Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

147
Cổ phiếu
5251.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
659.431K
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
−7.56%
Hiệu suất Tháng
−11.93%
Hiệu suất Năm
−19.80%
Hiệu suất YTD
          
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
159.00-1.24%-2.00Bán14.500K3.029B-3.55372.00
1436 FIT CORPORATION
445.00-3.68%-17.00Bán1.500K1.906B8.3755.1779.00
2136 HIP CORPORATION
475.00-4.62%-23.00Bán5.400K1.888B6.1680.80789.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
252.00-5.26%-14.00Bán679.000K26.440B25.9610.271391.00
2173 HAKUTEN CORPORATION
289.00-4.93%-15.00Bán86.800K2.271B25.3012.08380.00
2178 TRI-STAGE INC
200.00-4.76%-10.00Bán48.600K5.751B19.0111.06345.00
2183 LINICAL CO LTD
780.00-3.94%-32.00Bán37.000K17.617B36.0622.52823.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
209.00-0.95%-2.00Bán5.400K1.066B-18.49521.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
4960.00-0.20%-10.00Bán251.200K507.188B20.13246.8637417.00
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
118.00-4.07%-5.00Sức bán mạnh744.000K39.032B14.798.341053.00
2384 SBS HOLDINGS INC
1659.00-2.24%-38.00Bán62.900K69.109B11.09153.067124.00
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
386.00-0.77%-3.00Bán292.900K10.123B17.8421.81101.00
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
421.00-5.18%-23.00Bán31.600K2.143B-23.5329.00
2402 AMANA INC
533.00-1.66%-9.00Bán7.300K2.760B-45.011013.00
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1084.00-1.72%-19.00Bán65.800K18.255B6.34175.5719498.00
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
622.00-3.12%-20.00Bán40.800K2.639B7.3493.22245.00
2449 PRAP JAPAN INC
1088.000.65%7.00Bán6004.320B10.8799.45275.00
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
322.00-3.88%-13.00Bán21.200K4.936B42.517.88297.00
2479 JTEC CORP
126.00-3.08%-4.00Bán49.700K1.080B40.883.18385.00
2483 HONYAKU CENTER INC
1075.00-3.15%-35.00Bán12.100K3.838B6.74164.73507.00
2722 I-K CO LTD
399.00-2.21%-9.00Sức bán mạnh173.200K3.114B15.2226.89236.00
2874 YOKOHAMA REITO CO
834.00-2.34%-20.00Bán86.100K51.753B15.4555.281657.00
2978 TSUKURUBA INC
510.00-12.07%-70.00Bán41.600K4.824B121.00
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
202.00-1.46%-3.00Bán3.700K817.989M-6.41224.00
3137 FUNDELY CO LTD
670.00-3.87%-27.00Bán49.600K4.325B12.0858.2855.00
3150 GREMZ INC
1902.00-1.76%-34.00Mua32.600K21.753B16.56118.41347.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
321.00-3.02%-10.00Bán13.400K2.602B-3.57138.00
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
450.00-9.46%-47.00Bán37.300K780.388M-10.65199.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
268.00-0.74%-2.00Bán3.100K1.384B4.0067.45237.00
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
510.00-1.92%-10.00Bán900626.037M4.12126.11124.00
3461 PALMA CO LTD
500.00-2.15%-11.00Bán12.900K3.198B9.3659.2138.00
3474 G-FACTORY CO LTD
196.00-2.00%-4.00Bán5.900K1.340B-16.52138.00
3479 TKP CORPORATION
1193.00-2.29%-28.00Bán438.000K44.800B19.8363.371307.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
401.000.00%0.00Bán9.800K2.884B-30.31284.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
654.00-1.95%-13.00Bán26.100K3.946B-3.8464.00
3695 GMO RESEARCH INC
969.00-0.41%-4.00Bán2.200K1.609B11.6483.92162.00
3768 RISKMONSTER.COM
1421.00-6.14%-93.00Mua28.100K5.446B17.2088.03130.00
3784 VINX CORPORATION
659.000.30%2.00Bán48.600K11.083B10.4763.531412.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
328.00-8.38%-30.00Bán7.000K901.641M4.1486.39121.00
3901 MARKLINES CO LTD
1392.00-3.60%-52.00Sức bán mạnh47.200K19.782B31.1946.53103.00
3922 PR TIMES INC
1500.00-4.94%-78.00Bán37.700K9.923B31.2250.8751.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
3420.00-2.84%-100.00Bán58.100K23.016B39.0090.7542.00
3932 AKATSUKI INC
3440.00-4.71%-170.00Bán117.200K49.493B7.25524.12390.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
174.00-6.95%-13.00Bán257.900K5.166B13.1714.2485.00
3970 INNOVATION INC
1430.000.78%11.00Bán5.400K2.835B27.3952.0385.00
3976 SHANON INC
988.00-6.88%-73.00Bán11.900K1.474B15.4568.85152.00
3977 FUSION CO LTD (JP)
675.00-10.60%-80.00Bán1.800K543.600M-2.0965.00
3978 MACROMILL INC(NEW)
541.00-4.25%-24.00Sức bán mạnh343.100K21.796B5.16111.392463.00
4310 DREAM INCUBATOR INC
914.00-0.76%-7.00Bán30.800K8.905B37.4125.14501.00
4319 TAC CO LTD
147.00-1.34%-2.00Bán27.700K2.868B16.159.22621.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
455.003.64%16.00Mua2.100K1.938B3.25135.16236.00
4450 POWER SOLUTIONS LTD
1815.003.71%65.00Bán4.900K2.462B155.00
4480 MEDLEY INC
2142.00-17.52%-455.00Mua3.349M67.066B379.00
4486 UNITE AND GROW INC
1025.00-10.48%-120.00Bán27.300K1.806B156.00
4599 STEMRIM INC
303.00-3.19%-10.00Bán113.400K17.896B21.00
4649 TAISEI CO. LTD.
730.002.67%19.00Bán4003.695B27.8625.525596.00
4653 DAIOHS CORP
949.00-0.84%-8.00Bán20.400K12.744B13.1672.721167.00
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
309.00-8.04%-27.00Bán70.000K1.726B17.8819.25281.00
4659 AJIS CO LTD
1987.00-1.54%-31.00Bán19.700K16.574B6.07332.43780.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
348.00-7.94%-30.00Sức bán mạnh14.500K1.109B12.9029.30371.00
4665 DUSKIN CO.LTD
2691.000.37%10.00Bán89.700K133.963B22.63118.693813.00
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
701.00-3.44%-25.00Bán72.900K18.616B21.6133.59880.00
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1526.00-4.27%-68.00Bán17.200K17.912B14.38112.341348.00
4678 SHUEI YOBIKO CO
368.00-1.60%-6.00Bán5.100K2.469B-38.42729.00
4696 WATABE WEDDING COR
308.00-6.95%-23.00Bán26.200K3.329B3.4994.872626.00
4705 CLIP CORPORATION
610.00-1.13%-7.00Bán2.200K2.518B10.7457.42198.00
4714 RISO KYOIKU CO LTD
260.00-2.26%-6.00Bán1.025M40.596B22.6511.75848.00
4718 WASEDA ACADEMY
855.00-1.50%-13.00Bán30.900K13.958B12.8067.79877.00
4732 USS CO LTD
1477.000.96%14.00Bán1.155M368.553B14.55100.771115.00
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
424.00-4.29%-19.00Bán266.700K23.671B12.6435.05494.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
882.001.85%16.00Bán64.500K16.756B8.8398.18745.00
4809 PARACA INC
1476.00-2.32%-35.00Bán11.700K14.618B6.46236.5380.00
4825 WEATHERNEWS INC
3260.002.19%70.00Bán17.700K36.709B27.06118.201012.00
5070 DRAFT INC
897.00-2.29%-21.00Sức bán mạnh10.500K
5071 VIS CO LTD
515.00-8.20%-46.0036.000K
6027 BENGO4.COM INC
4675.001.63%75.00Mua492.600K99.239B396.6211.65190.00
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
4300.00-4.55%-205.00Bán300.700K170.041B15.57289.3620780.00
6029 ARTRA CORPORATION
171.00-8.06%-15.00Bán28.900K1.503B-16.68109.00
6034 MRT
1337.00-18.43%-302.00Mua3.982M7.436B364.744.58202.00
6037 FIRSTLOGIC INC
500.00-2.91%-15.00Bán8.300K6.187B10.6048.5848.00
6038 IID INC
570.001.24%7.00Bán260.900K3.125B13.0845.04192.00
6040 NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
728.00-4.46%-34.00Bán5.000K11.974B14.2553.46233.00
6046 LINKBAL INC
174.001.16%2.00Bán93.000K3.356B5.4931.3672.00
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
1376.00-2.41%-34.00Bán2.500K6.986B12.18115.79570.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
600.00-5.21%-33.00Bán16.400K1.492B25.6325.22299.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
557.00-0.36%-2.00Bán3.000K4.468B16.9532.981328.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
397.000.00%0.00Bán700647.418M-177.2858.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
620.00-6.63%-44.00Sức bán mạnh26.400K7.254B5.08131.51181.00
6088 SIGMAXYZ INC
1125.00-2.93%-34.00Bán219.900K23.093B18.1964.09494.00
6092 ENBIO HOLDINGS INC
488.00-6.33%-33.00Bán77.200K3.207B8.6161.9381.00
6095 MEDPEER INC
1518.00-9.10%-152.00Mua1.898M33.925B82.4121.61136.00
6182 ROZETTA CORPORATION
1783.00-0.34%-6.00Bán298.400K18.356B52.1735.33135.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1044.000.00%0.00Bán248.000K75.722B12.3685.068496.00
6187 LITALICO INC
1832.00-3.07%-58.00Bán85.800K32.238B50.1138.251729.00
6189 GLOBAL KIDS COMPANY CORP
513.00-1.16%-6.00Bán18.000K4.457B3.94134.812678.00
6190 PHOENIXBIO CO LTD
583.00-7.61%-48.00Bán6.900K1.860B-75.4672.00
6192 HYAS&CO INC
158.00-2.47%-4.00Sức bán mạnh76.100K3.617B15.3210.95187.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
3215.00-3.16%-105.00Bán150.500K63.808B31.49105.73119.00
6197 SOLASTO CORPORATION
903.00-4.04%-38.00Bán156.100K90.156B18.1052.2625996.00
6200 INSOURCE CO LTD
1604.00-20.71%-419.00Bán938.000K45.236B47.1343.03296.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
4185.00-4.01%-175.00Sức bán mạnh228.100K63.777B14.56301.471531.00
6542 FOUNDERS CONSULTANTS HLDGS INC
639.00-4.20%-28.00Bán6.300K2.659B5.98111.47337.00
6553 SOLDOUT INC
1826.00-11.10%-228.00Bán50.600K18.810B57.2335.96311.00
6554 SUS CO LTD
291.00-3.00%-9.00Bán39.400K2.709B8.7236.341567.00
6555 MS&CONSULTING CO LTD
444.00-3.06%-14.00Bán48.100K2.079B5.5785.08129.00
6560 LTS INC
1066.00-4.82%-54.00Bán46.800K4.537B24.5449.31259.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1035.00-4.08%-44.00Bán7.400K8.016B12.6085.64259.00
6627 TERA PROBE INC
480.00-0.41%-2.00Bán20.900K4.621B-26.68776.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
823.00-0.24%-2.00Sức bán mạnh86.600K14.319B20.1841.39254.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1704.00-5.70%-103.00Mua48.900K10.235B24.7275.31177.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
1492.00-5.33%-84.00Bán49.300K5.159B22.8374.87
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
558.00-1.41%-8.00Bán9.300K740.572M-19.51174.00
7047 PORT INC
497.00-6.23%-33.00Bán450.500K5.559B10.7850.99157.00
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
1103.00-4.09%-47.00Bán44.900K4.978B5.12241.85224.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
2360.000.94%22.00Bán5.100K3.555B12.14195.08423.00
7063 A DOT CO LTD
1387.00-10.46%-162.00Sức bán mạnh33.200K4.052B52.8730.7289.00
7066 PEERS CO LTD
997.00-3.95%-41.00Bán2.100K2.323B83.00
7077 ALINK INTERNET INC
1591.004.81%73.00Bán11.400K
7079 WDB COCO CO LTD
2311.00-9.37%-239.00Mua15.200K
7191 ENTRUST INC
482.00-4.37%-22.00Bán71.900K11.300B16.3331.0296.00
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
1317.00-5.12%-71.00Sức bán mạnh235.800K16.819B7.45191.87386.00
7464 SAFTEC CO LTD
7140.00-3.51%-260.00Bán1.500K3.543B6.081217.01318.00
7502 PLAZA CREATE HONSHA CO LTD
304.002.36%7.00Bán3.700K3.987B205.381.45651.00
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
916.00-4.08%-39.00Bán1.800K3.014B114.9810.861878.00
7812 CRESTEC INC
799.00-2.56%-21.00Sức bán mạnh16.200K2.565B5.17158.461606.00
8298 FAMILY INC
302.001.34%4.00Bán1.900K1.754B4.1372.23143.00
9029 HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
470.002.84%13.00Bán22.000K6.074B7.8058.61759.00
9099 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HLDGS CO
1152.00-1.12%-13.00Bán18.200K28.512B9.88117.964872.00
9277 SOGO MEDICAL HOLDINGS CO LTD
2523.000.12%3.00Mua128.300K75.436B21.64116.454253.00
9325 PHYZ HOLDINGS INC
882.00-8.60%-83.00Mua919.100K9.848B60.8815.96254.00
9366 SANRITSU CORP
533.000.00%0.00Bán10.600K2.970B7.9767.91429.00
9467 ALPHAPOLIS CO LTD
1988.00-0.65%-13.00Sức bán mạnh13.300K20.556B25.3079.1063.00
9625 CERESPO CO LTD
536.00-8.38%-49.00Sức bán mạnh94.900K2.961B1.10533.59387.00
9644 TANABE CONSULTING CO LTD
1153.00-3.27%-39.00Sức bán mạnh2.100K9.931B15.9974.57356.00
9658 BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
2434.00-2.68%-67.00Mua11.300K14.264B12.33202.821350.00
9696 WITH US CORPORATION
479.00-1.84%-9.00Bán34.600K4.667B6.5874.85800.00
9733 NAGASE BROTHERS INC
5470.000.00%0.00Mua1.600K48.002B17.73308.481233.00
9735 SECOM CO
8690.004.11%343.00Mua1.134M1896.690B20.17413.8556923.00
9740 CENTRAL SECURITY PATROLS CO
3260.00-6.59%-230.00Bán57.400K52.524B20.51170.196130.00
9757 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED
1821.00-4.06%-77.00Bán111.400K97.816B25.0176.671209.00
9760 SHINGAKUKAI HOLDINGS CO LTD
446.003.00%13.00Bán18.100K8.380B-11.00243.00
9769 GAKKYUSHA CO LTD
998.00-4.95%-52.00Sức bán mạnh17.700K11.098B13.9775.16478.00
9778 SUBARU CO LTD
3855.00-6.77%-280.00Bán1002.320B9.71426.02284.00
9787 AEON DELIGHT CO
3025.00-0.17%-5.00Bán61.500K151.060B15.45196.7820877.00
9788 NAC CO LTD
720.00-2.96%-22.00Bán38.500K16.132B24.7829.952174.00
9791 BIKEN TECHNO CORP
663.00-1.19%-8.00Bán110.500K5.243B3.50191.842311.00
9799 ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO
945.00-3.47%-34.00Sức bán mạnh21.200K7.345B9.12107.391495.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất