Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Medical Distributors

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Medical Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2689OLBA HEALTHCARE HLDGS INC
1888 JPY+1.51%3.9K0.9211.491B JPY8.40224.82 JPY−12.26%3.71%Dịch vụ Phân phối
2733ARATA CORPORATION
3270 JPY+1.71%42.3K0.60114.798B JPY11.76277.95 JPY+16.03%2.31%Dịch vụ Phân phối
2784ALFRESA HOLDINGS CORP
2317.5 JPY−0.41%432.4K0.96468.989B JPY14.21163.12 JPY+17.44%2.72%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2934J FRONTIER CO LTD
3210 JPY−3.60%19.7K1.1916.48B JPY−389.20 JPY−1624.36%0.00%Dịch vụ Phân phối
3079DVX INC.
1077 JPY+0.47%4.2K0.4611.134B JPY28.1938.20 JPY−54.20%2.79%Dịch vụ Phân phối
3151VITAL KSK HOLDINGS INC
1315 JPY+1.86%85.4K0.8459.169B JPY9.00146.05 JPY+61.85%3.50%Dịch vụ Phân phối
3154MEDIUS HLDG CO LTD
750 JPY+2.46%18.3K0.9416.443B JPY14.4451.94 JPY−11.99%2.93%Dịch vụ Phân phối
3183WIN-PARTNERS CO LTD
1289 JPY+0.47%26K0.8837.005B JPY21.6659.50 JPY−11.89%3.88%Dịch vụ Phân phối
3360SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
2166.0 JPY+0.44%288.3K0.76204.363B JPY18.48117.23 JPY−3.51%1.94%Dịch vụ Phân phối
Mua
3386COSMO BIO COMPANY LIMITED
970 JPY+0.41%5.8K0.915.618B JPY12.7875.91 JPY−14.87%3.09%Dịch vụ Phân phối
3540C.I.MEDICAL CO LTD
3885 JPY+0.39%1.7K0.2738.85B JPY18.66208.21 JPY−17.41%0.65%Dịch vụ Phân phối
4934PREMIER ANTI-AGING CO LTD
882 JPY−1.45%37.7K0.927.691B JPY−65.47 JPY−505.04%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
7447NAGAILEBEN CO
2354 JPY+1.25%18.5K0.7371.481B JPY23.37100.74 JPY−8.36%2.55%Dịch vụ Phân phối
7459MEDIPAL HOLDINGS CORP
2358.5 JPY−0.13%646.9K0.98440.401B JPY13.41175.87 JPY+26.59%2.25%Dịch vụ Phân phối
Mua
7476AS ONE CORPORATION
5262 JPY+0.88%49.9K0.73190.945B JPY24.79212.25 JPY−5.89%2.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
7681LEOCLAN CO LTD
2770 JPY+3.75%1000.185.437B JPY14.53190.64 JPY+1573.59%1.81%Dịch vụ Phân phối
7775DAIKEN MEDICAL CO LTD
523 JPY−0.19%43.1K0.6715.025B JPY16.4731.75 JPY+6.42%3.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
8086NIPRO CORP
1264.0 JPY+0.12%549.3K0.52206.155B JPY23.4253.97 JPY+6.92%1.46%Dịch vụ Phân phối
Mua
8129TOHO HOLDINGS CO LTD
3255 JPY+0.59%139K0.39229.606B JPY13.46241.92 JPY+15.43%1.04%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
8283PALTAC CORP
4276 JPY−0.67%85.5K0.64268.733B JPY12.42344.31 JPY+15.96%2.01%Dịch vụ Phân phối
Mua
9265YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS INC
2404 JPY+0.08%2.4K0.556.137B JPY6.82352.54 JPY+3765.81%2.00%Dịch vụ Phân phối