Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Recreational Products

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Recreational Products. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3028ALPEN CO LTD
1985 JPY−0.40%59.2K0.6474.613B JPY23.2485.40 JPY−19.33%2.52%Khách hàng Lâu năm
3723NIHON FALCOM CORP
1290 JPY+2.79%2.6K0.1913.261B JPY11.99107.55 JPY+11.44%1.55%Khách hàng Lâu năm
6257FUJISHOJI CO.LTD.
1251 JPY−0.40%113K0.7628.017B JPY4.96252.25 JPY+8.64%4.00%Khách hàng Lâu năm
6419MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
2979 JPY+3.55%340.3K2.4750.393B JPY6.64448.97 JPY+204.47%3.19%Khách hàng Lâu năm
6694ZOOM CORPORATION
1064 JPY+5.35%32.8K2.964.532B JPY51.5420.64 JPY−76.51%2.82%Khách hàng Lâu năm
7610TAY TWO CO LTD
128 JPY0.00%700K0.838.477B JPY9.4513.55 JPY−48.40%2.34%Khách hàng Lâu năm
7816SNOW PEAK INC
1248 JPY−0.08%1.156M0.8347.208B JPY47816.090.03 JPY−99.95%0.96%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7832BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
3047 JPY+2.09%3.563M0.902.022T JPY30.34100.43 JPY−42.62%2.29%Khách hàng Lâu năm
Mua
7847GRAPHITE DESIGN INC
869 JPY+1.64%22.2K1.375.619B JPY31.4327.65 JPY−72.56%6.90%Khách hàng Lâu năm
7865PEOPLE CO(TOYS)
977 JPY−0.81%18.4K0.854.274B JPY18.6652.36 JPY−61.13%4.91%Khách hàng Lâu năm
7867TOMY COMPANY LTD
2475.0 JPY+3.32%999.4K1.32222.284B JPY24.49101.05 JPY+26.22%1.31%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7906YONEX CO LTD
1131 JPY−1.57%204.5K0.7398.186B JPY14.2479.40 JPY−6.40%1.24%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7944ROLAND CORPORATION
4880 JPY−0.31%43.8K0.43135.326B JPY16.38297.93 JPY−7.46%3.48%Khách hàng Lâu năm
Mua
7951YAMAHA CORP
3171 JPY−0.25%1.153M0.61534.248B JPY18.47171.71 JPY−20.91%2.21%Khách hàng Lâu năm
Mua
7952KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
3375 JPY−0.59%10.7K0.8129.008B JPY8.81382.89 JPY−19.48%2.52%Khách hàng Lâu năm
7974NINTENDO CO LTD
8419 JPY+0.21%5.618M0.709.802T JPY19.82424.81 JPY+8.63%2.41%Khách hàng Lâu năm
Mua
7990GLOBERIDE INC
2018 JPY−0.35%46.6K0.6946.343B JPY8.02251.49 JPY−44.16%3.22%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
7991MAMIYA-OP CO LTD
1614 JPY−0.37%71.7K0.4014.318B JPY3.96407.79 JPY+123.81%3.10%Khách hàng Lâu năm
8135ZETT CORPORATION
310 JPY+0.65%7.2K0.226.068B JPY6.4348.23 JPY+22.74%2.58%Khách hàng Lâu năm