Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

125
Cổ phiếu
17986.500B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.511M
Khối lượng
+5.75%
Thay đổi
−18.97%
Hiệu suất Tháng
−8.55%
Hiệu suất Năm
−21.86%
Hiệu suất YTD
          
1435 TATERU INC
115.000.88%1.00Bán498.600K10.369B-162.78203.00
1451 KHC LTD
627.004.50%27.00Bán38.200K2.462B5.19115.51148.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
10990.005.62%585.00Mua552.400K751.841B9.381111.0017646.00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
2755.504.67%123.00Bán4.156M1829.850B7.03374.7544947.00
1928 SEKISUI HOUSE
1869.007.85%136.00Bán5.199M1277.390B8.43205.75
1928 SEKISUI HOUSE LTD.
1698.00-0.41%-7.00Bán1001277.390B8.29205.75
2337 ICHIGO INC
257.004.05%10.00Bán2.253M123.805B6.5637.64231.00
2970 GOOD LIFE CO INC
2777.00-2.05%-58.00Bán5.000K3.897B11.03256.9858.00
2974 DAIEISANGYO CO LTD
747.00-5.68%-45.00Bán5002.429B1.67475.01244.00
2975 STAR MICA HLDGS CO
1406.003.46%47.00Mua67.700K25.630B144.00
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
673.00-0.15%-1.00Mua3.000K773.950M15.4447.6842.00
2980 SRE HLDGS CORP
1726.007.20%116.00Bán41.600K26.128B121.00
2981 LANDIX INC
1390.009.19%117.00Bán12.800K3.801B44.00
3003 HULIC CO LTD
1100.005.57%58.00Bán2.863M735.068B11.7388.801878.00
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1246.004.09%49.00Bán35.700K26.436B6.35228.39759.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
1819.003.35%59.00Bán1.757M331.507B8.19217.056980.00
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
569.003.45%19.00Mua1.041M56.505B11.2548.883451.00
3236 PROPERST CO. LTD
122.00-2.40%-3.00Bán509.100K3.393B3.2538.9245.00
3237 INTRANCE CO.LTD
59.000.00%0.00Bán254.500K2.187B-19.0429.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
283.00-1.05%-3.00Bán87.000K2.190B0.81351.95139.00
3241 WILL CO.LTD
260.004.84%12.00Bán16.300K2.950B6.4238.69
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
229.001.33%3.00Bán188.800K7.185B7.1231.9747.00
3244 SAMTY CO.LTD.
1260.003.87%47.00Bán432.000K51.590B5.05253.72244.00
3245 DEAR LIFE CO.LTD
415.003.75%15.00Bán261.400K16.100B6.5262.3332.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
448.002.52%11.00Bán26.500K4.550B10.4341.91
3248 EARLY AGE CO LTD
434.001.17%5.00Bán3.800K1.380B4.6193.0429.00
3250 A D WORKS CO LTD
21.005.00%1.00Bán2.382M8.059B15.991.28167.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO. LTD.
1269.00-23.32%-386.00Sức bán mạnh10027.941B9.73170.4669.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1528.001.80%27.00Mua246.800K27.941B8.82170.4669.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1019.001.19%12.00Bán1.397M65.558B3.03342.77612.00
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
5960.00-0.33%-20.00Mua541.600K203.952B11.28530.36386.00
3260 ESPOIR CO. LTD.
418.004.24%17.00Bán200621.952M22.7017.675.00
3261 GRANDES INC
370.00-1.33%-5.00Bán3.200K1.272B5.6466.54
3264 ASCOT CORP
101.00-0.98%-1.00Bán77.800K5.954B7.5313.5466.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1126.002.55%28.00Bán111.300K19.832B13.0084.44
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
664.002.79%18.00Bán56.600K5.623B4.73137.07182.00
3280 STRUST CO LIMITED
543.006.26%32.00Bán11.200K3.262B10.8846.9776.00
3284 HOOSIERS HOLDINGS
659.00-0.30%-2.00Mua603.300K37.561B10.4463.55724.00
3288 OPEN HOUSE CO LTD
2134.003.84%79.00Bán572.100K235.998B5.31389.892052.00
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
550.001.85%10.00Bán5.201M395.465B11.2847.8521976.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1453.002.18%31.00Bán5.000K5.837B6.10233.39204.00
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
785.001.68%13.00Bán6.400K2.129B6.70115.17134.00
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
435.004.32%18.00Bán147.700K10.475B6.0469.37193.00
3300 AMBITION CORPORATION
530.002.91%15.00Bán120.300K3.606B12.8349.60276.00
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1266.004.80%58.00Bán49.500K10.098B3.96306.58
3457 HOUSE DO CO LTD
719.005.58%38.00Bán175.100K14.008B8.6880.71621.00
3458 CRE INC
1116.004.79%51.00Sức mua mạnh28.900K28.141B40.0426.74218.00
3464 PROPERTY AGENT INC
842.00-0.59%-5.00Bán40.700K6.056B4.58187.47111.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
1268.004.45%54.00Bán104.800K17.994B4.76254.811006.00
3469 DUALTAP CO LTD
304.00-0.98%-3.00Bán12.500K1.043B4.0376.58124.00
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1200.006.48%73.00Bán88.700K8.635B8.35140.9399.00
3480 J S B CO LTD
4265.003.65%150.00Bán19.100K20.326B8.73488.17972.00
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
500.00-9.75%-54.00Bán250.100K10.722B5.7397.43
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
710.003.80%26.00Bán425.100K12.655B19.5035.0871.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
593.004.59%26.00Theo dõi32.600K4.486B5.12114.72114.00
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1161.004.50%50.00Bán31.100K5.782B10.73103.54141.00
3490 AZPLANNING CO LTD
840.002.69%22.00Bán200798.802M13.6760.4651.00
3494 MULLION CO LTD
879.005.40%45.00Bán1001.376B10.1382.3022.00
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1284.000.71%9.00Bán4001.677B5.62230.41205.00
3496 AZOOM CO LTD
1880.005.03%90.00Bán5.400K2.747B61.9529.69132.00
3497 LEGAL CORPORATION
733.00-4.18%-32.00Bán29.300K2.298B20.5340.38158.00
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
91.002.25%2.00Bán766.000K3.887B23.203.8416.00
3528 PROSPECT CO LTD
26.000.00%0.00Mua2.801M11.552B-10.9288.00
4321 KENEDIX INC
416.004.00%16.00Bán2.845M91.070B8.2848.35339.00
4781 NIHON HOUSING CO
3360.00-4.00%-140.00Mua1.400K54.023B13.89252.022760.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
152.002.01%3.00Bán146.700K6.277B24.096.40198.00
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
562.001.26%7.00Bán162.400K22.488B39.2414.1438.00
7187 J-LEASE CO LTD
254.002.01%5.00Bán297.300K2.235B30.178.52334.00
8801 MITSUI FUDOSAN
1910.504.63%84.50Bán9.287M1864.760B10.61172.3019081.00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
1661.002.88%46.50Bán8.861M2248.940B17.8790.469439.00
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
1655.0022.41%303.00Bán1002248.940B14.9690.469439.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO. LTD.
2575.00-15.30%-465.00Mua200104.223B19.60155.13236.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
2756.006.95%179.00Bán305.200K104.223B16.61155.13236.00
8804 TOKYO TATEMONO CO
1142.005.84%63.00Bán2.245M229.795B7.64141.295396.00
8806 DAIBIRU CORP
949.005.80%52.00Bán384.400K110.678B13.4566.712464.00
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1349.006.22%79.00Mua247.700K70.658B16.0879.2042.00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
2829.001.54%43.00Bán2.580M1340.780B9.12305.3413238.00
8835 TAIHEIYO KOUHATSU INC
718.003.31%23.00Mua72.000K5.586B103.976.68823.00
8836 RISE INC
19.005.56%1.00Bán46.700K1.824B-2.433.00
8841 TOC CO LTD
627.0010.00%57.00Bán452.100K60.194B12.3346.23155.00
8844 COSMOS INITIA CO
414.00-0.24%-1.00Bán80.700K14.020B3.52118.00764.00
8848 LEOPALACE 21 CORP
270.00-0.74%-2.00Sức bán mạnh2.852M65.910B-200.127600.00
8850 STARTS CORPORATION
2142.0010.58%205.00Theo dõi165.900K112.685B6.67290.244391.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1650.00-1.20%-20.00Bán3002.576B-41.35
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
578.006.25%34.00Mua277.000K20.445B5.05108.16750.00
8864 AIRPORT FACILITIES CO
435.008.48%34.00Bán120.100K21.682B8.0450.06115.00
8869 MEIWA ESTATE CO
551.002.23%12.00Bán148.700K13.716B5.6795.00471.00
8871 GOLDCREST CO LTD
1770.007.34%121.00Mua298.100K62.413B5.58295.36194.00
8876 RELO GROUP INC
2246.00-2.52%-58.00Bán909.100K339.665B28.0391.042302.00
8877 ESLEAD CORPORATION
1571.003.02%46.00Bán224.100K24.241B4.56334.57299.00
8889 APAMAN CO LTD
518.008.60%41.00Bán31.900K9.219B7.3564.891047.00
8890 RAYSUM CO LTD
760.00-1.17%-9.00Bán262.900K28.865B9.0285.29203.00
8891 MG HOME CO LTD
439.00-2.88%-13.00Sức bán mạnh8.200K1.255B1.35335.3972.00
8892 ES-CON JAPAN LTD
619.004.38%26.00Bán543.600K42.369B4.99119.17234.00
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO
321.00-2.43%-8.00Bán802.900K6.389B41.00
8894 REVOLUTION CO LTD
27.00-3.57%-1.00Bán1.616M5.122B251.570.1129.00
8897 TAKARA LEBEN CO
390.003.72%14.00Bán1.294M42.281B4.5083.86892.00
8898 CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN
1189.000.51%6.00Bán3.600K12.577B16.0373.7984.00
8903 SUNWOOD CORPORATION
442.004.00%17.00Bán48.300K2.094B2.14198.8655.00
8904 AVANTIA CO LTD
648.007.28%44.00Bán53.600K9.448B7.2383.52479.00
8905 AEON MALL CO LTD
1365.001.34%18.00Bán1.446M310.554B8.90151.383303.00
8908 MAINICHI COMNET CO.LTD.
787.005.64%42.00Mua35.500K14.166B9.5478.12270.00
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
786.000.77%6.00Bán291.100K26.874B4.58172.93831.00
8912 AREA QUEST INC
85.002.41%2.00Bán31.200K1.721B8.829.4139.00
8914 AREALINK CO LTD
730.001.67%12.00Bán83.700K9.220B-138.8279.00
8917 FIRST JUKEN CO
950.006.74%60.00Bán28.000K13.186B5.49162.46356.00
8918 LAND CO LTD
9.000.00%0.00Bán6.249M12.966B20.130.817.00
8922 JAPAN ASSET MARKETING CO LIMITED
85.00-1.16%-1.00Sức bán mạnh681.400K65.845B8.3410.31148.00
8923 TOSEI CORPORATION
966.005.69%52.00Bán255.600K46.007B5.19176.33457.00
8925 ARDEPRO CO LTD
31.003.33%1.00Bán1.615M10.454B85.540.3517.00
8927 MEIHO ENTERPRISE CO LTD
134.00-2.90%-4.00Bán60.900K3.164B9.8713.9975.00
8928 ANABUKI KOSAN INC
1406.007.57%99.00Theo dõi19.500K14.998B4.14316.011425.00
8931 WADAKOHSAN CORP
578.00-2.03%-12.00Bán36.000K6.416B2.75214.30117.00
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
928.004.86%43.00Bán401.600K45.193B4.40201.15522.00
8935 FJ NEXT CO LTD
893.003.00%26.00Bán396.400K29.188B4.07213.12490.00
8938 GLOME HOLDINGS INC
629.000.64%4.00Bán20.700K3.497B-26.4259.00
8940 INTELLEX CO LTD
520.005.05%25.00Bán24.800K4.427B5.0897.44312.00
8944 LAND BUSINESS CO LTD
306.00-6.71%-22.00Bán1.474M7.360B21.5015.2522.00
8945 JAPAN CORPORATE HOUSING SERVICE INC
875.001.63%14.00Bán24.500K8.495B13.8165.52635.00
8946 ASIAN STAR CO
88.003.53%3.00Bán157.200K1.577B-11.03
8995 MAKOTO CONSTRUCTION CO.LTD
485.000.00%0.00Bán1.300K975.733M12.5438.6834.00
9636 KIN-EI CORP
2850.00-0.90%-26.00Bán1.100K7.948B61.8446.51
9661 KABUKI-ZA CO LTD
5330.00-3.27%-180.00Bán2.000K64.509B306.4417.9847.00
9679 HORAI CO LTD
2540.005.39%130.00Bán3003.547B10.21236.06203.00
9728 NIPPON KANZAI CO
1829.003.22%57.00Mua277.400K68.374B14.82119.879492.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất