Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

176
Cổ phiếu
11187.613B
Giá trị vốn hóa thị trường
564.445K
Khối lượng
−1.98%
Thay đổi
−7.76%
Hiệu suất Tháng
+3.27%
Hiệu suất Năm
−1.22%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
2121 MIXI. INC
1998.00-0.94%-19.00Bán331.700K662736600.00146.328B12.19167.191168.00
2158 FRONTEO INC
2560.008.25%195.00Bán12.769M32689664000.0092.798B72.0232.92315.00
2303 DAWN CORP
2096.00-4.29%-94.00Bán35.000K73360000.007.007B30.4871.8456.00
2345 KUSHIM INC
319.00-0.93%-3.00Bán186.000K59334000.002.655B-7.1573.00
2352 WOW WORLD INC
1420.00-0.91%-13.00Bán22.400K31808000.005.555B25.1161.15175.00
2454 ALL ABOUT INC
645.00-0.92%-6.00Bán19.100K12319500.008.836B17.8836.75267.00
2497 UNITED INC
1953.000.41%8.00Mua68.700K134171100.0041.274B13.35145.67274.00
2656 VECTOR INC
318.00-5.07%-17.00Strong Sell106.800K33962400.004.650B-14.7625.00
2667 IMAGEONE CO LTD
796.000.89%7.00Bán191.700K152593200.008.071B-56.95
3356 TERILOGY CO LTD
359.00-5.53%-21.00Strong Sell130.000K46670000.006.138B15.6424.39183.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
1293.00-0.77%-10.00Bán160.500K207526500.0045.803B271.596.05571.00
3634 SOCKETS INC
764.000.39%3.00Bán200152800.001.867B-13.2961.00
3646 EKITAN & CO LTD
450.00-0.66%-3.00Bán30.400K13680000.002.496B19.3923.3666.00
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
342.00-3.12%-11.00Bán139.000K47538000.005.947B68.835.13
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
1645.00-3.97%-68.00Strong Sell27.200K44744000.005.393B-101.1163.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
826.00-5.82%-51.00Strong Sell802.400K662782400.0028.494B21.5041.40272.00
3665 ENIGMO INC
1006.00-1.57%-16.00Bán317.500K319405000.0042.558B18.9453.9996.00
3667 ENISH INC
364.00-1.36%-5.00Bán101.200K36836800.005.108B47.317.86100.00
3668 COLOPL INC
669.00-1.91%-13.00Strong Sell319.000K213411000.0087.287B28.7323.82
3673 BROADLEAF CO LTD
479.00-1.64%-8.00Bán497.700K238398300.0042.854B20.7423.90951.00
3681 V-CUBE INC
1085.00-1.09%-12.00Bán554.700K601849500.0026.555B18.5061.07405.00
3688 CARTA HOLDINGS INC
2118.00-1.94%-42.00Bán65.800K139364400.0054.856B18.37118.241222.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1184.00-1.74%-21.00Bán33.900K40137600.006.575B32.9536.70
3712 INFORMATION PLANNING CO
2920.000.93%27.00Mua6001752000.009.691B11.16259.33
3727 APLIX CORPORATION
130.00-1.52%-2.00Bán109.100K14183000.002.920B-1.0045.00
3763 PRO-SHIP INC
1490.00-0.60%-9.00Bán22.900K34121000.0023.120B15.1599.80206.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
3000.00-0.17%-5.00Mua434.600K1303800000.00197.090B8.75345.301335.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1907.004.44%81.00Bán9.300K17735100.0015.262B12.35147.901079.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
667.000.00%0.00Bán76.400K50958800.0012.268B22.3729.81230.00
3793 DRECOM CO.LTD
496.00-4.25%-22.00Strong Sell272.000K134912000.0014.848B10.5149.40384.00
3800 UNIRITA INC
1880.002.12%39.00Sức mua mạnh9.100K17108000.0013.200B19.2595.63635.00
3804 SYSTEM D INC
1253.001.13%14.00Bán36.300K45483900.007.933B15.0982.09228.00
3823 ACRODEA INC
155.000.65%1.00Bán222.600K34503000.004.677B-20.2639.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
542.001.50%8.00Bán61.300K33224600.005.883B14.7236.28213.00
3835 EBASE CO LTD
614.00-2.85%-18.00Strong Sell186.300K114388200.0029.109B33.1919.10452.00
3836 AVANT CORPORATION
1253.00-1.80%-23.00Bán80.100K100365300.0048.006B25.9749.141107.00
3841 JEDAT INC.
1375.00-2.00%-28.00Bán17.100K23512500.002.696B36.3038.68124.00
3852 CYBER COM CO LTD
1178.00-2.64%-32.00Bán33.500K39463000.009.705B13.8487.411113.00
3853 ASTERIA CORPORATION
760.00-4.40%-35.00Bán178.500K135660000.0013.343B11.7167.91124.00
3854 I'LL INC
1572.00-1.01%-16.00Bán46.400K72940800.0039.756B32.4848.89766.00
3856 ABALANCE CORPORATION
3585.00-5.03%-190.00Strong Sell70.000K250950000.0020.913B16.92225.56878.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
521.00-2.07%-11.00Bán33.300K17349300.005.564B-21.58112.00
3910 MKSYSTEM CORPORATION
439.00-1.13%-5.00Strong Sell7.400K3248600.002.410B26.1117.00136.00
3912 MOBILE FACTORY INC
942.00-2.38%-23.00Bán58.200K54824400.008.083B15.2163.7890.00
3917 IRIDGE INC
775.002.79%21.00Mua28.900K22397500.005.285B78.719.76177.00
3918 PCI HOLDINGS INC
1154.002.40%27.00Mua39.300K45352200.0011.324B14.8276.08
3923 RAKUS CO LTD
3005.00-5.21%-165.00Bán668.200K2007941000.00574.450B258.3212.271230.00
3927 FUVA BRAIN LTD
948.004.52%41.00Bán786.600K745696800.004.842B-34.7655.00
3928 MYNET INC
588.00-3.45%-21.00Bán61.300K36044400.005.291B7.7279.24359.00
3935 EDIA CO LTD
395.000.25%1.00Bán13.200K5214000.002.411B-5.3995.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
2514.00-4.81%-127.00Strong Sell133.600K335870400.0031.248B44.4960.95935.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
475.00-3.65%-18.00Strong Sell203.800K96805000.0023.379B41.1512.08
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
251.001.62%4.00Bán42.100K10567100.005.711B21.2211.73101.00
3962 CHANGE INC
1908.00-5.07%-102.00Bán896.100K1709758800.00144.849B34.3060.09
3970 INNOVATION INC
3440.00-1.29%-45.00Mua50.700K174408000.008.198B25.56136.72116.00
3981 BEAGLEE INC
1797.000.11%2.00Mua66.900K120219300.0010.695B21.5184.63199.00
3985 TEMONA INC
491.00-2.77%-14.00Bán33.400K16399400.005.375B18.6127.36
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1752.002.10%36.00Mua28.500K49932000.002.637B23.4373.23124.00
3987 ECOMOTT INC
607.00-3.04%-19.00Bán8.700K5280900.003.233B249.002.67154.00
3991 WANTEDLY INC
1570.000.71%11.00Bán3.000K4710000.0014.644B62.1325.34120.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
2282.00-7.65%-189.00Bán655.800K1496535600.0075.385B554.704.87
3994 MONEY FORWARD INC
6670.00-9.50%-700.00Bán786.000K5242620000.00392.218B-33.69865.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
900.00-0.11%-1.00Bán19.900K17910000.003.034B13.9265.5293.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
782.00-4.98%-41.00Strong Sell5.500K4301000.004.247B-21.26
4011 HEADWATERS CO LTD
5560.002.02%110.00Bán6.500K36140000.005.102B156.0737.4575.00
4012 AXIS CO LTD
1575.00-1.56%-25.00Mua14.400K22680000.006.400B22.6877.18298.00
4013 KINJIRO CO LTD
1119.00-1.67%-19.00Bán72.800K81463200.0011.804B60.0718.95268.00
4015 ARARA INC
739.00-3.78%-29.00Bán31.400K23204600.004.810B21.4036.6296.00
4020 BETREND CORPORATION
2201.00-1.30%-29.00Bán8.700K19148700.002.387B50.9444.8944.00
4052 FICHA INC
678.00-4.24%-30.00Strong Sell15.000K10170000.003.896B-15.2325.00
4053 SUN INC
2467.00-8.32%-224.00Bán184.600K455408200.00101.541B93.7531.941298.00
4055 T&S INC
1518.00-5.60%-90.00Strong Sell54.100K82123800.0012.274B42.3939.00267.00
4056 NEURAL POCKET INC
1737.00-3.34%-60.00Bán54.400K94492800.0025.661B120.5215.4038.00
4057 INTERFACTORY INC
904.00-2.27%-21.00Bán4.900K4429600.003.692B36.7925.14133.00
4058 TOYOKUMO INC
2214.00-3.06%-70.00Bán14.600K32324400.0023.210B70.2734.4633.00
4060 RAKUMO INC
1443.00-2.17%-32.00Bán23.100K33333300.008.367B42.3836.0345.00
4069 BLUEMEME INC
1954.00-4.91%-101.00Bán28.800K56275200.00
4075 BRAINS TECHNOLOGY INC
2000.00-6.98%-150.00Strong Sell148.200K296400000.0011.545B45.00
4165 PLAID INC
2619.00-4.52%-124.00Strong Sell293.000K767367000.00103.935B-2.98
4168 YAPPLI INC
4020.00-9.46%-420.00Bán123.300K495666000.0054.983B-72.93169.00
4174 APPIRITS INC
564.00-2.08%-12.00Bán3.100K1748400.002.244B149.303.86411.00
4175 COLY INC
2819.00-5.34%-159.00Strong Sell36.500K102893500.0016.388B236.00
4176 COCONALA INC
1676.00-11.74%-223.00Strong Sell503.100K843195600.0043.199B927.342.05136.00
4179 G-NEXT INC
591.00-6.19%-39.00Bán33.300K19680300.00
4180 APPIER GROUP INC
1514.00-7.12%-116.00Bán570.400K863585600.00164.741B-11.81492.00
4198 TENDA CO LTD
1860.00-4.27%-83.00Strong Sell5.600K10416000.00
4199 WONDERPLANET INC
1976.00-1.74%-35.00Bán47.400K93662400.00
4287 JUSTPLANNING INC
352.00-1.40%-5.00Strong Sell9.000K3168000.004.547B23.1315.5166.00
4288 ASGENT INC
733.00-1.87%-14.00Bán7.200K5277600.002.850B-0.3896.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
700.000.57%4.00Mua128.500K89950000.0021.710B12.3756.29622.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
475.00-2.26%-11.00Bán38.400K18240000.007.271B11.4842.33
4344 SOURCENEXT CORPORATION
187.000.54%1.00Bán2.025M378618900.0025.347B-2.55146.00
4370 MOBILUS CORP
1025.00-3.76%-40.00Bán92.100K94402500.00
4372 YMIRLINK INC
1052.00-1.68%-18.00Bán20.400K21460800.00
4374 ROBOT PAYMENT INC
3130.00-6.43%-215.00Strong Sell68.700K215031000.0012.582B77.00
4375 SAFIE INC
2620.00-6.89%-194.00Strong Sell189.400K496228000.00142.104B135.00
4387 ZUU CO LTD
1285.00-5.93%-81.00Strong Sell28.500K36622500.006.470B-37.65110.00
4389 PROPERTY DATA BANK INC
1501.000.20%3.00Mua8.200K12308200.008.678B25.9657.7868.00
4391 LOGIZARD CO LTD
2020.00-0.35%-7.00Strong Sell11.400K23028000.006.417B28.3573.9189.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
1802.00-4.25%-80.00Bán65.800K118571600.007.225B-143.65
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1191.000.34%4.00Bán38.900K46329900.0012.287B17.5867.821126.00
4397 TEAMSPIRIT INC
693.00-3.35%-24.00Strong Sell106.000K73458000.0011.655B94.927.57133.00
4412 SCIENCE ARTS INC
9120.002.36%210.002.873M26202672000.00
4420 ESOL CO LTD
660.00-1.20%-8.00Bán45.000K29700000.0013.603B27.8224.01484.00
4424 AMAZIA INC
928.00-3.53%-34.00Bán17.700K16425600.006.478B36.7027.60
4425 KUDAN INC
3425.00-7.31%-270.00Bán178.400K611020000.0028.584B-222.4724.00
4432 WINGARC1ST INC
2040.00-2.44%-51.00Bán77.900K158916000.0070.613B20.43106.67692.00
4435 KAONAVI INC
2453.00-5.29%-137.00Bán57.900K142028700.0029.777B-13.68184.00
4438 WELBY INC
816.00-2.74%-23.00Strong Sell18.400K15014400.006.572B-36.3245.00
4440 WITZ CORPORATION
1322.00-0.15%-2.00Bán27.000K35694000.005.508B26.7450.09166.00
4443 SANSAN INC
2673.00-4.91%-138.00Bán901.600K2409976800.00350.893B477.236.01954.00
4448 CHATWORK CO LTD
1033.00-6.94%-77.00Strong Sell313.600K323948800.0041.258B-11.33162.00
4475 HENNGE K K
3890.00-4.77%-195.00Strong Sell466.900K1816241000.0066.357B298.2413.84
4477 BASE INC
662.00-3.50%-24.00Bán3.896M2579284400.0076.271B-7.58162.00
4478 FREEE K K
6200.00-5.20%-340.00Strong Sell604.000K3744800000.00361.011B-57.24656.00
4481 BASE CO LTD
4230.00-1.63%-70.00Bán10.200K43146000.0038.604B22.15205.22855.00
4488 AI INSIDE INC
7700.0014.93%1000.00Mua8.000K61600000.0025.529B20.85332.17102.00
4491 COMPUTER MANAGEMENT CO LTD
3355.002.76%90.00Bán3.800K12749000.003.317B9.82335.65637.00
4492 GENETEC CORPORATION
948.001.94%18.00Bán6.800K6446400.003.459B14.9163.93249.00
4493 CYBER SECURITY CLOUD INC
1913.00-3.09%-61.00Bán149.200K285419600.0018.488B97.9820.6059.00
4494 VARIO SECURE INC
1216.000.75%9.00Bán19.800K24076800.004.573B10.45120.0572.00
4495 I3 SYSTEMS INC
4005.00-4.87%-205.00Strong Sell20.200K80901000.0022.108B45.5894.1485.00
4496 COMMERCE ONE HOLDINGS INC
1244.00-1.50%-19.00Bán24.700K30726800.009.502B20.2862.28129.00
4498 CYBERTRUST JAPAN CO LTD
3430.00-3.11%-110.00Bán16.500K56595000.00
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
982.00-1.31%-13.00Bán52.800K51849600.0015.003B14.0870.651237.00
4667 AISAN TECHNOLOGY
1299.000.15%2.00Bán13.000K16887000.007.197B35.0437.02115.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
5410.00-0.18%-10.00Bán105.800K572378000.00348.094B30.11180.00343.00
4687 TDC SOFT INC
1104.00-2.04%-23.00Strong Sell89.800K99139200.0027.176B13.0486.451773.00
4704 TREND MICRO INC
6590.000.00%0.00Mua435.700K2871263000.00920.014B27.36241.246975.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
10390.00-1.05%-110.00Bán118.200K1228098000.001344.520B26.43397.432407.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
1500.000.07%1.00Bán17.200K25800000.0025.310B7.70194.774960.00
4728 TOSE CO LTD
703.00-1.13%-8.00Strong Sell11.400K8014200.005.389B36.3719.55630.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
4960.00-2.94%-150.00Bán103.500K513360000.00384.108B36.15141.34898.00
4736 NIPPON RAD INC
518.00-0.58%-3.00Bán2.800K1450400.002.754B-6.37288.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2440.000.21%5.00Bán9.700K23668000.0012.745B9.11267.26607.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
754.000.00%0.00Bán500377000.003.336B8.4489.34435.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
905.002.26%20.00Sức mua mạnh6.300K5701500.006.812B13.9863.30
4776 CYBOZU INC
2048.00-3.85%-82.00Strong Sell201.200K412057600.0097.721B106.2220.05857.00
4777 GALA INC
264.00-2.94%-8.00Bán112.400K29673600.005.185B-11.9468.00
4824 MEDIASEEK INC
393.00-2.00%-8.00Bán148.700K58439100.003.907B8.2148.8973.00
4829 NIHON ENTERPRISE CO
179.000.56%1.00Bán97.200K17398800.007.144B42.054.23199.00
6047 GUNOSY INC
733.00-2.40%-18.00Mua4.139M3033813700.0017.826B53.1514.32215.00
6177 APPBANK INC
141.00-2.76%-4.00Strong Sell70.700K9968700.001.138B-19.8625.00
6182 METAREAL CORPORATION
1201.007.71%86.00Bán313.500K376513500.0011.883B-1.74220.00
6185 SMN CORPORATION
611.00-0.33%-2.00Bán8.300K5071300.008.016B-13.48372.00
6238 FURYU CORPORATION
1263.000.40%5.00Bán126.600K159895800.0034.419B11.12113.18453.00
6460 SEGA SAMMY HLDGS INC
1845.000.33%6.00Mua769.500K1419727500.00433.079B12.37148.867535.00
6535 I MOBILE CO LTD
1287.00-1.53%-20.00Bán160.500K206563500.0028.105B12.30107.69204.00
6572 RPA HOLDINGS INC
380.000.00%0.00Bán141.900K53922000.0023.495B-13.27131.00
6597 HPC SYSTEMS INC
2708.00-4.55%-129.00Bán141.900K384265200.0011.849B26.36111.9892.00
Tải thêm