Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

162
Cổ phiếu
7539.340B
Giá trị vốn hóa thị trường
94.346K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+1.76%
Hiệu suất Tháng
+28.67%
Hiệu suất Năm
+0.45%
Hiệu suất YTD
          
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
243.00-0.41%-1.00Bán6.100K4.649B-3.55372.00
1436 FIT CORPORATION
682.004.28%28.00Mua19.200K2.801B29.5622.1279.00
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1455.00-3.64%-55.00Bán8002.192B12.64119.46102.00
1724 SYNCLAYER INC
1536.00-4.89%-79.00Sức mua mạnh251.600K5.903B8.66186.53293.00
2136 HIP CORPORATION
809.000.12%1.00Bán5.200K3.212B9.3986.09789.00
2158 FRONTEO INC
302.00-4.13%-13.00Bán834.400K12.017B-28.11387.00
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
487.000.21%1.00Bán237.100K8.340B21.5622.5511954.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
574.00-4.81%-29.00Sức bán mạnh639.000K63.395B56.6410.681375.00
2173 HAKUTEN CORPORATION
716.00-2.19%-16.00Bán31.700K5.809B-5.02380.00
2178 TRI-STAGE INC
339.000.89%3.00Mua21.500K9.157B30.4211.06345.00
2183 LINICAL CO LTD
1078.00-2.09%-23.00Bán62.300K24.868B60.7418.13823.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
387.00-1.02%-4.00Bán4.200K1.973B-21.81521.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5980.000.17%10.00Sức mua mạnh94.900K604.374B25.15237.3537417.00
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
146.000.00%0.00Bán714.600K48.232B18.058.121053.00
2384 SBS HOLDINGS INC
1915.000.37%7.00Mua79.600K75.781B10.40183.526979.00
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
563.000.54%3.00Bán202.900K14.649B30.2818.50101.00
2402 AMANA INC
792.00-0.50%-4.00Bán2.600K3.958B-17.07956.00
2412 BENEFIT ONE INC
2225.00-2.33%-53.00Bán176.500K362.488B67.0533.98676.00
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1726.00-2.49%-44.00Bán40.500K29.808B6.46277.5618852.00
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
1202.00-0.74%-9.00Bán18.400K4.839B14.0693.38243.00
2449 PRAP JAPAN INC
1440.00-0.48%-7.00Sức bán mạnh8005.782B14.5599.45275.00
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
413.00-1.90%-8.00Mua26.600K5.837B34.0212.37297.00
2471 S-POOL INC
850.000.47%4.00Mua1.006M66.837B61.7713.70
2479 JTEC CORP
225.001.81%4.00Mua68.900K1.894B28.377.79385.00
2480 SYSTEM LOCATION
1874.001.57%29.00Mua6.900K6.510B22.7281.2026.00
2483 HONYAKU CENTER INC
2105.00-1.17%-25.00Bán17.600K7.078B11.59183.74507.00
2978 TSUKURUBA INC
1713.00-1.32%-23.00Mua16.100K15.617B121.00
3137 FUNDELY CO LTD
1432.00-2.32%-34.00Sức mua mạnh72.500K9.450B24.5160.5355.00
3150 GREMZ INC
2517.00-0.40%-10.00Mua44.300K28.511B23.57108.50347.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
627.003.29%20.00Mua448.100K4.920B427.431.42
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
1337.00-3.81%-53.00Bán16.300K2.110B-10.65199.00
3286 TRUST HOLDINGS INC
405.00-0.74%-3.00Sức mua mạnh2.400K1.951B10.3039.61237.00
3461 PALMA CO LTD
1140.00-0.87%-10.00Mua23.500K7.141B22.9154.4338.00
3474 G-FACTORY CO LTD
406.00-1.93%-8.00Bán6.800K2.667B55.237.5847.00
3479 TKP CORPORATION
4295.00-0.12%-5.00Bán185.600K161.475B69.8463.371307.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1149.002.50%28.00Theo dõi48.700K7.146B210.325.3358.00
3641 PAPYLESS CO LTD
1975.00-0.25%-5.00Bán9.300K19.688B20.7396.13103.00
3695 GMO RESEARCH INC
1833.000.16%3.00Mua1.200K2.982B22.7280.77141.00
3784 VINX CORPORATION
1150.00-1.12%-13.00Bán71.200K19.559B23.9948.481402.00
3802 ECOMIC CO.LTD
895.000.34%3.00Sức mua mạnh1001.432B18.6448.1367.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1326.000.30%4.00Theo dõi5003.257B12.43106.33121.00
3901 MARKLINES CO LTD
2012.00-2.38%-49.00Bán44.000K27.142B45.6345.4089.00
3922 PR TIMES INC
2521.00-2.29%-59.00Bán43.200K17.067B51.0450.8751.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
4510.00-2.28%-105.00Sức bán mạnh67.500K31.058B51.7589.9742.00
3932 AKATSUKI INC
5510.00-3.33%-190.00Bán102.600K79.399B10.50571.58390.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
568.00-0.18%-1.00Bán20.300K15.151B39.3414.5285.00
3970 INNOVATION INC
2380.00-2.30%-56.00Mua44.900K4.754B65.2237.4785.00
3976 SHANON INC
1718.002.20%37.00Mua5.000K2.429B97.1617.38
3977 FUSION CO LTD (JP)
1250.001.21%15.00Mua600889.200M-2.0965.00
3978 MACROMILL INC(NEW)
1099.000.73%8.00Mua334.800K43.953B9.61115.952463.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1687.00-2.15%-37.00Mua14.100K4.434B30.0457.39697.00
3998 SURALA NET CO LTD
5030.00-3.08%-160.00Mua13.800K6.574B535.5910.4932.00
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
983.00-0.81%-8.00Theo dõi131.000K126.869B41.5524.013671.00
4310 DREAM INCUBATOR INC
1572.000.26%4.00Bán24.800K15.273B-18.17501.00
4319 TAC CO LTD
225.00-0.44%-1.00Mua50.100K4.182B8.6126.26621.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
510.00-0.39%-2.00Bán1.900K2.181B-51.52229.00
4394 EXMOTION CO LTD
2093.00-1.46%-31.00Bán38.000K5.941B44.3352.37
4450 POWER SOLUTIONS LTD
4045.00-0.98%-40.00Mua18.800K5.582B134.00
4480 MEDLEY INC
1402.004.24%57.00Mua4.087M37.855B246.00
4486 UNITE AND GROW INC
3215.00-0.77%-25.00Mua69.500K5.882B143.00
4599 STEMRIM INC
896.00-0.99%-9.00Bán125.500K47.770B21.00
4649 TAISEI CO. LTD.
805.001.39%11.00Sức mua mạnh2004.019B18.8242.205596.00
4653 DAIOHS CORP
1368.00-0.87%-12.00Mua8.100K18.532B16.6782.781167.00
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
659.00-1.49%-10.00Bán48.000K3.129B15.9642.37281.00
4659 AJIS CO LTD
3150.00-3.08%-100.00Bán5.200K27.329B10.35313.93780.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
943.004.66%42.00Sức mua mạnh31.700K2.644B24.8736.22371.00
4665 DUSKIN CO.LTD
3040.000.00%0.00Mua35.100K155.197B29.58102.833813.00
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
1002.00-1.28%-13.00Bán48.200K26.955B30.2233.59880.00
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
2016.000.35%7.00Mua104.800K21.197B54.3237.191348.00
4678 SHUEI YOBIKO CO
459.000.44%2.00Mua3.300K3.066B-76.00729.00
4695 MYSTAR ENGINEERING
1139.000.18%2.00Mua12.500K8.860B13.1586.441875.00
4696 WATABE WEDDING COR
552.00-1.08%-6.00Sức bán mạnh5.100K5.529B6.9080.842493.00
4705 CLIP CORPORATION
874.00-1.58%-14.00Sức mua mạnh5.900K3.672B15.6056.91198.00
4714 RISO KYOIKU CO LTD
356.00-3.26%-12.00Bán792.700K54.325B31.3411.75848.00
4718 WASEDA ACADEMY
1173.00-1.59%-19.00Mua27.300K18.885B19.4961.18877.00
4732 USS CO LTD
2007.000.05%1.00Bán491.600K500.460B19.95100.741115.00
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
730.000.14%1.00Mua353.300K39.578B20.8035.05494.00
4754 TOSNET CORP
1525.00-4.15%-66.00Bán17.900K7.526B11.83134.54932.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1555.00-1.52%-24.00Bán56.400K29.998B15.9099.43745.00
4809 PARACA INC
2001.00-0.35%-7.00Sức bán mạnh3.300K19.883B8.42241.1480.00
4825 WEATHERNEWS INC
3900.001.04%40.00Mua21.100K42.235B32.75118.201012.00
6027 BENGO4.COM INC
5630.000.54%30.00Mua94.700K124.596B370.1915.20190.00
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
7690.00-0.52%-40.00Mua228.300K277.922B27.33282.8220780.00
6034 MRT
966.001.79%17.00Sức mua mạnh63.100K5.343B153.016.31202.00
6037 FIRSTLOGIC INC
615.00-0.97%-6.00Bán8.700K7.144B13.1847.1348.00
6038 IID INC
949.00-2.67%-26.00Bán43.100K4.835B21.0848.14192.00
6046 LINKBAL INC
397.00-1.24%-5.00Sức bán mạnh97.900K7.496B11.8533.9272.00
6048 DESIGNONE JAPAN INC
333.003.74%12.00Mua116.600K4.851B29.8610.82120.00
6049 ITOKURO INC
1366.00-4.27%-61.00Bán191.300K29.878B33.2043.99
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
1851.00-0.27%-5.00Sức mua mạnh1.000K8.917B18.5799.94570.00
6064 ACTCALL INC
1466.00-1.28%-19.00Bán102.900K11.780B22.8768.47
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
781.000.64%5.00Mua23.400K5.945B14.1254.961328.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
796.001.40%11.00Mua1.200K1.280B-148.9158.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
2723.00-2.61%-73.00Mua26.900K14.736B21.39131.51181.00
6088 SIGMAXYZ INC
2227.00-1.37%-31.00Mua131.700K43.783B35.7663.57494.00
6092 ENBIO HOLDINGS INC
1254.00-1.72%-22.00Bán62.000K8.385B29.5444.3581.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
225.00-0.44%-1.00Bán40.200K9.313B36.556.40198.00
6095 MEDPEER INC
1820.00-1.78%-33.00Mua337.000K38.516B93.4320.96136.00
6182 ROZETTA CORPORATION
4360.00-0.80%-35.00Mua408.800K45.400B128.1835.33135.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1579.00-2.11%-34.00Sức bán mạnh131.500K118.583B19.1085.068496.00
6185 SMN CORPORATION
830.00-5.68%-50.00Bán52.200K11.293B20.6545.74174.00
6187 LITALICO INC
2592.00-1.63%-43.00Mua75.700K46.369B72.9336.651729.00
6189 GLOBAL KIDS COMPANY CORP
770.00-1.41%-11.00Mua9.200K7.170B6.56121.922678.00
6190 PHOENIXBIO CO LTD
796.00-0.50%-4.00Bán1.400K2.347B-69.4472.00
6192 HYAS&CO INC
298.00-0.33%-1.00Bán43.500K6.845B31.959.73187.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
5440.001.30%70.00Mua48.000K102.589B58.3792.14119.00
6197 SOLASTO CORPORATION
1185.00-0.92%-11.00Bán132.800K112.623B23.0552.2125996.00
6200 INSOURCE CO LTD
3530.00-4.08%-150.00Theo dõi137.000K77.358B93.0939.72296.00
6307 SANSEI CO LTD
352.00-1.12%-4.00Sức bán mạnh7.200K2.767B13.8525.70238.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
8020.000.50%40.00Mua161.900K121.611B26.64301.471531.00
6537 WASHHOUSE CO LTD
760.000.53%4.00Bán6.800K5.202B-6.73104.00
6542 FOUNDERS CONSULTANTS HLDGS INC
1178.00-3.68%-45.00Mua81.100K5.013B9.19133.05337.00
6553 SOLDOUT INC
1990.00-1.29%-26.00Mua22.100K21.089B48.7541.42255.00
6554 SUS CO LTD
580.00-8.95%-57.00Mua403.200K5.581B17.4838.631567.00
6555 MS&CONSULTING CO LTD
1090.000.09%1.00Mua19.000K4.794B12.4990.47129.00
6560 LTS INC
2000.000.10%2.00Mua93.600K8.294B55.2739.25179.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1506.000.40%6.00Mua6.500K11.617B17.4585.94259.00
6627 TERA PROBE INC
1145.00-0.78%-9.00Mua74.800K10.498B-66.18797.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
3155.00-2.77%-90.00Mua131.600K17.952B62.0453.02
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1747.002.95%50.00Sức mua mạnh27.300K9.676B73.3124.83165.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
2119.000.67%14.00Mua12.800K7.412B32.9969.56399.00
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
1160.00-1.19%-14.00Bán5.200K1.432B-8.80174.00
7047 PORT INC
915.00-3.58%-34.00Bán85.700K10.592B20.2048.49157.00
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
3250.00-7.54%-265.00Bán66.600K15.539B17.87209.31224.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
5130.00-5.00%-270.00Bán29.300K8.135B423.00
7063 A DOT CO LTD
4455.004.33%185.00Mua65.100K10.385B89.00
7066 PEERS CO LTD
2130.00-3.27%-72.00Bán10.500K4.873B83.00
7077 ALINK INTERNET INC
4050.002.40%95.00Sức mua mạnh22.900K
7079 WDB COCO CO LTD
3250.000.00%0.00Theo dõi29.700K
7191 ENTRUST INC
869.00-0.46%-4.00Mua168.600K19.421B29.3829.8996.00
7199 PREMIUM GROUP CO LTD
2164.00-3.22%-72.00Bán152.700K29.549B12.02192.22386.00
7464 SAFTEC CO LTD
8860.00-0.56%-50.00Mua6004.266B7.401204.40318.00
7502 PLAZA CREATE HONSHA CO LTD
377.000.27%1.00Mua4.000K4.820B31.0812.23651.00
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
1338.00-5.71%-81.00Bán9.000K4.925B16.9890.991878.00
7812 CRESTEC INC
1236.00-0.32%-4.00Bán2.200K3.805B9.23134.321606.00
7831 WELLCO HOLDINGS CORP
149.00-1.32%-2.00Bán19.100K3.714B-22.16
8298 FAMILY INC
464.000.22%1.00Sức mua mạnh9.900K2.595B5.2388.48143.00
8929 AOYAMA ZAISAN NETWORKS CO LIMITED
1606.00-0.43%-7.00Bán30.300K19.540B11.39143.33212.00
9099 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HLDGS CO
1405.00-0.07%-1.00Mua20.700K35.793B12.98108.344872.00
9232 PASCO CORP
2174.00-0.91%-20.00Mua47.100K31.641B10.21214.972693.00
9325 PHYZ HOLDINGS INC
522.00-0.95%-5.00Sức bán mạnh13.100K5.659B166.813.18254.00
9366 SANRITSU CORP
749.00-0.40%-3.00Sức mua mạnh11.100K4.198B7.6998.97429.00
9467 ALPHAPOLIS CO LTD
2620.00-2.57%-69.00Mua34.200K26.049B34.6177.6963.00
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
237.001.28%3.00Bán12.500K1.206B-45.41129.00
9625 CERESPO CO LTD
3700.00-6.68%-265.00Mua142.300K10.952B13.85286.20387.00
9644 TANABE CONSULTING CO LTD
1296.000.47%6.00Mua1.400K11.111B17.1075.56356.00
9658 BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
2510.00-0.04%-1.00Mua7.700K14.685B12.75196.921350.00
9686 TOYO TEC CO LTD
1243.000.65%8.00Mua5.800K12.819B11.57106.731432.00
9696 WITH US CORPORATION
633.00-2.16%-14.00Bán95.600K6.163B10.5761.96800.00
9733 NAGASE BROTHERS INC
5660.000.00%0.00Mua30049.669B18.27309.731233.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất