Viễn thông (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
14113.700B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.633M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+3.26%
Hiệu suất Tháng
+27.34%
Hiệu suất Năm
+22.12%
Hiệu suất YTD
           
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
2221.00-3.18%-73.00Bán563.000K1250423000.00421.747B25.1591.664147.00
3834 ASAHI NET INC
586.00-2.17%-13.00Bán Mạnh39.000K22854000.0016.748B13.3344.92193.00
4415 BROAD ENTERPRISE CO LTD
1235.00-1.20%-15.00Mua27.500K33962500.003.643B105.00
4423 ARTERIA NETWORKS CORP
1191.00-1.89%-23.00Bán Mạnh192.200K228910200.0060.565B10.58114.72787.00
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
3906.00-0.46%-18.00Sức mua mạnh7.890M30816777600.0013896.749B11.58338.90333840.00
Tải thêm