Bán dẫn (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
5383.921B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.291M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
−7.51%
Hiệu suất Tháng
−12.42%
Hiệu suất Năm
−14.32%
Hiệu suất YTD
           
3131 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
2031.001.25%25.00Bán2.900K5889900.004.081B9.17218.72102.00
3156 RESTAR HOLDINGS CORP
1959.000.31%6.00Bán51.100K100104900.0058.724B10.40188.672831.00
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
1321.00-0.45%-6.00Bán Mạnh1.900K2509900.004.178B-46.1167.00
4185 JSR CORP
2809.00-0.67%-19.00Bán2.844M7988234200.00558.103B17.42162.599696.00
6323 RORZE CORP
7240.000.28%20.00Bán214.800K1555152000.00124.771B8.20882.673670.00
6337 TESEC CORP
1684.001.45%24.00Bán11.000K18524000.009.376B5.13323.82213.00
6338 TAKATORI CORP
3195.00-1.84%-60.00Sức mua mạnh459.200K1467144000.0017.773B24.50132.83203.00
6613 QD LASER INC
523.001.16%6.00Bán204.800K107110400.0018.557B-23.1645.00
6616 TOREX SEMICONDUCTOR LTD
2590.00-1.26%-33.00Bán63.600K164724000.0028.695B7.32358.211034.00
6677 SK-ELECTRONICS CO
1237.00-1.28%-16.00Bán87.700K108484900.0013.142B5.00250.52368.00
6697 TECHPOINT INC (JP)
1023.000.59%6.00Bán40.400K41329200.007.413B9.22112.8478.00
6707 SANKEN ELECTRIC CO
4555.001.11%50.00Bán86.300K393096500.00108.738B43.30104.208101.00
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP
1237.001.23%15.00Bán10.063M12447683600.002387.602B12.02103.0920962.00
6730 AXELL CORP
1142.000.18%2.00Mua92.200K105292400.0012.336B12.3392.43116.00
6731 PIXELA CORPORATION
9.000.00%0.00Bán6.309M56779200.002.118B-7.01125.00
6769 THINE ELECTRONICS INC
915.000.00%0.00Bán56.700K51880500.009.891B9.2499.07126.00
6770 ALPS ALPINE CO LTD
1082.00-1.55%-17.00Bán Mạnh2.983M3227606000.00227.720B7.61144.4536900.00
6832 AOI ELECTRONICS
1901.00-0.52%-10.00Bán4.700K8934700.0022.930B8.13235.202261.00
6840 AKIBA HOLDINGS CO LTD
345.003.60%12.00Bán621.100K214279500.003.058B7.4644.63196.00
6855 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP
1345.00-1.39%-19.00Bán148.100K199194500.0017.200B4.83282.751044.00
6871 MICRONICS JAPAN CO
1221.00-1.93%-24.00Bán Mạnh422.500K515872500.0047.822B5.76216.451413.00
6890 FERROTEC HOLDINGS CORPORATION
2451.00-2.62%-66.00Bán Mạnh2.872M7038536700.00117.913B4.52602.739348.00
6957 SHIBAURA ELECTRONICS CO
4450.002.06%90.00Bán46.500K206925000.0033.522B9.24471.774449.00
6963 ROHM CO LTD
9780.00-0.91%-90.00Bán643.200K6290496000.00968.630B12.29828.6923401.00
7725 INTER ACTION CORP
1586.00-0.63%-10.00Bán83.700K132748200.0017.558B22.9269.65126.00
7731 NIKON CORP
1396.001.09%15.00Bán2.232M3116290800.00506.539B13.17105.4218437.00
7826 FURUYA METAL CO LTD
7930.00-0.50%-40.00Bán97.200K770796000.0055.531B6.101310.90369.00
Tải thêm