Truyền thông (Khu vực)

23
Cổ phiếu
41247.991B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.721M
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+0.06%
Hiệu suất Tháng
+12.67%
Hiệu suất Năm
+17.08%
Hiệu suất YTD
           
1992 KANDA TSUSHINKI CO
1139.000.00%0.00Bán100113900.002.760B4.86234.19
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
397.00-0.25%-1.00Bán7.600K3017200.002.806B40.579.81259.00
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
4825.003.88%180.00Sức mua mạnh403.000K1944475000.00419.505B26.89173.56
3834 ASAHI NET INC
574.001.06%6.00Bán40.900K23476600.0015.882B12.6544.91
3934 BENEFIT JAPAN CO LTD
1890.000.64%12.00Bán4.500K8505000.0011.170B10.71176.76
4390 IPS INC
2273.006.61%141.00Mua62.000K140926000.0026.459B14.70152.32
4395 ACCRETE INC
1824.000.22%4.00Mua130.200K237484800.0010.703B24.6375.9140.00
4415 BROAD ENTERPRISE CO LTD
964.002.88%27.00Bán8.900K8579600.002.716B105.00
4423 ARTERIA NETWORKS CORP
1214.002.71%32.00Bán143.300K173966200.0058.969B9.78120.83
4476 AI CROSS INC
811.001.50%12.00Bán29.700K24086700.003.162B10.6277.6844.00
6549 DM SOLUTIONS CO LTD
725.000.00%0.00Bán1.200K870000.002.008B380.081.98
9418 USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD
1931.004.72%87.00Bán305.200K589341200.00110.796B13.72134.464692.00
9419 WIRELESSGATE INC
312.001.30%4.00Mua22.000K6864000.003.304B-33.2826.00
9424 JAPAN COMMUNICATIONS INC.
195.002.63%5.00Mua1.909M372255000.0031.206B107.021.79
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
3949.00-0.93%-37.00Mua5.858M23134426700.0014116.321B12.10329.33
9433 KDDI CORPORATION
4442.00-1.44%-65.00Bán5.509M24472310600.0010127.444B15.06300.05
9434 SOFTBANK CORP.
1517.000.36%5.50Sức mua mạnh8.626M13085035200.007107.172B13.96110.14
9435 HIKARI TSUSHIN INC
14320.003.84%530.00Mua82.500K1181400000.00612.684B7.191923.02
9436 OKINAWA CELLULAR
5520.00-0.90%-50.00Mua20.700K114264000.00149.462B14.03397.14402.00
9445 FORVAL TELECOM
344.001.18%4.00Mua5.400K1857600.005.684B6.5452.00
9446 SAKAI HOLDINGS CO LTD
586.001.38%8.00Bán500293000.005.975B18.7130.98507.00
9450 FIBERGATE INC
910.002.25%20.00Bán98.000K89180000.0018.234B17.8649.98221.00
9984 SOFTBANK GROUP CORP
5224.002.37%121.00Mua14.084M73576905600.008403.571B-1050.24
Tải thêm