Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

180
Cổ phiếu
11382.924B
Giá trị vốn hóa thị trường
352.587K
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+1.78%
Hiệu suất Tháng
−3.85%
Hiệu suất Năm
−7.80%
Hiệu suất YTD
           
1436 FIT CORPORATION
700.00-0.43%-3.00Bán1.400K980000.002.946B12.5556.05110.00
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1099.002.52%27.001.300K1428700.003.556B15.4470.00121.00
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
384.000.26%1.00Bán59.500K22848000.009.243B-39.772351.00
2136 HIP CORPORATION
718.000.42%3.00Bán1.100K789800.002.842B7.5594.71798.00
2173 HAKUTEN CORPORATION
799.00-1.24%-10.00Mua5.900K4714100.006.350B10.6875.72404.00
2183 LINICAL CO LTD
780.00-1.39%-11.00Mua48.100K37518000.0017.866B22.3435.41843.00
2300 KYOKUTO CO LTD
445.000.45%2.00Mua3.500K1557500.002.331B-107.30186.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
329.003.46%11.00Sức mua mạnh43.800K14410200.001.607B-30.34490.00
2305 STUDIO ALICE
2155.00-0.28%-6.00Bán22.200K47841000.0036.702B11.22192.551541.00
2325 NJS CO. LTD
1990.000.45%9.00Sức mua mạnh4.400K8756000.0018.885B8.22240.97934.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
3715.00-0.13%-5.00Mua213.500K793152500.00376.594B13.78269.8738192.00
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
215.006.44%13.00Sức mua mạnh5.709M1227521000.0065.940B21.029.62
2384 SBS HOLDINGS INC
2880.00-0.52%-15.00Bán70.900K204192000.00114.982B23.58122.7710689.00
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
369.00-3.91%-15.00Mua247.500K91327500.0010.045B12.4130.95100.00
2402 AMANA INC
575.000.00%0.00Mua1.100K632500.003.028B-35.40923.00
2412 BENEFIT ONE INC
2248.000.67%15.00Mua416.400K936067200.00353.608B39.9355.931108.00
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
2769.000.04%1.00Mua28.100K77808900.0048.403B9.20302.5726701.00
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
1561.002.03%31.00Sức mua mạnh26.000K40586000.006.356B18.5583.66232.00
2449 PRAP JAPAN INC
953.000.42%4.00Bán2.500K2382500.003.759B31.5230.10332.00
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
408.00-0.49%-2.00Theo dõi24.900K10159200.005.777B27.3415.00475.00
2471 S-POOL INC
964.00-0.62%-6.00Bán1.619M1560908800.0076.634B37.2426.05728.00
2479 JTEC CORP
205.000.99%2.00Mua87.100K17855500.001.609B16.6612.18417.00
2483 HONYAKU CENTER INC
1497.001.49%22.00Sức mua mạnh3.200K4790400.004.913B8.63170.94518.00
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2585.001.02%26.00Bán9002326500.0014.847B6.89371.173066.00
2874 YOKOREI CO LTD
900.000.33%3.00Mua81.600K73440000.0052.773B11.7876.171652.00
2978 TSUKURUBA INC
819.003.67%29.00Mua17.300K14168700.008.783B-74.39
3137 FUNDELY CO LTD
281.00-0.71%-2.00Bán1.900K533900.001.799B-306.4151.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
302.00-0.98%-3.00Bán Mạnh5.800K1751600.001.122B7.7539.37190.00
3461 PALMA CO LTD
351.00-0.28%-1.00Bán15.500K5440500.002.342B28.8912.3739.00
3474 G-FACTORY CO LTD
421.002.18%9.00Mua13.400K5641400.002.669B5.0482.05153.00
3479 TKP CORPORATION
2658.001.10%29.00Mua155.500K413319000.00109.720B-22.811181.00
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
4605.008.87%375.00Sức mua mạnh3.475M16001454000.0034.445B34.11127.49
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
883.000.34%3.00Bán13.800K12185400.005.609B22.0939.8472.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4620.00-0.65%-30.00Mua32.100K148302000.0075.386B9.70479.434231.00
3695 GMO RESEARCH INC
3640.000.14%5.00Bán8002912000.005.932B15.13240.37180.00
3768 RISKMONSTER.COM
678.000.59%4.00Bán3.000K2034000.005.113B11.3859.26183.00
3777 FHT HOLDINGS CORP
25.000.00%0.00Mua266.200K6655000.005.706B-0.3020.00
3784 VINX CORPORATION
1527.000.93%14.00Mua17.000K25959000.0025.445B13.53111.801403.00
3802 ECOMIC CO.LTD
475.001.06%5.00Bán1.900K902500.001.793B17.5826.73111.00
3922 PR TIMES INC
2259.002.92%64.00Bán56.000K126504000.0029.516B22.9997.8679.00
3929 SOCIALWIRE CO LTD
310.000.00%0.00Bán11.700K3627000.001.852B-10.78175.00
3976 SHANON INC
999.000.20%2.00Bán1.700K1698300.002.925B-63.19213.00
3978 MACROMILL INC(NEW)
1134.000.18%2.00Mua128.800K146059200.0044.773B14.3379.752970.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
625.00-0.64%-4.00Bán900562500.003.264B10.6459.14
3998 SURALA NET CO LTD
1000.001.83%18.00Mua2.638M2638100000.006.573B16.2260.5668.00
4014 KARADANOTE INC
757.00-1.43%-11.00Bán8.300K6283100.004.845B-43.69
4051 GMO FINANCIAL GATE INC
12990.00-2.99%-400.00Bán66.100K858639000.0055.301B121.86111.2981.00
4071 PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD
2444.002.17%52.00Mua196.100K479268400.0096.133B61.0340.96187.00
4072 DENSAN SYSTEM HLDGS CO LTD
2283.001.02%23.00Mua20.700K47258100.0024.383B12.46181.43903.00
4073 GLOBAL COMMUNICATION PLANNING CO LT
1040.00-3.70%-40.00Mua6.200K6448000.002.693B-40.76113.00
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1727.0021.02%300.00Sức mua mạnh89.700K154911900.001.507B13.88102.9257.00
4166 CACCO INC
1527.001.46%22.00Bán2.600K3970200.003.959B35.3945.2625.00
4171 GLOBAL INFORMATION INC
1842.000.00%0.00Bán3.900K7183800.005.429B13.00144.5746.00
4196 NEO MARKETING INC
926.001.20%11.00Bán8.400K7778400.002.299B15.5260.3389.00
4287 JUSTPLANNING INC
280.000.72%2.00Bán33.100K9268000.003.541B19.3514.4166.00
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
651.002.84%18.00Bán396.000K257796000.0081.215B17.5036.344481.00
4295 FAITH INC
539.000.75%4.00Bán16.300K8785700.006.758B-33.90442.00
4319 TAC CO LTD
208.001.46%3.00Bán45.300K9422400.003.793B10.4319.65582.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
885.00-0.45%-4.00Mua1.400K1239000.003.787B9.8989.85241.00
4376 KUFU COMPANY INC
513.00-2.47%-13.00Sức mua mạnh159.600K81874800.0030.658B
4378 CINC CORP
1310.002.50%32.00Bán6.000K7860000.004.296B28.0148.6787.00
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2527.000.88%22.00Mua200505400.003.533B9.89268.10231.00
4480 MEDLEY INC
2965.002.84%82.00Sức mua mạnh431.400K1279101000.0094.138B96.0930.56719.00
4486 UNITE AND GROW INC
1264.001.12%14.00Mua2.600K3286400.004.915B20.6764.40194.00
4489 PAYROLL INC
732.000.83%6.00Mua16.000K11712000.0013.042B12.7657.58561.00
4499 SPEEE INC
2471.00-0.08%-2.00Bán8.500K21003500.0025.278B23.01108.94372.00
4599 STEMRIM INC
995.004.74%45.00Mua485.500K483072500.0056.577B-32.92
4642 ORIGINAL ENGINEERING
840.000.60%5.00Bán400336000.004.878B15.1055.29302.00
4653 DAIOHS CORP
1497.000.00%0.00Mua78.200K117065400.0020.095B26.4056.721559.00
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
425.000.71%3.00Bán7.700K3272500.001.993B9.0647.06323.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
476.001.06%5.00Bán500238000.001.354B7.4263.46375.00
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
608.000.00%0.00Mua52.300K31798400.0015.251B12.4948.68920.00
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1769.00-0.23%-4.00Bán16.000K28304000.0018.491B5.95299.861179.00
4707 KITAC CORP
284.001.07%3.00Mua9.800K2783200.001.574B-7.87188.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3465.00-0.57%-20.00Mua478.000K1656270000.00805.294B23.49148.369291.00
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
559.000.72%4.00Mua195.800K109452200.0030.132B19.5428.41541.00
4754 TOSNET CORP
829.000.00%0.00Bán4.400K3647600.003.921B6.87120.60893.00
4771 F&M CO LTD
2482.00-1.74%-44.00Mua15.200K37726400.0036.861B21.80115.87610.00
4783 NIPPON COMPUTER DYNAMICS
688.00-0.15%-1.00Bán900619200.005.561B11.4260.36993.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1248.001.63%20.00Sức mua mạnh22.900K28579200.0023.349B11.01111.56827.00
4809 PARACA INC
1841.001.15%21.00Bán13.000K23933000.0018.191B13.87131.4879.00
4825 WEATHERNEWS INC
7330.00-9.62%-780.00Bán282.300K2069259000.0089.214B41.19197.371120.00
4840 TRIIS INCORPORATED
301.00-2.27%-7.00Mua2.500K752500.002.283B-35.1928.00
4890 TSUBOTA LABORATORY INCORPORATED
822.001.73%14.00Bán241.600K198595200.00
5070 DRAFT INC
437.00-0.68%-3.00Bán34.300K14989100.004.417B20.6721.33168.00
5071 VIS CO LTD
818.001.24%10.00Mua1.600K1308800.006.629B9.7284.51224.00
6026 GMO TECH INC
1560.00-2.56%-41.00Bán Mạnh400624000.001.655B-488.33162.00
6027 BENGO4.COM INC
3745.001.35%50.00Mua101.100K378619500.0082.315B129.7629.47343.00
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
3330.001.68%55.00Mua393.100K1309023000.00352.803B22.87143.2324596.00
6034 MRT
1556.000.19%3.00Bán69.000K107364000.008.656B4.47348.44249.00
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
2156.001.55%33.00Bán153.100K330083600.0037.712B20.27104.72203.00
6037 FIRSTLOGIC INC
811.00-0.49%-4.00Bán5.900K4784900.009.035B13.0862.29
6048 DESIGNONE JAPAN INC
176.001.73%3.00Mua19.800K3484800.002.551B-4.67145.00
6049 ITOKURO INC
313.000.97%3.00Bán57.800K18091400.006.492B-3.50153.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1048.002.64%27.00Bán15.800K16558400.002.572B7.86129.88251.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
1142.00-1.30%-15.00Mua115.500K131901000.009.062B7.21160.491328.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1323.00-1.85%-25.00Bán3.900K5159700.0013.771B24.4255.21217.00
6088 SIGMAXYZ HOLDINGS INC
1241.001.97%24.00Sức mua mạnh138.900K172374900.0054.157B27.1744.79560.00
6092 ENBIO HOLDINGS INC
666.003.58%23.00Mua57.900K38561400.004.277B4.78134.5780.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1402.000.14%2.00Mua150.900K211561800.00102.977B11.29124.8110461.00
6190 PHOENIXBIO CO LTD
665.001.22%8.00Sức mua mạnh5.100K3391500.002.186B-105.6666.00
6192 HYAS&CO INC
119.000.00%0.00Bán18.200K2165800.004.422B228.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
3995.000.63%25.00Bán42.900K171385500.0075.931B191.00
6197 SOLASTO CORPORATION
932.003.21%29.00Sức mua mạnh275.800K257045600.0085.472B25.5835.3430928.00
6200 INSOURCE CO LTD
2998.00-0.73%-22.00Sức mua mạnh417.700K1252264600.00127.118B61.2649.32382.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
41700.000.72%300.00Sức mua mạnh184.300K7685310000.00635.657B38.401080.082638.00
6537 WASHHOUSE CO LTD
239.000.00%0.00Bán3.200K764800.001.652B-13.4595.00
6554 SUS CO LTD
817.001.74%14.00Bán15.000K12255000.007.103B25.4433.171696.00
6555 MS&CONSULTING CO LTD
639.000.47%3.00Mua12.600K8051400.002.808B11.1557.72123.00
6560 LTS INC
3125.00-0.79%-25.00Bán5.400K16875000.0013.390B29.86110.30440.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1006.000.20%2.00Bán2.100K2112600.007.811B9.77102.80288.00
6579 LOGLY INC
610.00-2.24%-14.00Bán14.000K8540000.002.282B-182.4663.00
6627 TERA PROBE INC
1380.001.32%18.00Mua42.600K58788000.0012.390B5.73237.551014.00
7031 INBOUND TECH INC
4875.000.00%0.00Mua15.900K77512500.004.249B15.89319.9064.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2974.00-0.70%-21.00Mua163.500K486249000.0049.962B108.8827.59490.00
7034 PRORED PARTNERS CO
503.002.24%11.00Bán22.900K11518700.005.372B-51.92238.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1235.004.22%50.00Mua58.300K72000500.0013.549B24.3149.61257.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
2490.00-2.01%-51.00Mua19.100K47559000.009.469B14.99171.08558.00
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
790.000.00%0.00Bán Mạnh1.000K790000.00949.916M-23.44151.00
7043 ALUE CO LTD
988.003.24%31.00Sức mua mạnh4.900K4841200.002.417B11.3685.07160.00
7047 PORT INC
950.003.15%29.00Sức mua mạnh307.400K292030000.0010.684B19.2749.20311.00
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
2591.000.19%5.00Bán31.200K80839200.0011.698B5.06511.99248.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
2724.00-0.22%-6.00Bán Mạnh200544800.003.955B5.16532.99642.00
7063 BIRDMAN INC
2505.007.93%184.00Sức mua mạnh1.336M3345928500.005.924B31.7273.3679.00
7066 PEERS CO LTD
730.000.97%7.00Bán9.600K7008000.003.434B-11.8289.00
7077 ALINK INTERNET INC
975.000.31%3.00Bán500487500.002.077B9.97100.2821.00
7079 WDB COCO CO LTD
4245.000.83%35.00Bán9003820500.0010.055B16.08265.57403.00
7111 INEST INC
63.003.28%2.00272.500K17167500.00
7191 ENTRUST INC
610.00-0.16%-1.00Mua31.500K19215000.0013.662B16.5836.86131.00
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
1707.001.07%18.00Bán240.000K409680000.0066.979B20.6682.44644.00
7354 DIRECT MARKETING MIX INC
1721.000.94%16.00Theo dõi206.200K354870200.0076.230B21.5587.961053.00
7367 CELM INC
780.0014.71%100.00Sức mua mạnh717.800K559884000.008.799B23.8929.71177.00
7370 ENJIN CO LTD
2911.001.32%38.00Mua78.800K229386800.0021.226B25.75112.53179.00
7371 ZENKEN CORP
758.000.26%2.00Mua19.900K15084200.009.089B6.13133.41468.00
7372 DECOLLTE HLDGS CORP
1230.00-3.15%-40.00Mua26.200K32226000.007.201B8.14156.02357.00
7373 AIDMA HOLDINGS INC
4080.004.35%170.00Sức mua mạnh123.700K504696000.0059.405B61.8965.45147.00
7376 BCC CO LTD
1303.000.00%0.00Sức mua mạnh400521200.001.451B91.1214.99173.00
7383 NET PROTECTIONS HLDGS INC
420.000.96%4.00Bán714.400K300048000.0040.125B-0.17221.00
7699 OMNI-PLUS SYSTEM LTD
500.00-0.40%-2.00Bán Mạnh900450000.0010.571B0.0413783.98
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
615.000.00%0.00Bán2.400K1476000.004.648B11.2259.212826.00
7812 CRESTEC INC
1182.00-0.08%-1.00Bán18.000K21276000.003.646B4.60256.911536.00
9029 HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
662.000.46%3.00Bán4.700K3111400.008.604B7.7884.721113.00
9099 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HLDGS CO
1213.002.19%26.00Mua25.200K30567600.0029.718B10.35114.665726.00
9211 F CODE INC
3750.000.81%30.00Mua1.600K6000000.007.712B22.00
9215 CASY CO LTD
941.00-0.74%-7.00Bán Mạnh3.300K3105300.00
9216 BEWITH INC
1320.001.23%16.00Bán118.400K156288000.0017.865B661.00
9227 MICROWAVE CHEMICAL CO LTD
1037.000.29%3.00Mua8.580M8897563700.00
9240 DELIVERY CONSULTING INC
682.000.59%4.00Bán9.700K6615400.003.169B15.2451.92
9242 MEDIA RESEARCH INSTITUTE INC
1463.003.47%49.00Mua8.000K11704000.001.673B13.30110.10
9245 LIVERO INC
969.002.43%23.00Bán2.300K2228700.005.028B43.9425.10107.00
Tải thêm