Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như INTERNET INITIATIVE JAPAN INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như INTERNET INITIATIVE JAPAN INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
9432NIPPON TEL & TEL CORP
14.933 T JPY175.2 JPY−0.06%135.428 M0.7812.4914.03 JPY+4.08%2.85%Truyền thông
Mua
3774INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
505.933 B JPY2812.0 JPY+3.38%437.8 K1.2526.60105.73 JPY+12.88%1.22%Truyền thông
Mua
33834ASAHI NET INC
17.867 B JPY639 JPY−0.31%20.4 K0.5715.1642.14 JPY−5.51%3.60%Truyền thông
Theo dõi
44415BROAD ENTERPRISE CO LTD
5.337 B JPY880 JPY+3.04%8.8 K1.7316.5353.22 JPY+322.42%0.00%Truyền thông