Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

172
Cổ phiếu
8126.478B
Giá trị vốn hóa thị trường
291.046K
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+2.02%
Hiệu suất Tháng
+43.85%
Hiệu suất Năm
+11.44%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
209.000.00%0.00Bán4.300K4.035B-10.76344.00
1436 FIT CORPORATION
880.000.11%1.00Bán5.500K3.683B23.2437.88
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1017.000.10%1.00Mua4003.254B15.0967.32115.00
2136 HIP CORPORATION
805.00-0.98%-8.00Bán1.300K3.232B8.8791.63825.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
867.00-0.69%-6.00Mua337.400K91.597B-10.691498.00
2173 HAKUTEN CORPORATION
474.001.28%6.00Mua15.400K3.669B-24.39440.00
2178 TRI-STAGE INC
401.00-0.25%-1.00Mua14.900K10.074B12.3032.72333.00
2183 LINICAL CO LTD
950.00-1.66%-16.00Mua57.800K21.818B40.4123.91845.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
280.001.45%4.00Mua1.700K1.398B-53.66529.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5150.000.19%10.00Sức mua mạnh160.300K520.348B20.80247.0938444.00
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
162.00-1.22%-2.00Mua2.196M53.278B37.104.421166.00
2384 SBS HOLDINGS INC
3375.003.05%100.00Mua80.300K130.075B21.78150.399742.00
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
439.001.62%7.00Bán226.800K11.300B12.5834.35105.00
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
681.001.34%9.00Bán24.500K3.891B-30.8329.00
2402 AMANA INC
601.00-0.17%-1.00Bán3.500K2.994B-426.28959.00
2412 BENEFIT ONE INC
3515.001.15%40.00Mua172.100K552.994B81.7342.52860.00
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
3150.000.64%20.00Mua35.700K54.639B9.81321.4222717.00
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
902.000.11%1.00Mua4.000K3.711B49.9119.81243.00
2449 PRAP JAPAN INC
1370.000.07%1.00Mua1.600K5.564B52.1426.25273.00
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
421.001.45%6.00Bán2.900K5.754B57.357.24432.00
2471 S-POOL INC
968.000.00%0.00Bán422.600K76.476B45.7421.16625.00
2479 JTEC CORP
205.003.54%7.00Bán55.900K1.561B38.275.17388.00
2483 HONYAKU CENTER INC
1504.000.74%11.00Mua2.900K4.967B42.2335.35509.00
2722 I-K CO LTD
645.00-1.23%-8.00Bán107.800K5.120B15.4943.05
2874 YOKOHAMA REITO CO
897.000.45%4.00Mua48.400K52.538B21.8440.881722.00
2978 TSUKURUBA INC
1075.000.56%6.00Mua41.800K10.467B-62.27135.00
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
262.000.38%1.00Bán1.700K1.057B-46.09229.00
3137 FUNDELY CO LTD
631.001.61%10.00Mua4.400K3.948B-58.9665.00
3150 GREMZ INC
2077.004.27%85.00Sức mua mạnh326.400K45.357B41.0149.68348.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
506.001.61%8.00Bán6.400K4.042B39.9712.47233.00
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
585.00-2.50%-15.00Sức bán mạnh1.700K936.468M-243.54162.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
382.000.00%0.00Bán27.600K1.831B-28.30234.00
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
736.00-0.27%-2.00Mua100888.449M5.77127.90125.00
3461 PALMA CO LTD
700.00-0.14%-1.00Bán8.000K4.530B22.5334.4840.00
3474 G-FACTORY CO LTD
475.005.32%24.00Mua40.700K2.919B-44.73157.00
3479 TKP CORPORATION
1851.00-1.28%-24.00Bán421.100K75.937B-102.521425.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1066.006.49%65.00Mua68.300K6.381B36.0527.7771.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4090.000.99%40.00Mua74.300K65.657B13.79293.704133.00
3695 GMO RESEARCH INC
2466.00-1.12%-28.00Mua4.200K4.067B16.27153.48160.00
3768 RISKMONSTER.COM
915.000.00%0.00Bán26.600K6.823B15.9257.48156.00
3779 J ESCOM HOLDINGS
109.00-0.91%-1.00Bán9.100K1.152B-1.6522.00
3784 VINX CORPORATION
963.00-2.73%-27.00Bán47.600K16.649B13.5573.071458.00
3802 ECOMIC CO.LTD
555.00-0.36%-2.00Bán4.700K2.105B20.7926.81100.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
672.00-2.33%-16.00Bán15.000K1.857B-91.65113.00
3901 MARKLINES CO LTD
2941.001.41%41.00Mua55.800K38.306B52.1755.74121.00
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
2085.003.27%66.00Mua210.400K79.139B92.7721.76237.00
3922 PR TIMES INC
3255.00-1.81%-60.00Bán115.200K43.124B49.1971.7065.00
3932 AKATSUKI INC
3405.000.44%15.00Bán62.500K47.451B7.76453.85444.00
3976 SHANON INC
1112.00-0.71%-8.00Bán10.700K3.280B30.0637.83157.00
3977 FUSION CO LTD (JP)
1050.000.00%0.00Mua300756.000M-18.0063.00
3978 MACROMILL INC(NEW)
797.00-0.13%-1.00Bán127.000K32.224B-71.302470.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1298.00-0.99%-13.00Sức bán mạnh1.900K3.389B14.3191.59844.00
3998 SURALA NET CO LTD
2095.00-0.52%-11.00Bán58.600K14.098B31.0270.3949.00
4014 KARADANOTE INC
1394.00-0.14%-2.00Bán27.000K8.707B63.0723.2929.00
4051 GMO FINANCIAL GATE INC
20510.002.29%460.00Mua8.700K81.877B264.6778.0858.00
4071 PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD
2638.00-2.22%-60.00Sức bán mạnh112.800K
4072 DENSAN SYSTEM HLDGS CO LTD
3030.000.50%15.00Sức mua mạnh12.500K32.513B18.10166.75
4166 CACCO INC
2647.00-1.34%-36.00Bán13.000K7.033B25.00
4171 GLOBAL INFORMATION INC
1749.00-2.56%-46.00Bán25.900K4.887B45.00
4196 NEO MARKETING INC
3020.001.10%33.00Mua36.100K
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
715.000.70%5.00Mua124.600K90.973B30.8023.184192.00
4310 DREAM INCUBATOR INC
925.000.00%0.00Bán6.600K8.949B-215.27782.00
4319 TAC CO LTD
232.000.00%0.00Bán9.100K4.293B10.5821.92576.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
796.000.00%0.00Bán2.400K3.391B-37.30235.00
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2101.000.05%1.00Bán1.000K2.834B36.2761.37162.00
4480 MEDLEY INC
4475.00-1.65%-75.00Bán75.200K146.263B253.6618.91494.00
4486 UNITE AND GROW INC
1605.002.88%45.00Mua14.400K5.762B36.7545.93175.00
4489 PAYROLL INC
1204.004.33%50.00Bán132.900K20.674B569.00
4499 SPEEE INC
4180.001.58%65.00Bán14.400K41.544B204.8420.67325.00
4599 STEMRIM INC
730.002.53%18.00Bán160.300K41.896B-8.1834.00
4653 DAIOHS CORP
1055.000.76%8.00Mua3.500K14.055B-167.941465.00
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
586.001.03%6.00Bán13.800K2.713B9.1664.40291.00
4659 AJIS CO LTD
3595.001.41%50.00Bán90029.825B9.36378.93845.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
