Truyền thông (Khu vực)

24
Cổ phiếu
41939.084B
Giá trị vốn hóa thị trường
86.674M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+3.25%
Hiệu suất Tháng
+15.47%
Hiệu suất Năm
+15.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1992KANDA TSUSHINKI CO
1760 JPY−1.35%8004.264B JPY11.98146.93 JPY−39.95%3.41%Truyền thông
3625TECHFIRM HOLDINGS INC
541 JPY1.31%14.7K3.815B JPY−6.87 JPY71.12%0.92%Truyền thông
3774INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
2417.5 JPY0.86%698.4K434.955B JPY24.3099.47 JPY9.04%1.32%Truyền thông
Sức mua mạnh
3834ASAHI NET INC
626 JPY−0.79%34.4K17.503B JPY14.4443.37 JPY−3.47%3.67%Truyền thông
Theo dõi
3934BENEFIT JAPAN CO LTD
1213 JPY1.08%3.3K7.246B JPY11.41106.27 JPY−27.67%0.74%Truyền thông
4390IPS INC
2590 JPY2.13%75.7K32.243B JPY17.86145.01 JPY−30.01%1.35%Truyền thông
Sức mua mạnh
4395ACCRETE INC
1208 JPY−0.41%67.3K7.216B JPY11.22107.67 JPY21.84%0.83%Truyền thông
4415BROAD ENTERPRISE CO LTD
1905 JPY2.70%1.6K5.564B JPY15.37123.93 JPY0.00%Truyền thông
4423ARTERIA NETWORKS CORP
1981 JPY0.30%23.5K98.83B JPY17.06116.15 JPY1.25%3.06%Truyền thông
4476AI CROSS INC
1290 JPY0.00%20.2K5.125B JPY43.1729.88 JPY26.72%0.00%Truyền thông
4485JTOWER INC
6150 JPY−0.49%225.9K135.505B JPY−75.85 JPY−330.67%0.00%Truyền thông
Mua
5587INBOUND PLATFORM CORP
2077 JPY6.57%104.4KTruyền thông
6549DM SOLUTIONS CO LTD
1323 JPY2.00%2.6K3.664B JPY10.17130.05 JPY273.66%0.00%Truyền thông
9416VISION INC
1510 JPY−0.20%338.4K73.305B JPY28.6952.62 JPY206.87%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
9418USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD
3350 JPY0.00%131.8K201.323B JPY19.63170.63 JPY25.77%0.63%Truyền thông
Sức mua mạnh
9419WIRELESSGATE INC
208 JPY0.00%9.7K2.231B JPY31.986.50 JPY0.00%Truyền thông
9424JAPAN COMMUNICATIONS INC.
219 JPY0.46%2.032M36.134B JPY32.216.80 JPY164.01%0.00%Truyền thông
9432NIPPON TEL & TEL CORP
176.6 JPY−1.40%223.659M15.053T JPY12.5014.13 JPY4.26%2.77%Truyền thông
Mua
9433KDDI CORPORATION
4577 JPY0.00%8.613M10.007T JPY15.00305.04 JPY0.97%3.06%Truyền thông
Mua
9434SOFTBANK CORP.
1690.5 JPY−0.91%13.107M7.957T JPY14.65115.43 JPY11.25%5.09%Truyền thông
Theo dõi
9436OKINAWA CELLULAR
3220 JPY1.26%71.2K158.352B JPY15.26211.00 JPY6.62%2.80%Truyền thông
Mua
9445FORVAL TELECOM
369 JPY−0.54%11.9K6.184B JPY14.8524.85 JPY−31.93%4.61%Truyền thông
9450FIBERGATE INC
1329 JPY−0.75%75.9K27.228B JPY18.3272.53 JPY38.17%0.75%Truyền thông
Mua
9984SOFTBANK GROUP CORP
6335 JPY0.59%10.106M7.662T JPY6.291007.62 JPY0.69%Truyền thông
Mua