Thiết bị Viễn thông (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
303.455B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.370K
Khối lượng
−0.76%
Thay đổi
−1.98%
Hiệu suất Tháng
+8.58%
Hiệu suất Năm
+7.76%
Hiệu suất YTD
          
3664 MOBCAST HLDGS INC
88.00-1.12%-1.00Bán198.300K2.964B-51.21137.00
4341 SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
891.000.00%0.00Bán1003.117B9.2896.05648.00
6629 TECHNO HORIZON CO LTD
1351.00-1.03%-14.00Mua252.000K18.396B9.87138.291069.00
6659 MEDIA LINKS CO LTD
425.00-1.62%-7.00Mua132.200K2.437B-48.1781.00
6675 SAXA HOLDINGS INC
1428.00-0.21%-3.00Bán1.900K8.358B-56.161125.00
6704 IWATSU ELECTRIC CO
878.000.00%0.00Bán3.400K8.713B1.57561.001267.00
6706 DKK CO LTD
2529.001.32%33.00Sức mua mạnh25.400K29.716B21.54115.861266.00
6715 NAKAYO INC
1400.00-0.50%-7.00Sức bán mạnh1.600K6.240B16.6484.56745.00
6718 AIPHONE CO LTD
2421.00-1.55%-38.00Mua25.600K40.181B8.99273.652040.00
6777 SANTEC CORP
1386.00-0.43%-6.00Bán10.800K16.371B18.3375.95203.00
6778 ARTIZA NETWORKS
1288.00-1.68%-22.00Bán66.300K12.145B14.3492.39
6809 TOA CORPORATION
821.00-0.48%-4.00Bán57.600K26.828B14.3557.503020.00
6814 FURUNO ELECTRIC CO
1249.00-0.32%-4.00Mua64.400K39.522B7.53166.352978.00
6815 UNIDEN HOLDINGS CORPORATION
3095.00-2.98%-95.00Mua56.700K18.755B5.18616.19833.00
6820 ICOM INCORPORATED
2412.00-0.74%-18.00Mua8.600K34.878B13.39181.501014.00
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
1255.00-1.18%-15.00Bán15.700K7.334B46.9628.40245.00
6904 HARADA INDUSTRY CO
965.00-1.43%-14.00Mua18.400K21.294B-46.165266.00
7673 DAIKO TSUSAN CO LTD
1159.00-0.43%-5.00Bán7.500K6.207B7.47155.78143.00
Tải thêm