Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

62
Cổ phiếu
4505.889B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.247K
Khối lượng
+0.77%
Thay đổi
+0.10%
Hiệu suất Tháng
+21.44%
Hiệu suất Năm
+0.37%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2437SHINWA WISE HLDGS CO LTD
618JPY−1.75%−11JPY
Bán
184.5K114.021M6.352BJPY23.4227.91JPY46
2674HARD OFF CORPORATION CO LTD
1241JPY0.32%4JPY
Bán
34.2K42.442M17.239BJPY12.4499.46JPY635
2754TOKATSU HOLDINGS CO LTD
341JPY0.29%1JPY
Bán
6.3K2.148M1.655BJPY6.1757.47JPY144
2769VILLAGE VANGUARD CO LTD
1038JPY−0.19%−2JPY
Bán
1.9K1.972M8.157BJPY146.147.12JPY412
2780KOMEHYO HOLDINGS CO LTD
2528JPY−0.28%−7JPY
Bán
60.3K152.438M27.774BJPY10.57239.85JPY978
2901ISHIGAKI FOODS CO
154JPY1.32%2JPY
Mua
72.7K11.196M2.201BJPY−12.43JPY68
3011BANNERS CO LTD
124JPY1.64%2JPY
Sức mua mạnh
34.4K4.266M1.989BJPY10.8511.24JPY87
3046JINS HOLDINGS INC
4040JPY0.87%35JPY
Bán
64.8K261.792M93.361BJPY156.0929.69JPY3.599K
3058SANYODO HOLDINGS INC
882JPY−0.23%−2JPY
Mua
10088.2K6.409BJPY−52.07JPY199
3093TREASURE FACTORY CO LTD
2178JPY−1.36%−30JPY
Bán
270.3K588.713M24.497BJPY15.24146.65JPY867
3169MISAWA & CO LTD
668JPY−0.45%−3JPY
Mua
134.6K89.913M4.772BJPY11.7157.29JPY189
3174HAPPINESS AND D CO LTD
925JPY0.98%9JPY
Theo dõi
700647.5K2.35BJPY75.5513.70JPY359
3177ARIGATOU SERVICES COMPANY LIMITED
2736JPY−0.33%−9JPY
Theo dõi
1.5K4.104M2.546BJPY8.87309.45JPY229
3184INTERNATIONAL CONGLOMERATE DSB AUTO
2688JPY3.66%95JPY
Sức mua mạnh
8002.15M5.445BJPY5.36483.59JPY389
3186NEXTAGE CO LTD
2923JPY5.33%148JPY
Sức mua mạnh
1.903M5.563B205.64BJPY15.79176.11JPY
3190HOTMAN CO LTD
569JPY0.00%0JPY
Mua
2.9K1.65M4BJPY12.6145.12JPY928
3195GENERATION PASS CO LTD
329JPY1.23%4JPY
Theo dõi
5.6K1.842M2.663BJPY7.6842.34JPY
3232MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
497JPY−0.60%−3JPY
Mua
107.5K53.428M49.538BJPY13.7836.27JPY3.184K
3319GOLF DIGEST ONLINE INC
1469JPY−1.41%−21JPY
Bán
43.1K63.314M26.99BJPY16.0992.58JPY1.123K
3333ASAHI CO LTD
1388JPY0.00%0JPY
Mua
119.2K165.45M36.403BJPY11.28123.08JPY1.683K
3352BUFFALO CO LTD
1120JPY0.36%4JPY
Mua
200224K2.658BJPY6.85162.95JPY230
3377BIKE O & CO LTD
1093JPY1.20%13JPY
Sức mua mạnh
81.2K88.752M14.552BJPY9.73110.99JPY
3426ATOM LIVIN TECH
1302JPY0.00%0JPY
Bán
100130.2K5.195BJPY12.89101.03JPY128
3538WILLPLUS HOLDINGS CORPORATION
1139JPY2.43%27JPY
Mua
36.2K41.232M10.536BJPY7.34154.33JPY523
4931SHINNIHONSEIYAKU CO LTD
1414JPY0.43%6JPY
Mua
35.2K49.773M30.072BJPY12.90109.88JPY302
6993DAIKOKUYA HOLDINGS CO LTD
59JPY−1.67%−1JPY
Mua
653.5K38.557M6.901BJPY−2.74JPY201
7135JAPAN CRAFT HOLDINGS CO LTD
602JPY−0.33%−2JPY
Bán
2.2K1.324M9.211BJPY298
7419NOJIMA CORP
1362JPY0.59%8JPY
Theo dõi
73.3K99.835M139.072BJPY4.68293.73JPY7.035K
7427ECHO TRADING CO
732JPY2.95%21JPY
Sức mua mạnh
32.2K23.57M4.339BJPY7.1499.62JPY340
7455PARIS MIKI HOLDINGS INC
271JPY−0.37%−1JPY
Mua
20.8K5.637M13.667BJPY−6.02JPY2.72K
7462CAPITA INC
371JPY0.82%3JPY
Sức mua mạnh
3.3K1.224M1.312BJPY16.6722.08JPY49
7508G-7 HOLDINGS INC
1565JPY−1.70%−27JPY
Mua
15K23.475M69.532BJPY14.01113.65JPY2.054K
7509I.A.GROUP
3345JPY2.14%70JPY
Mua
200669K4.955BJPY7.71424.89JPY1.11K
7514HIMARAYA CO LTD
929JPY0.00%0JPY
Mua
14.4K13.378M11.377BJPY8.19113.50JPY744
7523ART VIVANT CO LTD
599JPY0.50%3JPY
Mua
600359.4K6.505BJPY5.95100.13JPY265
7571YAMANO HOLDING CORPORATION
81JPY−1.22%−1JPY
Mua
124.2K10.06M2.86BJPY15.425.32JPY610
7593VT HOLDINGS CO LTD
497JPY0.20%1JPY
Mua
124K61.628M57.1BJPY8.0761.48JPY3.786K
7599IDOM INC
828JPY1.47%12JPY
Sức mua mạnh
833.5K690.138M80.125BJPY6.17132.21JPY4.347K
7602CARCHS HOLDINGS CO.LTD
199JPY0.51%1JPY
Mua
2K398K4.093BJPY−15.49JPY235
7623SUNAUTAS CO LTD
609JPY−6.60%−43JPY
Mua
335.4K204.259M2.133BJPY7.5886.02JPY219
7640TOP CULTURE CO LTD
187JPY0.00%0JPY
Theo dõi
20.7K3.871M2.26BJPY−22.58JPY207
7676GOODSPEED CO LTD
2178JPY0.00%0JPY
Theo dõi
36.8K80.15M8.371BJPY19.08114.90JPY704
7680KEIJIDOUSHAKAN CO LTD
3190JPY0.00%0JPY
Theo dõi
200638K164.604MJPY6.41497.29JPY
7791DREAMBED CO LTD
767JPY0.26%2JPY
Theo dõi
600460.2K3.133BJPY7.45102.73JPY358
7937TSUTSUMI JEWELRY
1929JPY0.52%10JPY
Theo dõi
10K19.29M21.822BJPY32.9058.32JPY933
8133ITOCHU ENEX CO LTD
1097JPY0.18%2JPY
Mua
46.7K51.23M123.943BJPY8.46129.39JPY5.641K
8136SANRIO CO LTD
4785JPY2.35%110JPY
Sức mua mạnh
271.6K1.3B376.625BJPY84.0155.65JPY1.181K
8203MRMAX HOLDINGS LTD
654JPY−0.15%−1JPY
Mua
36.5K23.871M21.841BJPY6.6199.05JPY727
8208ENCHO CO LTD
1042JPY2.06%21JPY
Mua
400416.8K7.248BJPY−10.09JPY454
8225TAKACHIHO CO LTD
1776JPY−0.17%−3JPY
Mua
2.6K4.618M1.126BJPY6.88258.71JPY227
8291NISSAN TOKYO SALES HLDG
296JPY0.00%0JPY
Mua
55K16.28M19.639BJPY6.2647.28JPY2.935K
9263VISIONARY HOLDINGS CO LTD
184JPY−1.08%−2JPY
Bán
92.9K17.094M6.944BJPY−24.29JPY1.549K
9268OPTIMUS GP CO LTD
903JPY0.44%4JPY
Mua
16.3K14.719M13.52BJPY5.83155.49JPY489
9278BOOKOFF GROUP HLDGS LTD
1246JPY−0.08%−1JPY
Mua
91.6K114.134M21.614BJPY12.11103.01JPY1.488K
9435HIKARI TSUSHIN INC
18890JPY0.16%30JPY
Mua
9.8K185.122M835.981BJPY7.952377.14JPY5.31K
9843NITORI HOLDINGS CO LTD
16995JPY1.22%205JPY
Mua
238.5K4.053B1.926TJPY21.67774.72JPY18.984K
9856KU HOLDINGS CO LTD
1411JPY0.71%10JPY
Mua
4K5.644M45.93BJPY7.14206.83JPY1.259K
9878SEKIDO CO LTD
750JPY−0.13%−1JPY
Bán Mạnh
3.4K2.55M1.585BJPY5.46183.31JPY66
9904VERITE CO LTD
353JPY−0.28%−1JPY
Theo dõi
13.3K4.695M9.579BJPY17.2520.53JPY427
9978BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
44JPY0.00%0JPY
Mua
51.9K2.284M1.887BJPY30.171.79JPY165
9990SACS BAR HOLDINGS INC
738JPY−2.51%−19JPY
Bán
100.3K74.021M22.606BJPY39.5119.16JPY555
9994YAMAYA CORPORATION
2512JPY0.00%0JPY
Mua
4.4K11.053M27.451BJPY12.54200.25JPY1.896K