Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Movies/Entertainment

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Movies/Entertainment. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1757SOUKEN ACE CO LTD
36 JPY−2.70%200.1K0.189.903B JPY−2.49 JPY−177.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
1400 JPY+0.79%23.7K0.5062.433B JPY20.8967.01 JPY+12.98%1.37%Dịch vụ Khách hàng
2404TETSUJIN HOLDINGS
369 JPY−0.27%3.4K0.274.873B JPY59.036.25 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3791IG PORT INC
5720 JPY+0.88%24.8K0.7028.046B JPY29.10196.54 JPY+1873.58%0.71%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4301AMUSE INC
1500 JPY+0.07%20.7K0.6226.126B JPY38.0639.41 JPY−44.61%2.67%Dịch vụ Khách hàng
4337PIA CORPORATION
3145 JPY+0.16%11.7K0.4648.836B JPY40.5277.62 JPY+81.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4343AEON FANTASY CO LTD
2520 JPY+0.36%97.9K1.2149.641B JPY−40.61 JPY+60.90%0.40%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
4347BROADMEDIA CORPORATION
1249 JPY−1.26%252.8K0.959.72B JPY7.52166.15 JPY+46.26%2.37%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4650SD ENTERTAINMENT INC
313 JPY+0.97%17.3K2.922.776B JPY112.722.78 JPY−79.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4661ORIENTAL LAND CO
5370 JPY−0.28%3.107M0.708.821T JPY74.4472.14 JPY+73.94%0.17%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4680ROUND ONE CORP
688 JPY−1.85%1.985M0.67201.507B JPY14.3547.94 JPY+53.61%1.78%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4767TOW CO LTD
370 JPY−1.07%220.1K0.5516.822B JPY12.2430.23 JPY+1387.32%3.80%Dịch vụ Khách hàng
4801CENTRAL SPORTS
2447 JPY+0.16%8.5K0.3927.363B JPY18.53132.05 JPY+41.94%1.15%Dịch vụ Khách hàng
4816TOEI ANIMATION
16520 JPY+2.99%77.3K0.93656.015B JPY35.57464.42 JPY−1.46%0.97%Dịch vụ Khách hàng
Bán
4838SPACE SHOWER NETWORKS INC
492 JPY+0.20%8.3K0.264.105B JPY8.3858.68 JPY+23.98%2.04%Dịch vụ Khách hàng
5253COVER CORPORATION
2465 JPY−1.83%2.476M0.58153.483B JPY41.5859.29 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
6040NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
936 JPY+0.97%45.2K0.6714.059B JPY15.6159.97 JPY+349.42%0.76%Dịch vụ Khách hàng
6074JSS CORPORATION
510 JPY−0.97%8000.091.992B JPY10.2849.59 JPY−15.81%2.57%Dịch vụ Khách hàng
6412HEIWA CORP
2088 JPY+0.10%190.3K0.55205.747B JPY17.47119.52 JPY−34.85%3.84%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
6570KYOWA CORPORATION CO LTD
855 JPY−0.93%1.9K0.195.077B JPY9.3391.61 JPY+32.10%2.20%Dịch vụ Khách hàng
6819IZU SHABOTEN RESORT CO LTD
422 JPY−0.94%36.2K0.357.763B JPY21.4319.70 JPY−13.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
8789FINTECH GLOBAL INC
73 JPY−9.88%4.569M1.0716.307B JPY8.738.36 JPY+131.99%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9010FUJI KYUKO CO LTD
3850 JPY−0.13%137.1K0.57204.699B JPY38.9598.83 JPY+223.43%0.39%Dịch vụ Khách hàng
Mua
9408BSN MEDIA HOLDINGS INC
1588 JPY+0.32%2.1K2.669.496B JPY12.07131.60 JPY+25.07%0.63%Dịch vụ Khách hàng
9565GLOE INC
2148 JPY−3.24%74.9K1.016.05B JPY−2.10 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
9601SHOCHIKU CO LTD
10065 JPY−0.05%91.1K1.10138.298B JPY79.88126.00 JPY−78.05%0.30%Dịch vụ Khách hàng
9602TOHO CO LTD
4928 JPY−0.06%745.8K1.26870.644B JPY24.80198.72 JPY−4.16%1.22%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
9605TOEI CO LTD
20400 JPY+1.59%19.6K0.82249.219B JPY21.80935.83 JPY−27.08%0.65%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
9633TOKYO THEATRES CO INC
1147 JPY+0.35%8K0.578.607B JPY−6.78 JPY−120.28%0.87%Dịch vụ Khách hàng
9656GREENLAND RESORT CO LTD
722 JPY+0.28%8.1K0.557.443B JPY16.1044.85 JPY+8.24%1.94%Dịch vụ Khách hàng