Tài chính (Khu vực)

400
Cổ phiếu
119014.820B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.345M
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
−0.03%
Hiệu suất Tháng
+8.56%
Hiệu suất Năm
−0.31%
Hiệu suất YTD
           
1435 TATERU INC
216.00-1.37%-3.00Bán316.300K19.747B-144.54505.00Phát triển Bất động sản
1451 KHC LTD
958.00-1.44%-14.00Mua38.400K3.816B148.00Phát triển Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. LTD.
13055.00-5.60%-775.00Bán100903.427B1.011091.2317646.00Phát triển Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
12980.00-1.78%-235.00Sức bán mạnh242.000K903.427B12.121091.2317646.00Phát triển Bất động sản
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3528.00-0.87%-31.00Mua1.187M2363.350B9.33381.6144947.00Phát triển Bất động sản
1928 SEKISUI HOUSE
2455.00-0.51%-12.50Mua2.673M1686.340B10.41237.2224775.00Phát triển Bất động sản
1928 SEKISUI HOUSE LTD.
2435.002.46%58.50Mua1001686.340B10.03237.2224775.00Phát triển Bất động sản
2127 NIHON M&A CENTER INC
4040.000.12%5.00Mua517.500K657.901B64.8862.98451.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
100.00-3.85%-4.00Mua3.922M5.825B-13.6230.00Quản lý Đầu tư
2174 GCA CORPORATION
1009.002.96%29.00Mua1.023M38.426B99.9910.03426.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
2337 ICHIGO INC
460.00-2.75%-13.00Mua1.255M227.824B12.5737.64231.00Phát triển Bất động sản
2388 WEDGE HOLDINGS CO
124.00-0.80%-1.00Mua71.300K4.469B-12.532687.00Tài chính/Cho thuê
2393 NIPPON CARE SUPPLY CO
1495.000.13%2.00Mua4.200K23.198B15.9093.91872.00Tài chính/Cho thuê
2445 TAKAMIYA CO LTD
668.00-1.47%-10.00Sức bán mạnh45.900K31.574B13.9749.901204.00Tài chính/Cho thuê
2689 KAWANISHI HOLDINGS INC.
1449.000.42%6.00Mua8.400K8.096B7.88183.071189.00Tài chính/Cho thuê
2970 GOOD LIFE CO INC
3135.003.12%95.00Mua14.600K4.266B45.4966.8346.00Phát triển Bất động sản
2971 ESCON JAPAN REIT INVESTMENT CORP
134900.003.06%4000.00Sức mua mạnh9.403K31.023B39.703297.35Quỹ Đầu tư Bất động sản
2972 SANKEI REAL ESTATE INC
134500.00-0.74%-1000.00Mua66548.346B213.83633.68Quỹ Đầu tư Bất động sản
2974 DAIEISANGYO CO LTD
1087.000.65%7.00Mua2003.512B2.79387.07244.00Phát triển Bất động sản
2975 STAR MICA HLDGS CO
1695.00-3.91%-69.00Bán33.800K32.155B18.31100.53Phát triển Bất động sản
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1244.000.40%5.00Mua1.700K1.425B42.00Phát triển Bất động sản
2979 SOSILA LOGISTICS REIT INC
122000.00-0.41%-500.00Mua3.649KQuỹ Đầu tư Bất động sản
2980 SRE HLDGS CORP
2473.00-2.87%-73.00Bán64.800K38.520B121.00Phát triển Bất động sản
