Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

177
Cổ phiếu
7540.058B
Giá trị vốn hóa thị trường
239.585K
Khối lượng
−1.37%
Thay đổi
+6.25%
Hiệu suất Tháng
+15.62%
Hiệu suất Năm
+2.59%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
217.000.46%1.00Mua52.300K4.149B17.9112.06364.00
1436 FIT CORPORATION
737.00-0.54%-4.00Mua1.700K3.140B40.1318.4869.00
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1400.00-1.41%-20.00Bán1002.242B16.7085.05102.00
2136 HIP CORPORATION
580.00-4.61%-28.00Bán12.800K2.306B6.7789.80812.00
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
235.002.17%5.00Bán97.100K4.033B-6.5912945.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
345.000.29%1.00Bán1.124M36.198B61.835.571391.00
2173 HAKUTEN CORPORATION
350.000.57%2.00Bán22.400K2.738B6.7251.89422.00
2178 TRI-STAGE INC
397.001.02%4.00Mua46.600K9.948B16.1324.38354.00
2183 LINICAL CO LTD
834.001.58%13.00Bán13.200K18.837B38.3921.38842.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
257.000.39%1.00Bán2001.299B24.3910.82521.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5010.001.01%50.00Mua119.500K507.188B20.82238.2537902.00
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
130.000.78%1.00Bán653.400K43.001B20.396.341053.00
2384 SBS HOLDINGS INC
2090.00-13.06%-314.00Bán1.390M83.010B13.93172.577124.00
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
536.000.56%3.00Mua104.000K14.021B25.3421.04101.00
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
773.00-2.40%-19.00Mua225.500K4.267B-26.3432.00
2402 AMANA INC
614.001.15%7.00Bán1.000K3.053B-79.521013.00
2412 BENEFIT ONE INC
2501.00-2.65%-68.00Mua447.700K397.996B70.4236.48704.00
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1776.00-0.56%-10.00Mua71.500K30.988B8.13222.1219498.00
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
824.001.23%10.00Mua19.100K3.296B11.8473.37245.00
2449 PRAP JAPAN INC
1348.002.28%30.00Mua9005.387B18.0772.92275.00
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
365.00-0.27%-1.00Bán8.000K5.060B-10.68407.00
2471 S-POOL INC
693.00-1.98%-14.00Bán613.500K54.749B43.8416.13505.00
2479 JTEC CORP
173.00-1.14%-2.00Bán18.100K1.361B22.667.72391.00
2483 HONYAKU CENTER INC
1159.001.31%15.00Bán9.400K3.851B12.4691.83522.00
2722 I-K CO LTD
1134.00-0.44%-5.00Mua115.200K8.232B21.9352.45
2722 I-K CO LTD
987.00-1.30%-13.00Mua2.100K8.232B19.2552.45
2874 YOKOHAMA REITO CO
870.00-0.91%-8.00Sức bán mạnh140.300K51.130B17.9448.941657.00
2978 TSUKURUBA INC
823.001.35%11.00Mua19.100K7.784B121.00
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
240.00-0.83%-2.00Mua9.500K971.867M-12.14224.00
3137 FUNDELY CO LTD
735.00-0.54%-4.00Bán15.400K4.671B18.9139.3168.00
3150 GREMZ INC
3395.00-6.34%-230.00Mua81.000K38.308B23.49156.62346.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
1183.005.06%57.00Mua132.700K9.588B298.033.78138.00
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
536.001.13%6.00Bán700836.576M-205.70187.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
316.000.64%2.00Bán4.600K1.513B26.1612.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
304.00-43.70%-236.0010.400K1.513B44.9812.00
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
600.00-1.64%-10.00Mua1.400K722.317M4.40138.78123.00
3461 PALMA CO LTD
837.003.72%30.00Mua70.100K5.197B18.7147.1638.00
3474 G-FACTORY CO LTD
299.000.00%0.00Bán9.800K1.927B-24.04138.00
3479 TKP CORPORATION
2663.002.94%76.00Mua303.900K100.104B-0.571712.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
591.000.68%4.00Bán3.900K4.136B-11.10306.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1494.000.27%4.00Mua18.900K9.523B5414.240.2864.00
3695 GMO RESEARCH INC
1664.00-3.37%-58.00Bán32.900K2.713B22.8875.58162.00
3768 RISKMONSTER.COM
1624.001.50%24.00Mua10.900K6.019B19.8280.72142.00
3779 J ESCOM HOLDINGS
110.000.92%1.00Theo dõi16.400K1.152B266.500.4126.00
3784 VINX CORPORATION
1181.002.79%32.00Bán106.900K19.861B17.2066.811412.00
3802 ECOMIC CO.LTD
1128.00-2.34%-27.00Bán9.400K2.121B21.8153.2677.00
3802 ECOMIC CO.LTD
1125.00-27.18%-420.00Sức mua mạnh8.800K2.121B29.1853.2677.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
492.004.90%23.00Bán8.100K1.212B-81.14121.00
3901 MARKLINES CO LTD
1911.00-2.00%-39.00Bán192.600K25.200B44.6443.86103.00
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1499.00-3.73%-58.00Sức mua mạnh1.369M59.099B97.6215.95226.00
3922 PR TIMES INC
2017.00-5.04%-107.00Sức mua mạnh182.900K26.302B40.6152.4747.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
5450.00-1.62%-90.00Bán37.000K37.004B50.50110.8051.00
3932 AKATSUKI INC
4105.00-0.85%-35.00Mua87.600K57.270B9.56453.65439.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
311.00-0.64%-2.00Bán97.400K8.281B68.074.61106.00
3970 INNOVATION INC
4625.00-2.84%-135.00Mua20.100K9.065B101.7847.2388.00
3976 SHANON INC
2350.00-0.21%-5.00Mua5.100K3.432B26.6988.52152.00
3977 FUSION CO LTD (JP)
1600.001.91%30.00Bán2001.152B27.2457.6561.00
3978 MACROMILL INC(NEW)
749.000.67%5.00Mua106.900K30.200B7.46100.962463.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1357.00-1.17%-16.00Bán4.700K3.490B14.6493.80
3998 SURALA NET CO LTD
4075.00-4.34%-185.00Mua461.800K25.833B128.1034.6742.00
4051 GMO FINANCIAL GATE INC
8240.000.49%40.00Sức mua mạnh181.200K
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
849.00-1.85%-16.00Bán206.000K108.704B34.8424.953948.00
4310 DREAM INCUBATOR INC
1348.00-0.22%-3.00Mua2.900K13.167B-33.11591.00
4319 TAC CO LTD
192.00-0.52%-1.00Bán15.100K3.553B31.226.18583.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
521.00-0.95%-5.00Bán3002.219B4.66112.82236.00
4394 EXMOTION CO LTD
1178.00-0.08%-1.00Bán7.200K3.329B33.8437.0959.00
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2776.00-1.21%-34.00Mua2.900K3.793B155.00
4480 MEDLEY INC
3300.00-4.21%-145.00Bán473.800K95.234B379.00
4486 UNITE AND GROW INC
2040.00-0.20%-4.00Bán7.900K3.715B156.00
4499 SPEEE INC
4145.002.22%90.00Mua59.400K40.437B295.00
4599 STEMRIM INC
802.00-3.84%-32.00Bán679.000K45.269B-12.7421.00
4649 TAISEI CO. LTD.
762.00-0.26%-2.00Mua1.000K3.857B34.2722.305617.00
4653 DAIOHS CORP
924.00-0.75%-7.00Bán37.400K12.408B12.3475.451273.00
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
460.000.66%3.00Bán6.000K2.152B17.0127.47281.00
4659 AJIS CO LTD
2476.00-0.24%-6.00Mua5.300K20.819B6.91358.97814.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
467.00-0.43%-2.00Bán4.500K1.371B13.6434.37376.00
4665 DUSKIN CO.LTD
2588.00-2.04%-54.00Sức bán mạnh115.000K127.681B33.7778.483802.00
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
726.000.14%1.00Bán252.400K19.280B39.4518.38880.00
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1360.00-6.40%-93.00Sức bán mạnh60.600K14.392B19.8874.531249.00
4678 SHUEI YOBIKO CO
419.004.75%19.00Mua6.200K2.811B4.0399.32710.00
4696 WATABE WEDDING COR
218.002.83%6.00Bán98.500K2.160B-694.742626.00
4705 CLIP CORPORATION
716.000.42%3.00Bán4002.733B16.1244.22186.00
4714 RISO KYOIKU CO LTD
297.00-0.67%-2.00Bán566.100K42.849B40.087.47924.00
4718 WASEDA ACADEMY
865.001.05%9.00Bán22.800K13.710B23.6736.16934.00
4732 USS CO LTD
1654.00-0.24%-4.00Bán266.200K412.139B21.8376.091095.00
4732 USS CO. LTD.
1561.00-17.41%-329.00Bán3.700K412.139B24.8976.091095.00
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
510.002.00%10.00Theo dõi85.400K27.689B27.0318.50529.00
4754 TOSNET CORP
900.00-1.10%-10.00Bán6004.257B7.47121.80932.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1079.00-9.78%-117.00Bán75.600K20.499B23.1651.69790.00
4809 PARACA INC
1579.001.67%26.00Bán19.300K15.655B8.56183.6980.00
4825 WEATHERNEWS INC
3765.00-1.70%-65.00Bán21.600K41.196B25.78148.98
5070 DRAFT INC
1014.001.10%11.00Bán5.900K
5071 VIS CO LTD
604.000.17%1.00Bán8.900K4.924B187.00
6027 BENGO4.COM INC
10480.004.70%470.00Mua570.100K233.314B1540.266.53240.00
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
5590.00-1.41%-80.00Bán210.400K200.732B18.12312.94
6029 ARTRA CORPORATION
233.00-0.43%-1.00Bán6.000K2.068B-27.65109.00
6034 MRT
1268.00-2.31%-30.00Bán45.800K7.042B
6037 FIRSTLOGIC INC
664.000.61%4.00Mua1.100K7.608B13.5548.7048.00
6038 IID INC
670.000.00%0.00Bán8.100K3.324B18.6136.81192.00
6040 NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
702.000.29%2.00Bán9.900K11.053B14.9346.87233.00
6046 LINKBAL INC
245.002.08%5.00Bán63.400K4.568B17.8513.4472.00
6048 DESIGNONE JAPAN INC
238.001.28%3.00Bán50.900K3.593B32.357.31120.00
6049 ITOKURO INC
1060.00-4.68%-52.00Bán30.100K22.199B105.2910.63144.00
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
1674.001.64%27.00Mua4.100K8.043B11.59142.12570.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
737.002.65%19.00Bán10.000K1.836B19.6137.19299.00
6064 ACTCALL INC
1297.00-7.56%-106.00Mua174.200K14.589B20.8070.28164.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
574.000.35%2.00Bán3.800K4.439B16.9833.68
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
498.00-6.21%-33.00Bán3.600K812.126M-323.1856.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
847.002.79%23.00Mua32.300K8.981B16.8949.13189.00
6088 SIGMAXYZ INC
1336.00-2.48%-34.00Bán516.500K25.655B19.9169.29524.00
6092 ENBIO HOLDINGS INC
576.001.59%9.00Bán26.700K3.785B6.7885.0979.00
6095 MEDPEER INC
3710.00-4.01%-155.00Mua775.400K79.408B161.7325.47136.00
6182 ROZETTA CORPORATION
3420.00-1.44%-50.00Bán63.700K36.448B115.0730.96219.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1819.00-0.71%-13.00Mua142.700K133.731B19.0896.719010.00
6185 SMN CORPORATION
913.00-2.25%-21.00Bán29.200K11.812B31.5031.48236.00
6187 LITALICO INC
2283.00-0.91%-21.00Bán32.900K40.293B48.4248.231992.00
6189 GLOBAL KIDS COMPANY CORP
624.00-0.64%-4.00Bán2.200K5.746B12.3851.702678.00
6190 PHOENIXBIO CO LTD
695.004.04%27.00Mua10.000K2.285B-141.8171.00
6192 HYAS&CO INC
291.00-4.28%-13.00Mua288.400K6.663B323.891.02
6196 STRIKE COMPANY LTD
4665.00-4.60%-225.00Bán185.100K89.121B44.51110.28119.00
6197 SOLASTO CORPORATION
995.00-0.50%-5.00Bán179.000K93.854B19.9550.3227174.00
6200 INSOURCE CO LTD
2398.000.38%9.00Bán121.400K50.166B105.7022.64296.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
12530.00-0.56%-70.00Mua136.600K191.117B28.30446.901839.00
6537 WASHHOUSE CO LTD
667.00-13.82%-107.00Bán7.000K4.779B-31.95108.00
6537 WASHHOUSE CO LTD
694.002.21%15.00Mua12.000K4.779B-31.95108.00
6542 FOUNDERS CONSULTANTS HLDGS INC
773.00-1.53%-12.00Bán8.800K3.543B6.38123.07337.00
6553 SOLDOUT INC
1620.00-4.99%-85.00Bán83.300K16.948B35.0848.67311.00
6554 SUS CO LTD
452.001.57%7.00Mua15.900K3.968B11.5340.701567.00
6555 MS&CONSULTING CO LTD
549.000.73%4.00Bán5.600K2.424B40.1515.03133.00
6560 LTS INC
3455.0015.28%458.00Sức mua mạnh659.000K13.928B50.0964.47259.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1642.00-0.06%-1.00Bán13.400K12.717B24.1967.91274.00
6627 TERA PROBE INC
759.00-0.91%-7.00Bán18.000K6.905B-2.50776.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
1237.00-3.96%-51.00Bán127.300K20.473B165.597.90254.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
4015.00-0.86%-35.00Mua53.400K22.849B52.3279.73177.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
3265.00-2.39%-80.00Bán8.500K11.513B46.5377.40439.00
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
734.001.80%13.00Bán300876.176M-46.94174.00
7047 PORT INC
935.00-3.11%-30.00Bán279.100K10.458B29.8133.85159.00
7047 PORT INC
882.00-13.10%-133.007.300K10.458B31.3633.85159.00
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
1228.000.33%4.00Bán5.300K5.524B6.87189.56277.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
2915.000.52%15.00Bán1.100K4.391B13.62216.14399.00
7063 A DOT CO LTD
1805.00-0.93%-17.00Bán3.400K4.411B-115.2989.00
7066 PEERS CO LTD
3500.001.89%65.00Mua14.600K7.840B23.03156.0583.00
7077 ALINK INTERNET INC
2305.000.30%7.00Bán1.200K
7079 WDB COCO CO LTD
2990.000.07%2.00Sức mua mạnh25.600K
7191 ENTRUST INC
802.00-0.12%-1.00Sức mua mạnh33.000K17.875B24.9732.28104.00
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
1726.00-0.92%-16.00Bán37.600K22.023B16.15110.57482.00
7464 SAFTEC CO LTD
8600.00-1.71%-150.00Mua1004.117B6.371374.20319.00
7502 PLAZA CREATE HONSHA CO LTD
329.00-1.50%-5.00Bán7004.175B29.8711.18704.00
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
1399.004.95%66.00Sức mua mạnh7.100K4.787B24.8658.931878.00
7812 CRESTEC INC
922.000.66%6.00Bán5.000K2.836B4.80191.001606.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất