Tài chính (Khu vực)

383
Cổ phiếu
104451.432B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.234M
Khối lượng
+0.96%
Thay đổi
+3.12%
Hiệu suất Tháng
+11.20%
Hiệu suất Năm
+2.34%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1435ROBOT HOME INC
166 JPY1.22%2 JPY
Bán
61.8K10.259M14.82B JPY36.304.52 JPY169
1451KHC LTD
624 JPY0.48%3 JPY
Mua
3K1.872M2.472B JPY6.8390.89 JPY132
1783ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
66 JPY−1.49%−1 JPY
Mua
493.7K32.584M11.393B JPY−5.99 JPY27
1878DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
12540 JPY1.46%180 JPY
Bán
320.9K4.024B841.994B JPY14.14874.34 JPY17.65K
1928SEKISUI HOUSE
2471.5 JPY1.17%28.5 JPY
Sức mua mạnh
1.988M4.912B1.648T JPY8.72280.29 JPY28.821K
2127NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC
1365 JPY1.87%25 JPY
Bán
2.421M3.305B443.406B JPY55.2824.29 JPY972
2134SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
15 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
549.3K8.24M1.823B JPY−13.41 JPY28
2337ICHIGO INC
292 JPY0.34%1 JPY
Bán
901.9K263.355M136.163B JPY10.3928.02 JPY384
2388WEDGE HOLDINGS CO
148 JPY−1.33%−2 JPY
Bán
304.6K45.081M5.363B JPY97.201.54 JPY47
2393NIPPON CARE SUPPLY CO
1582 JPY−0.25%−4 JPY
Mua
7.3K11.549M24.643B JPY16.2097.90 JPY1.163K
2412BENEFIT ONE INC
2293 JPY−3.17%−75 JPY
Mua
649.6K1.49B374.986B JPY1.108K
2445TAKAMIYA CO LTD
392 JPY2.89%11 JPY
Sức mua mạnh
39.7K15.562M17.746B JPY12.7230.94 JPY1.222K
2970GOOD LIFE CO INC
651 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
2.2K1.432M2.753B JPY10.0864.59 JPY86
2971ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
REIT
116800 JPY−0.26%−300 JPY
Bán
52661.437M41.215B JPY16.257204.83 JPY
2972SANKEI REAL ESTATE INC
REIT
89600 JPY1.24%1100 JPY
Mua
84275.443M41.338B JPY14.416142.13 JPY
2975STAR MICA HLDGS CO
667 JPY0.30%2 JPY
Bán
79.3K52.893M22.228B JPY6.27106.56 JPY
2979SOSILA LOGISTICS REIT INC
REIT
131800 JPY1.38%1800 JPY
Theo dõi
1.405K185.179M94.575B JPY27.894660.83 JPY
2980SRE HLDGS CORP
3375 JPY−0.59%−20 JPY
Bán
410.7K1.386B54.849B JPY52.7365.10 JPY177
2981LANDIX INC
2556 JPY1.19%30 JPY
Mua
9.5K24.282M7.143B JPY7.13356.86 JPY73
2982AD WORKS GRP CO LTD
145 JPY−0.68%−1 JPY
Bán
182K26.39M7.168B JPY13.4210.94 JPY207
2984YAMAICHI UNIHEIM REAL ESTATE CO LTD
889 JPY3.98%34 JPY
Sức mua mạnh
21.2K18.847M6.114B JPY100
2986LA HOLDINGS CO LTD
3195 JPY1.43%45 JPY
Theo dõi
37.3K119.174M17.512B JPY13.51240.85 JPY46
2989TOKAIDO REIT INC
REIT
116400 JPY−0.51%−600 JPY
Bán Mạnh
2.006K233.498M28.373B JPY17.276775.38 JPY
2991LANDNET INC
1129 JPY2.54%28 JPY
Sức mua mạnh
5.4K6.097M6.551B JPY6.89161.57 JPY465
2993CHOEI INC
1819 JPY0.89%16 JPY
Sức mua mạnh
3K5.457M7.925B JPY7.42244.66 JPY241
3003HULIC CO LTD
1071 JPY0.94%10 JPY
Mua
1.379M1.477B808.617B JPY10.21103.99 JPY
3021PACIFIC NET CO. LTD
1369 JPY4.11%54 JPY
Sức mua mạnh
19.8K27.106M6.759B JPY33.9139.25 JPY200
3045KAWASAKI & CO.LTD.
1341 JPY0.07%1 JPY
Theo dõi
200268.2K2.879B JPY3.95338.90 JPY33
3113OAK CAPITAL CORPORATION
78 JPY2.63%2 JPY
Bán
198.8K15.506M6.125B JPY−9.94 JPY73
3121MBK CO LTD (JAPAN)
302 JPY1.34%4 JPY
Mua
31.4K9.483M8.75B JPY−2.14 JPY30
3202DAITOBO CO LTD
84 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
57.7K4.847M2.537B JPY63.141.34 JPY115
3226NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
REIT
599000 JPY1.53%9000 JPY
Mua
1.288K771.512M297.048B JPY28.1020997.04 JPY
3228SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1490 JPY0.68%10 JPY
Theo dõi
27.6K41.124M31.401B JPY4.39370.01 JPY1.077K
3231NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2885 JPY2.89%81 JPY
Mua
629K1.815B505.708B JPY7.22390.10 JPY7.548K
3234MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP
REIT
149300 JPY0.40%600 JPY
Bán
1.38K206.034M284.958B JPY23.836239.50 JPY
3236PROPERST CO. LTD
145 JPY−0.68%−1 JPY
Mua
79.3K11.499M5.025B JPY2.6156.53 JPY44
3237INTRANCE CO.LTD
62 JPY−1.59%−1 JPY
Bán
52.3K3.243M2.335B JPY−9.75 JPY33
3238CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
631 JPY6.95%41 JPY
Sức mua mạnh
333.8K210.628M5.708B JPY6.7687.31 JPY168
3241WILL CO.LTD
352 JPY1.15%4 JPY
Bán
15K5.28M3.958B JPY6.2755.62 JPY188
3242URBANET CORPORATION CO. LTD.
307 JPY0.00%0 JPY
Mua
49.1K15.074M9.632B JPY9.4632.46 JPY49
3244SAMTY CO.LTD.
2029 JPY0.64%13 JPY
Bán
83.3K169.016M93.789B JPY12.55173.58 JPY391
3245DEAR LIFE CO.LTD
623 JPY0.65%4 JPY
Mua
70.2K43.735M25.866B JPY6.2099.93 JPY563
3246KOSE R.E. CO.LTD
735 JPY2.23%16 JPY
Theo dõi
113.5K83.423M7.303B JPY9.5375.47 JPY83
3248EARLY AGE CO LTD
721 JPY1.55%11 JPY
Mua
8.9K6.417M2.258B JPY6.01118.08 JPY21
3249INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
REIT
145300 JPY1.89%2700 JPY
Bán
4.418K641.935M295.184B JPY24.045932.24 JPY
3252JINUSHI CO LTD
1844 JPY1.43%26 JPY
Bán
32.2K59.377M33.243B JPY17.66102.92 JPY74
3261GRANDES INC
361 JPY−1.10%−4 JPY
Bán Mạnh
700252.7K1.301B JPY15.3723.75 JPY34
3264ASCOT CORP
183 JPY0.00%0 JPY
Bán
24.8K4.538M23.748B JPY11.6315.89 JPY94
3266FUND CREATION GROUP CO LTD
84 JPY1.20%1 JPY
Mua
64.4K5.41M3.125B JPY13.866.03 JPY
3269ADVANCE RESIDENCE INV CORP
REIT
326000 JPY1.56%5000 JPY
Bán
2.136K696.336M444.585B JPY29.0611047.49 JPY
3275HOUSECOM CORPORATION
1101 JPY−0.18%−2 JPY
Mua
4.6K5.065M8.519B JPY19.4757.37 JPY1.195K
3276JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1008 JPY0.80%8 JPY
Theo dõi
26.6K26.813M17.668B JPY9.37106.71 JPY268
3277SANSEI LANDIC CO LTD
825 JPY0.49%4 JPY
Theo dõi
7.1K5.858M6.798B JPY6.97118.21 JPY187
3278KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
REIT
199000 JPY1.32%2600 JPY
Theo dõi
1.686K335.514M210.233B JPY24.248102.85 JPY
3279ACTIVIA PROPERTIES INC
REIT
391500 JPY1.69%6500 JPY
Bán
868339.822M312.837B JPY20.1519107.37 JPY
3280STRUST CO LIMITED
577 JPY1.76%10 JPY
Bán
7.6K4.385M3.372B JPY6.1991.58 JPY65
3281GLP J-REIT
REIT
150900 JPY2.03%3000 JPY
Mua
12.727K1.921B696.926B JPY26.595562.03 JPY
3282COMFORIA RESIDENTIAL REIT.INC
REIT
301500 JPY1.72%5000 JPY
Mua
5.172K1.559B218.145B JPY28.5210393.62 JPY
3283NIPPON PROLOGIS REIT INC
REIT
300500 JPY2.00%6000 JPY
Mua
10.806K3.247B810.002B JPY35.148383.74 JPY
3284HOOSIERS HOLDINGS CO LTD
790 JPY0.77%6 JPY
Mua
41.1K32.469M27.737B JPY11.9365.83 JPY783
3287HOSHINO RESORTS REIT INC
REIT
742000 JPY−0.13%−1000 JPY
Mua
573425.166M189.88B JPY49.2715079.87 JPY
3289TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
652 JPY2.68%17 JPY
Mua
3.327M2.169B456.767B JPY9.5766.37 JPY21.276K
3290ONE REIT INC
REIT
246200 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
565139.103M66.097B JPY17.0614434.79 JPY
3292AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
147600 JPY1.44%2100 JPY
Theo dõi
7.158K1.057B308.484B JPY21.876653.84 JPY
3293AZUMA HOUSE CO LTD
767 JPY0.26%2 JPY
Sức mua mạnh
2.9K2.224M6.157B JPY8.0295.68 JPY260
3295HULIC REIT INC.
REIT
155800 JPY0.26%400 JPY
Bán
2.796K435.617M223.776B JPY20.487586.90 JPY
3296NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
331000 JPY0.76%2500 JPY
Bán
745246.595M147.802B JPY15.8820684.96 JPY
3297TOUBUJYUHAN CO LTD
1073 JPY0.37%4 JPY
Mua
2.3K2.468M2.878B JPY7.14149.74 JPY127
3299MUGEN ESTATE CO LTD
498 JPY0.81%4 JPY
Mua
13.6K6.773M11.845B JPY9.5951.87 JPY243
3300AMBITION DX HOLDINGS CO LTD
600 JPY1.01%6 JPY
Mua
10.9K6.54M4.042B JPY4.84124.53 JPY299
3309SEKISUI HOUSE REIT INC
REIT
72300 JPY1.12%800 JPY
Theo dõi
4.281K309.516M313.276B JPY22.633159.13 JPY
3347TRUST CO LTD (JAPAN)
314 JPY1.62%5 JPY
Mua
111.3K34.948M7.996B JPY4.9562.47 JPY420
3451TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
REIT
131000 JPY0.00%0 JPY
Bán
69290.652M47.357B JPY18.057257.29 JPY
3452B-LOT COMPANY LIMITED
538 JPY0.94%5 JPY
Mua
43K23.134M10.397B JPY5.9889.06 JPY178
3453KENEDIX RETAIL REIT CORP
REIT
244300 JPY0.58%1400 JPY
Bán
1.388K339.088M146.269B JPY17.8913574.01 JPY
3454FIRST BROTHERS CO LTD
869 JPY0.70%6 JPY
Mua
5.3K4.606M12.102B JPY10.2584.17 JPY
3455HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
REIT
165000 JPY0.06%100 JPY
Bán
40066M59.282B JPY27.495999.13 JPY
3457&DO HOLDINGS CO LTD
837 JPY0.24%2 JPY
Mua
19.3K16.154M16.338B JPY9.6487.68 JPY825
3458CRE INC
1061 JPY−0.38%−4 JPY
Bán
62.8K66.631M32.037B JPY19.3955.27 JPY316
3459SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
REIT
109300 JPY0.28%300 JPY
Bán
65571.592M91.421B JPY21.135158.97 JPY
3462NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
REIT
152700 JPY0.46%700 JPY
Bán
10.568K1.614B716.71B JPY27.705487.96 JPY
3463ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
REIT
113000 JPY−0.88%−1000 JPY
Mua
1.157K130.741M29.067B JPY41.262762.98 JPY
3464PROPERTY AGENT INC
1252 JPY2.37%29 JPY
Mua
30.2K37.81M8.941B JPY5.05243.44 JPY214
3465KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
4850 JPY1.36%65 JPY
Mua
50K242.5M75.699B JPY5.70844.43 JPY1.769K
3466LASALLE LOGIPORT REIT
REIT
158600 JPY0.13%200 JPY
Theo dõi
1.757K278.66M282.744B JPY27.615737.89 JPY
3468STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
REIT
53500 JPY0.38%200 JPY
Bán
2.881K154.134M102.426B JPY18.732845.07 JPY
3469DUALTAP CO LTD
500 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
10050K1.717B JPY4.07123.07 JPY150
3470MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
REIT
126100 JPY0.48%600 JPY
Bán
44856.493M29.503B JPY17.247280.45 JPY
3471MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
REIT
451500 JPY−0.44%−2000 JPY
Bán
1.702K768.453M261.216B JPY32.0814136.02 JPY
3472OOEDO ONSEN REIT INV CORP
REIT
62500 JPY0.81%500 JPY
Theo dõi
66641.625M14.592B JPY21.432892.98 JPY
3475GOOD COM ASSET CO LTD
788 JPY2.07%16 JPY
Mua
120.9K95.269M22.854B JPY7.7799.55 JPY167
3476MIRAI CORPORATION
REIT
44300 JPY0.68%300 JPY
Bán
3.062K135.647M77.943B JPY16.902603.11 JPY
3478MORI TRUST HOTEL REIT INC
REIT
132000 JPY−0.38%−500 JPY
Bán Mạnh
33444.088M66.25B JPY39.553350.16 JPY
3480J S B CO LTD
3995 JPY1.40%55 JPY
Bán
15.9K63.521M41.763B JPY9.80409.22 JPY1.123K
3481MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
REIT
407000 JPY0.25%1000 JPY
Bán
1.011K411.477M204.415B JPY30.9413122.92 JPY
3482LOADSTAR CAPITAL K K
1622 JPY0.37%6 JPY
Theo dõi
107.2K173.878M26.509B JPY6.10271.43 JPY52
3484TENPO INNOVATION CO LTD
1223 JPY5.16%60 JPY
Mua
141K172.443M20.555B JPY22.2252.35 JPY83
3486GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
1175 JPY3.16%36 JPY
Mua
45.7K53.698M9.068B JPY4.86234.93 JPY119
3487CRE LOGISTICS REIT INC
REIT
175500 JPY1.04%1800 JPY
Bán
1.293K226.922M98.088B JPY26.406579.65 JPY
3488XYMAX REIT INVESTMENT CORP
REIT
117100 JPY0.09%100 JPY
Bán
56866.513M29.209B JPY14.787918.29 JPY