2981 LANDIX INC
2929.002.81%80.00Mua62.200K7.791B44.00Phát triển Bất động sản
3003 HULIC CO LTD
1316.00-0.98%-13.00Bán787.200K888.101B16.5480.37936.00Phát triển Bất động sản
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
128.000.79%1.00Bán35.100K6.812B-34.8438.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
3121 MBK CO LTD (JAPAN)
329.006.82%21.00Mua1.340M8.583B-0.5450.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
690000.000.15%1000.00Mua781333.836B32.2521366.89Quỹ Đầu tư Bất động sản
3227 MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP
123700.001.14%1400.00Sức mua mạnh9.881K218.199B20.905851.68Quỹ Đầu tư Bất động sản
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1506.00-0.40%-6.00Bán17.300K32.080B8.03228.39759.00Phát triển Bất động sản
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2755.00-0.51%-14.00Mua353.000K506.491B11.38245.696980.00Phát triển Bất động sản
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
609.00-1.30%-8.00Bán29.900K61.272B12.0651.173451.00Phát triển Bất động sản
3234 MORI HILLS REIT IN
182200.000.50%900.00Sức mua mạnh5.846K339.930B31.955674.24Quỹ Đầu tư Bất động sản
3236 PROPERST CO. LTD
226.00-3.42%-8.00Mua603.100K6.507B6.0838.9245.00Phát triển Bất động sản
3237 INTRANCE CO.LTD
127.00-0.78%-1.00Mua105.100K4.745B-13.1429.00Phát triển Bất động sản
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
388.00-2.51%-10.00Mua38.300K3.080B1.76226.55139.00Phát triển Bất động sản
3241 WILL CO.LTD
338.00-0.59%-2.00Bán11.000K3.857B8.1741.69140.00Phát triển Bất động sản
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
362.00-0.55%-2.00Bán98.400K11.420B9.7437.3747.00Phát triển Bất động sản
3244 SAMTY CO.LTD.
1947.001.46%28.00Bán413.700K78.573B7.99251.16Phát triển Bất động sản
3245 DEAR LIFE CO.LTD
602.00-1.47%-9.00Mua110.200K23.836B10.3460.0632.00Phát triển Bất động sản
3246 KOSE R.E. CO.LTD
710.00-1.80%-13.00Bán98.900K7.343B7.7793.0181.00Phát triển Bất động sản
3246 KOSE R.E. CO.LTD
771.00-8.76%-74.005007.343B9.0993.0181.00Phát triển Bất động sản
3248 EARLY AGE CO LTD
695.000.87%6.00Sức mua mạnh4002.192B6.53105.59Phát triển Bất động sản
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
167100.00-0.59%-1000.00Mua6.507K316.031B29.395719.21Quỹ Đầu tư Bất động sản
3250 A D WORKS CO LTD
30.000.00%0.00Bán77.983M11.506B26.751.17167.00Phát triển Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1728.00-0.17%-3.00Mua25.200K31.652B16.42105.7969.00Phát triển Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO. LTD.
1655.0012.66%186.00Bán20031.652B13.93105.7969.00Phát triển Bất động sản
3254 PRESSANCE CORPORATION
1307.00-3.04%-41.00Bán1.390M86.724B5.24266.56612.00Phát triển Bất động sản
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
5180.00-0.19%-10.00Mua56.900K177.602B7.63680.65386.00Phát triển Bất động sản
3260 ESPOIR CO. LTD.
563.00-1.75%-10.00Mua200852.580M32.4317.675.00Phát triển Bất động sản
3261 GRANDES INC
508.00-1.36%-7.00Bán10.500K1.946B6.2782.1834.00Phát triển Bất động sản
3264 ASCOT CORP
188.00-0.53%-1.00Bán43.800K11.141B28.646.6066.00Phát triển Bất động sản
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
343500.00-0.15%-500.00Mua2.500K476.440B32.9910428.19Quỹ Đầu tư Bất động sản
3275 HOUSECOM CORPORATION
1566.00-1.07%-17.00Mua1.300K12.236B15.40103.72991.00Tài chính/Cho thuê
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1304.00-1.36%-18.00Mua56.300K23.284B14.3692.13154.00Phát triển Bất động sản
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
916.00-0.22%-2.00Mua13.800K7.763B7.35125.01171.00Phát triển Bất động sản
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
214700.00-0.14%-300.00Mua1.622K195.103B25.958285.27Quỹ Đầu tư Bất động sản
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC
557000.000.91%5000.00Sức mua mạnh3.580K425.716B27.2520255.58Quỹ Đầu tư Bất động sản
3280 STRUST CO LIMITED
872.000.58%5.00Mua7.900K5.208B18.4646.9776.00Phát triển Bất động sản
3281 GLP J-REIT
135200.00-0.44%-600.00Bán9.512K520.578B27.874873.37Quỹ Đầu tư Bất động sản
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
356000.000.28%1000.00Mua938227.496B32.9110788.29Quỹ Đầu tư Bất động sản
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC
294700.000.89%2600.00Mua8.092K686.187B36.837931.90Quỹ Đầu tư Bất động sản
3284 HOOSIERS HOLDINGS
721.00-0.28%-2.00Mua120.400K41.209B10.4569.67724.00Phát triển Bất động sản
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
576000.00-1.71%-10000.00Mua1.315K130.011B22.4126147.82Quỹ Đầu tư Bất động sản
3288 OPEN HOUSE CO LTD
3030.00-0.33%-10.00Bán517.200K336.113B8.71352.072052.00Phát triển Bất động sản
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
765.00-0.65%-5.00Mua1.905M553.651B15.7348.9421976.00Phát triển Bất động sản
3290 ONE REIT INC
357500.000.70%2500.00Sức mua mạnh80685.167B24.9314238.22Quỹ Đầu tư Bất động sản
3292 AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
151100.00-0.66%-1000.00Mua4.163K284.932B24.996086.58Quỹ Đầu tư Bất động sản
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1808.00-0.66%-12.00Mua3.700K7.311B7.17254.28204.00Phát triển Bất động sản
3295 HULIC REIT INC.
198400.000.15%300.00Mua3.037K259.907B27.747141.57Quỹ Đầu tư Bất động sản
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
489000.00-0.10%-500.00Mua609220.241B26.9518161.88Quỹ Đầu tư Bất động sản
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1170.000.26%3.00Mua5.000K3.165B10.13115.17134.00Phát triển Bất động sản
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
23210.000.61%140.00Mua25.312K205.306B28.81800.75Quỹ Đầu tư Bất động sản
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
752.00-1.18%-9.00Bán56.100K18.539B6.53116.91201.00Phát triển Bất động sản
3300 AMBITION CORPORATION
1197.00-2.68%-33.00Mua69.900K8.369B14.6694.90276.00Phát triển Bất động sản
3308 NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT CORP
216400.00-0.28%-600.00Mua9116.195B31.746836.36Quỹ Đầu tư Bất động sản
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
90700.00-0.77%-700.00Theo dõi7.525K391.984B27.343342.51Quỹ Đầu tư Bất động sản
3451 TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION
135900.000.00%0.00Mua1.140K45.731B17.137934.67Quỹ Đầu tư Bất động sản
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1788.00-1.65%-30.00Sức bán mạnh29.400K14.500B6.02302.92201.00Phát triển Bất động sản
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP
272800.00-0.26%-700.00Bán2.403K146.644B21.1312943.88Quỹ Đầu tư Bất động sản
3454 FIRST BROTHERS CO LTD
1296.00-0.61%-8.00Bán9.800K18.271B8.38155.83Quản lý Đầu tư
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
140800.000.28%400.00Mua1.460K43.664B22.776167.05Quỹ Đầu tư Bất động sản
3457 HOUSE DO CO LTD
1406.00-1.68%-24.00Bán91.000K27.855B16.9187.16621.00Phát triển Bất động sản
3458 CRE INC
1181.00-0.17%-2.00Mua62.600K29.831B41.3328.78218.00Phát triển Bất động sản
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
117300.00-1.10%-1300.00Mua1.339K70.282B20.055916.18Quỹ Đầu tư Bất động sản
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
186800.000.43%800.00Mua10.426K875.539B35.455246.76Quỹ Đầu tư Bất động sản
3463 ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
136500.00-0.22%-300.00Mua2.283K34.880B15.838640.96Quỹ Đầu tư Bất động sản
3464 PROPERTY AGENT INC
1177.00-0.51%-6.00Mua11.600K8.455B4.49266.52111.00Phát triển Bất động sản
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2017.00-1.71%-35.00Bán24.300K29.120B7.40277.261006.00Phát triển Bất động sản
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
164700.000.55%900.00Mua3.447K223.259B28.585731.52750.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
3468 STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
116400.00-0.17%-200.00Mua99863.060B15.507521.85Quỹ Đầu tư Bất động sản
3469 DUALTAP CO LTD
484.001.04%5.00Theo dõi6.900K1.643B9.1852.57124.00Phát triển Bất động sản
3470 MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
127900.000.47%600.00Bán1.611K19.313B21.295980.04Quỹ Đầu tư Bất động sản
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
510000.00-0.97%-5000.00Mua5.299K195.185B45.4811322.96Quỹ Đầu tư Bất động sản
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
93900.000.11%100.00Mua85322.076B19.624780.51Quỹ Đầu tư Bất động sản
3473 SAKURA SOGO REIT INVESTMENT CORP
96700.000.00%0.00Mua73732.201B21.454508.30Quỹ Đầu tư Bất động sản
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
2319.00-1.95%-46.00Mua107.600K17.017B15.73157.09Phát triển Bất động sản
3476 MIRAI CORPORATION
61500.00-0.81%-500.00Mua4.190K102.805B20.663001.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
3478 MORI TRUST HOTEL REIT INC
152900.00-0.52%-800.00Mua1.794K76.850B24.366309.08Quỹ Đầu tư Bất động sản
3480 J S B CO LTD
5470.002.05%110.00Mua8.100K25.707B11.47483.48Phát triển Bất động sản
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
368000.000.55%2000.00Mua881111.928B37.629728.60Quỹ Đầu tư Bất động sản
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
1016.000.30%3.00Bán80.300K21.723B12.7180.3248.00Phát triển Bất động sản
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
916.00-2.55%-24.00Bán140.100K16.755B15.4561.3071.00Phát triển Bất động sản
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
637.00-0.16%-1.00Bán8.400K4.826B7.2291.5993.00Phát triển Bất động sản
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
144000.001.34%1900.00Sức mua mạnh7.563K36.839B25.565558.67Quỹ Đầu tư Bất động sản
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
139800.000.07%100.00Mua96931.209B21.016647.76Quỹ Đầu tư Bất động sản
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1639.00-5.70%-99.00Sức mua mạnh49.500K8.655B11.98145.09141.00Phát triển Bất động sản
3490 AZPLANNING CO LTD
1500.00-0.33%-5.00Mua3.000K1.431B25.1660.4651.00Phát triển Bất động sản
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
127500.000.24%300.00Mua1.477K58.830B15.758078.74Quỹ Đầu tư Bất động sản
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
127400.000.00%0.00Mua2.069K45.500B26.774759.15Quỹ Đầu tư Bất động sản
3494 MULLION CO LTD
1450.000.55%8.00Mua1002.258B10.20141.3722.00Phát triển Bất động sản
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1574.00-0.63%-10.00Mua2.500K2.068B5.66284.66205.00Phát triển Bất động sản
3496 AZOOM CO LTD
3370.00-2.32%-80.00Bán7.600K5.040B92.0038.53132.00Phát triển Bất động sản
3497 LEGAL CORPORATION
1255.000.40%5.00Mua15.900K3.839B11.83118.97158.00Phát triển Bất động sản
3528 PROSPECT CO LTD
34.009.68%3.00Sức mua mạnh11.191M13.774B-16.6888.00Phát triển Bất động sản
3750 FRACTALE CORPORATION
1068.00-0.65%-7.00Bán68.200K7.216B16.4165.525.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
7750.00-1.02%-80.00Mua330.600K581.737B111.7171.47819.00Ngân hàng khu vực
4321 KENEDIX INC
560.00-0.53%-3.00Bán465.700K120.570B12.9243.63320.00Phát triển Bất động sản
4345 CTS CO LTD
745.002.62%19.00Bán66.200K30.985B27.7526.16246.00Tài chính/Cho thuê
4669 NIPPAN RENTAL CO
815.001.37%11.00Mua5.900K1.825B10.9073.76247.00Tài chính/Cho thuê
4690 NIPPON PALLET POOL CO
3915.00-2.25%-90.00Mua9.000K3.370B9.75410.7496.00Tài chính/Cho thuê
4771 F&M CO LTD
1256.00-0.08%-1.00Mua4.500K18.146B24.7751.07464.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
4781 NIHON HOUSING CO
3935.0012.75%445.00Sức mua mạnh5.800K56.113B13.14265.642760.00Phát triển Bất động sản
6080 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD
4615.000.44%20.00Mua210.200K143.408B37.26125.77169.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1021.00-0.20%-2.00Bán4.345M4136.220B8.40121.76245922.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
1026.00-2.93%-31.00Sức bán mạnh40.300K42.295B65.7816.0738.00Phát triển Bất động sản
7034 PRORED PARTNERS CO
3930.004.66%175.00Bán107.300K39.205B29.44132.66Tập đoàn Tài chính
7070 SI HOLDINGS PLC
640.00-1.08%-7.00Sức mua mạnh626.500KTập đoàn Tài chính
7076 MEINAN M&A CO LTD
4015.005.38%205.00Mua13.600KQuản lý Đầu tư
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
1031.00-1.62%-17.00Bán389.900K91.190B9.26113.18262.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7150 THE SHIMANE BANK LTD
649.000.15%1.00Sức bán mạnh5.000K3.585B-350.66362.00Ngân hàng khu vực
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
704.00-0.14%-1.00Bán19.500K36.209B-50.30146.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
110.00-0.90%-1.00Bán111.400K19.835B209.044.701775.00Ngân hàng khu vực
7162 ASTMAX CO LTD
311.000.32%1.00Theo dõi75.200K4.080B5.4556.8589.00Quản lý Đầu tư
7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD
4715.00-0.32%-15.00Mua91.600K325.346B13.17359.31256.00Tài chính/Cho thuê
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
254.00-0.39%-1.00Bán1.999M299.179B7.1835.556647.00Ngân hàng khu vực
7169 NFC HOLDINGS INC
2060.00-0.82%-17.00Mua70037.199B14.31145.161924.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1386.00-1.00%-14.00Bán103.100K41.834B11.08127.70145.00Tài chính/Cho thuê
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1355.00-1.02%-14.00Sức bán mạnh61.900K41.578B17.44141.583081.00Các Ngân hàng lớn
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
1021.000.59%6.00Mua6002.700B22.3645.40191.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7177 GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
588.00-0.34%-2.00Bán53.700K69.465B11.5251.78345.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
465.00-0.85%-4.00Bán682.800K211.760B9.9647.074579.00Ngân hàng khu vực
7181 JAPAN POST INSURANCE CO LTD
1986.00-0.40%-8.00Mua1.012M1121.450B9.00221.488269.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1025.00-0.58%-6.00Sức bán mạnh1.263M3865.010B15.3567.1612821.00Ngân hàng khu vực
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
333.00-2.63%-9.00Mua71.100K6.148B25.1613.5999.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
328.00-0.91%-3.00Bán27.300K22.024B9.4934.88726.00Ngân hàng khu vực
7185 HIROSE TUSYO INC
1804.000.00%0.00Bán2.300K11.564B7.32260.5278.00Ngân hàng khu vực
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
429.00-0.92%-4.00Bán1.944M522.231B10.0443.136228.00Ngân hàng khu vực
7187 J-LEASE CO LTD
425.000.24%1.00Mua72.900K3.731B50.488.46334.00Phát triển Bất động sản
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
761.00-1.93%-15.00Sức bán mạnh312.700K118.104B5.57139.394133.00Ngân hàng khu vực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất