Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

88
Cổ phiếu
19449.200B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.081M
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
−4.48%
Hiệu suất Tháng
+74.24%
Hiệu suất Năm
+7.06%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
2121 MIXI. INC
2761.00-1.50%-42.00Bán540.000K211.268B10.29275.121037.00
2130 MEMBERS CO LTD
2597.002.04%52.00Mua61.300K32.806B39.3166.481244.00
2138 CROOZ INC
2094.00-0.14%-3.00Bán31.000K23.324B21.46108.78278.00
2150 CARENET INC
4625.00-3.24%-155.00Bán139.300K49.625B60.8478.56124.00
2303 DAWN CORP
2951.00-1.44%-43.00Bán30.600K9.580B40.5973.7752.00
2323 FONFUN CORPORATION
515.000.39%2.00Bán7.300K1.711B49.7810.3116.00
2326 DIGITAL ARTS INC
8240.00-7.21%-640.00Sức bán mạnh207.600K124.557B69.78130.18236.00
2432 DENA CO LTD
2315.003.67%82.00Sức mua mạnh1.354M275.777B12.08185.082558.00
2440 GURUNAVI INC
614.00-2.07%-13.00Mua470.100K29.418B-134.961476.00
2454 ALL ABOUT INC
795.000.13%1.00Bán5.800K10.724B19.9340.45251.00
2459 AUN CONSULTINGS INC
228.002.70%6.00Mua44.700K1.666B-10.2984.00
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
393.000.77%3.00Bán146.100K28.605B14.4926.92459.00
2477 TEMAIRAZU INC
5440.00-1.45%-80.00Bán45.100K35.764B47.00117.4435.00
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1933.00-5.71%-117.00Sức bán mạnh975.300K168.547B-160.82312.00
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
3445.00-2.13%-75.00Bán134.600K113.715B47.8973.60395.00
2492 INFOMART CORPORATION
1026.00-0.48%-5.00Mua1.091M235.654B243.914.23505.00
2656 VECTOR INC
330.001.23%4.00Bán129.500K4.525B-4.30
3042 SECUAVAIL INC
339.000.30%1.00Bán19.400K2.599B30.3211.1590.00
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
856.00-1.04%-9.00Mua3.000K2.765B13.7468.8280.00
3633 GMO PEPABO INC
6060.00-1.78%-110.00Bán36.900K32.562B39.09159.06355.00
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
4675.00-4.30%-210.00Bán620.400K811.419B35.49138.34
3639 VOLTAGE INCORPORATION
616.00-0.81%-5.00Bán53.000K3.988B29.3121.20231.00
3641 PAPYLESS CO LTD
2005.00-2.05%-42.00Sức bán mạnh52.100K20.235B11.83173.95116.00
3646 EKITAN & CO LTD
517.000.78%4.00Bán8.700K2.826B-14.2375.00
3659 NEXON CO LTD
3470.00-4.28%-155.00Bán3.195M3221.060B58.0463.796288.00
3660 ISTYLE INC
493.003.35%16.00Mua467.600K34.083B-27.551161.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
1663.00-2.81%-48.00Sức bán mạnh132.600K17.663B13.75129.65146.00
3679 ZIGEXN CO LTD
408.002.26%9.00Theo dõi333.100K43.141B-17.52465.00
3739 COMMSEED CORPORTION
262.002.75%7.00Theo dõi19.900K3.344B-20.9058.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1013.00-5.86%-63.00Sức bán mạnh116.200K5.628B-22.3392.00
3770 ZAPPALLAS INC
522.00-4.92%-27.00Mua156.100K7.005B53.8910.19121.00
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1287.001.50%19.00Bán14.500K10.811B-31.39116.00
3776 BROADBAND TOWER INC
249.000.00%0.00Bán498.400K14.922B43.445.73326.00
3793 DRECOM CO.LTD
727.00-0.55%-4.00Sức bán mạnh132.500K20.869B12.8856.86326.00
3807 FISCO LTD
205.005.13%10.00Mua471.500K8.909B132.601.4745.00
3808 O K W A V E
287.00-3.04%-9.00Mua176.300K3.472B-261.60288.00
3834 ASAHI NET INC
735.002.23%16.00Bán131.600K20.066B15.8845.27193.00
3843 FREEBIT CO.LTD
908.000.78%7.00Bán160.200K18.914B10.8083.401291.00
3845 I-FREEK MOBILE INC
166.001.22%2.00Sức mua mạnh55.500K2.868B-0.79758.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1740.00-0.29%-5.00Mua1.200K5.278B27.8862.60109.00
3903 GUMI INC
