Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
13416.043B
Giá trị vốn hóa thị trường
250.911K
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
−1.24%
Hiệu suất Tháng
+6.59%
Hiệu suất Năm
+1.97%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
2706 BROCOLLI CO LTD
1326.00-0.67%-9.00Bán36.300K48133800.0011.678B89.2414.96114.00
3723 NIHON FALCOM CORP
1310.00-0.46%-6.00Bán2.500K3275000.0013.528B13.5297.31
3810 CYBERSTEP INC
404.00-1.22%-5.00Bán34.300K13857200.003.250B-202.37623.00
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1713.00-3.06%-54.00Bán29.700K50876100.008.879B5.86302.52215.00
4334 YUKE'S CO LTD
618.004.39%26.00Mua41.900K25894200.005.121B12.5147.33229.00
6257 FUJISHOJI CO.LTD.
850.000.00%0.00Bán24.800K21080000.0019.036B14.3259.34465.00
6419 MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
1622.00-1.04%-17.00Bán13.600K22059200.0027.726B12.14134.99718.00
6694 ZOOM CORPORATION
3725.00-5.58%-220.00Bán29.900K111377500.008.401B8.48469.80143.00
7309 SHIMANO INC
31770.00-3.29%-1080.00Mua291.500K9260955000.003023.490B29.771103.5812244.00
7501 TIEMCO LTD
739.002.21%16.00Bán1.200K886800.001.791B-46.7170.00
7610 TAY TWO CO LTD
76.004.11%3.00Bán765.500K58178000.004.965B9.977.32311.00
7807 KOWA CO LTD
936.000.43%4.00Bán6.800K6364800.004.567B8.62110.19286.00
7816 SNOW PEAK INC
3810.000.53%20.00Mua1.173M4469892000.00143.364B63.5159.67509.00
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
9177.000.65%59.00Mua444.600K4080094200.002003.382B35.32258.129550.00
7847 GRAPHITE DESIGN INC
580.000.87%5.00Bán6.700K3886000.003.718B9.8958.15119.00
7865 PEOPLE CO(TOYS)
1021.000.59%6.00Mua3.300K3369300.004.440B15.8164.1948.00
7867 TOMY COMPANY LTD
1055.001.05%11.00Bán250.200K263961000.0096.555B9.68107.982379.00
7906 YONEX CO LTD
1024.001.69%17.00Sức mua mạnh267.300K273715200.0088.177B19.5151.611785.00
7944 ROLAND CORPORATION
4330.00-3.46%-155.00Strong Sell78.600K340338000.00123.412B14.38318.252601.00
7951 YAMAHA CORP
5900.00-0.17%-10.00Bán479.700K2830230000.00995.712B25.32233.3820021.00
7952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
3290.000.46%15.00Bán19.700K64813000.0028.148B4.85675.292868.00
7974 NINTENDO CO LTD
50640.00-0.04%-20.00Bán619.200K31356288000.005943.548B13.733690.006574.00
7983 MIROKU CORPORATION
1590.000.13%2.00Bán200318000.004.685B11.46138.59567.00
7990 GLOBERIDE INC
3350.00-2.62%-90.00Bán80.900K271015000.0079.000B8.90386.316965.00
8022 MIZUNO CORP
2199.00-1.30%-29.00Bán67.500K148432500.0056.935B7.20309.553855.00
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD.
6030.001.17%70.00Bán767.000K4625010000.00712.535B21.06283.745550.00
Tải thêm