Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Motor Vehicles

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Motor Vehicles. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
6402KANEMATSU ENGINEERING CO LTD
1235 JPY+0.08%1.3K0.616.865B JPY8.09152.63 JPY+23.38%4.45%Khách hàng Lâu năm
6455MORITA HOLDINGS
1648 JPY+1.54%74.8K1.1175.105B JPY14.21115.99 JPY+27.18%2.85%Khách hàng Lâu năm
7201NISSAN MOTOR CO
569.7 JPY+0.58%28.484M0.672.11T JPY5.16110.45 JPY+234.59%2.63%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
7202ISUZU MOTORS
2166.5 JPY+0.91%3.252M0.931.679T JPY9.03239.93 JPY+26.20%3.97%Khách hàng Lâu năm
Mua
7203TOYOTA MOTOR CORP
3521 JPY+2.68%45.277M1.0447.703T JPY10.59332.55 JPY+87.39%1.85%Khách hàng Lâu năm
Mua
7205HINO MOTORS
470.6 JPY+0.13%1.625M0.78270.137B JPY−181.54 JPY+18.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
7211MITSUBISHI MOTOR CORP
453.9 JPY+0.64%8.009M0.68675.336B JPY4.8094.55 JPY−12.07%2.20%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
7222NISSAN SHATAI CO
978 JPY+1.98%93.8K0.85111.165B JPY31.1931.35 JPY+64.74%1.33%Khách hàng Lâu năm
7228DAYTONA CORP
3155 JPY+0.80%8.1K2.267.395B JPY6.61477.63 JPY−17.85%3.84%Khách hàng Lâu năm
7255SAKURAI LTD
498 JPY+0.40%8.2K2.841.822B JPY12.9638.42 JPY2.01%Khách hàng Lâu năm
7261MAZDA MOTOR CORP
1819.0 JPY+3.38%6.741M0.801.146T JPY5.60324.69 JPY+31.47%2.75%Khách hàng Lâu năm
Mua
7267HONDA MOTOR CO
1799.5 JPY+3.01%25.472M1.439.532T JPY9.46190.12 JPY+37.25%2.72%Khách hàng Lâu năm
Mua
7269SUZUKI MOTOR CORP
6640 JPY+2.04%3.113M0.833.225T JPY13.64486.86 JPY+13.77%1.58%Khách hàng Lâu năm
Mua
7270SUBARU CORPORATION
3343 JPY+0.39%3.39M0.722.513T JPY7.34455.40 JPY+116.20%2.57%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
7272YAMAHA MOTOR CO
1383.0 JPY+0.33%4.448M0.661.436T JPY8.46163.42 JPY−4.22%3.49%Khách hàng Lâu năm
Mua
7309SHIMANO INC
20530 JPY−1.30%256.3K0.551.841T JPY30.34676.68 JPY−51.93%1.39%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi