Tài chính (Khu vực)

387
Cổ phiếu
127694.885B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.690M
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+0.90%
Hiệu suất Tháng
+33.55%
Hiệu suất Năm
+26.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1435ROBOT HOME INC
170 JPY−1.73%275.9K1.2515.904B JPY15.2411.16 JPY+147.00%1.14%Tài chính
1451KHC LTD
722 JPY−0.55%2.8K0.452.881B JPY6.71107.65 JPY+18.44%4.58%Tài chính
1488DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX
1860.0 JPY−0.13%83.29K0.91Tài chính
1783ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
46 JPY−6.12%1.206M1.078.332B JPY7.526.12 JPY0.00%Tài chính
1878DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
16390 JPY−1.65%226.7K1.051.135T JPY15.331069.44 JPY+17.09%3.16%Tài chính
Mua
1928SEKISUI HOUSE
2992 JPY−4.10%2.917M1.642.048T JPY11.14268.63 JPY−4.12%3.73%Tài chính
Mua
2073MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO LTD ETN 10/03/42(SMART ESG 30 LOW CARBON RIS
11710 JPY+0.09%30.07Tài chính
2093NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED TRACERS US GOVT BOND 0-2YRS ETF
4838 JPY−1.83%1.29K0.12Tài chính
2127NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC
675.5 JPY−0.22%2.977M0.83229.401B JPY26.1825.80 JPY+0.74%3.32%Tài chính
Theo dõi
2134SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
16 JPY−11.11%2.925M1.512.543B JPY−4.39 JPY+67.30%0.00%Tài chính
2337ICHIGO INC
342 JPY−1.72%873.5K1.30166.11B JPY10.7431.85 JPY+81.88%2.25%Tài chính
Mua
2388WEDGE HOLDINGS CO
100 JPY−0.99%191.9K0.314.373B JPY−13.75 JPY−990.84%0.00%Tài chính
2393NIPPON CARE SUPPLY CO
1810 JPY+0.06%6.3K1.3827.44B JPY18.2099.46 JPY+2.94%3.96%Tài chính
2412BENEFIT ONE INC
1910.0 JPY+26.32%6.869M9.58241.492B JPY47.8839.89 JPY−19.50%2.36%Tài chính
Sức mua mạnh
2445TAKAMIYA CO LTD
439 JPY−2.01%63.9K1.2921.054B JPY13.5532.39 JPY+23.90%3.10%Tài chính
2528DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOKYO STOCK EXCH REIT CORE IDX
1082.5 JPY−0.09%9.69K1.11Tài chính
2970GOOD LIFE CO INC
1611 JPY+0.62%1.7K0.376.949B JPY10.01160.93 JPY+149.22%0.00%Tài chính
2971ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
REIT
115400 JPY−0.69%1.345K2.5041.391B JPY13.548521.55 JPY+19.40%7.25%Tài chính
2972SANKEI REAL ESTATE INC
REIT
90600 JPY−0.44%1.463K1.4742.833B JPY19.184723.28 JPY−17.00%5.15%Tài chính
Theo dõi
2975STAR MICA HLDGS CO
579 JPY−3.50%294.3K2.6920.289B JPY6.8284.91 JPY−13.18%3.29%Tài chính
2979SOSILA LOGISTICS REIT INC
REIT
119400 JPY−0.50%2.051K0.6687.664B JPY25.574670.04 JPY+5.17%4.40%Tài chính
Theo dõi
2980SRE HLDGS CORP
2537 JPY−4.44%201.3K1.0644.058B JPY47.3153.63 JPY−35.07%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
2981LANDIX INC
2361 JPY−4.22%21.4K3.717.068B JPY8.42280.44 JPY−20.80%2.73%Tài chính
2982AD WORKS GRP CO LTD
238 JPY−2.06%1.065M1.3212.151B JPY10.4022.89 JPY+110.43%3.25%Tài chính
2984YAMAICHI UNIHEIM REAL ESTATE CO LTD
915 JPY−1.08%12.4K0.706.66B JPY17.9850.90 JPY3.24%Tài chính
2986LA HOLDINGS CO LTD
4885 JPY−4.59%159K1.7831.42B JPY5.99815.88 JPY+249.90%3.91%Tài chính
2989TOKAIDO REIT INC
REIT
125200 JPY−0.63%5961.1130.628B JPY19.116552.77 JPY5.19%Tài chính
2991LANDNET INC
1135 JPY−2.74%2.9K0.377.017B JPY6.91164.28 JPY+3.18%1.57%Tài chính
2993CHOEI INC
2025 JPY−2.17%4.5K1.479.07B JPY6.87294.81 JPY+21.33%4.83%Tài chính
3003HULIC CO LTD
1484.0 JPY−2.40%2.06M1.071.15T JPY12.67117.17 JPY+13.95%2.98%Tài chính
Mua
3021PACIFIC NET CO. LTD
1354 JPY−3.29%6.2K0.997.449B JPY19.4869.52 JPY+89.62%2.81%Tài chính
3045KAWASAKI & CO.LTD.
1292 JPY+0.54%3000.112.783B JPY13.5395.47 JPY−74.30%3.24%Tài chính
3113UNIVA OAK HOLDINGS LTD
81 JPY0.00%133.1K2.526.689B JPY−12.07 JPY−4.74%0.00%Tài chính
3121MBK CO LTD (JAPAN)
349 JPY+0.29%116.3K1.209.778B JPY−3.69 JPY+42.41%0.30%Tài chính
3202DAITOBO CO LTD
89 JPY0.00%64.9K0.742.749B JPY23.323.82 JPY+186.91%1.10%Tài chính
3226NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
REIT
606000 JPY−0.49%1.172K1.26309.635B JPY26.9622481.28 JPY+13.76%3.48%Tài chính
Theo dõi
3231NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
3629 JPY−2.86%631.5K1.00674.779B JPY10.00362.99 JPY−1.08%3.48%Tài chính
Mua
3234MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP
REIT
139500 JPY+0.14%3.202K1.29269.819B JPY20.846694.44 JPY+14.76%4.54%Tài chính
Theo dõi
3236PROPERST CO. LTD
158 JPY−1.86%46.3K0.665.507B JPY3.7142.62 JPY+3.82%1.25%Tài chính
3237INTRANCE CO.LTD
110 JPY0.00%416.7K0.073.967B JPY−6.71 JPY+31.18%0.00%Tài chính
3238CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
474 JPY−0.42%6.8K0.844.615B JPY5.7582.42 JPY−5.59%3.14%Tài chính
3241WILL CO.LTD
501 JPY−1.18%10.5K0.545.866B JPY10.1549.38 JPY−10.97%3.02%Tài chính
3242URBANET CORPORATION CO. LTD.
403 JPY−2.18%207.2K1.6212.999B JPY6.9058.38 JPY+79.83%4.60%Tài chính
3244SAMTY CO.LTD.
2342 JPY−1.93%272K0.32110.87B JPY12.53186.91 JPY+16.32%3.78%Tài chính
Mua
3245DEAR LIFE CO.LTD
854 JPY−4.90%415.1K1.4838.193B JPY8.7297.89 JPY−1.97%4.49%Tài chính
3246KOSE R.E. CO.LTD
1035 JPY−3.99%42.5K1.5311B JPY4.80215.65 JPY+481.66%3.32%Tài chính
3248EARLY AGE CO LTD
723 JPY−1.23%11.9K2.392.338B JPY6.84105.65 JPY−7.44%4.49%Tài chính
3249INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
REIT
136300 JPY+0.52%6.312K1.61289.34B JPY21.306400.43 JPY−0.53%4.68%Tài chính
Mua
3252JINUSHI CO LTD
2246 JPY−2.98%112.6K1.3542.606B JPY5.74391.28 JPY+280.17%2.36%Tài chính
Sức mua mạnh
3261GRANDES INC
379 JPY+1.34%1.2K0.241.375B JPY8.5944.11 JPY+85.69%3.63%Tài chính
3264ASCOT CORP
134 JPY+1.52%53.2K1.0117.389B JPY19.316.94 JPY−55.91%2.24%Tài chính
3266FUND CREATION GROUP CO LTD
84 JPY−1.18%22.7K0.273.202B JPY7.4411.30 JPY+148.28%1.18%Tài chính
3269ADVANCE RESIDENCE INV CORP
REIT
329500 JPY−0.15%3.073K1.22474.323B JPY28.5011562.18 JPY+7.88%3.53%Tài chính
Theo dõi
3275HOUSECOM CORPORATION
861 JPY+1.65%7.1K0.856.603B JPY30.0128.69 JPY−53.02%1.87%Tài chính
3276JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1122 JPY−0.44%83.6K2.3620.088B JPY13.3284.23 JPY−21.06%4.35%Tài chính
3277SANSEI LANDIC CO LTD
1025 JPY−2.57%32.1K2.278.906B JPY5.70179.79 JPY+52.60%2.63%Tài chính
Sức mua mạnh
3279ACTIVIA PROPERTIES INC
REIT
398500 JPY+0.25%1.976K0.91322.978B JPY19.3820558.26 JPY+8.50%4.79%Tài chính
Theo dõi
3280STRUST CO LIMITED
635 JPY−0.31%6.3K2.543.819B JPY7.5983.67 JPY+1.41%3.43%Tài chính
3281GLP J-REIT
REIT
136600 JPY+0.52%12.727K1.05682.651B JPY23.845729.59 JPY+7.87%4.59%Tài chính
Mua
3282COMFORIA RESIDENTIAL REIT.INC
REIT
323000 JPY+0.16%2.365K1.28245.162B JPY28.8811183.37 JPY−13.55%3.43%Tài chính
Theo dõi
3283NIPPON PROLOGIS REIT INC
REIT
265800 JPY−0.30%6.071K0.63765.651B JPY32.388209.12 JPY−16.47%3.70%Tài chính
Theo dõi
3284HOOSIERS HOLDINGS CO LTD
1024 JPY−2.20%153.1K1.8537.502B JPY6.40159.98 JPY+143.42%5.19%Tài chính
Mua
3287HOSHINO RESORTS REIT INC
REIT
599000 JPY−0.66%6261.16154.613B JPY35.3516946.36 JPY−12.95%2.77%Tài chính
Theo dõi
3289TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
906.7 JPY−4.29%3.95M1.12695.94B JPY10.8283.81 JPY+26.28%2.95%Tài chính
Mua
3290ONE REIT INC
REIT
264400 JPY+0.04%6520.8671.681B JPY19.3513663.62 JPY−9.82%5.12%Tài chính
Theo dõi
3292AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
141900 JPY+0.42%5.874K1.54302.238B JPY21.476607.75 JPY+4.59%4.66%Tài chính
Theo dõi
3293AZUMA HOUSE CO LTD
746 JPY−0.13%3.2K0.196.004B JPY9.2780.47 JPY−15.68%4.69%Tài chính
3295HULIC REIT INC.
REIT
148300 JPY−0.67%4.194K1.12217.728B JPY21.466910.80 JPY−11.88%4.60%Tài chính
Theo dõi
3296NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
341500 JPY+0.15%1.359K1.73155.001B JPY20.3616769.13 JPY−26.76%4.87%Tài chính
3297TOUBUJYUHAN CO LTD
1157 JPY0.00%5000.313.104B JPY9.59120.68 JPY−14.79%3.21%Tài chính
3299MUGEN ESTATE CO LTD
1142 JPY−7.23%504.4K2.8529.877B JPY7.52151.93 JPY+194.99%1.61%Tài chính
3300AMBITION DX HOLDINGS CO LTD
720 JPY−1.64%3.8K0.415.064B JPY6.86104.97 JPY−14.49%2.99%Tài chính
3309SEKISUI HOUSE REIT INC
REIT
79900 JPY+0.38%8.37K0.64348.766B JPY25.353151.38 JPY−4.12%4.25%Tài chính
Theo dõi
3347TRUST CO LTD (JAPAN)
287 JPY+0.35%197.3K2.007.116B JPY8.9931.93 JPY−48.88%1.82%Tài chính
3451TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
133400 JPY−0.52%8111.2049.003B JPY18.227321.07 JPY−4.21%5.40%Tài chính
3452B-LOT COMPANY LIMITED
981 JPY−2.87%85.2K0.6719.33B JPY5.49178.73 JPY+100.69%2.02%Tài chính
3454FIRST BROTHERS CO LTD
952 JPY−2.96%74.9K0.5313.953B JPY4.39217.08 JPY+70.98%3.22%Tài chính
3455HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
REIT
139800 JPY−0.29%8361.3951.157B JPY21.426526.83 JPY+10.84%4.81%Tài chính
3457&DO HOLDINGS CO LTD
1023 JPY−1.63%102.7K3.0220.873B JPY7.86130.18 JPY+50.25%3.81%Tài chính
3458CRE INC
1407 JPY−2.76%33.9K1.2143.618B JPY9.44149.12 JPY−26.90%1.68%Tài chính
Sức mua mạnh
3459SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
REIT
110000 JPY0.00%9061.0192.763B JPY22.084982.57 JPY−9.64%5.01%Tài chính
3462NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
REIT
164500 JPY−0.66%9.672K1.02787.438B JPY25.276509.89 JPY+20.61%4.02%Tài chính
Theo dõi
3463ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
REIT
107200 JPY+0.37%1.117K1.1735.205B JPY21.145071.67 JPY+170.06%4.72%Tài chính
3465KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
3145 JPY−3.68%221.7K0.9053B JPY5.80541.80 JPY−35.45%6.21%Tài chính
Theo dõi
3466LASALLE LOGIPORT REIT
REIT
147900 JPY0.00%3.959K0.85278.892B JPY26.105667.44 JPY−3.85%4.14%Tài chính
Mua
3468STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
REIT
58300 JPY+0.34%5.987K1.33138.525B JPY19.083055.06 JPY−64.00%5.27%Tài chính
Sức mua mạnh
3469DUALTAP CO LTD
401 JPY−1.47%6000.101.394B JPY−87.98 JPY−171.54%3.08%Tài chính
3470MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
REIT
125700 JPY−0.63%7081.3730.009B JPY18.216903.47 JPY+9.90%5.85%Tài chính
3471MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
REIT
454000 JPY−0.55%1.783K1.35280.592B JPY30.8914697.18 JPY+5.61%3.73%Tài chính
Mua
3472OOEDO ONSEN REIT INV CORP
REIT
61200 JPY−1.13%1.233K1.1214.568B JPY21.302872.66 JPY−26.99%4.64%Tài chính
3475GOOD COM ASSET CO LTD
644 JPY−3.01%2.09M2.5921.605B JPY11.3756.64 JPY−32.14%4.80%Tài chính
3476MIRAI CORPORATION
REIT
43150 JPY−1.03%12.938K0.6183.261B JPY16.022693.79 JPY+0.64%5.61%Tài chính
3480J S B CO LTD
2379 JPY−5.37%40.1K0.9053.612B JPY10.95217.28 JPY+5.64%1.27%Tài chính
Sức mua mạnh
3481MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
REIT
373000 JPY0.00%1.26K0.95190.569B JPY26.6214011.62 JPY+16.12%4.08%Tài chính
Mua
3482LOADSTAR CAPITAL K K
1946 JPY−4.23%230.3K1.8934.973B JPY6.07320.52 JPY+20.98%2.35%Tài chính
3484TENPO INNOVATION CO LTD
1143 JPY−0.61%16K1.2220.484B JPY22.7050.34 JPY+19.72%1.38%Tài chính
3486GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
2244 JPY−6.11%148.3K1.8119.194B JPY8.05278.88 JPY+19.07%2.19%Tài chính
3487CRE LOGISTICS REIT INC
REIT
157700 JPY−0.32%2.781K2.37100.369B JPY16.379635.37 JPY+55.41%6.19%Tài chính
Theo dõi
3488XYMAX REIT INVESTMENT CORP
REIT
116100 JPY−0.60%5681.0029.184B JPY18.066428.02 JPY+10.62%5.50%Tài chính
3489FAITHNETWORK CO LTD
1299 JPY−3.06%58K1.2413.589B JPY12.87100.97 JPY−29.94%3.07%Tài chính