Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Semiconductors

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Semiconductors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3131SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
3015 JPY+2.27%20K1.195.997B JPY14.60206.54 JPY−53.43%4.58%Công nghệ Điện tử
3156RESTAR HOLDINGS CORP
3030 JPY+0.50%51.5K0.7390.656B JPY15.30198.08 JPY−7.04%4.31%Công nghệ Điện tử
3652DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
3205 JPY−2.29%119.3K0.9610.327B JPY33.0796.90 JPY0.00%Công nghệ Điện tử
4185JSR CORP
4023 JPY−0.45%833.4K1.11838.853B JPY549.317.32 JPY−92.88%1.73%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6228JET CO LTD
9250 JPY−3.44%243.7K0.7642.439B JPY24.80372.98 JPY+60.70%1.06%Công nghệ Điện tử
6323RORZE CORP
20460 JPY−0.68%274.8K0.69355.995B JPY20.95976.60 JPY−28.88%0.66%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6337TESEC CORP
2384 JPY+3.16%81.8K1.3013.053B JPY8.11294.00 JPY−27.59%4.33%Công nghệ Điện tử
6338TAKATORI CORP
4955 JPY+2.59%150.2K0.7426.373B JPY12.16407.37 JPY+145.78%0.83%Công nghệ Điện tử
6526SOCIONEXT INC
3988 JPY−1.68%16.225M0.69722.934B JPY28.61139.41 JPY1.60%Công nghệ Điện tử
Mua
6613QD LASER INC
545 JPY+1.30%607.5K0.7622.441B JPY−11.71 JPY+56.38%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6616TOREX SEMICONDUCTOR LTD
1894 JPY+0.42%51.7K1.1920.633B JPY−146.03 JPY−138.85%2.97%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6677SK-ELECTRONICS CO
3260 JPY−3.41%252.4K1.1835.399B JPY11.78276.72 JPY−23.28%4.80%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6697TECHPOINT INC (JP)
Chứng chỉ lưu ký
1262 JPY−0.16%34K0.5823.252B JPY9.39134.44 JPY+6.53%5.61%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6707SANKEN ELECTRIC CO
7740 JPY−2.16%248.6K0.82190.95B JPY25.27306.31 JPY−8.31%0.38%Công nghệ Điện tử
Bán
6723RENESAS ELECTRONICS CORP
2579.0 JPY+1.22%19.13M0.624.562T JPY13.85186.17 JPY+37.31%1.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6730AXELL CORP
2109 JPY+3.18%129.5K0.8822.118B JPY13.29158.64 JPY+46.02%3.82%Công nghệ Điện tử
6731PIXELA CORPORATION
105 JPY−4.55%1.509M1.041.609B JPY−263.30 JPY+62.75%0.00%Công nghệ Điện tử
6769THINE ELECTRONICS INC
1007 JPY+1.92%90.5K0.8710.68B JPY−6.44 JPY−108.51%1.52%Công nghệ Điện tử
6832AOI ELECTRONICS
3305 JPY−2.65%93.8K1.3140.737B JPY−140.73 JPY−203.18%1.59%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6840AKIBA HOLDINGS CO LTD
433 JPY+1.88%124.4K0.873.903B JPY7.7156.15 JPY−11.41%0.00%Công nghệ Điện tử
6855JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP
2124 JPY−3.85%470.5K1.4427.898B JPY32.4965.38 JPY−68.31%1.81%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6871MICRONICS JAPAN CO
7070 JPY−2.08%2.869M1.23277.326B JPY66.09106.98 JPY−45.24%0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6890FERROTEC HOLDINGS CORPORATION
3000 JPY−0.50%1.741M1.35141.758B JPY7.71388.88 JPY−36.48%3.48%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6957SHIBAURA ELECTRONICS CO
5630 JPY−1.23%46K1.1043.824B JPY11.30498.43 JPY+1.37%3.51%Công nghệ Điện tử
Mua
6963ROHM CO LTD
2615.5 JPY−2.00%4.549M1.131.087T JPY18.26143.24 JPY−32.83%1.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6971KYOCERA CORP
2235.0 JPY+0.31%3.96M0.883.332T JPY31.7870.32 JPY−31.49%2.24%Công nghệ Điện tử
Mua
7826FURUYA METAL CO LTD
10210 JPY−2.76%84K1.0685.738B JPY9.771044.70 JPY−21.67%2.43%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh