Tài chính (Khu vực)

353
Cổ phiếu
72524.516B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.618M
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
−20.18%
Hiệu suất Tháng
−24.59%
Hiệu suất Năm
−28.91%
Hiệu suất YTD
           
1435 TATERU INC
103.000.98%1.00Bán265.600K9.287B-162.78203.00Phát triển Bất động sản
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
9921.001.34%131.00Bán420.900K612.387B8.821111.0017646.00Phát triển Bất động sản
1928 SEKISUI HOUSE LTD.
1698.00-0.41%-7.00Bán1001196.060B8.29205.75Phát triển Bất động sản
1928 SEKISUI HOUSE
1672.50-2.16%-37.00Bán2.864M1196.060B8.32205.75Phát triển Bất động sản
2127 NIHON M&A CENTER INC
2488.00-5.90%-156.00Sức bán mạnh832.600K443.693B42.2063.29451.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
64.00-3.03%-2.00Bán3.065M4.225B-20.4930.00Quản lý Đầu tư
2174 GCA CORPORATION
524.00-1.69%-9.00Bán206.800K21.271B9.8059.75446.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
2337 ICHIGO INC
218.00-6.03%-14.00Bán2.016M117.543B6.1737.64231.00Phát triển Bất động sản
2388 WEDGE HOLDINGS CO
66.00-1.49%-1.00Bán113.500K2.503B-14.242687.00Tài chính/Cho thuê
2393 NIPPON CARE SUPPLY CO
1241.001.14%14.00Bán8.600K19.065B13.7889.02872.00Tài chính/Cho thuê
2689 KAWANISHI HOLDINGS INC.
1048.00-4.12%-45.00Bán32.200K5.970B10.70102.181189.00Tài chính/Cho thuê
2970 GOOD LIFE CO INC
759.00-2.94%-23.00Bán11.400K3.195B9.1385.6658.00Phát triển Bất động sản
2972 SANKEI REAL ESTATE INC
81200.00-5.69%-4900.00Bán1.683K32.433B135.87633.68Quỹ Đầu tư Bất động sản
2974 DAIEISANGYO CO LTD
776.00-1.77%-14.00Bán8002.598B1.67475.01244.00Phát triển Bất động sản
2975 STAR MICA HLDGS CO
1277.00-3.33%-44.00Bán86.700K23.278B144.00Phát triển Bất động sản
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
634.00-3.06%-20.00Bán700747.500M14.9847.6842.00Phát triển Bất động sản
2979 SOSILA LOGISTICS REIT INC
108900.00-1.00%-1100.00Bán3.247KQuỹ Đầu tư Bất động sản
2980 SRE HLDGS CORP
1789.002.35%41.00Bán41.300K25.084B121.00Phát triển Bất động sản
2981 LANDIX INC
1302.002.36%30.00Bán4.700K3.555B44.00Phát triển Bất động sản
2982 AD WORKS GRP CO LTD
149.00-11.83%-20.00251.600KPhát triển Bất động sản
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
70.000.00%0.00Bán95.500K3.755B-33.6838.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
3121 MBK CO LTD (JAPAN)
254.00-0.39%-1.00Bán14.800K7.329B182.631.4050.00Quản lý Đầu tư
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
538000.000.37%2000.00Bán2.238K265.518B25.0921366.89Quỹ Đầu tư Bất động sản
3227 MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP
62000.00-6.63%-4400.00Bán21.797K122.570B13.125062.65Quỹ Đầu tư Bất động sản
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1049.00-4.90%-54.00Sức bán mạnh20.100K22.257B5.86228.39759.00Phát triển Bất động sản
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
438.00-3.10%-14.00Bán121.300K46.773B9.2548.883451.00Phát triển Bất động sản
3234 MORI HILLS REIT IN
129700.001.33%1700.00Bán9.707K245.995B22.325734.16Quỹ Đầu tư Bất động sản
3236 PROPERST CO. LTD
107.00-6.14%-7.00Bán653.500K3.226B2.9638.9245.00Phát triển Bất động sản
3237 INTRANCE CO.LTD
47.00-6.00%-3.00Bán142.800K1.742B-19.0429.00Phát triển Bất động sản
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
235.00-3.29%-8.00Sức bán mạnh23.100K1.920B0.69351.95139.00Phát triển Bất động sản
3241 WILL CO.LTD
223.00-5.11%-12.00Sức bán mạnh15.000K2.814B6.0838.70152.00Phát triển Bất động sản
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
209.00-1.42%-3.00Bán130.200K6.840B6.6831.9747.00Phát triển Bất động sản
3245 DEAR LIFE CO.LTD
336.00-3.72%-13.00Sức bán mạnh234.100K13.035B5.6962.3332.00Phát triển Bất động sản
3248 EARLY AGE CO LTD
413.000.00%0.00Bán3.900K1.314B4.4493.0429.00Phát triển Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1121.00-5.96%-71.00Bán145.300K23.314B7.01170.4669.00Phát triển Bất động sản
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO. LTD.
1118.00-11.90%-151.00Sức bán mạnh30023.314B7.46170.4669.00Phát triển Bất động sản
3254 PRESSANCE CORPORATION
825.00-4.95%-43.00Bán936.500K57.323B2.61342.77612.00Phát triển Bất động sản
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
5940.001.02%60.00Mua189.300K203.609B11.09530.36386.00Phát triển Bất động sản
3260 ESPOIR CO. LTD.
417.00-0.24%-1.00Bán200620.464M23.6617.675.00Phát triển Bất động sản
3261 GRANDES INC
324.003.51%11.00Bán4.800K1.117B4.7366.2434.00Phát triển Bất động sản
3264 ASCOT CORP
89.000.00%0.00Bán177.200K5.246B6.5713.5466.00Phát triển Bất động sản
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
292700.006.90%18900.00Bán11.038K405.389B24.8111037.22Quỹ Đầu tư Bất động sản
3275 HOUSECOM CORPORATION
1052.00-1.22%-13.00Sức bán mạnh3.400K8.127B10.57101.66991.00Tài chính/Cho thuê
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
967.00-1.12%-11.00Sức bán mạnh65.600K17.753B11.5984.40172.00Phát triển Bất động sản
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
585.00-1.02%-6.00Sức bán mạnh28.200K4.954B4.33137.07182.00Phát triển Bất động sản
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
159800.000.25%400.00Bán6.965K149.633B19.628123.92Quỹ Đầu tư Bất động sản
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC
289600.00-6.13%-18900.00Bán6.890K251.033B15.2320255.58Quỹ Đầu tư Bất động sản
3280 STRUST CO LIMITED
503.00-3.27%-17.00Bán4.800K3.076B11.0746.9776.00Phát triển Bất động sản
3281 GLP J-REIT
125000.000.40%500.00Mua39.363K479.177B25.554873.37Quỹ Đầu tư Bất động sản
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT.INC
280100.001.97%5400.00Bán3.368K191.950B25.1010943.05Quỹ Đầu tư Bất động sản
3284 HOOSIERS HOLDINGS
522.00-4.22%-23.00Sức bán mạnh576.700K32.488B8.6163.55724.00Phát triển Bất động sản
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
294700.00-1.57%-4700.00Sức bán mạnh2.882K65.383B11.4526147.82Quỹ Đầu tư Bất động sản
3288 OPEN HOUSE CO LTD
1875.00-4.97%-98.00Bán628.100K207.355B5.10389.892052.00Phát triển Bất động sản
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
435.00-4.40%-20.00Sức bán mạnh7.280M344.414B9.5147.8521976.00Phát triển Bất động sản
3290 ONE REIT INC
204300.00-5.72%-12400.00Bán1.805K49.013B15.2214238.22Quỹ Đầu tư Bất động sản
3292 AEON REIT INVESTMENT CORPORATION
94800.000.00%0.00Bán15.220K178.902B15.316193.63Quỹ Đầu tư Bất động sản
3295 HULIC REIT INC.
109600.00-3.78%-4300.00Bán7.793K153.373B15.957141.57Quỹ Đầu tư Bất động sản
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION
263200.00-4.50%-12400.00Bán3.726K133.134B14.8918505.81Quỹ Đầu tư Bất động sản
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
726.00-3.59%-27.00Bán4.600K2.056B6.54115.17134.00Phát triển Bất động sản
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
11780.00-6.58%-830.00Sức bán mạnh84.101K115.957B15.75800.75Quỹ Đầu tư Bất động sản
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
374.00-4.35%-17.00Bán125.900K9.776B5.6669.37193.00Phát triển Bất động sản
3300 AMBITION CORPORATION
486.00-4.89%-25.00Bán81.300K3.436B12.7349.60276.00Phát triển Bất động sản
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
60500.00-0.17%-100.00Sức bán mạnh22.329K268.900B18.133342.51Quỹ Đầu tư Bất động sản
3347 TRUST CO LTD (JAPAN)
130.000.00%0.00Bán7.200K3.364B9.0314.40399.00Tài chính/Cho thuê
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
538.00-3.76%-21.00Sức bán mạnh46.500K8.582B3.66152.93194.00Phát triển Bất động sản
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP
128300.00-7.96%-11100.00Bán8.717K74.260B10.7712943.88Quỹ Đầu tư Bất động sản
3454 FIRST BROTHERS CO LTD
622.00-4.45%-29.00Bán44.400K9.458B4.19155.8360.00Quản lý Đầu tư
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP
109600.001.01%1100.00Bán2.469K33.712B16.936406.91Quỹ Đầu tư Bất động sản
3457 HOUSE DO CO LTD
665.00-6.73%-48.00Bán221.700K12.956B9.0980.71621.00Phát triển Bất động sản
3458 CRE INC
1008.00-2.61%-27.00Bán15.800K26.023B38.9126.74218.00Phát triển Bất động sản
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC
115000.00-4.25%-5100.00Bán32.157K600.245B22.895246.76Quỹ Đầu tư Bất động sản
3464 PROPERTY AGENT INC
736.00-3.54%-27.00Bán15.000K5.294B4.13187.47111.00Phát triển Bất động sản
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
137600.00-1.22%-1700.00Bán9.811K185.777B24.305731.52750.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
3468 STAR ASIA INVESTOMENT CORPORATION
73400.00-3.55%-2700.00Sức bán mạnh3.849K43.266B11.906394.69Quỹ Đầu tư Bất động sản
3469 DUALTAP CO LTD
295.00-5.14%-16.00Bán25.600K1.046B4.0876.58124.00Phát triển Bất động sản
3470 MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT
81300.00-3.21%-2700.00Bán71712.489B13.996003.26Quỹ Đầu tư Bất động sản
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
439000.00-5.89%-27500.00Bán2.302K193.599B39.7811728.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
3473 SAKURA SOGO REIT INVESTMENT CORP
61100.00-7.42%-4900.00Sức bán mạnh1.247K20.346B13.824776.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1232.002.67%32.00Bán113.000K8.865B8.89140.9399.00Phát triển Bất động sản
3476 MIRAI CORPORATION
33400.00-1.76%-600.00Bán13.394K58.511B11.333001.09Quỹ Đầu tư Bất động sản
3478 MORI TRUST HOTEL REIT INC
71900.00-4.64%-3500.00Bán3.653K38.900B11.956309.08Quỹ Đầu tư Bất động sản
3480 J S B CO LTD
3800.00-2.19%-85.00Sức bán mạnh6.700K18.897B8.24488.17972.00Phát triển Bất động sản
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
321000.00-5.59%-19000.00Bán2.275K104.742B34.959728.60Quỹ Đầu tư Bất động sản
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
518.00-6.67%-37.00Sức bán mạnh193.400K10.712B15.8235.0871.00Phát triển Bất động sản
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
500.00-3.47%-18.00Sức bán mạnh16.200K4.092B4.68114.72114.00Phát triển Bất động sản
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
117000.00-3.47%-4200.00Bán1.796K42.816B23.085250.78Quỹ Đầu tư Bất động sản
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
82200.00-4.64%-4000.00Bán1.810K18.564B12.976647.76Quỹ Đầu tư Bất động sản
3489 FAITHNETWORK CO LTD
880.00-2.00%-18.00Bán11.900K4.382B8.67103.54141.00Phát triển Bất động sản
3490 AZPLANNING CO LTD
883.007.29%60.00Bán300839.693M13.7660.4651.00Phát triển Bất động sản
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
68900.00-3.77%-2700.00Sức bán mạnh3.236K31.866B8.868078.74Quỹ Đầu tư Bất động sản
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
96900.00-2.91%-2900.00Bán2.285K47.093B23.904176.43Quỹ Đầu tư Bất động sản
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1250.000.00%0.00Bán4001.672B5.51230.41205.00Phát triển Bất động sản
3496 AZOOM CO LTD
1590.00-2.33%-38.00Bán8.900K2.323B56.3529.69132.00Phát triển Bất động sản
3497 LEGAL CORPORATION
704.00-1.81%-13.00Bán15.200K2.207B19.2540.38158.00Phát triển Bất động sản
3750 FRACTALE CORPORATION
850.00-4.71%-42.00Bán21.600K5.705B17.6150.645.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
7650.000.79%60.00Sức mua mạnh342.600K562.747B96.5080.31819.00Ngân hàng khu vực
3840 PATH CORPORATION
112.00-0.88%-1.00Bán168.000K3.304B-9.2044.00Ngân hàng khu vực
4287 JUSTPLANNING INC
278.00-5.76%-17.00Bán63.500K3.541B34.938.52Tài chính/Cho thuê
4347 BROADMEDIA CORPORATION
68.00-6.85%-5.00Bán4.976M5.303B10.217.15404.00Tài chính/Cho thuê
4669 NIPPAN RENTAL CO
510.00-1.35%-7.00Bán9001.158B5.3496.87244.00Tài chính/Cho thuê
4690 NIPPON PALLET POOL CO
2428.00-3.27%-82.00Bán3.100K2.170B4.67537.6296.00Tài chính/Cho thuê
4771 F&M CO LTD
1041.000.68%7.00Bán1.000K15.159B23.4944.30464.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
4781 NIHON HOUSING CO
3085.000.33%10.00Bán20049.441B12.20252.022760.00Phát triển Bất động sản
6080 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD
2275.00-3.93%-93.00Bán219.400K76.089B29.0383.46169.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
141.00-1.40%-2.00Bán78.000K5.823B23.126.40198.00Phát triển Bất động sản
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
808.500.40%3.20Bán6.498M3348.600B6.39125.95245922.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
508.00-0.59%-3.00Sức bán mạnh60.700K21.208B36.1314.1438.00Phát triển Bất động sản
7034 PRORED PARTNERS CO
3040.00-3.18%-100.00Bán30.600K33.335B29.19111.49104.00Tập đoàn Tài chính
7076 MEINAN M&A CO LTD
2101.00-2.28%-49.00Bán7.900KQuản lý Đầu tư
7081 KOYOU RENTIA CO LTD
633.00-8.13%-56.00Bán11.300KTài chính/Cho thuê
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
478.00-1.85%-9.00Bán1.031M45.547B4.14117.50262.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
84.000.00%0.00Bán443.700K14.993B2957.753.391775.00Ngân hàng khu vực
7162 ASTMAX CO LTD
156.00-1.27%-2.00Bán43.000K2.033B2.9653.3589.00Quản lý Đầu tư
7164 ZENKOKU HOSHO CO LTD
2985.00-0.10%-3.00Sức bán mạnh290.100K218.044B8.15366.95256.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
206.001.48%3.00Bán3.114M245.775B5.4237.496647.00Ngân hàng khu vực
7169 NFC HOLDINGS INC
1834.000.94%17.00Mua10032.505B8.51213.401924.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
482.00-9.06%-48.00Sức bán mạnh1.413M16.674B3.53152.70178.00Tài chính/Cho thuê
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1047.00-0.38%-4.00Bán52.900K33.165B12.86147.643081.00Các Ngân hàng lớn
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
827.00-1.78%-15.00Bán1002.200B9.6387.40191.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7177 GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
432.00-0.69%-3.00Sức bán mạnh110.400K50.894B8.5351.52361.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
377.001.89%7.00Bán855.100K168.315B7.8447.184579.00Ngân hàng khu vực
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
212.00-2.75%-6.00Sức bán mạnh185.400K4.063B13.5616.0799.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
255.00-2.67%-7.00Bán18.200K16.968B5.8644.69726.00Ngân hàng khu vực
7185 HIROSE TUSYO INC
1501.00-0.13%-2.00Sức bán mạnh4.800K9.936B6.81230.3178.00Ngân hàng khu vực
7187 J-LEASE CO LTD
201.00-4.74%-10.00Bán89.000K1.769B25.568.52334.00Phát triển Bất động sản
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
536.00-0.74%-4.00Sức bán mạnh422.100K78.844B4.39122.904133.00Ngân hàng khu vực
7190 MERCURIA INVESTMENT CO LTD
502.00-0.40%-2.00Bán47.600K9.038B7.0872.1057.00Quản lý Đầu tư
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
1413.00-5.29%-79.00Bán72.300K9.967B10.48142.32182.00Tài chính/Cho thuê
7196 CASA INC
881.00-0.23%-2.00Bán58.900K9.386B10.4190.59Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7198 ARUHI CORPORATION
1084.00-3.04%-34.00Bán495.200K40.744B7.86145.47327.00Tài chính/Cho thuê
7321 KANSAI MIRAI FINL GP INC
335.00-2.62%-9.00Sức bán mạnh357.500K124.775B40.818.457326.00Ngân hàng khu vực
7322 SAN JU SAN FINL GP INC
1310.00-1.80%-24.00Bán26.700K35.892B9.88197.142708.00Ngân hàng khu vực
7323 IPET INSURANCE CO LTD
1600.00-4.08%-68.00Sức bán mạnh3.500K17.793B68.2225.07483.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7325 IRRC CORPORATION
940.00-3.49%-34.00Sức bán mạnh13.600K8.581B23.2942.70266.00Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
7327 DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP INC
2143.000.94%20.00Bán48.800K97.817B6.43331.513988.00Ngân hàng khu vực
8253 CREDIT SAISON CO
1046.00-3.68%-40.00Sức bán mạnh1.614M181.284B5584.00Tài chính/Cho thuê
8303 SHINSEI BANK
1339.000.53%7.00Bán1.581M330.223B5.77230.825179.00Ngân hàng khu vực
8304 AOZORA BANK
1831.00-2.61%-49.00Sức bán mạnh1.962M213.646B6.07309.902193.00Ngân hàng khu vực
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
386.80-1.20%-4.70Bán65.025M4933.580B8.6845.23119390.00Các Ngân hàng lớn
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.
389.80-0.43%-1.70Bán2.600K4933.580B8.6845.23119390.00Các Ngân hàng lớn
8308 RESONA HOLDINGS
308.50-0.26%-0.80Bán8.702M731.581B5.0860.8721600.00Ngân hàng khu vực
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC
3048.00-0.62%-19.00Bán1.373M1141.580B5.97514.3321498.00Các Ngân hàng lớn
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2550.00-0.33%-8.50Bán7.125M3554.450B5.05507.0886659.00Các Ngân hàng lớn
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.
2517.00-3.01%-78.00Sức bán mạnh1003554.450B5.12507.0886659.00Các Ngân hàng lớn
8331 CHIBA BANK
438.00-0.45%-2.00Bán2.923M314.402B6.6566.244420.00Ngân hàng khu vực
8334 GUNMA BANK
300.000.00%0.00Bán1.035M130.627B5.7452.433185.00Ngân hàng khu vực
8336 MUSASHINO BANK
1213.00-1.54%-19.00Sức bán mạnh87.600K43.501B3.02407.472248.00Ngân hàng khu vực
8337 CHIBA KOGYO BANK
218.00-2.68%-6.00Bán81.100K14.412B45.661464.00Các Ngân hàng lớn
8338 TSUKUBA BANK LTD
148.00-2.63%-4.00Bán335.200K12.215B32.6214.481607.00Ngân hàng khu vực
8341 77TH BANK
1245.001.55%19.00Bán198.300K97.580B4.76257.662888.00Ngân hàng khu vực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất