Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

101
Cổ phiếu
4843.830B
Giá trị vốn hóa thị trường
450.944K
Khối lượng
−2.18%
Thay đổi
−8.23%
Hiệu suất Tháng
+0.83%
Hiệu suất Năm
−18.77%
Hiệu suất YTD
          
2352 AZIA CO LTD
1080.00-1.46%-16.00Sức bán mạnh26.800K4.274B22.1349.52100.00
2497 UNITED INC
709.00-2.48%-18.00Sức bán mạnh137.200K15.845B188.763.86481.00
3356 TERILOGY CO LTD
328.00-5.20%-18.00Bán927.200K5.438B29.7712.23104.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
2297.00-1.46%-34.00Bán15.100K23.719B51.4049.17347.00
3634 SOCKETS INC
795.00-2.93%-24.00Bán4002.011B27.8429.4361.00
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
128.00-0.78%-1.00Bán55.000K1.873B6.3320.3738.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
430.00-3.59%-16.00Bán75.700K3.505B13.5834.18252.00
3665 ENIGMO INC
756.00-2.07%-16.00Bán308.700K31.481B17.2844.68
3667 ENISH INC
355.00-4.05%-15.00Bán150.000K3.885B-144.00117.00
3668 COLOPL INC
766.00-2.54%-20.00Sức bán mạnh995.200K104.155B24.2932.511368.00
3673 BROADLEAF CO LTD
441.00-1.34%-6.00Bán629.700K38.556B12.7935.39943.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1075.00-5.29%-60.00Bán44.800K5.721B30.0443.57109.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
1489.00-1.33%-20.00Bán463.100K103.754B5.89256.801252.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1278.00-2.22%-29.00Sức bán mạnh28.600K11.100B9.20142.07943.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
735.00-3.29%-25.00Bán119.900K14.454B14.9550.83229.00
3800 UNIRITA INC
1546.000.06%1.00Bán6.500K12.994B15.43100.15552.00
3804 SYSTEM D INC
857.00-4.35%-39.00Bán24.700K5.947B11.8475.66218.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
563.00-1.57%-9.00Bán60.000K6.198B14.9438.29174.00
3835 EBASE CO LTD
669.00-2.90%-20.00Bán147.200K31.916B17.6339.21438.00
3841 JEDAT INC.
940.000.21%2.00Bán1.400K1.859B15.2461.59120.00
3852 CYBER COM CO LTD
1442.00-5.07%-77.00Bán52.600K11.566B21.7869.761032.00
3853 ASTERIA CORPORATION
302.00-6.79%-22.00Bán396.200K5.065B36.589.02140.00
3854 I'LL INC
1143.00-3.71%-44.00Bán216.000K29.542B25.0747.35665.00
3856 ABALANCE CORPORATION
508.00-3.05%-16.00Bán148.300K2.383B25.0820.9076.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
401.00-4.07%-17.00Bán52.300K4.351B-4.96105.00
3912 MOBILE FACTORY INC
968.00-6.20%-64.00Bán125.400K8.550B12.0486.2982.00
3917 IRIDGE INC
605.00-4.72%-30.00Bán22.900K4.058B-17.25143.00
3918 PCI HOLDINGS INC
743.00-7.70%-62.00Bán39.800K6.860B6.25128.721253.00
3927 FUVA BRAIN LTD
659.00-13.74%-105.00Bán204.000K3.149B-8.4546.00
3928 MYNET INC
574.00-5.59%-34.00Bán207.100K4.934B-282.22468.00
3935 EDIA CO LTD
314.00-5.71%-19.00Sức bán mạnh169.200K1.903B-85.74133.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1100.00-7.41%-88.00Bán311.000K15.096B34.6235.30955.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
493.00-5.37%-28.00Sức bán mạnh190.600K25.172B68.667.5963.00
3962 CHANGE INC
2359.00-8.39%-216.00Sức bán mạnh341.800K40.717B27.9394.67140.00
3981 BEAGLEE INC
1260.00-6.25%-84.00Mua140.700K7.434B16.1184.4669.00
3985 TEMONA INC
513.00-3.57%-19.00Sức bán mạnh44.900K5.752B35.0915.7386.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1247.00-2.65%-34.00Sức bán mạnh3.100K1.916B15.9180.51118.00
3987 ECOMOTT INC
740.00-48.43%-695.00Sức bán mạnh5003.771B1937.100.7491.00
3987 ECOMOTT INC
728.00-0.82%-6.00Bán114.000K3.771B990.820.7491.00
3991 WANTEDLY INC
890.00-3.26%-30.00Bán19.600K9.198B70.7313.50134.00
3994 MONEY FORWARD INC
3895.00-4.77%-195.00Sức bán mạnh74.400K96.683B-118.62691.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
472.00-3.67%-18.00Bán12.900K1.612B18.6027.39
4288 ASGENT INC
845.00-12.62%-122.00Bán11.500K3.816B55.8517.32104.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
512.00-4.83%-26.00Bán122.900K16.950B13.3240.38598.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
383.00-5.43%-22.00Bán123.100K5.797B9.2543.87331.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
270.00-4.59%-13.00Bán1.991M39.782B151.411.88141.00
4387 ZUU CO LTD
2300.00-5.35%-130.00Bán5.800K4.858B-1.83
4389 PROPERTY DATA BANK INC
620.000.00%0.00Bán67.800K3.920B16.3438.1155.00
4391 LOGIZARD CO LTD
1085.000.37%4.00Bán22.100K3.587B24.6245.9577.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
1264.00-5.03%-67.00Bán63.300K4.915B19.2569.52166.00
4424 AMAZIA INC
4255.00-4.06%-180.00Mua249.600K28.452B33.89135.9116.00
4425 KUDAN INC
2760.00-12.10%-380.00Bán260.900K19.568B-21.0215.00
4435 KAONAVI INC
2849.000.18%5.00Bán16.000K31.182B-13.59111.00
4438 WELBY INC
1664.000.91%15.00Mua762.100K10.512B-1.7443.00
4440 WITZ CORPORATION
950.000.96%9.00Bán4.800K3.892B15.5260.83166.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
974.000.93%9.00Bán14.800K1.285B49.00
4447 PBSYSTEMS INC
1790.001.02%18.00Mua18.300K
4448 CHATWORK CO LTD
1171.00-1.10%-13.00Mua1.068M42.859B107.00
4475 HENNGE K K
2717.00-3.58%-101.00Sức mua mạnh187.900K42.056B154.00
4477 BASE INC
1057.003.93%40.00Bán134.200K21.803B
4478 FREEE K K
2910.00-7.47%-235.00Sức bán mạnh291.100K140.458B388.00
4481 BASE CO LTD
7020.00-6.65%-500.00Bán10.700K
4488 AI INSIDE INC
20140.00-4.55%-960.00Mua34.100K
4492 GENETEC CORPORATION
1088.00-2.77%-31.00Sức bán mạnh21.300K
4493 CYBER SECURITY CLOUD INC
11540.00-1.37%-160.00116.100K
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
615.00-2.07%-13.00Bán60.600K9.254B10.3360.791161.00
4667 AISAN TECHNOLOGY
1230.00-5.31%-69.00Bán13.400K6.818B23.0556.36110.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
4945.00-3.04%-155.00Mua312.600K304.743B34.61147.35331.00
4704 TREND MICRO INC
4835.00-2.03%-100.00Bán886.700K672.821B24.64200.946854.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
8970.000.45%40.00Mua134.300K1148.650B24.84359.802622.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
911.00-5.20%-50.00Bán96.000K15.048B11.9780.255077.00
4728 TOSE CO LTD
683.00-0.44%-3.00Bán9.400K5.253B16.5441.47586.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
4065.00-3.21%-135.00Bán66.000K320.583B33.45125.58794.00
4734 BEING CO LTD
612.00-1.61%-10.00Bán5.000K5.090B10.9057.06366.00
4736 NIPPON RAD INC
378.00-1.56%-6.00Bán8.300K2.109B-0.21280.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2247.00-1.88%-43.00Sức bán mạnh20.800K12.593B15.87144.34590.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
572.00-2.05%-12.00Sức bán mạnh1.900K2.699B7.6276.63431.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
679.00-0.88%-6.00Bán6.900K5.250B11.9257.45777.00
4776 CYBOZU INC
1760.00-2.60%-47.00Mua581.900K84.645B81.9222.06741.00
4824 MEDIASEEK INC
318.00-8.09%-28.00Bán43.200K3.352B-7.83173.00
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
310.00-1.90%-6.00Sức bán mạnh1001.286B3.2298.08107.00
6047 GUNOSY INC
838.00-4.56%-40.00Bán170.400K20.413B34.5326.15215.00
6177 APPBANK INC
143.000.70%1.00Bán2.240M1.138B-9.0346.00
6460 SEGA SAMMY HLDGS INC
1213.00-4.64%-59.00Bán1.239M306.402B11.98106.257993.00
6597 HPC SYSTEMS INC
1530.00-4.67%-75.00Bán39.500K6.258B86.00
6633 C&G SYSTEMS INC
289.00-3.34%-10.00Mua19.500K2.717B16.0018.68248.00
6736 SUNCORPORATION
1216.001.25%15.00Bán38.300K27.421B-173.621013.00
6786 RVH INC
75.00-6.25%-5.00Bán393.600K1.450B-158.366088.00
7048 VELTRA CORP
358.00-8.44%-33.00Bán188.400K10.721B22.3318.26259.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
606.00-3.81%-24.00Bán70.800K4.978B29.0722.2043.00
7090 LIGUA INC
828.00-8.00%-72.00Sức bán mạnh7.000K
7093 ADISH CO LTD
1425.000.00%0.0039.600K
7527 SYSTEMSOFT CORPORATION
63.000.00%0.00Bán379.200K4.285B-27.68126.00
7595 ARGO GRAPHICS
3185.00-4.64%-155.00Bán52.400K74.211B16.97196.79987.00
9629 PCA CORPORATION
2758.00-6.51%-192.00Bán34.900K19.838B9.00327.89474.00
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING
1277.00-3.98%-53.00Bán120.300K44.598B12.87104.19
9698 CREO CO LTD
955.00-0.42%-4.00Bán49.700K7.817B9.25103.721121.00
9702 ISB CORPORATION
1294.00-4.50%-61.00Bán106.500K6.607B10.92124.051698.00
9717 JASTEC CO LTD
951.00-2.26%-22.00Bán21.200K16.693B10.5192.981294.00
9749 FUJI SOFT INCORPORATED
3200.00-3.90%-130.00Bán132.300K105.459B13.31250.4014174.00
9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
3140.000.00%0.00Bán919.600K434.772B18.51172.224881.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất