INC
492.000.41%2.00Bán3.900K1.980B21.6222.66102.00
3646 EKITAN & CO LTD
621.00-2.97%-19.00Mua27.800K3.506B13.3948.0774.00
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
225.00-0.88%-2.00Bán56.600K3.271B11.1420.3738.00
3659 NEXON CO LTD
1519.00-0.65%-10.00Mua2.494M1374.760B11.63132.726441.00
3665 ENIGMO INC
895.001.47%13.00Bán498.000K36.728B21.6540.7483.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
723.00-0.69%-5.00Sức bán mạnh32.800K7.464B23.5733.71149.00
3679 ZIGEXN CO LTD
510.00-1.54%-8.00Sức bán mạnh405.600K57.562B19.9625.97398.00
3691 REALWORLD INC
625.000.48%3.00Mua1.300K2.134B-7.4037.00
3726 4CS HOLDINGS CO LTD
500.00-0.79%-4.00Mua5.600K3.418B-54.0799.00
3739 COMMSEED CORPORTION
1080.00-1.46%-16.00Mua139.400K6.288B-4.0054.00
3758 AERIA INC
880.00-2.22%-20.00Sức bán mạnh284.600K20.799B166.405.41580.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1156.00-2.61%-31.00Bán331.800K6.209B-106.7598.00
3770 ZAPPALLAS INC
414.00-1.43%-6.00Mua13.000K5.359B-16.68142.00
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
3110.00-1.11%-35.00Mua197.400K141.788B57.2755.223353.00
3775 GAIAX CO. LTD.
899.00-0.44%-4.00Mua17.500K4.436B-79.53111.00
3776 BROADBAND TOWER INC
252.00-0.40%-1.00Bán472.300K15.107B-15.69248.00
3778 SAKURA INTERNET INC
718.00-0.69%-5.00Mua132.500K26.375B164.594.39652.00
3788 GMO CLOUD K.K.
2553.00-1.54%-40.00Bán35.200K29.870B28.4491.17916.00
3793 DRECOM CO.LTD
870.00-0.46%-4.00Mua228.200K24.875B-29.76367.00
3834 ASAHI NET INC
696.000.72%5.00Mua91.000K19.252B17.7638.90134.00
3840 PATH CORPORATION
153.00-2.55%-4.00Mua211.400K4.434B49.853.1544.00
3843 FREEBIT CO.LTD
926.00-1.28%-12.00Bán200.000K20.828B237.283.971266.00
3845 I-FREEK MOBILE INC
197.00-1.50%-3.00Mua55.600K3.429B-34.61289.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1741.000.35%6.00Bán2005.227B13.75126.16103.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
750.00-2.09%-16.00Mua94.600K8.012B184.924.14105.00
3900 CROWDWORKS INC
1049.00-0.19%-2.00Mua72.500K15.986B-8.53336.00
3903 GUMI INC
836.001.09%9.00Mua917.200K24.925B-43.40866.00
3904 KAYAK INC
631.00-1.71%-11.00Mua22.200K9.731B-17.65409.00
3909 SHOWCASE INC
712.00-4.17%-31.00Mua47.500K5.038B-26.5983.00
3911 AIMING INC
300.00-0.33%-1.00Bán177.700K10.671B-33.31836.00
3926 OPEN DOOR INC
1415.00-4.20%-62.00Bán230.200K45.781B41.7135.44166.00
3964 AUCNET INC
1200.00-2.52%-31.00Sức bán mạnh8.500K33.999B27.9444.40677.00
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
379.00-1.56%-6.00Bán313.100K7.002B-30.78346.00
3995 SKIYAKI INC
598.00-0.83%-5.00Sức bán mạnh129.200K6.438B76.808.0677.00
4288 ASGENT INC
2313.00-2.07%-49.00Bán8.400K9.012B154.2715.31104.00
4304 ESTORE CORP
1079.00-2.53%-28.00Mua13.800K5.285B17.8974.27143.00
4446 LINK-U INC
2035.00-2.44%-51.00Theo dõi66.500K28.508B4155.00
4449 GIFTEE INC
1813.000.55%10.00Sức mua mạnh148.000K47.173B51.00
4479 MAKUAKE INC
4065.00-2.28%-95.00Bán160.700K47.206B60.00
4482 WILLS INC
4215.00-4.10%-180.00Mua68.900K
4487 SPACE MARKET INC
1457.00-1.62%-24.00Bán256.300K
4689 Z HOLDINGS CORPORATION
455.000.89%4.00Mua10.588M2147.860B30.0115.0312874.00
4726 SB TECHNOLOGY CORP
2227.00-2.67%-61.00Mua100.400K46.128B27.1785.361012.00
4772 STREAM MEDIA CORPORATION
220.00-3.51%-8.00Bán219.500K3.765B-1.6653.00
4777 GALA INC
285.00-1.04%-3.00Sức bán mạnh41.100K5.086B-19.1065.00
4813 ACCESS CO LTD
919.000.88%8.00Bán116.800K35.340B-6.86657.00
4819 DIGITAL GARAGE
4385.00-0.23%-10.00Mua106.700K202.192B42.63106.79899.00
6026 GMO TECH INC
1782.00-2.14%-39.00Bán2.100K1.932B12.33147.67116.00
6050 E-GUARDIAN INC
2021.00-1.03%-21.00Bán80.200K20.680B24.7382.62353.00
6054 LIVESENSE INC
288.000.35%1.00Bán31.800K8.077B44.416.50299.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
391.001.30%5.00Bán77.400K5.411B-15.54220.00
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1291.00-1.75%-23.00Bán62.600K20.709B-225.12741.00
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4430.002.10%91.00Mua4.780M7244.270B37.11117.1645856.00
6180 GMO MEDIA INC
1492.000.81%12.00Mua1.300K2.577B-18.77113.00
6191 AIRTRIP CORP
1842.00-4.01%-77.00Sức bán mạnh475.800K38.579B52.5137.041527.00
6194 ATRAE INC
3850.00-0.39%-15.00Mua67.700K51.294B103.0538.1756.00
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
2065.00-1.95%-41.00Bán54.400K
7685 BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD
3960.0014.78%510.00Mua787.000K
9416 VISION INC
1627.00-5.24%-90.00Sức bán mạnh636.900K82.396B41.3143.07563.00
9417 SMARTVALUE CO LTD
809.001.12%9.00Sức mua mạnh31.200K7.958B49.2216.55388.00
9438 MTI LTD
704.00-1.26%-9.00Bán41.900K38.965B25.9027.571136.00
9449 GMO INTERNET INC
2184.00-0.46%-10.00Mua302.000K248.451B-175.404975.00
9468 KADOKAWA CORPORATION
2011.00-1.61%-33.00Mua140.000K125.593B4928.860.414546.00
9479 IMPRESS HOLDINGS INC
177.00-3.80%-7.00Bán299.400K6.071B13.4413.69542.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất