Thiết bị Viễn thông (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
324.958B
Giá trị vốn hóa thị trường
90.470K
Khối lượng
−0.48%
Thay đổi
+6.53%
Hiệu suất Tháng
+14.41%
Hiệu suất Năm
+8.89%
Hiệu suất YTD
           
3664 MOBCAST HLDGS INC
68.00-2.86%-2.00Bán Mạnh1.016M69088000.002.563B-31.19125.00
4341 SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
861.000.00%0.00Mua300258300.003.012B10.1185.19642.00
6629 TECHNO HORIZON CO LTD
544.001.12%6.00Mua131.600K71590400.007.251B369.431.461310.00
6659 MEDIA LINKS CO LTD
93.000.00%0.00Mua37.300K3468900.002.106B-84.3877.00
6675 SAXA HOLDINGS INC
1411.00-2.56%-37.00Mua8.500K11993500.008.456B12.64114.541108.00
6704 IWATSU ELECTRIC CO
794.000.89%7.00Mua13.800K10957200.007.820B24.9631.531258.00
6715 NAKAYO INC
1111.001.93%21.00Mua7.500K8332500.004.844B-100.61755.00
6777 SANTEC CORP
3535.00-1.12%-40.00Mua103.700K366579500.0042.044B15.90224.81273.00
6778 ARTIZA NETWORKS
1112.00-1.94%-22.00Mua42.000K46704000.0010.513B9.58118.33189.00
6809 TOA CORPORATION
767.00-0.65%-5.00Bán37.200K28532400.0024.817B15.3750.233235.00
6814 FURUNO ELECTRIC CO
1023.00-0.58%-6.00Bán32.800K33554400.0032.457B21.5447.783065.00
6820 ICOM INCORPORATED
2818.00-0.35%-10.00Mua14.400K40579200.0040.590B24.09117.401009.00
6822 OI ELECTRIC CO LTD
2388.000.17%4.00Bán400955200.003.100B-1037.001021.00
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK
101.000.00%0.00Mua283.700K28653700.0011.083B1.2680.181807.00
6904 HARADA INDUSTRY CO
820.00-0.49%-4.00Mua28.700K23534000.0017.923B-65.454744.00
6930 NIPPON ANTENNA CO
500.00-0.40%-2.00Bán1.100K550000.005.213B-203.68640.00
7673 DAIKO TSUSAN CO LTD
1145.00-0.43%-5.00Mua5.300K6068500.006.132B9.34123.14148.00
7744 NORITSU KOKI CO
2661.00-0.22%-6.00Mua152.300K405270300.0095.036B0.902954.382076.00
Tải thêm