Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Pharmaceuticals: Major

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Pharmaceuticals: Major. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2796PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
650 JPY−0.91%6.6K0.987.701B JPY14.1745.88 JPY+121.23%2.13%Công nghệ Sức khỏe
3001KATAKURA INDUSTRIES CO
1830 JPY+0.33%73.5K0.4760.591B JPY19.9291.89 JPY+8.26%1.10%Công nghệ Sức khỏe
4151KYOWA KIRIN CO LTD
2949.5 JPY+0.02%1.065M0.741.585T JPY19.53151.01 JPY+51.53%1.90%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4440 JPY−0.89%3.473M0.777.047T JPY39.49112.42 JPY−35.97%4.11%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4503ASTELLAS PHARMA
1664.0 JPY+0.33%5.539M0.702.987T JPY9379.930.18 JPY−99.76%3.92%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4506SUMITOMO PHARMA CO LTD
374 JPY+1.63%2.406M0.72146.204B JPY−437.26 JPY−1956.32%5.71%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4507SHIONOGI & CO
7375 JPY+0.23%1.1M0.932.187T JPY13.97528.02 JPY−21.57%2.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4512WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
205 JPY+0.49%59.5K0.857.08B JPY−5.12 JPY−228.08%1.47%Công nghệ Sức khỏe
4516NIPPON SHINYAKU CO
4792 JPY−1.48%571.3K1.25327.606B JPY13.37358.40 JPY+4.45%2.45%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4519CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
5957 JPY−0.72%1.795M0.669.866T JPY30.12197.80 JPY−13.08%1.33%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4521KAKEN PHARMACEUTICAL
3559 JPY−0.45%100.2K1.03135.202B JPY45.5578.14 JPY−65.26%4.20%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4523EISAI CO
6316 JPY+1.19%1.585M1.041.79T JPY39.89158.35 JPY+70.02%2.56%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4528ONO PHARMACEUTICAL CO
2469.5 JPY+0.26%2.196M0.901.203T JPY9.35264.01 JPY+15.64%3.13%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4530HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
3918 JPY−1.98%178.5K0.94317.759B JPY21.17185.03 JPY+14.14%2.12%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4534MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3290 JPY+0.30%28.1K0.63118.535B JPY38.9084.58 JPY−62.77%2.44%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4536SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1509.5 JPY−2.64%1.351M1.21582.319B JPY19.8775.98 JPY2.06%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4538FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2261 JPY−0.66%24.8K0.8919.966B JPY14.59154.95 JPY−8.24%3.30%Công nghệ Sức khỏe
4539NIPPON CHEMIPHAR CO
1624 JPY+0.12%6.7K1.515.856B JPY−66.77 JPY−155.79%3.08%Công nghệ Sức khỏe
4540TSUMURA & CO
2753.0 JPY−0.11%202.3K0.78210.855B JPY12.49220.48 JPY−12.74%2.43%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4548SEIKAGAKU CORP
756 JPY+0.13%106.5K1.0642.466B JPY31.5124.00 JPY−33.74%3.44%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4551TORII PHARMACEUTICAL CO
4200 JPY−0.12%60.3K1.18118.129B JPY28.66146.56 JPY+4.41%2.85%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4552JCR PHARMACEUTICAL CO
930 JPY+0.32%746.9K0.75114.717B JPY21.7542.76 JPY+3.35%2.16%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4553TOWA PHARMACEUTICAL CO
2781 JPY−2.08%193.2K0.64139.769B JPY11.71237.42 JPY+310.68%2.11%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4554FUJI PHARMA CO LTD
1694 JPY−0.70%267.3K0.6141.433B JPY8.14208.20 JPY+87.89%2.17%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4556KAINOS LABORATORIES
1152 JPY+0.17%1.5K0.244.708B JPY7.44154.93 JPY+16.60%2.17%Công nghệ Sức khỏe
4559ZERIA PHARMACEUTICAL
2114 JPY−0.80%48.2K0.8496.109B JPY10.79195.97 JPY+46.88%2.06%Công nghệ Sức khỏe
4565SOSEI GROUP CORP
1451 JPY+1.19%1.331M0.85128.266B JPY−87.06 JPY−2048.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4568DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
5051 JPY−1.65%4.041M0.969.844T JPY52.0996.97 JPY+213.59%0.68%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4569KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD
1787 JPY−0.45%62.9K0.75102.857B JPY24.0774.23 JPY−26.99%2.90%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4574TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
326 JPY+2.19%289.2K0.4915.976B JPY−76.48 JPY+31.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4575CANBAS CO LTD
538 JPY−4.10%1.349M0.6910.111B JPY−64.93 JPY+26.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4576D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
125 JPY−1.57%108.3K0.634.08B JPY−25.51 JPY−77.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4577DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
2078 JPY+0.87%62.3K1.7332.327B JPY9.69214.52 JPY−7.93%2.78%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4578OTSUKA HLDGS CO LTD
6152 JPY+1.28%1.357M0.753.295T JPY27.45224.08 JPY−9.20%1.81%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4579RAQUALIA PHARMA INC
651 JPY+0.93%149.4K0.7913.947B JPY−14.99 JPY−143.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4581TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
8587 JPY−0.03%65.6K0.58704.274B JPY83.74102.55 JPY−66.40%1.16%Công nghệ Sức khỏe
4582SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
194 JPY+1.04%512.2K0.908.333B JPY−49.14 JPY−264.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4586MEDRX CO LTD
137 JPY+2.24%859.1K1.305.141B JPY−27.26 JPY+36.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4591RIBOMIC INC
103 JPY+4.04%388.6K1.273.534B JPY−27.44 JPY+60.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4592SANBIO COMPANY LIMITED
903 JPY+9.85%4.608M2.4356.413B JPY−90.17 JPY−45.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4593HEALIOS KK
145 JPY+9.85%3.014M3.4311.897B JPY−56.29 JPY+38.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4594BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
81 JPY−1.22%697.3K1.085.579B JPY−19.27 JPY+32.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4596KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
91 JPY+2.25%574.4K0.394.99B JPY−24.84 JPY+40.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4597SOLASIA PHARMA K K
38 JPY+2.70%1.75M0.516.436B JPY−6.62 JPY+60.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4598DELTA FLY PHARMA INC
851 JPY−2.74%139.7K0.697.201B JPY−187.88 JPY+12.15%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4875MEDICINOVA INC
199 JPY0.00%58.5K0.559.526B JPY−24.66 JPY+34.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4880CELLSOURCE CO LTD
1363 JPY+2.17%213.9K1.1226.421B JPY28.4447.93 JPY−9.53%1.50%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4882PERSEUS PROTEOMICS INC
438 JPY−6.01%1.463M0.745.513B JPY−95.57 JPY−46.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4885MUROMACHI CHEMICALS INC
706 JPY+1.00%4.7K0.632.576B JPY14.5148.65 JPY−43.96%2.72%Công nghệ Sức khỏe
4886ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
2101 JPY+3.04%74.6K1.1357.933B JPY9.13230.05 JPY+47.96%1.37%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4887SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD
5754 JPY−0.10%174K0.47252.306B JPY16.49348.87 JPY2.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4889RENASCIENCE INC
395 JPY0.00%114.5K0.945.021B JPY−26.09 JPY−4.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4893NOILE-IMMUNE BIOTECH INC
213 JPY−4.48%852.7K0.479.651B JPY−26.14 JPY0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4967KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
6001 JPY+0.57%551.6K1.26442.531B JPY22.38268.14 JPY+3.29%1.69%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4985EARTH CORPORATION
4240 JPY+0.47%111.2K0.6493.406B JPY22.82185.82 JPY−22.79%2.80%Công nghệ Sức khỏe
Bán
6099ELAN CORPORATION
953 JPY+1.06%115.2K0.6057.013B JPY22.8841.66 JPY+20.93%1.38%Công nghệ Sức khỏe
9273KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
729 JPY+0.55%34.3K1.1228.724B JPY10.1172.09 JPY+21.23%1.66%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
9987SUZUKEN CO LTD
4594 JPY−3.63%424.3K1.22321.438B JPY13.63336.98 JPY+52.13%1.59%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi