Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

71
Cổ phiếu
11380.165B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.540M
Khối lượng
+1.93%
Thay đổi
+2.38%
Hiệu suất Tháng
+10.93%
Hiệu suất Năm
+12.65%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
7150 THE SHIMANE BANK LTD
565.003.29%18.00Mua9.200K5198000.004.549B20.5730.78307.00
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
614.003.37%20.00Bán42.100K25849400.0012.747B-120.151689.00
7167 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
236.002.16%5.00Mua5.593M1319924400.00254.184B6.6434.816373.00
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
405.001.76%7.00Mua619.000K250695000.00174.686B10.1139.384578.00
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
952.001.17%11.00Mua2.109M2007672800.003527.604B9.02104.3612451.00
7184 THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
279.002.95%8.00Mua82.400K22989600.0018.057B6.2243.57673.00
7185 HIROSE TUSYO INC
2170.000.00%0.00Bán9.100K19747000.0013.809B7.85284.9288.00
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
432.002.13%9.00Bán3.850M1663329600.00510.387B13.6231.065995.00
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
733.003.39%24.00Mua617.300K452480900.00105.038B4.34163.534018.00
7322 SAN JU SAN FINL GP INC
1442.002.41%34.00Sức mua mạnh56.100K80896200.0036.681B12.46189.742701.00
7327 DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP INC
2484.003.41%82.00Mua79.000K196236000.00109.062B9.51253.893774.00
7337 HIROGIN HOLDINGS INC
660.002.01%13.00Sức mua mạnh390.900K257994000.00201.365B9.1270.983813.00
7350 OKINAWA FINANCIAL GRP INC
2201.000.55%12.00Mua33.300K73293300.0051.303B8.60255.101572.00
8303 SHINSEI BANK
1963.00-0.15%-3.00Mua2.830M5554897400.00410.188B7.79254.855605.00
8304 AOZORA BANK
2625.001.78%46.00Mua608.800K1598100000.00301.156B9.06285.182332.00
8308 RESONA HOLDINGS
439.002.14%9.20Mua10.861M4767935100.001039.806B6.8562.8020308.00
8331 CHIBA BANK
697.003.26%22.00Mua3.046M2122992300.00502.487B9.2273.274380.00
8334 GUNMA BANK
345.001.47%5.00Mua1.567M540684000.00143.004B8.6339.403175.00
8336 MUSASHINO BANK
1687.003.56%58.00Mua80.400K135634800.0054.561B5.63289.462159.00
8338 TSUKUBA BANK LTD
166.000.61%1.00Bán286.800K47608800.0013.616B14.1539.111467.00
8341 77TH BANK
1230.002.93%35.00Mua216.800K266664000.0088.338B4.17286.532812.00
8342 AOMORI BANK
1779.003.73%64.00Mua82.100K146055900.0034.799B15.50110.641263.00
8343 AKITA BANK
1527.002.28%34.00Sức mua mạnh41.500K63370500.0026.714B8.85168.691353.00
8344 YAMAGATA BANK
861.002.74%23.00Mua96.300K82914300.0027.260B6.86122.201300.00
8345 BANK OF IWATE LTD
1740.002.11%36.00Mua47.000K81780000.0029.984B7.29235.171518.00
8349 TOHOKU BANK
990.002.70%26.00Bán17.500K17325000.009.144B7.73240.10597.00
8350 MICHINOKU BANK
823.002.62%21.00Mua46.700K38434100.0014.159B11.23137.271364.00
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC.
1938.002.76%52.00Bán827.000K1602726000.00358.519B7.74243.728103.00
8355 SHIZUOKA BANK
838.003.33%27.00Bán2.193M1837985400.00457.524B10.3281.703288.00
8358 SURUGA BANK
504.00-0.40%-2.00Mua2.111M1063692000.00117.258B3.47145.721684.00
8359 HACHIJUNI BANK
377.002.17%8.00Mua1.018M383861400.00180.684B6.1060.573689.00
8361 OGAKI KYORITSU BANK
1888.003.74%68.00Mua75.500K142544000.0076.123B8.52214.173409.00
8362 FUKUI BANK
1407.003.68%50.00Bán34.100K47978700.0031.776B105.0112.921448.00
8364 SHIMIZU BANK
1580.001.94%30.00Mua13.600K21488000.0017.961B6.74230.86996.00
8365 TOYAMA BANK
1718.002.14%36.00Bán2.800K4810400.009.149B12.51134.46313.00
8366 SHIGA BANK
1915.003.63%67.00Mua148.700K284760500.0091.031B5.45341.032286.00
8367 NANTO BANK
1900.002.43%45.00Mua69.700K132430000.0060.388B5.26352.632497.00
8368 HYAKUGO BANK
338.003.05%10.00Sức mua mạnh444.500K150241000.0083.175B6.0354.492922.00
8369 BANK OF KYOTO
5050.001.20%60.00Mua152.000K767600000.00377.402B19.18260.453553.00
8370 KIYO BANK LTD
1428.003.93%54.00Mua100.100K142942800.0087.981B5.86234.652491.00
8377 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC
803.002.69%21.00Bán416.700K334610100.00102.715B5.11153.634943.00
8381 SAN-IN GODO BANK
604.003.25%19.00Sức mua mạnh229.900K138859600.0091.251B7.1881.632133.00
8382 CHUGOKU BANK
887.002.42%21.00Sức mua mạnh285.200K252972400.00161.864B9.9487.233171.00
8383 TOTTORI BANK
1123.000.63%7.00Mua6.600K7411800.0010.448B8.44132.23664.00
8385 IYO BANK
561.002.56%14.00Mua500.700K280892700.00173.297B9.1559.863071.00
8387 SHIKOKU BANK
745.002.48%18.00Sức mua mạnh102.100K76064500.0030.247B3.95184.421336.00
8388 AWA BANK
2169.003.88%81.00Mua101.600K220370400.0087.734B9.35223.281334.00
8392 OITA BANK
1798.002.86%50.00Mua18.100K32543800.0027.574B4.76369.271832.00
8393 MIYAZAKI BANK
2025.002.53%50.00Mua34.600K70065000.0034.067B5.14385.881535.00
8395 BANK OF SAGA
1440.001.34%19.00Sức mua mạnh24.200K34848000.0023.837B7.51190.701389.00
8399 BANK OF RYUKYUS
749.002.74%20.00Mua100.200K75049800.0030.923B7.29100.351558.00
8410 SEVEN BANK LTD
240.002.13%5.00Mua3.698M887448000.00276.298B12.2419.19809.00
8416 BANK OF KOCHI LTD (THE)
730.002.24%16.00Bán11.600K8468000.007.233B3043.4884.39802.00
8418 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC
649.002.37%15.00Mua647.500K420227500.00156.754B5.50115.784415.00
8521 NAGANO BANK
1180.001.81%21.00Mua9.500K11210000.0010.472B7.71161.46658.00
8522 BANK OF NAGOYA
2502.002.96%72.00Mua84.800K212169600.0044.040B2.91837.361856.00
8524 NORTH PACIFIC BANK LIMITED
247.002.49%6.00Mua531.300K131231100.0093.647B10.2623.493106.00
8527 AICHI BANK
3755.002.88%105.00Sức mua mạnh26.800K100634000.0039.273B6.01611.481507.00
8530 CHUKYO BANK
1343.002.52%33.00Mua25.500K34246500.0028.526B14.4891.061117.00
8537 TAIKO BANK
1306.003.90%49.00Mua8.700K11362200.0011.873B7.23175.96856.00
8541 EHIME BANK
769.002.81%21.00Mua86.800K66749200.0029.226B4.83157.501406.00
8542 TOMATO BANK
1038.002.27%23.00Mua9.400K9757200.0011.667B8.69171.71806.00
8544 KEIYO BANK
443.001.84%8.00Sức mua mạnh213.600K94624800.0055.842B5.9173.901977.00
8550 TOCHIGI BANK
187.002.75%5.00Sức mua mạnh293.700K54921900.0019.011B5.6532.391540.00
8551 KITA-NIPPON BANK
1484.002.98%43.00Mua22.200K32944800.0012.223B6.10237.62853.00
8558 TOWA BANK
505.001.61%8.00Mua97.300K49136500.0018.343B10.4675.011414.00
8562 FUKUSHIMA BANK
211.003.43%7.00Bán175.500K37030500.005.707B6.4531.63528.00
8563 DAITO BANK
700.002.49%17.00Sức mua mạnh54.800K38360000.008.655B6.58103.85496.00
8600 TOMONY HOLDINGS INC
302.001.68%5.00Mua258.000K77916000.0047.575B3.9776.322282.00
8713 FIDEA HOLDINGS CO LTD
1275.002.99%37.00Sức mua mạnh68.500K87337500.0022.456B8.00223.191662.00
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS INC
159.001.92%3.00Mua2.120M337032300.0043.726B9.6319.12
Tải thêm