1343.004.43%57.00Sức mua mạnh3.552M38.904B13.4396.96852.00
3911 AIMING INC
377.00-2.33%-9.00Sức bán mạnh1.664M15.306B6.6957.80416.00
3926 OPEN DOOR INC
2029.001.25%25.00Mua140.300K62.151B-18.87179.00
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
248.00-3.12%-8.00Sức bán mạnh246.200K5.529B-17.02189.00
3995 SKIYAKI INC
438.000.46%2.00Bán37.000K4.673B-2.14105.00
4019 STAMEN CO LTD
1133.000.71%8.00Bán32.900K9.478B59.00
4059 MAGMAG INC
1359.000.00%0.00Bán8.200K3.769B32.00
4169 ENECHANGE LTD
2337.00-3.51%-85.00Bán103.100K28.430B91.00
4170 KAIZEN PLATFORM INC
2150.00-2.93%-65.00Bán299.600K35.023B62.00
4177 I-PLUG INC
4625.00-5.03%-245.00Sức bán mạnh35.900K
4295 FAITH INC
926.004.51%40.00Sức mua mạnh39.700K11.189B-29.34451.00
4298 PROTO CORPORATION
1179.001.46%17.00Bán88.000K46.665B12.7890.911456.00
4446 LINK-U INC
1167.001.66%19.00Bán75.000K16.222B66.7017.7058.00
4449 GIFTEE INC
3290.001.70%55.00Bán147.100K87.831B122.8928.30137.00
4479 MAKUAKE INC
5750.00-1.03%-60.00Bán184.600K70.967B292.4821.3892.00
4482 WILLS INC
1140.00-2.40%-28.00Sức bán mạnh118.900K22.527B85.2014.9783.00
4487 SPACE MARKET INC
810.000.75%6.00Bán16.100K
4490 VISASQ INC
3895.00-1.27%-50.00Bán95.300K34.796B181.4423.27
4497 LOCOGUIDE INC
3255.00-2.40%-80.00Sức bán mạnh10.700K32.385B117.7229.4278.00
4644 IMAGINEER CO LTD
1189.001.19%14.00Bán41.800K11.277B8.08145.41106.00
4689 Z HOLDINGS CORPORATION
486.10-3.74%-18.90Sức bán mạnh40.753M3835.500B34.9014.47
4726 SB TECHNOLOGY CORP
3250.00-1.22%-40.00Bán68.400K66.533B27.54120.21
4772 STREAM MEDIA CORPORATION
209.000.48%1.00Bán81.800K24.054B-17.90100.00
4777 GALA INC
266.002.70%7.00Bán526.800K4.937B-18.5162.00
4819 DIGITAL GARAGE
4590.001.89%85.00Mua102.600K207.583B36.79134.37954.00
4829 NIHON ENTERPRISE CO
225.000.00%0.00Bán173.600K9.030B106.952.10189.00
6026 GMO TECH INC
1990.002.68%52.00Bán5.200K2.056B146.2613.25129.00
6054 LIVESENSE INC
232.000.43%1.00Bán31.300K6.334B-39.31280.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
683.000.00%0.00Mua243.500K9.609B55.3512.35
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
5262.006.54%323.00Mua5.742M8119.790B62.2979.4149370.00
6180 GMO MEDIA INC
1570.000.38%6.00Bán2.800K2.677B-238.49154.00
6191 AIRTRIP CORP
2216.00-0.36%-8.00Mua197.100K47.636B-440.031296.00
6194 ATRAE INC
1675.00-0.48%-8.00Bán44.600K44.949B92.9118.2563.00
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
968.00-0.82%-8.00Sức bán mạnh7.700K4.412B-325.20321.00
7088 FORUM ENGINEERING INC
1032.000.58%6.00Bán68.000K26.900B17.6758.404832.00
7089 FOR STARTUPS INC
1387.001.54%21.00Bán2.000K4.660B67.00
7353 KIYO LEARNING CO LTD
8030.00-3.37%-280.00Bán47.600K18.290B110.4675.2330.00
7357 GEOCODE CO LTD
1402.00-0.78%-11.00Bán13.200K3.632B
7363 BABY CALENDAR INC
8840.00-1.89%-170.00Bán39.200K
7366 LITALICO INC
4600.00-2.02%-95.00Mua18.900K
7685 BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD
2902.00-2.75%-82.00Bán53.500K41.913B74.4340.78652.00
7694 ITSUMO INC
3930.00-2.24%-90.00Sức bán mạnh41.800K22.552B147.00
9416 VISION INC
1028.001.98%20.00Mua264.500K47.462B-25.18616.00
9417 SMARTVALUE CO LTD
876.001.04%9.00Mua21.100K8.681B-18.18273.00
9438 MTI LTD
753.00-0.40%-3.00Bán111.300K41.348B83.519.081194.00
9449 GMO INTERNET INC
3125.00-3.99%-130.00Bán705.100K351.221B35.3793.185225.00
9468 KADOKAWA CORPORATION
4030.00-7.46%-325.00Bán750.800K280.705B28.13154.81
9479 IMPRESS HOLDINGS INC
236.00-0.42%-1.00Mua168.500K7.925B13.8817.08567.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất