Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

108
Cổ phiếu
15881.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.566M
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+7.92%
Hiệu suất Tháng
+27.88%
Hiệu suất Năm
+20.88%
Hiệu suất YTD
          
1419 TAMA HOME CO LIMITED
2792.00-0.43%-12.00Mua363.200K84.833B11.52243.353491.00
1451 KHC LTD
651.000.31%2.00Sức mua mạnh7.100K2.583B7.2389.76134.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13150.000.69%90.00Mua222.700K916.487B13.99934.0617422.00
1928 SEKISUI HOUSE
2365.00-0.44%-10.50Mua1.512M1637.626B11.83201.0128362.00
2337 ICHIGO INC
353.000.28%1.00Mua596.600K167.658B38.009.26389.00
2970 GOOD LIFE CO INC
905.00-0.44%-4.00Bán1.000K3.796B13.0070.9170.00
2975 STAR MICA HLDGS CO
1504.00-0.33%-5.00Sức mua mạnh58.800K29.100B13.07119.79158.00
2980 SRE HLDGS CORP
7950.00-2.33%-190.00Mua72.100K125.089B178.8547.07136.00
2981 LANDIX INC
2310.000.48%11.00Bán5.000K6.806B7.68301.3656.00
2982 AD WORKS GRP CO LTD
158.00-1.25%-2.00Bán165.300K7.133B8.1719.64195.00
2986 LA HOLDINGS CO LTD
1680.00-3.50%-61.00Mua95.400K7.905B45.00
3003 HULIC CO LTD
1331.00-0.22%-3.00Mua703.600K905.313B12.37107.801934.00
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1985.000.81%16.00Sức mua mạnh56.000K43.156B8.25286.06958.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2895.000.73%21.00Mua461.100K528.908B10.05287.027390.00
3236 PROPERST CO. LTD
142.00-1.39%-2.00Bán121.000K5.076B4.6234.0745.00
3237 INTRANCE CO.LTD
72.001.41%1.00Bán80.400K2.669B-4.1637.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
339.00-0.29%-1.00Bán16.800K3.357B7.3146.54164.00
3241 WILL CO.LTD
358.00-0.28%-1.00Bán9.000K4.152B7.4248.40168.00
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
305.00-0.97%-3.00Bán200.500K9.757B7.5440.85
3245 DEAR LIFE CO.LTD
496.00-0.80%-4.00Mua251.900K19.136B10.5947.5833.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
658.000.00%0.00Mua6.300K6.703B6.58100.0686.00
3248 EARLY AGE CO LTD
668.000.91%6.00Mua6.800K2.122B8.4078.7824.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1730.00-1.14%-20.00Mua27.300K32.183B11.87147.3874.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1862.00-0.64%-12.00Mua264.800K130.271B7.03268.89628.00
3261 GRANDES INC
435.00-0.23%-1.00Bán3.000K1.619B10.3842.0133.00
3264 ASCOT CORP
172.00-2.27%-4.00Sức bán mạnh102.100K23.618B19.709.3165.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1230.00-1.99%-25.00Sức bán mạnh41.700K22.556B15.2582.30195.00
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
827.00-0.12%-1.00Bán12.200K6.909B12.0668.86182.00
3280 STRUST CO LIMITED
662.00-0.15%-1.00Bán2.300K3.941B4.37151.7367.00
3284 HOOSIERS HOLDINGS
687.00-1.29%-9.00Bán97.400K25.155B13.4251.92832.00
3288 OPEN HOUSE CO LTD
6610.000.76%50.00Mua568.900K823.426B11.95550.322876.00
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1039.000.78%8.00Mua9002.816B7.06145.94127.00
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
479.00-0.83%-4.00Bán20.100K11.821B11.6341.82
3300 AMBITION CORPORATION
645.00-0.77%-5.00Bán15.700K4.552B7.7587.45
3431 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
2609.00-0.76%-20.00Bán30.000K18.457B4.82545.72727.00
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
535.00-1.29%-7.00Sức bán mạnh88.100K10.650B10.9349.58176.00
3457 HOUSE DO CO LTD
981.00-1.51%-15.00Sức bán mạnh45.400K20.104B12.2182.88
3458 CRE INC
2379.00-1.37%-33.00Mua49.200K66.244B18.54130.31
3464 PROPERTY AGENT INC
3230.000.62%20.00Mua12.300K23.882B17.52184.15137.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
5730.003.06%170.00Sức mua mạnh296.200K88.010B7.63728.421665.00
3469 DUALTAP CO LTD
596.00-0.33%-2.00Sức bán mạnh7.200K2.070B172.163.48
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1336.00-0.89%-12.00Bán87.900K19.485B10.34130.91131.00
3480 J S B CO LTD
3035.00-1.14%-35.00Sức bán mạnh69.800K33.451B9.92318.081056.00
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
980.00-1.11%-11.00Bán174.100K16.658B5.39185.8659.00
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
901.00-1.42%-13.00Bán18.000K16.348B24.5937.1674.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
921.00-2.13%-20.00Bán20.300K7.467B5.06189.94112.00
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1394.00-1.20%-17.00Mua14.800K7.025B13.47104.73147.00
3490 AZPLANNING CO LTD
1261.000.08%1.00Bán3001.195B-46.6660.00
3494 MULLION CO LTD
1171.00-3.30%-40.00Sức bán mạnh1.500K1.896B38.9231.1225.00
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1985.00-0.75%-15.00Bán7002.676B4.86421.14220.00
3496 AZOOM CO LTD
4515.00-2.48%-115.00Sức bán mạnh18.600K13.670B41.00116.74176.00
3497 LETECH CORPORATION
951.00-1.04%-10.00Bán1.900K2.974B5.03196.67
3528 MIRAINOVATE CO LTD
23.00-4.17%-1.00Bán2.505M11.953B3.237.42111.00
4781 NIHON HOUSING CO
4195.00-0.12%-5.00Mua60067.046B14.71285.482898.00
5280 YOSHICON CO LTD
1157.00-1.36%-16.00Bán2.400K8.907B4.53258.75100.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
227.00-4.62%-11.00Bán361.900K10.853B30.117.93184.00
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
1246.00-3.11%-40.00Bán921.500K55.620B72.0717.8441.00
7187 J-LEASE CO LTD
2019.00-1.42%-29.00Mua2.721M17.671B23.9487.28337.00
7365 CHIC HOLDINGS INC
667.00-0.15%-1.00Bán36.800K7.854B
8252 MARUI GROUP CO LTD
2054.00-1.86%-39.00Mua1.021M451.822B109.3219.154855.00
8801 MITSUI FUDOSAN
2584.002.44%61.50Mua3.553M2400.589B16.19156.1123992.00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
1741.500.64%11.00Bán3.271M2355.759B16.42105.429982.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
4085.00-0.24%-10.00Bán59.700K156.962B16.70245.25240.00
8804 TOKYO TATEMONO CO
1735.002.12%36.00Mua895.300K364.519B8.63196.865344.00
8806 DAIBIRU CORP
1566.000.64%10.00Mua192.900K180.350B21.3372.962457.00
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1460.00-0.82%-12.00Bán132.700K76.009B10.62139.1046.00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
3945.001.47%57.00Sức mua mạnh1.036M1866.846B14.73263.9313530.00
8835 TAIHEIYO KOUHATSU INC
657.00-1.79%-12.00Mua21.600K5.321B9.7868.39706.00
8836 RISE INC
25.000.00%0.00Bán34.100K2.304B-2.2712.00
8841 TOC CO LTD
662.00-0.15%-1.00Bán71.200K59.249B19.5533.92146.00
8844 COSMOS INITIA CO
427.000.71%3.00Sức bán mạnh4.500K14.740B8.0552.65919.00
8848 LEOPALACE 21 CORP
257.00-1.15%-3.00Mua2.732M86.829B-37.825082.00
8850 STARTS CORPORATION
2802.00-1.65%-47.00Bán88.800K143.655B9.37304.134738.00
8869 MEIWA ESTATE CO
613.000.33%2.00Mua44.100K14.749B11.0855.16478.00
8871 GOLDCREST CO LTD
1695.00-1.57%-27.00Bán65.700K59.409B10.83159.01199.00
8876 RELO GROUP INC
2121.00-1.58%-34.00Bán897.400K336.867B31.9073.874208.00
8877 ESLEAD CORPORATION
1670.000.00%0.00Mua19.500K26.185B5.48304.63363.00
8889 APAMAN CO LTD
565.00-0.18%-1.00Bán11.000K10.162B8.8164.561157.00
8890 RAYSUM CO LTD
778.00-0.89%-7.00Sức bán mạnh57.900K29.580B31.3425.04220.00
8891 AMG HOLDINGS CO LTD
882.00-0.79%-7.00Bán5.200K2.586B1.24715.18111.00
8892 ES-CON JAPAN LTD
787.00-1.13%-9.00Bán167.000K76.139B30.2127.14278.00
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO
408.00-0.24%-1.00Mua71.600K8.140B7.1757.0440.00
8897 TAKARA LEBEN CO
322.000.00%0.00Bán241.400K35.639B9.0435.871061.00
8898 CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN
1053.00-0.47%-5.00Sức bán mạnh18.600K11.027B15.1569.8485.00
8903 SUNWOOD CORPORATION
546.00-0.73%-4.00Bán2.500K2.638B-38.2757.00
8905 AEON MALL CO LTD
1663.00-1.13%-19.00Sức bán mạnh619.800K387.510B18.6890.063656.00
8908 MAINICHI COMNET CO.LTD.
764.00-0.52%-4.00Mua10.000K13.878B14.5152.92251.00
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
1156.00-1.11%-13.00Bán103.100K41.007B7.43160.27810.00
8912 AREA QUEST INC
99.00-1.00%-1.00Sức bán mạnh66.700K1.836B14.356.97
8914 AREALINK CO LTD
1355.00-2.87%-40.00Bán126.400K18.272B6.39218.3576.00
8918 LAND CO LTD
13.008.33%1.00Sức mua mạnh25.595M18.638B-0.479.00
8922 JAPAN ASSET MARKETING CO LIMITED
107.000.00%0.00Sức bán mạnh80.100K76.975B14.447.41145.00
8923 TOSEI CORPORATION
1153.000.70%8.00Bán103.600K55.115B6.30182.08509.00
8925 ARDEPRO CO LTD
55.00-5.17%-3.00Bán5.454M19.056B8.646.71
8927 MEIHO ENTERPRISE CO LTD
192.000.00%0.00Bán337.500K4.676B5.4934.95
8928 ANABUKI KOSAN INC
2012.00-1.28%-26.00Bán3.800K22.080B5.90345.46
8931 WADAKOHSAN CORP
810.00-0.12%-1.00Sức mua mạnh9.400K8.991B4.84167.46122.00
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
1115.00-1.68%-19.00Bán276.800K56.978B7.05160.95641.00
8935 FJ NEXT CO LTD
1071.00-0.37%-4.00Mua86.000K35.366B6.30170.63548.00
8938 GLOME HOLDINGS INC
1236.00-3.51%-45.00Sức bán mạnh50.400K11.865B-38.1148.00
8940 INTELLEX CO LTD
772.000.13%1.00Mua15.200K6.703B5.86131.59325.00
8944 LAND BUSINESS CO LTD
270.000.00%0.00Bán33.500K5.398B35.677.5727.00
8945 SUNNEXTA GROUP INC
1000.00-1.67%-17.00Bán80.200K10.225B19.5353.77
8946 ASIAN STAR CO
87.000.00%0.00Bán41.300K1.673B-12.46105.00
8995 MAKOTO CONSTRUCTION CO.LTD
606.000.17%1.00Mua1001.225B7.8477.6327.00
9661 KABUKI-ZA CO LTD
4835.00-0.10%-5.00Bán2.800K58.539B-23.6553.00
9679 HORAI CO LTD
3190.000.00%0.00Mua1004.454B11.41279.69193.00
9728 NIPPON KANZAI CO
2633.00-2.16%-58.00Bán170.500K102.281B18.21147.7410079.00
Tải thêm