Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Medical Specialties

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Medical Specialties. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3046JINS HOLDINGS INC
4085 JPY−0.73%112.4K0.8495.345B JPY52.8877.25 JPY+201.07%0.98%Công nghệ Sức khỏe
Mua
3593HOGY MEDICAL CO
3630 JPY+0.55%38K0.8261.099B JPY27.39132.51 JPY−25.78%2.15%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
3604KAWAMOTO CORP
810 JPY−0.74%3.3K0.374.694B JPY10.2578.99 JPY−41.62%1.98%Công nghệ Sức khỏe
4203SUMITOMO BAKELITE CO
8923 JPY+3.76%250.3K1.13395.691B JPY18.84473.58 JPY+21.65%1.57%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4543TERUMO CORP
5924 JPY+1.51%1.578M0.824.411T JPY44.54133.00 JPY+14.74%0.73%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4549EIKEN CHEMICAL CO
1900 JPY+0.64%351.2K2.7463.583B JPY24.1178.80 JPY−55.12%2.74%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4570IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
507 JPY+0.20%257.5K0.874.722B JPY−20.69 JPY−110.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4595MIZUHO MEDY CO LTD
3340 JPY+0.30%47.5K0.6331.812B JPY8.43396.27 JPY−51.85%5.99%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
9765 JPY+2.54%1.413M0.933.917T JPY16.38596.10 JPY+15.16%1.43%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4974TAKARA BIO INC
999 JPY−1.67%666.1K1.22120.295B JPY76.5713.05 JPY−92.18%4.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4978REPROCELL INCORPORATED
170 JPY+0.59%511.5K0.7014.992B JPY−2.56 JPY+19.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
5187CREATE MEDIC CO
971 JPY+0.31%15.3K0.648.831B JPY57.3616.93 JPY−66.57%3.81%Công nghệ Sức khỏe
5889JAPAN EYEWEAR HOLDINGS CO LTD
1637 JPY−0.43%97.6K0.4439.197B JPY1.04%Công nghệ Sức khỏe
6523PHC HLDGS CORP
1212 JPY−0.49%708.8K0.90152.935B JPY−141.64 JPY+26.00%5.94%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
6678TECHNO MEDICA CO
1791 JPY+0.34%6.4K0.5115.263B JPY11.95149.83 JPY+7.79%3.35%Công nghệ Sức khỏe
6823RION CO LTD
2927 JPY−1.84%81.2K1.2136.033B JPY14.34204.07 JPY+26.54%1.54%Công nghệ Sức khỏe
6849NIHON KOHDEN CORP
4190 JPY+1.11%228.6K1.09352.847B JPY21.79192.27 JPY+5.42%1.69%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6869SYSMEX CORP
8408 JPY−0.14%419.8K0.671.76T JPY39.03215.44 JPY−2.75%1.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6894PULSTEC INDUSTRIAL CO
1617 JPY+0.81%1.2K1.032.213B JPY8.72185.46 JPY+8.32%4.33%Công nghệ Sức khỏe
6951JEOL LTD
6652 JPY+0.23%288.1K0.69339.318B JPY23.10288.01 JPY−19.30%1.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6960FUKUDA DENSHI CO
7100 JPY−1.11%43.3K0.73246.444B JPY11.12638.26 JPY+18.85%2.54%Công nghệ Sức khỏe
7575JAPAN LIFELINE CO
1299 JPY−0.69%163.1K0.88101.219B JPY11.76110.44 JPY+33.29%2.93%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7600JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING
708 JPY−1.94%114.9K1.0618.68B JPY18.3138.67 JPY−37.82%1.84%Công nghệ Sức khỏe
7701SHIMADZU CORP
4135 JPY+1.27%673.1K0.911.218T JPY22.08187.25 JPY+11.84%1.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7702JMS CO LTD
520 JPY+0.19%19.1K0.6112.705B JPY62.458.33 JPY+175.35%3.27%Công nghệ Sức khỏe
7707PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
206 JPY−1.90%105.4K0.495.699B JPY−57.37 JPY−217.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
7716NAKANISHI INC
2367 JPY−1.21%191.3K0.49204.64B JPY8.86267.29 JPY+84.20%2.11%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7730MANI INC
2055.0 JPY+0.76%226.7K1.22202.411B JPY32.5063.23 JPY+18.16%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7733OLYMPUS CORPORATION
2127.0 JPY−0.23%4.082M0.812.556T JPY9.86215.71 JPY+101.48%0.75%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7741HOYA CORP
19935 JPY+2.31%827.6K0.936.981T JPY42.22472.16 JPY+3.38%0.55%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7743SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
713 JPY−0.70%102.5K1.0317.849B JPY27.5025.92 JPY−20.45%1.68%Công nghệ Sức khỏe
7747ASAHI INTECC CO LTD
3111 JPY0.00%672.7K0.62845.028B JPY54.6856.89 JPY+29.36%0.47%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
7749MEDIKIT CO LTD
3045 JPY−0.16%1000.0148.127B JPY17.83170.81 JPY−3.11%3.45%Công nghệ Sức khỏe
77773-D MATRIX LTD
128 JPY−2.29%766.6K0.3810.157B JPY−35.38 JPY−101.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
7779CYBERDYNE INC
211 JPY+1.93%666.6K0.6828.999B JPY−6.21 JPY−905.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
7780MENICON CO LTD
1776.5 JPY+0.11%317.8K0.33134.915B JPY28.7361.84 JPY−36.35%1.41%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7782SINCERE CO LTD
500 JPY−1.38%16.8K0.773.134B JPY10.7646.47 JPY+343.56%2.80%Công nghệ Sức khỏe
7807KOWA CO LTD
1449 JPY−0.07%18K0.597.247B JPY12.58115.22 JPY+48.56%0.76%Công nghệ Sức khỏe
7840FRANCE BED HOLDINGS CO
1325 JPY−1.27%61.3K1.0945.041B JPY18.1173.17 JPY+4.12%2.79%Công nghệ Sức khỏe
7963KOKEN LTD
1606 JPY0.00%1.8K0.758.039B JPY11.32141.89 JPY−15.48%2.18%Công nghệ Sức khỏe
7979SHOFU INC
2707 JPY+0.33%21.6K1.0548.155B JPY15.64173.12 JPY+3.55%2.29%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7980SHIGEMATSU WORKS CO
761 JPY+0.26%4.1K0.905.412B JPY13.3257.12 JPY−48.88%1.97%Công nghệ Sức khỏe
9854AIGAN CO LTD
180 JPY0.00%39.9K1.593.493B JPY−18.60 JPY+54.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe