Chuyên khoa Y tế (Công nghiệp)

36
Cổ phiếu
20644.738B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.194M
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
+14.11%
Hiệu suất Tháng
+38.86%
Hiệu suất Năm
+20.52%
Hiệu suất YTD
          
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
5800.00-3.17%-190.00Sức bán mạnh7.900K59.900B17.87333.48272.00
3604 KAWAMOTO CORP
873.00-1.69%-15.00Bán6.900K5.146B4.26209.47389.00
3671 SOFTMAX CO LTD
1027.00-2.38%-25.00Sức bán mạnh10.700K6.278B13.3178.97173.00
4543 TERUMO CORP
5407.00-1.12%-61.00Mua375.200K4134.060B44.59120.6426482.00
4549 EIKEN CHEMICAL CO
2257.00-1.66%-38.00Mua21.400K84.777B13.62169.37733.00
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1023.00-1.54%-16.00Bán3.100K23.268B23.0744.56250.00
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
3105.00-4.46%-145.00Mua63.600K30.955B10.69283.10175.00
5187 CREATE MEDIC CO
995.00-0.50%-5.00Mua1.000K9.095B11.1589.621216.00
6678 TECHNO MEDICA CO
1685.00-1.06%-18.00Mua18.800K14.508B11.38148.72237.00
6823 RION CO LTD
2859.00-0.10%-3.00Mua5.100K35.179B20.62138.25932.00
6849 NIHON KOHDEN CORP
3945.00-2.35%-95.00Mua85.800K342.170B15.62255.135531.00
6869 SYSMEX CORP
14640.00-1.94%-290.00Mua74.200K3120.586B79.00184.968445.00
6960 FUKUDA DENSHI CO
10640.000.00%0.00Mua3.000K160.875B10.191040.903291.00
7575 JAPAN LIFELINE CO
1374.00-1.86%-26.00Bán16.600K112.560B39.3635.541167.00
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
4050.00-0.98%-40.00Bán5.800K12.637B13.18308.48431.00
7702 JMS CO LTD
840.000.24%2.00Mua65.300K20.464B14.5059.055604.00
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
678.00-3.69%-26.00Sức bán mạnh78.700K19.477B23.8829.33
7716 NAKANISHI INC
2471.00-2.75%-70.00Mua12.300K220.195B22.05114.971184.00
7730 MANI INC
2233.00-1.93%-44.00Bán24.600K224.117B57.0740.233812.00
7732 TOPCON CORPORATION
1932.00-3.64%-73.00Mua181.300K210.901B31.4063.524955.00
7733 OLYMPUS CORPORATION
2372.50-0.92%-22.00Mua445.700K3078.469B38.9761.5631653.00
7741 HOYA CORP
18360.00-1.10%-205.00Mua220.900K6848.442B50.26378.5737245.00
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
685.00-2.14%-15.00Sức bán mạnh11.300K17.523B13.4851.92988.00
7747 ASAHI INTECC CO LTD
3250.00-1.07%-35.00Bán81.100K890.141B86.7938.24
7749 MEDIKIT CO LTD
2991.00-0.30%-9.00Bán80050.416B17.81169.02970.00
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
619.00-0.32%-2.00Mua9.600K17.840B24.5124.89186.00
7777 3-D MATRIX LTD
257.00-2.28%-6.00Bán157.000K12.392B-56.0169.00
7779 CYBERDYNE INC
450.00-3.43%-16.00Bán229.500K100.254B-0.9696.00
7780 MENICON CO LTD
9240.00-2.74%-260.00Mua22.500K359.202B59.36165.613860.00
7782 SINCERE CO LTD
674.00-1.89%-13.00Mua6.700K4.306B28.5925.0141.00
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
2308.00-1.70%-40.00Mua21.700K136.478B13.37170.423614.00
7840 FRANCE BED HOLDINGS CO
954.00-0.31%-3.00Mua4.800K35.350B13.2273.221631.00
7979 SHOFU INC
2229.00-3.26%-75.00Mua5.900K40.922B16.38132.991206.00
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
905.00-2.90%-27.00Sức bán mạnh2.300K6.628B13.6368.52382.00
8086 NIPRO CORP
1174.00-1.76%-21.00Sức bán mạnh328.600K194.901B14.1988.7835251.00
9854 AIGAN CO LTD
222.00-0.45%-1.00Sức bán mạnh20.500K4.328B-16.18759.00
Tải thêm