Tài chính (Khu vực)

373
Cổ phiếu
95481.270B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.541M
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
+4.80%
Hiệu suất Tháng
+24.79%
Hiệu suất Năm
+19.74%
Hiệu suất YTD
          
1419 TAMA HOME CO LIMITED
2792.00-0.43%-12.00Mua363.200K82.594B11.52243.353491.00
1451 KHC LTD
651.000.31%2.00Sức mua mạnh7.100K2.571B7.2389.76134.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13150.000.69%90.00Mua222.700K889.251B13.99934.0617422.00
1928 SEKISUI HOUSE
2365.00-0.44%-10.50Mua1.512M1604.198B11.83201.0128362.00
2127 NIHON M&A CENTER INC
3530.00-1.67%-60.00Mua729.200K1186.681B99.7836.35810.00
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
28.000.00%0.00Bán167.100K2.740B-10.4726.00
2174 GCA CORPORATION
1395.000.00%0.00Mua639.900K62.520B23.5061.81503.00
2337 ICHIGO INC
353.000.28%1.00Mua596.600K164.848B38.009.26389.00
2393 NIPPON CARE SUPPLY CO
1544.001.05%16.00Bán2.100K23.742B14.44105.801035.00
2445 TAKAMIYA CO LTD
488.00-1.61%-8.00Mua13.600K23.103B37.0813.781221.00
2480 SYSTEM LOCATION
1644.00-1.97%-33.00Bán3.300K5.917B13.40125.1342.00
2970 GOOD LIFE CO INC
905.00-0.44%-4.00Bán1.000K3.834B13.0070.9170.00
2971 ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
138400.000.07%100.00Mua1.992K48.677B19.387136.89
2972 SANKEI REAL ESTATE INC
122700.00-1.52%-1900.00Bán1.730K6.893B23.165381.12
2975 STAR MICA HLDGS CO
1504.00-0.33%-5.00Sức mua mạnh58.800K28.757B13.07119.79158.00
2979 SOSILA LOGISTICS REIT INC
173600.000.40%700.00Bán5.098K105.760B38.944440.64
2980 SRE HLDGS CORP
7950.00-2.33%-190.00Mua72.100K126.488B178.8547.07136.00
2981 LANDIX INC
2310.000.48%11.00Bán5.000K6.501B7.68301.3656.00
2982 AD WORKS GRP CO LTD
158.00-1.25%-2.00Bán165.300K7.178B8.1719.64195.00
2986 LA HOLDINGS CO LTD
1680.00-3.50%-61.00Mua95.400K8.082B45.00
2989 TOKAIDO REIT INC
107100.00-0.56%-600.00Bán850
2991 LANDNET INC
3820.000.00%0.00Bán5.700K
3003 HULIC CO LTD
1331.00-0.22%-3.00Mua703.600K891.282B12.37107.801934.00
3021 PACIFIC NET CO. LTD
2419.00-1.67%-41.00Bán48.400K12.393B25.7298.57173.00
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
99.000.00%0.00Bán69.400K5.310B-21.6986.00
3121 MBK CO LTD (JAPAN)
353.00-10.63%-42.00Theo dõi535.600K11.008B46.368.5231.00
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
628000.00-1.72%-11000.00Bán1.952K321.719B31.9819982.82
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1985.000.81%16.00Sức mua mạnh56.000K41.776B8.25286.06958.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2895.000.73%21.00Mua461.100K518.799B10.05287.027390.00
3234 MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP
152200.00-0.52%-800.00Bán5.374K293.198B26.235833.18
3236 PROPERST CO. LTD
142.00-1.39%-2.00Bán121.000K4.972B4.6234.0745.00
3237 INTRANCE CO.LTD
72.001.41%1.00Bán80.400K2.632B-4.1637.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
339.00-0.29%-1.00Bán16.800K3.289B7.3146.54164.00
3241 WILL CO.LTD
358.00-0.28%-1.00Bán9.000K4.073B7.4248.40168.00
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
305.00-0.97%-3.00Bán200.500K9.663B7.5440.85
3245 DEAR LIFE CO.LTD
496.00-0.80%-4.00Mua251.900K18.872B10.5947.5833.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
658.000.00%0.00Mua6.300K6.683B6.58100.0686.00
3248 EARLY AGE CO LTD
668.000.91%6.00Mua6.800K2.106B8.4078.7824.00
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
208500.00-1.88%-4000.00Bán7.602K439.878B33.036434.28
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1730.00-1.14%-20.00Mua27.300K32.000B11.87147.3874.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1862.00-0.64%-12.00Mua264.800K127.416B7.03268.89628.00
3261 GRANDES INC
435.00-0.23%-1.00Bán3.000K1.586B10.3842.0133.00
3264 ASCOT CORP
172.00-2.27%-4.00Sức bán mạnh102.100K22.839B19.709.3165.00
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
359500.00-2.04%-7500.00Bán3.931K508.295B34.2410717.22
3275 HOUSECOM CORPORATION
1280.000.00%0.00Mua3.800K9.883B17.7872.241208.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1230.00-1.99%-25.00Sức bán mạnh41.700K22.150B15.2582.30195.00
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
827.00-0.12%-1.00Bán12.200K6.827B12.0668.86182.00
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
218900.00-0.23%-500.00Bán3.432K218.497B27.408007.28
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC
453000.00-0.88%-4000.00Bán3.522K374.856B24.1218947.57
3280 STRUST CO LIMITED
662.00-0.15%-1.00Bán2.300K3.930B4.37151.7367.00
3281 GLP J-REIT
189700.00-1.30%-2500.00Bán13.391K863.049B37.495126.71
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT.INC
338000.00-2.03%-7000.00Sức bán mạnh3.786K239.083B26.6712935.94
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC
392000.00-2.00%-8000.00Bán7.652K1032.740B40.709828.11
3284 HOOSIERS HOLDINGS
687.00-1.29%-9.00Bán97.400K24.624B13.4251.92832.00
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
722000.00-0.55%-4000.00Mua1.042K163.325B37.2919468.02
3288 OPEN HOUSE CO LTD
6610.000.76%50.00Mua568.900K827.209B11.95550.322876.00
3290 ONE REIT INC
291900.00-0.03%-100.00Bán8.525K70.053B23.8312255.26
3292 AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
146900.000.27%400.00Bán10.063K299.514B23.196317.51
3295 HULIC REIT INC.
175300.00-1.18%-2100.00Bán3.644K240.022B22.128018.12
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
435500.000.23%1000.00Bán1.487K195.495B18.9822896.67
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1039.000.78%8.00Mua9002.775B7.06145.94127.00
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
22690.00-0.09%-20.00Mua29.810K199.908B27.47826.62
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
479.00-0.83%-4.00Bán20.100K11.582B11.6341.82
3300 AMBITION CORPORATION
645.00-0.77%-5.00Bán15.700K4.423B7.7587.45
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
92500.00-0.75%-700.00Bán13.032K399.704B28.363286.80
3347 TRUST CO LTD (JAPAN)
233.00-1.69%-4.00Bán37.900K6.133B19.1912.35398.00
3431 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
2609.00-0.76%-20.00Bán30.000K17.892B4.82545.72727.00
3451 TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
136400.00-0.73%-1000.00Bán1.685K46.785B17.987642.86
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
535.00-1.29%-7.00Sức bán mạnh88.100K10.572B10.9349.58176.00
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP
294700.000.20%600.00Bán2.433K171.218B21.5913621.21
3454 FIRST BROTHERS CO LTD
1017.00-1.45%-15.00Mua28.900K14.472B3.48296.23107.00
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
151500.00-2.45%-3800.00Theo dõi77248.298B26.375888.26
3457 HOUSE DO CO LTD
981.00-1.51%-15.00Sức bán mạnh45.400K19.478B12.2182.88
3458 CRE INC
2379.00-1.37%-33.00Mua49.200K66.244B18.54130.31
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
120000.00-0.17%-200.00Bán1.718K92.509B21.805514.37
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
160700.00-1.35%-2200.00Sức bán mạnh15.173K768.106B29.755475.09
3463 ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
90100.00-1.53%-1400.00Bán95823.330B48.721877.98
3464 PROPERTY AGENT INC
3230.000.62%20.00Mua12.300K23.408B17.52184.15137.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
5730.003.06%170.00Sức mua mạnh296.200K86.761B7.63728.421665.00
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
193900.00-0.36%-700.00Bán6.065K347.361B35.125540.75900.00
3468 STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
55600.00-1.07%-600.00Bán8.348K100.564B6.628486.10
3469 DUALTAP CO LTD
596.00-0.33%-2.00Sức bán mạnh7.200K2.053B172.163.48
3470 MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
130100.00-0.31%-400.00Bán38019.925B20.786281.57
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
618000.00-1.44%-9000.00Bán1.490K339.834B45.0613916.11
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
79000.00-0.88%-700.00Bán81618.757B20.263934.73
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1336.00-0.89%-12.00Bán87.900K19.298B10.34130.91131.00
3476 MIRAI CORPORATION
54500.00-0.73%-400.00Mua7.670K91.257B20.512676.61
3478 MORI TRUST HOTEL REIT INC
134000.00-1.69%-2300.00Bán84568.150B56.502412.18
3480 J S B CO LTD
3035.00-1.14%-35.00Sức bán mạnh69.800K32.142B9.92318.081056.00
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
503000.00-0.98%-5000.00Bán1.156K198.697B44.6811369.26
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
980.00-1.11%-11.00Bán174.100K16.232B5.39185.8659.00
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
901.00-1.42%-13.00Bán18.000K16.154B24.5937.1674.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
921.00-2.13%-20.00Bán20.300K7.396B5.06189.94112.00
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
207100.00-1.52%-3200.00Bán3.699K118.756B33.926199.84
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
111900.00-0.53%-600.00Bán1.478K25.132B18.286152.75
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1394.00-1.20%-17.00Mua14.800K6.970B13.47104.73147.00
3490 AZPLANNING CO LTD
1261.000.08%1.00Bán3001.198B-46.6660.00
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
108400.00-0.09%-100.00Bán6.067K62.387B17.456217.01
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
161000.00-0.06%-100.00Bán1.994K96.680B35.914486.61
3494 MULLION CO LTD
1171.00-3.30%-40.00Sức bán mạnh1.500K1.896B38.9231.1225.00
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1985.00-0.75%-15.00Bán7002.669B4.86421.14220.00
3496 AZOOM CO LTD
4515.00-2.48%-115.00Sức bán mạnh18.600K13.409B41.00116.74176.00
3497 LETECH CORPORATION
951.00-1.04%-10.00Bán1.900K2.999B5.03196.67
3528 MIRAINOVATE CO LTD
23.00-4.17%-1.00Bán2.505M11.953B3.237.42111.00
3750 FRACTALE CORPORATION
1249.000.64%8.00Bán2.900K10.929B-110.0251.00
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
15080.00-1.24%-190.00Mua187.500K1158.116B131.55118.58625.00
4194 VISIONAL INC
7050.000.86%60.00Mua378.200K250.647B
4345 CTS CO LTD
805.000.50%4.00Mua65.900K34.027B22.3635.82259.00
4665 DUSKIN CO.LTD
2665.00-0.86%-23.00Bán127.900K132.643B24.26110.853819.00
4690 NIPPON PALLET POOL CO
1225.00-0.81%-10.00Bán7002.062B5.58221.4999.00
4781 NIHON HOUSING CO
4195.00-0.12%-5.00Mua60067.528B14.71285.482898.00
5074 TESS HOLDINGS CO LTD
2449.00-2.74%-69.00Mua356.900K87.753B
5280 YOSHICON CO LTD
1157.00-1.36%-16.00Bán2.400K8.795B4.53258.75100.00
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
1934.00-0.05%-1.00Mua3009.297B12.68152.54
6080 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD
5790.000.35%20.00Mua172.000K183.005B46.27130.36199.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
227.00-4.62%-11.00Bán361.900K10.332B30.117.93184.00
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
1246.00-3.11%-40.00Bán921.500K51.458B72.0717.8441.00
6942 SOPHIA HOLDINGS CO LTD
1200.00-1.07%-13.00Sức bán mạnh3.600K3.261B5.93204.67228.00
7034 PRORED PARTNERS CO
1770.00-5.20%-97.00Bán259.600K20.387B38.8048.44142.00
7070 SI HOLDINGS PLC
486.000.21%1.00Bán2.600K5.311B11.2842.99438.00
7081 KOYOU RENTIA CO LTD
1519.00-2.88%-45.00Mua16.600K8.465B7.21219.82662.00
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
697.00-1.41%-10.00Bán515.000K60.385B21.8832.32338.00
7150 THE SHIMANE BANK LTD
601.00-2.28%-14.00Bán17.000K5.115B15.0350.41307.00
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
1245.000.81%10.00Mua486.400K86.033B-55.90165.00
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
699.00-1.41%-10.00Bán51.600K15.216B-198.271689.00
7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD
5430.00-1.63%-90.00Bán140.000K379.747B13.87398.25258.00
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
246.00-1.99%-5.00Bán7.269M276.106B6.8236.796373.00
7169 NFC HOLDINGS INC
1730.000.23%4.00Bán20030.779B11.44150.951857.00
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1310.00-1.21%-16.00Bán134.900K39.980B15.9983.51194.00
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1542.00-2.10%-33.00Bán120.200K47.871B14.65219.322830.00
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
2110.00-1.86%-40.00Mua1.100K5.719B4.21510.11203.00
7177 GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
837.00-0.71%-6.00Bán413.100K95.660B11.5173.63394.00
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
412.00-1.90%-8.00Bán1.113M184.763B12.4533.744578.00
7181 JAPAN POST INSURANCE CO LTD
2049.00-1.40%-29.00Bán847.500K491.707B7.00297.008252.00
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
950.00-0.84%-8.00Sức bán mạnh2.686M3591.997B9.7798.0912451.00
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
315.00-0.94%-3.00Bán47.000K5.717B12.4225.60112.00
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
295.00-1.67%-5.00Bán109.200K19.976B4.9660.48673.00
7185 HIROSE TUSYO INC
2548.00-0.08%-2.00Mua24.200K16.228B9.60274.0288.00
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
438.00-1.35%-6.00Bán3.064M535.713B15.4728.695995.00
7187 J-LEASE CO LTD
2019.00-1.42%-29.00Mua2.721M18.122B23.9487.28337.00
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
699.00-2.24%-16.00Bán424.400K105.929B4.76150.354018.00
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
1045.00-0.10%-1.00Bán24.300K15.322B15.5467.42200.00
7196 CASA INC
962.00-0.72%-7.00Bán51.100K9.622B14.0673.01305.00
7198 ARUHI CORPORATION
1298.00-0.54%-7.00Sức bán mạnh222.500K46.358B9.21143.08425.00
7318 SERENDIP HOLDINGS CO LTD
1173.00-1.43%-17.00Mua19.800K
7322 SAN JU SAN FINL GP INC
1473.00-1.41%-21.00Bán86.500K38.886B14.29174.942701.00
7325 IRRC CORPORATION
953.00-0.52%-5.00Bán11.500K8.179B35.4627.33
7326 SBI INSURANCE GP CO LTD
1284.00-1.15%-15.00Sức bán mạnh18.800K32.242B31.1841.661052.00
7327 DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP INC
2543.00-2.27%-59.00Bán166.100K119.180B9.46276.453774.00
7337 HIROGIN HOLDINGS INC
629.00-3.53%-23.00Bán798.200K202.921B8.3977.743813.00
Tải thêm