554.001.47%8.00Bán3.600K1.602B10.8850.17380.00
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
581.000.17%1.00Bán79.800K14.548B-61.68939.00
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1732.001.11%19.00Sức mua mạnh15.700K17.774B9.65179.111200.00
4678 SHUEI YOBIKO CO
417.000.00%0.00Mua9.000K2.798B18.6622.34684.00
4705 CLIP CORPORATION
867.000.81%7.00Mua8003.162B35.6124.15179.00
4714 RISO KYOIKU CO LTD
358.002.29%8.00Sức mua mạnh853.800K51.735B36.079.701004.00
4718 WASEDA ACADEMY
921.000.99%9.00Bán31.000K17.198B27.5233.14980.00
4732 USS CO LTD
1945.000.78%15.00Mua436.900K481.162B120.6316.141109.00
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
622.002.30%14.00Mua75.000K33.009B27.7021.95553.00
4754 TOSNET CORP
924.000.33%3.00Bán3.100K4.356B12.3774.46933.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1231.003.79%45.00Sức mua mạnh42.800K22.535B16.1673.38811.00
4809 PARACA INC
1654.00-0.54%-9.00Bán31.500K16.554B24.9067.1085.00
4825 WEATHERNEWS INC
5640.001.99%110.00Mua12.800K60.689B32.66169.75
5070 DRAFT INC
888.001.14%10.00Bán9.600K8.123B22.8338.90144.00
5071 VIS CO LTD
573.004.56%25.00Bán10.700K4.474B13.7640.60209.00
6027 BENGO4.COM INC
8880.00-0.22%-20.00Bán74.600K198.139B3071.082.90320.00
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
2708.001.50%40.00Mua250.500K287.413B23.76112.2722708.00
6029 ARTRA GROUP CORPORATION
325.000.62%2.00Bán28.100K3.155B-48.81112.00
6034 MRT
1522.00-0.07%-1.00Mua11.000K8.458B103.5722.41227.00
6037 FIRSTLOGIC INC
782.001.03%8.00Mua44.400K8.573B16.1447.9655.00
6040 NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
674.00-1.03%-7.00Bán108.600K10.327B-56.27236.00
6046 LINKBAL INC
318.000.32%1.00Bán35.800K5.911B-17.2473.00
6048 DESIGNONE JAPAN INC
244.001.24%3.00Mua154.900K3.551B19.6112.31132.00
6049 ITOKURO INC
1040.00-0.57%-6.00Bán87.800K21.906B22.5846.40146.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1404.00-4.49%-66.00Bán34.400K3.703B396.753.71279.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
912.00-5.49%-53.00Mua806.200K7.558B28.4633.91
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1190.005.40%61.00Sức mua mạnh39.400K11.966B23.0648.96202.00
6088 SIGMAXYZ INC
2488.001.14%28.00Sức mua mạnh112.600K51.768B38.8963.39554.00
6092 ENBIO HOLDINGS INC
600.00-1.15%-7.00Sức bán mạnh64.400K4.049B13.2646.3181.00
6095 MEDPEER INC
4360.001.51%65.00Bán104.000K92.561B85.5253.96225.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1735.002.06%35.00Bán110.800K124.983B16.46104.129791.00
6189 GLOBAL KIDS COMPANY CORP
884.00-1.78%-16.00Bán9.100K8.374B17.3652.842941.00
6190 PHOENIXBIO CO LTD
628.002.11%13.00Mua2002.034B-75.0169.00
6192 HYAS&CO INC
151.000.67%1.00Mua24.800K5.520B-28.45
6196 STRIKE COMPANY LTD
3820.00-0.52%-20.00Bán53.000K73.429B36.73105.12140.00
6197 SOLASTO CORPORATION
1339.002.06%27.00Bán95.000K123.902B35.0737.5029838.00
6200 INSOURCE CO LTD
2500.001.58%39.00Sức mua mạnh245.500K103.040B121.6720.25321.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
42400.000.00%0.00Mua268.600K648.480B56.00759.052161.00
6537 WASHHOUSE CO LTD
596.00-0.17%-1.00Bán1.600K4.119B-17.0393.00
6542 FOUNDERS CONSULTANTS HLDGS INC
818.00-0.37%-3.00Bán3.200K4.205B10.9674.89372.00
6553 SOLDOUT INC
1845.002.16%39.00Mua8.600K19.105B-1.65375.00
6554 SUS CO LTD
429.000.47%2.00Bán8.700K3.763B12.9334.841742.00
6555 MS&CONSULTING CO LTD
600.001.52%9.00Bán19.000K2.609B-29.85137.00
6560 LTS INC
4040.000.12%5.00Mua27.400K16.881B61.9770.89379.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1248.000.81%10.00Bán3.800K9.607B24.0251.53282.00
6627 TERA PROBE INC
1749.004.48%75.00Mua117.400K15.229B44.0637.99899.00
7031 INBOUND TECH INC
3380.002.42%80.00Bán1.800K2.819B34.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2689.00-0.66%-18.00Mua65.800K45.016B187.7114.51351.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1078.00-2.09%-23.00Bán35.500K12.308B33.1133.86227.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
2585.002.66%67.00Mua29.200K9.033B31.2184.48479.00
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
899.00-1.21%-11.00Bán4.800K1.095B-373.92173.00
7047 PORT INC
879.004.89%41.00Sức mua mạnh176.300K9.428B-4.60217.00
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
1600.002.56%40.00Bán2.800K7.057B13.74116.55
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
2884.00-0.17%-5.00Bán1.400K4.172B15.90183.69565.00
7063 BIRDMAN INC
1270.00-4.22%-56.00Sức bán mạnh5.800K3.376B-254.52120.00
7066 PEERS CO LTD
1841.003.66%65.00Mua2.000K4.023B33.8257.5586.00
7077 ALINK INTERNET INC
1938.000.10%2.00Bán1.500K4.132B29.3269.00
7079 WDB COCO CO LTD
3750.000.13%5.00Bán1.700K8.849B23.71163.09342.00
7191 ENTRUST INC
667.001.68%11.00Bán63.500K14.666B19.2834.07121.00
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
3610.001.98%70.00Mua55.600K45.334B19.18186.85593.00
7354 DIRECT MARKETING MIX INC
3810.00-0.65%-25.00Bán37.600K78.792B33.00123.61763.00
7367 CELM INC
967.00-0.62%-6.00Bán19.800K
7370 ENJIN CO LTD
3870.006.03%220.00Sức mua mạnh1.193M25.550B
7371 ZENKEN CORP
1067.003.59%37.00Mua66.500K12.208B443.00
7372 DECOLLTE HLDGS CORP
1018.001.60%16.00Mua31.800K5.681B376.00
7373 AIDMA HOLDINGS INC
5850.0016.53%830.00Sức mua mạnh1.377M
7376 BCC CO LTD
2552.00-4.42%-118.00Sức bán mạnh84.900K
7464 SAFTEC CO LTD
8410.00-1.75%-150.00Bán1004.027B6.151392.83339.00
7502 PLAZA CREATE HONSHA CO LTD
397.00-1.24%-5.00Mua2.600K4.961B6.9058.23695.00
7699 OMNI-PLUS SYSTEM LTD
1013.001.60%16.00Mua32.100K
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
1256.00-0.32%-4.00Bán1.800K4.315B10.31132.212196.00
7812 CRESTEC INC
1240.001.14%14.00Bán3.800K3.754B17.6569.451617.00
8298 FAMILY INC
748.000.13%1.00Mua3.600K4.186B7.6497.80146.00
8929 AOYAMA ZAISAN NETWORKS CO LIMITED
1613.001.00%16.00Sức mua mạnh10.600K19.444B18.2787.88247.00
9029 HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
738.001.10%8.00Mua12.600K9.497B14.2151.36998.00
9099 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HLDGS CO
1649.003.45%55.00Mua24.000K39.905B10.94145.755554.00
9325 PHYZ HOLDINGS INC
825.00-0.72%-6.00Bán24.500K8.907B23.7235.12397.00
Tải thêm