Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

95
Cổ phiếu
7545.707B
Giá trị vốn hóa thị trường
305.255K
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
+2.86%
Hiệu suất Tháng
+46.11%
Hiệu suất Năm
+1.92%
Hiệu suất YTD
          
2345 ISTUDY CO LTD
774.002.79%21.00Mua37.500K3.078B-22.31
2352 AZIA CO LTD
1445.00-2.76%-41.00Mua19.500K5.718B36.1240.00100.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
4335.00-2.80%-125.00Mua73.800K41.627B76.1157.23
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
778.00-1.39%-11.00Mua76.200K6.341B24.7431.44176.00
3667 ENISH INC
766.00-3.40%-27.00Mua2.039M8.274B-135.96134.00
3668 COLOPL INC
1163.00-1.19%-14.00Bán1.064M148.306B138.488.391368.00
3673 BROADLEAF CO LTD
678.000.59%4.00Mua1.056M59.273B18.3436.97921.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
2023.00-1.56%-32.00Mua32.300K10.763B37.9852.72109.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2742.000.37%10.00Mua8.800K9.185B12.98211.27125.00
3727 APLIX CORPORATION
268.00-1.47%-4.00Mua261.700K5.928B-17.9933.00
3763 PRO-SHIP INC
1602.00-3.90%-65.00Mua12.100K24.349B23.3968.49165.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2220.00-0.40%-9.00Sức bán mạnh391.900K154.708B6.90321.661152.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1865.00-0.69%-13.00Mua31.100K15.588B13.95133.65943.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1147.00-1.63%-19.00Bán282.600K20.959B23.7148.37229.00
3777 FHT HOLDINGS CORP
29.00-3.33%-1.00Bán616.500K4.013B-2.019.00
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
1232.00-2.22%-28.00Mua8.500K3.195B73.1416.8463.00
3800 UNIRITA INC
2054.002.55%51.00Mua13.900K17.264B24.9582.33552.00
3804 SYSTEM D INC
1236.001.81%22.00Sức mua mạnh461.400K8.025B20.9558.98
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
990.006.68%62.00Sức mua mạnh330.300K10.898B25.8638.29174.00
3835 EBASE CO LTD
1443.000.00%0.00Mua57.400K33.173B37.4638.52438.00
3836 AVANT CORPORATION
1185.001.20%14.00Mua285.300K44.537B31.4937.63938.00
3841 JEDAT INC.
1255.00-1.18%-15.00Sức mua mạnh2.300K2.410B20.5461.11120.00
3853 ASTERIA CORPORATION
595.00-2.62%-16.00Sức bán mạnh404.500K10.100B36.6816.22140.00
3854 I'LL INC
2251.00-1.92%-44.00Mua279.600K56.370B52.2743.07665.00
3912 MOBILE FACTORY INC
1374.00-1.65%-23.00Bán109.200K12.136B17.9376.6575.00
3917 IRIDGE INC
1364.000.52%7.00Mua39.100K9.089B-10.84143.00
3918 PCI HOLDINGS INC
2221.00-1.81%-41.00Mua23.700K9.134B20.02111.521253.00
3923 RAKUS CO LTD
1944.00-0.51%-10.00Mua152.000K176.141B174.6011.13747.00
3927 FUVA BRAIN LTD
1008.00-0.10%-1.00Mua53.900K4.249B-13.2246.00
3928 MYNET INC
707.000.00%0.00Mua88.400K6.077B-173.28412.00
3935 EDIA CO LTD
775.003.61%27.00Mua978.400K4.696B-85.74133.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1377.00-1.85%-26.00Mua228.800K15.907B39.3435.01955.00
3938 LINE CORP
5370.00-0.19%-10.00Mua295.800K1286.260B-132.245595.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
846.001.32%11.00Sức mua mạnh181.500K40.719B113.777.4463.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
540.00-0.18%-1.00Bán33.300K6.178B23.2223.2697.00
3962 CHANGE INC
3235.001.57%50.00Mua265.200K50.880B123.6926.02140.00
3981 BEAGLEE INC
1275.00-2.52%-33.00Mua52.300K7.502B16.4877.3759.00
3985 TEMONA INC
568.007.98%42.00Sức mua mạnh1.134M6.303B31.7617.8586.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1894.000.64%12.00Mua12.000K2.911B24.0778.70118.00
3987 ECOMOTT INC
1493.00-0.93%-14.00Mua27.300K7.645B-1.0491.00
3991 WANTEDLY INC
1682.00-2.27%-39.00Bán35.300K15.502B124.6213.50134.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
3775.000.00%0.00Sức bán mạnh75.900K115.192B251.7115.11223.00
3994 MONEY FORWARD INC
4825.00-6.31%-325.00Bán521.200K106.942B-118.50
3997 TRADE WORKS CO LTD
1368.000.44%6.00Mua8.300K4.521B-15.4579.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
810.00-0.37%-3.00Bán4.800K4.089B217.883.71130.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
511.001.79%9.00Mua174.100K7.718B14.4935.24331.00
4335 IPS CO LTD
872.000.35%3.00Bán8.500K2.083B29.6329.43118.00
4387 ZUU CO LTD
4230.001.08%45.00Bán2.000K8.879B108.0839.14
4389 PROPERTY DATA BANK INC
1188.007.90%87.00Mua66.400K6.965B31.0238.3055.00
4391 LOGIZARD CO LTD
1874.002.63%48.00Bán18.000K6.105B42.6343.9677.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
2460.00-3.42%-87.00Bán81.000K9.565B25.6095.97166.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
2255.002.36%52.00Mua85.200K11.354B26.4585.24956.00
4397 TEAMSPIRIT INC
2600.00-4.76%-130.00Sức mua mạnh251.100K42.096B174.5514.9067.00
4424 AMAZIA INC
6050.00-3.04%-190.00Mua75.000K20.107B64.6893.0816.00
4425 KUDAN INC
8400.000.24%20.00Bán32.100K59.457B-13.7115.00
4435 KAONAVI INC
3745.000.40%15.00Bán52.400K40.674B111.00
4438 WELBY INC
1985.00-1.93%-39.00Sức bán mạnh43.700K15.453B559.083.55
4440 WITZ CORPORATION
2170.000.18%4.00Bán14.600K8.797B35.6860.83166.00
4443 SANSAN INC
6120.004.62%270.00Mua507.700K190.080B549.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
2715.000.15%4.00Bán3.000K3.621B20.2149.00
4447 PBSYSTEMS INC
1562.00-5.28%-87.00Mua41.700K
4448 CHATWORK CO LTD
973.00-0.10%-1.00Bán97.000K35.612B91.00
4475 HENNGE K K
2025.001.66%33.00Sức mua mạnh157.300K31.659B284.47154.00
4477 BASE INC
1781.00-1.22%-22.00Mua216.100K36.336B116.00
4478 FREEE K K
3465.002.36%80.00Mua751.100K162.670B388.00
4481 BASE CO LTD
8370.001.45%120.00Mua14.700K
4488 AI INSIDE INC
13370.000.22%30.00Sức bán mạnh31.700K
4667 AISAN TECHNOLOGY
2295.00-1.08%-25.00Sức mua mạnh19.400K12.720B44.6151.45110.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
6400.000.31%20.00Mua121.700K411.034B46.71137.01331.00
4687 TDC SOFT INC
1089.00-2.51%-28.00Mua102.000K26.243B19.0557.161545.00
4704 TREND MICRO INC
5840.000.52%30.00Mua785.300K812.038B27.43212.876562.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
10010.00-0.10%-10.00Mua99.500K1281.620B28.54350.742622.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
5000.00-1.96%-100.00Bán35.100K375.830B35.91139.25794.00
4734 BEING CO LTD
1148.000.09%1.00Mua8.300K9.003B16.1071.29366.00
4736 NIPPON RAD INC
740.00-0.67%-5.00Mua6.000K3.912B83.808.83280.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
772.000.26%2.00Mua2003.416B10.5872.99431.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
800.000.13%1.00Mua2.600K6.185B16.3948.81777.00
4776 CYBOZU INC
1783.001.31%23.00Mua626.200K81.801B104.4717.07659.00
4824 MEDIASEEK INC
696.002.65%18.00Mua76.100K6.781B-8.42173.00
6047 GUNOSY INC
1218.00-3.41%-43.00Bán1.098M28.503B46.5726.15215.00
6177 APPBANK INC
311.00-0.32%-1.00Sức bán mạnh30.000K2.441B-1.3069.00
6597 HPC SYSTEMS INC
3170.002.42%75.00Mua354.700K12.965B59.0786.00
6633 C&G SYSTEMS INC
415.000.00%0.00Mua15.700K4.026B20.3720.37245.00
7048 VELTRA CORP
1162.000.78%9.00Bán109.500K33.234B44.8325.92233.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1471.00-4.67%-72.00Bán173.200K10.986B66.2722.2043.00
7527 SYSTEMSOFT CORPORATION
111.002.78%3.00Mua304.000K7.542B-25.38126.00
7803 BUSHIROAD INC
3485.006.25%205.00Bán296.900K56.016B26.38451.00
9629 PCA CORPORATION
5670.005.59%300.00Mua189.600K37.733B20.03283.03474.00
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING
2298.00-1.54%-36.00Mua173.900K80.255B24.6393.302216.00
9698 CREO CO LTD
1779.00-0.39%-7.00Sức mua mạnh65.600K14.764B17.56101.341121.00
9702 ISB CORPORATION
2110.00-0.75%-16.00Mua48.400K10.773B17.93117.651257.00
9717 JASTEC CO LTD
1147.00-0.52%-6.00Mua11.400K19.505B13.3286.13
9719 SCSK CORP
5870.00-1.18%-70.00Sức mua mạnh291.100K609.498B19.76297.1412365.00
9749 FUJI SOFT INCORPORATED
4430.000.00%0.00Mua191.100K138.632B17.30256.0814910.00
9759 NSD CO.LTD
1775.00-0.67%-12.00Bán86.500K139.995B24.0973.683428.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất