Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

127
Cổ phiếu
9825.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
467.665K
Khối lượng
−1.60%
Thay đổi
+1.04%
Hiệu suất Tháng
+36.85%
Hiệu suất Năm
+23.63%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
2345 KUSHIM INC
1136.00-1.22%-14.00Bán152.500K4.517B70.00
2352 AZIA CO LTD
1641.00-6.23%-109.00Mua146.100K6.495B20.6684.70107.00
2497 UNITED INC
1254.00-1.03%-13.00Sức mua mạnh182.100K28.025B6.52194.47315.00
3356 TERILOGY CO LTD
548.002.62%14.00Bán82.000K9.086B41.1712.97105.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
6400.00-3.03%-200.00Bán27.700K62.003B139.7850.13347.00
3634 SOCKETS INC
947.00-5.77%-58.00Sức bán mạnh9.200K2.323B143.817.0161.00
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
201.00-2.43%-5.00Bán19.400K3.388B11.7817.4938.00
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
3090.003.00%90.00Bán17.000K9.674B179.7416.6939.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
815.00-0.49%-4.00Mua113.300K6.643B64.0313.71252.00
3665 ENIGMO INC
1410.00-1.05%-15.00Mua306.900K58.715B33.2042.9290.00
3667 ENISH INC
869.00-3.77%-34.00Mua2.607M11.896B-144.41117.00
3668 COLOPL INC
898.00-2.92%-27.00Sức bán mạnh2.776M114.791B15.1561.301368.00
3673 BROADLEAF CO LTD
499.00-9.27%-51.00Bán1.050M43.632B17.4431.99943.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1550.00-10.40%-180.00Bán97.000K8.251B44.7743.86109.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2582.001.61%41.00Mua2.100K8.649B11.42222.51125.00
3727 APLIX CORPORATION
291.00-0.68%-2.00Bán206.400K6.437B-7.4139.00
3763 PRO-SHIP INC
1400.000.07%1.00Bán6.900K21.322B20.0770.49165.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2111.001.93%40.00Mua1.845M143.282B11.20185.571252.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1782.00-3.10%-57.00Bán36.900K14.894B12.46147.561000.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
940.000.11%1.00Bán143.500K17.233B22.9940.84259.00
3800 UNIRITA INC
1870.001.69%31.00Sức mua mạnh4.200K14.343B17.03107.98563.00
3804 SYSTEM D INC
1404.00-0.57%-8.00Mua36.500K9.116B17.0882.69218.00
3824 MEDIA FIVE CO.
671.00-4.14%-29.00Bán600630.740M-71.88
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
774.00-2.15%-17.00Bán96.800K8.520B18.7942.09203.00
3835 EBASE CO LTD
1363.00-1.37%-19.00Theo dõi340.500K62.683B68.9220.13440.00
3836 AVANT CORPORATION
1064.000.38%4.00Mua310.800K39.989B26.0440.70
3841 JEDAT INC.
1227.00-1.05%-13.00Mua9002.356B18.8765.75120.00
3852 CYBER COM CO LTD
1975.001.28%25.00Mua105.400K15.841B26.0974.741032.00
3853 ASTERIA CORPORATION
528.002.13%11.00Mua227.000K8.854B-10.53108.00
3854 I'LL INC
1428.00-2.06%-30.00Sức bán mạnh120.000K35.754B29.0650.17665.00
3856 ABALANCE CORPORATION
1023.00-0.68%-7.00Mua43.900K5.287B118.478.7476.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
817.002.51%20.00Mua161.800K8.545B108.007.38106.00
3912 MOBILE FACTORY INC
1045.001.26%13.00Bán203.500K8.908B12.4483.6582.00
3917 IRIDGE INC
849.00-1.39%-12.00Bán6.600K5.716B-12.36163.00
3918 PCI HOLDINGS INC
1100.000.00%0.00Bán17.600K9.061B24.0345.771253.00
3923 RAKUS CO LTD
2652.00-0.26%-7.00Mua285.900K240.291B301.338.821044.00
3927 FUVA BRAIN LTD
1335.000.15%2.00Bán90.900K5.627B-16.2753.00
3928 MYNET INC
1426.000.71%10.00Sức mua mạnh458.500K12.269B-226.34468.00
3935 EDIA CO LTD
492.002.07%10.00Bán136.700K2.981B-29.20105.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
2100.00-0.19%-4.00Theo dõi81.800K24.485B46.9546.111021.00
3938 LINE CORP
5390.000.19%10.00Bán403.300K1296.890B-168.626998.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
888.00-12.17%-123.00Bán994.500K42.740B116.108.7163.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
452.00-1.09%-5.00Mua377.300K10.358B19.8123.38100.00
3962 CHANGE INC
9100.00-2.67%-250.00Mua388.600K143.502B97.8897.46140.00
3981 BEAGLEE INC
2301.000.88%20.00Sức mua mạnh326.100K13.591B21.74106.3269.00
3985 TEMONA INC
1011.002.43%24.00Sức mua mạnh60.300K10.583B73.4413.9186.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1431.00-1.24%-18.00Bán3002.199B18.2279.51118.00
3987 ECOMOTT INC
1062.00-1.67%-18.00Bán19.000K5.213B61.9817.84
3987 ECOMOTT INC
1011.00-0.98%-10.00Bán33.900K5.213B58.6017.84
3991 WANTEDLY INC
1165.000.26%3.00Bán3.500K10.868B91.1812.99134.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
2531.00-0.90%-23.00Bán139.300K76.535B199.5513.80223.00
3994 MONEY FORWARD INC
8050.00-2.90%-240.00Mua200.100K189.236B-93.38691.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
680.00-0.29%-2.00Bán1.000K2.250B95.827.7684.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
795.007.29%54.00Bán18.800K4.059B36.9120.43130.00
4052 FICHA INC
3010.006.97%196.00Mua284.100K
4053 SUN INC
1896.000.32%6.009.151M
4288 ASGENT INC
1438.000.07%1.00Mua17.800K5.487B120.0711.97102.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
762.000.79%6.00Mua294.800K23.743B15.1849.81598.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
480.00-0.62%-3.00Bán79.100K7.163B27.6017.58331.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
518.00-2.26%-12.0016.500K7.163B30.2917.58331.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
254.00-3.79%-10.00Bán1.451M34.606B205.721.29139.00
4383 BIZRIGHT TECHNOLOGY INC
501.000.20%1.0098.900K-9.7518.00
4387 ZUU CO LTD
4565.000.44%20.00Theo dõi2.000K9.661B-44.04
4389 PROPERTY DATA BANK INC
1884.00-0.48%-9.00Mua54.800K10.852B38.9848.8862.00
4391 LOGIZARD CO LTD
2489.00-3.49%-90.00Mua46.500K8.109B50.9952.6277.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
2419.004.99%115.00Mua677.700K9.270B151.1115.26166.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1870.00-2.25%-43.00Bán55.300K18.830B21.6791.13956.00
4397 TEAMSPIRIT INC
1942.00-4.85%-99.00Bán274.600K31.451B150.3113.8267.00
4424 AMAZIA INC
4580.00-1.08%-50.00Mua365.800K30.706B59.9380.2716.00
4425 KUDAN INC
4230.00-4.30%-190.00Bán70.700K30.874B-34.0121.00
4435 KAONAVI INC
4335.00-3.24%-145.00Mua32.500K48.892B-32.84154.00
4438 WELBY INC
1692.00-0.18%-3.00Bán4.900K13.240B-4.7443.00
4440 WITZ CORPORATION
2295.00-2.51%-59.00Mua76.200K9.304B37.3763.89166.00
4443 SANSAN INC
5180.00-2.26%-120.00Theo dõi136.700K161.299B486.1511.08
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
2510.00-5.28%-140.00Mua11.200K3.363B46.3658.5049.00
4447 PBSYSTEMS INC
1650.000.00%0.00Mua29.500K
4448 CHATWORK CO LTD
1651.00-3.28%-56.00Mua373.800K60.467B107.00
4475 HENNGE K K
5120.000.59%30.00Mua316.000K81.112B154.00
4477 BASE INC
7210.002.27%160.00Mua545.100K147.325B
4478 FREEE K K
5380.003.66%190.00Mua258.000K259.966B388.00
4481 BASE CO LTD
4550.00-2.15%-100.00Mua34.300K40.601B749.00
4488 AI INSIDE INC
32250.000.78%250.00Mua30.100K116.647B67.00
4491 COMPUTER MANAGEMENT CO LTD
2679.00-2.12%-58.00Sức bán mạnh7.000K2.718B605.00
4492 GENETEC CORPORATION
1620.00-4.71%-80.00Bán35.600K2.926B247.00
4493 CYBER SECURITY CLOUD INC
4610.00-1.39%-65.00Bán97.300K
4495 I3 SYSTEMS INC
7650.00-1.67%-130.00Bán44.100K
4496 COMMERCE ONE HOLDINGS INC
4755.00-4.04%-200.00Bán37.500K
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
810.00-0.25%-2.00Bán40.100K12.188B13.5260.071203.00
4667 AISAN TECHNOLOGY
1610.00-2.42%-40.00Bán23.300K8.924B29.0156.87114.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
7270.00-13.45%-1130.00Bán1.330M466.909B56.08149.79339.00
4687 TDC SOFT INC
914.00-1.61%-15.00Mua28.000K22.026B14.2565.191644.00
4704 TREND MICRO INC
6460.00-1.67%-110.00Mua691.000K899.312B30.62215.146854.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
12470.00-2.58%-330.00Bán141.300K1597.020B34.39372.52
4725 CAC HOLDINGS CORP
1216.00-0.08%-1.00Mua22.400K20.086B14.7882.345077.00
4728 TOSE CO LTD
875.00-2.02%-18.00Mua27.300K6.633B22.5239.65586.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
6500.00-0.91%-60.00Mua96.800K488.579B52.61124.68842.00
4734 BEING CO LTD
510.00-1.54%-8.00Bán8.000K4.000B10.2750.44430.00
4736 NIPPON RAD INC
665.00-4.04%-28.00Bán60.300K3.515B5928.140.12285.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2529.00-0.32%-8.00Bán9.900K13.134B13.57187.00590.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
699.000.29%2.00Bán5.200K3.093B8.9977.55431.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
729.00-2.54%-19.00Bán11.500K5.636B9.3580.03777.00
4776 CYBOZU INC
3010.00-3.06%-95.00Bán553.000K138.094B134.1423.15741.00
4824 MEDIASEEK INC
489.00-2.59%-13.00Bán20.500K4.765B189.762.66173.00
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
348.005.45%18.00Bán4001.444B4.6870.59161.00
6047 GUNOSY INC
788.001.81%14.00Bán266.600K18.473B48.4116.38
6177 APPBANK INC
253.00-4.17%-11.00Mua2.480M1.986B-20.0046.00
6460 SEGA SAMMY HLDGS INC
1221.00-0.73%-9.00Bán1.263M287.046B32.9737.338798.00
6597 HPC SYSTEMS INC
2583.00-1.34%-35.00Bán67.800K10.639B45.1062.7686.00
6633 C&G SYSTEMS INC
304.00-0.65%-2.00Bán4.100K2.888B18.6416.41248.00
6736 SUNCORPORATION
2219.00-3.69%-85.00Mua51.900K50.162B-138.051135.00
6786 RVH INC
105.002.94%3.00Bán71.800K2.030B-84.075951.00
7048 VELTRA CORP
401.001.52%6.00Bán233.300K12.015B73.195.93259.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1275.00-0.86%-11.00Mua45.800K9.402B250.905.6869.00
7090 LIGUA INC
2410.001.05%25.00Mua16.600K3.207B85.00
7093 ADISH CO LTD
2674.00-0.71%-19.00Bán8.300K
7527 SYSTEMSOFT CORPORATION
93.002.20%2.00Bán276.400K6.325B-31.18126.00
7595 ARGO GRAPHICS
3160.00-2.62%-85.00Sức bán mạnh34.200K67.484B16.98191.131016.00
7803 BUSHIROAD INC
2581.001.98%50.00Bán101.600K41.562B26.8498.94451.00
9629 PCA CORPORATION
4310.00-3.15%-140.00Mua17.000K28.682B17.17259.14524.00
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING
1564.00-1.51%-24.00Bán57.200K54.730B15.62102.522200.00
9698 CREO CO LTD
1227.00-2.85%-36.00Bán24.000K10.044B15.2982.621190.00
9702 ISB CORPORATION
2694.00-2.36%-65.00Mua93.400K13.793B17.51157.581698.00
9717 JASTEC CO LTD
1178.001.12%13.00Bán11.800K19.674B12.0097.521294.00
9719 SCSK CORP
5570.00-0.89%-50.00Sức mua mạnh221.600K579.579B17.74316.8813979.00
9749 FUJI SOFT INCORPORATED
4735.00-2.17%-105.00Mua158.000K148.176B18.66259.4114174.00
9759 NSD CO.LTD
1918.00-3.33%-66.00Bán171.400K152.893B24.2781.853467.00
9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
3885.002.64%100.00Mua1.198M517.538B30.75124.835057.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất