Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

125
Cổ phiếu
24559.001B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.339M
Khối lượng
+1.21%
Thay đổi
+2.86%
Hiệu suất Tháng
+21.55%
Hiệu suất Năm
+1.49%
Hiệu suất YTD
          
1435 TATERU INC
221.000.45%1.00Mua540.000K19.837B-144.54505.00
1451 KHC LTD
1000.005.82%55.00Sức mua mạnh157.200K3.710B7.24148.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13335.000.68%90.00Bán121.600K905.478B12.141091.2317646.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. LTD.
13055.00-5.60%-775.00Bán100905.478B12.141091.2317646.00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3525.001.15%40.00Sức mua mạnh950.900K2314.210B9.13381.6144947.00
1928 SEKISUI HOUSE
2422.50-0.08%-2.00Mua1.946M1656.950B10.22237.2224775.00
1928 SEKISUI HOUSE LTD.
2435.002.46%58.50Mua1001656.950B10.22237.2224775.00
2337 ICHIGO INC
470.00-0.21%-1.00Mua1.144M226.812B12.5137.64231.00
2970 GOOD LIFE CO INC
3025.0010.40%285.00Mua54.200K3.845B41.0066.8346.00
2974 DAIEISANGYO CO LTD
1080.00-1.82%-20.00Mua1.200K3.577B2.66387.07244.00
2975 STAR MICA HLDGS CO
1736.003.21%54.00Mua44.600K30.661B15.15100.53
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1235.00-1.59%-20.00Mua5001.443B7.0842.00
2980 SRE HLDGS CORP
2641.000.69%18.00Theo dõi17.900K39.681B152.87121.00
2981 LANDIX INC
2849.000.46%13.00Bán18.400K7.756B13.5744.00
3003 HULIC CO LTD
1328.000.61%8.00Mua720.500K882.087B16.4280.37936.00
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1502.00-0.46%-7.00Bán45.000K32.017B6.61228.39759.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2787.000.58%16.00Mua248.500K506.768B11.28245.696980.00
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
610.000.49%3.00Bán23.400K60.279B11.8651.173451.00
3236 PROPERST CO. LTD
227.000.44%1.00Mua671.200K6.284B5.8138.9245.00
3237 INTRANCE CO.LTD
130.001.56%2.00Mua60.100K4.745B-13.1429.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
397.003.12%12.00Mua53.100K2.980B1.70226.55139.00
3241 WILL CO.LTD
340.000.00%0.00Bán4.900K3.857B8.1541.69140.00
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
361.000.84%3.00Mua176.800K11.232B9.5837.3747.00
3244 SAMTY CO.LTD.
1894.000.91%17.00Bán337.200K76.853B7.60251.16
3245 DEAR LIFE CO.LTD
611.000.00%0.00Mua66.000K23.836B10.2760.0632.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
712.000.42%3.00Bán153.200K7.201B7.6293.0181.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
771.00-8.76%-74.005007.201B7.6293.0181.00
3248 EARLY AGE CO LTD
691.000.00%0.00Mua7002.198B6.54105.59
3250 A D WORKS CO LTD
29.00-3.33%-1.00Bán101.245M11.506B25.731.17167.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO. LTD.
1655.0012.66%186.00Bán20031.122B16.09105.7969.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1717.000.88%15.00Mua27.100K31.122B16.09105.7969.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1333.00-0.30%-4.00Bán673.600K86.016B5.02266.56612.00
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
5180.00-0.19%-10.00Mua104.800K177.602B7.63680.65386.00
3260 ESPOIR CO. LTD.
580.001.93%11.00Mua600862.995M32.8317.675.00
3261 GRANDES INC
512.00-10.80%-62.00Bán90.600K2.169B6.9882.1834.00
3264 ASCOT CORP
190.00-0.52%-1.00Bán113.000K11.259B28.946.6066.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1292.00-0.62%-8.00Bán38.000K22.896B14.1192.13154.00
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
903.000.33%3.00Bán13.000K7.610B7.20125.01171.00
3280 STRUST CO LIMITED
848.000.36%3.00Mua8.400K5.076B17.9946.9776.00
3284 HOOSIERS HOLDINGS
708.002.02%14.00Bán104.800K39.556B9.9669.67724.00
3288 OPEN HOUSE CO LTD
3000.00-0.17%-5.00Bán399.700K332.180B8.56352.072052.00
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
766.001.59%12.00Mua1.619M542.147B15.4148.9421976.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1816.00-0.16%-3.00Mua6.400K7.307B7.15254.28204.00
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1138.000.09%1.00Mua2.800K3.083B9.87115.17134.00
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
763.000.79%6.00Mua50.400K18.441B6.48116.91201.00
3300 AMBITION CORPORATION
1228.000.57%7.00Mua52.300K8.308B12.8794.90276.00
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1795.000.11%2.00Bán44.000K14.287B5.92302.92201.00
3457 HOUSE DO CO LTD
1431.000.63%9.00Bán62.400K27.698B16.3287.16621.00
3458 CRE INC
1180.00-0.17%-2.00Mua32.300K29.767B41.0728.78218.00
3464 PROPERTY AGENT INC
1176.000.51%6.00Mua5.400K8.362B4.39266.52111.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2060.000.78%16.00Mua17.300K29.007B7.37277.261006.00
3469 DUALTAP CO LTD
485.000.41%2.00Bán2.900K1.657B9.1952.57124.00
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
2085.002.26%46.00Sức mua mạnh85.200K14.670B12.99157.09
3480 J S B CO LTD
5740.000.35%20.00Sức mua mạnh7.900K27.433B11.82483.48
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
1012.00-1.65%-17.00Bán43.100K22.029B12.8180.3248.00
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
939.000.32%3.00Bán69.400K16.683B15.2761.3071.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
632.00-0.47%-3.00Bán13.900K4.804B6.9391.5993.00
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1648.001.23%20.00Mua22.300K8.107B11.22145.09141.00
3490 AZPLANNING CO LTD
1501.001.69%25.00Mua1.200K1.404B24.4160.4651.00
3494 MULLION CO LTD
1501.00-0.60%-9.00Mua4002.350B10.62141.3722.00
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1571.001.09%17.00Mua9002.028B5.46284.66205.00
3496 AZOOM CO LTD
3540.000.85%30.00Mua5.500K5.128B91.0838.53132.00
3497 LEGAL CORPORATION
1257.000.24%3.00Mua5.100K3.849B10.54118.97158.00
3528 PROSPECT CO LTD
32.003.23%1.00Sức mua mạnh1.408M13.774B-16.6888.00
4321 KENEDIX INC
567.001.80%10.00Bán586.200K119.285B12.7743.63320.00
4781 NIHON HOUSING CO
3485.00-2.11%-75.00Mua30056.033B13.12265.642760.00
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
1049.00-4.90%-54.00Bán47.500K44.136B68.6416.0738.00
7187 J-LEASE CO LTD
445.002.77%12.00Mua218.700K3.810B51.158.46334.00
8251 PARCO CO LTD
1848.000.00%0.00Mua147.500K186.829B57.0832.372208.00
8801 MITSUI FUDOSAN
2757.500.47%13.00Sức mua mạnh964.500K2645.390B16.17169.7419081.00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
2107.000.69%14.50Mua1.611M2861.700B23.9887.279439.00
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
2118.005.64%113.00Mua9002861.700B23.9887.279439.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
3125.001.30%40.00Mua79.500K117.206B19.33159.56236.00
8804 TOKYO TATEMONO CO
1733.000.76%13.00Mua435.100K359.510B12.79134.485010.00
8806 DAIBIRU CORP
1314.001.31%17.00Sức mua mạnh223.700K151.265B20.7862.402464.00
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1435.001.56%22.00Mua82.500K74.414B17.8979.0042.00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
3848.000.71%27.00Theo dõi559.200K1810.920B12.56304.2713238.00
8836 RISE INC
27.000.00%0.00Bán295.600K2.592B-3.083.00
8841 TOC CO LTD
902.00-0.33%-3.00Mua34.000K87.365B19.2447.04155.00
8844 COSMOS INITIA CO
739.000.96%7.00Mua29.000K24.790B5.33137.42764.00
8848 LEOPALACE 21 CORP
383.002.41%9.00Mua8.297M91.279B-357.897600.00
8850 STARTS CORPORATION
2721.001.08%29.00Bán22.700K141.619B9.48284.054391.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1788.000.17%3.00Bán7002.778B27.2765.47343.00
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
690.000.44%3.00Bán28.500K24.291B6.28109.48750.00
8864 AIRPORT FACILITIES CO
570.003.83%21.00Sức mua mạnh63.100K27.345B11.7546.71115.00
8869 MEIWA ESTATE CO
624.000.65%4.00Mua18.500K15.434B10.0061.98471.00
8871 GOLDCREST CO LTD
2116.00-0.09%-2.00Mua110.400K74.684B7.34288.41194.00
8876 RELO GROUP INC
3050.000.99%30.00Mua239.900K456.045B34.5287.492302.00
8877 ESLEAD CORPORATION
2105.004.67%94.00Mua33.400K31.030B5.54363.13299.00
8881 NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
562.002.00%11.00Mua69.200K25.845B5.16106.85669.00
8889 APAMAN CO LTD
862.000.70%6.00Bán6.400K15.235B56.0115.281047.00
8890 RAYSUM CO LTD
1017.000.79%8.00Bán26.100K38.322B6.78148.83203.00
8891 MG HOME CO LTD
853.004.92%40.00Sức mua mạnh13.600K2.323B2.68303.2872.00
8892 ES-CON JAPAN LTD
939.001.19%11.00Bán220.600K63.486B7.50123.72181.00
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO
487.004.96%23.00Mua541.000K9.236B7.91
8894 REVOLUTION CO LTD
35.00-2.78%-1.00Bán911.100K6.829B-0.9428.00
8897 TAKARA LEBEN CO
494.001.23%6.00Bán285.700K52.905B7.0868.97892.00
8898 CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN
1278.00-0.16%-2.00Mua2.000K13.539B16.8176.1384.00
8903 SUNWOOD CORPORATION
538.00-0.37%-2.00Mua15.600K2.559B10.9149.4955.00
8904 AVANTIA CO LTD
1011.001.61%16.00Bán10.400K14.508B11.9183.52479.00
8905 AEON MALL CO LTD
2035.004.09%80.00Mua1.300M444.783B12.91151.383303.00
8908 MAINICHI COMNET CO.LTD.
953.00-0.10%-1.00Mua14.300K17.172B12.2178.12270.00
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
1298.002.12%27.00Mua207.900K43.178B6.62191.93748.00
8912 AREA QUEST INC
122.000.00%0.00Bán41.100K2.470B13.868.8039.00
8914 AREALINK CO LTD
1281.00-0.23%-3.00Bán86.700K16.218B6.23206.0994.00
8917 FIRST JUKEN CO
1232.000.82%10.00Sức bán mạnh12.600K16.957B7.05173.27
8918 LAND CO LTD
12.000.00%0.00Mua13.761M17.289B14.900.817.00
8922 JAPAN ASSET MARKETING CO LIMITED
93.000.00%0.00Mua276.300K72.042B8.8010.57148.00
8923 TOSEI CORPORATION
1511.000.07%1.00Mua182.200K71.856B8.56176.54
8925 ARDEPRO CO LTD
53.000.00%0.00Bán294.800K17.873B-0.3017.00
8927 MEIHO ENTERPRISE CO LTD
239.000.00%0.00Bán42.100K5.644B176.671.3575.00
8928 ANABUKI KOSAN INC
1724.000.41%7.00Mua7.300K18.315B3.02568.731425.00
8931 WADAKOHSAN CORP
928.000.98%9.00Mua34.200K10.201B4.29214.30117.00
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
1317.001.07%14.00Bán74.600K63.455B6.13212.50522.00
8935 FJ NEXT CO LTD
1165.001.30%15.00Mua120.600K37.588B5.45211.01490.00
8938 GLOME HOLDINGS INC
1117.001.18%13.00Bán17.600K6.138B7.51147.0759.00
8940 INTELLEX CO LTD
751.00-1.96%-15.00Mua22.800K6.521B7.8697.44312.00
8944 LAND BUSINESS CO LTD
725.000.00%0.00Bán3.200K17.524B43.1816.7922.00
8945 JAPAN CORPORATE HOUSING SERVICE INC
1126.000.54%6.00Bán12.200K10.833B15.1773.84635.00
8946 ASIAN STAR CO
134.005.51%7.00Sức mua mạnh350.100K2.276B-8.0453.00
8995 MAKOTO CONSTRUCTION CO.LTD
655.00-0.91%-6.00Sức mua mạnh5.000K1.330B17.1938.4434.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
499.001.01%5.00Sức mua mạnh37.200K14.280B6.7773.02730.00
9636 KIN-EI CORP
3500.000.00%0.00Mua3.200K9.761B63.0155.5447.00
9661 KABUKI-ZA CO LTD
5810.00-0.34%-20.00Bán3.900K70.560B324.2417.9847.00
9728 NIPPON KANZAI CO
1965.000.26%5.00Bán21.500K73.272B15.23128.739492.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất