Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

146
Cổ phiếu
21231.529B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.468M
Khối lượng
−0.88%
Thay đổi
+1.14%
Hiệu suất Tháng
+15.91%
Hiệu suất Năm
+10.67%
Hiệu suất YTD
           
1514 SUMISEKI HOLDINGS INC
187.00-1.06%-2.00Bán1.392M260229200.0010.182B5.3040.1745.00
1979 TAIKISHA LTD
3360.00-1.47%-50.00Mua19.800K66528000.00115.033B18.89178.715079.00
2139 CHUCO CO.LTD
387.00-2.03%-8.00Bán Mạnh700270900.002.625B26.1014.79369.00
2670 ABC-MART INC
6550.00-0.76%-50.00Mua57.600K377280000.00533.203B28.02230.515974.00
2743 PIXEL COMPANYZ INC
50.00-1.96%-1.00Bán Mạnh48.600K2430000.002.213B-24.6151.00
2751 TENPOS HOLDINGS CO LTD
2284.00-0.17%-4.00Bán5001142000.0027.180B17.32133.45659.00
2761 TOSHIN GROUP CO
5890.001.55%90.00Mua100589000.0046.762B30.19192.14644.00
2776 SHINTO HOLDINGS INC
93.000.00%0.00Bán297.500K27667500.002.735B-0.8838.00
2788 APPLE INTERNATIONAL CO LTD
365.00-1.88%-7.00Bán120.500K43982500.005.153B7.7747.9177.00
3023 RASA CORPORATION
1011.00-0.39%-4.00Mua3.100K3134100.0010.818B6.07166.60262.00
3028 ALPEN CO LTD
2055.00-0.19%-4.00Bán18.200K37401000.0078.108B15.30135.782948.00
3035 KTK INC
348.000.87%3.00Mua1.900K661200.001.846B5.8858.51
3064 MONOTARO CO.LTD
2344.00-1.06%-25.00Mua288.600K676478400.001177.658B63.5737.28994.00
3070 AMAGASA CO.LTD
243.000.00%0.00Mua2.100K510300.002.225B-118.2167.00
3089 TECHNO ALPHA CO LTD
1153.000.26%3.00Bán1.300K1498900.002.017B10.90104.7381.00
3132 MACNICA HOLDINGS INC
2875.00-1.61%-47.00Mua37.500K107812500.00179.182B6.54440.453925.00
3153 YASHIMA DENKI CO LTD
997.000.10%1.00Mua8.900K8873300.0021.224B17.6456.40990.00
3157 JUTEC HOLDINGS CORPORATION
1038.000.29%3.00Bán1.700K1764600.0013.697B5.28195.371131.00
3159 MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
331.00-2.07%-7.00Bán31.900K10558900.0031.096B21.3915.711579.00
3166 OCHI HLDG CO LTD
1214.00-0.33%-4.00Bán Mạnh1.600K1942400.0015.828B4.30282.761295.00
3173 COMINIX CO LTD
717.00-0.28%-2.00Bán Mạnh900645300.004.938B5.91121.76496.00
3176 SANYO TRADING CO LIMITED
1074.000.09%1.00Mua5.800K6229200.0030.385B7.52141.81442.00
3180 BEAUTY GARAGE INC
2684.000.83%22.00Bán6.300K16909200.0017.195B23.18117.54375.00
3199 WATAHAN CO LTD
1406.000.00%0.00Mua1.800K2530800.0027.872B12.10115.761579.00
3322 ALPHA GROUP INC
730.00-3.31%-25.00Bán Mạnh200146000.004.245B9.1382.30199.00
3361 TOELL CO.LTD
771.000.39%3.00Bán264.900K204237900.0015.570B13.3356.63502.00
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
335.00-0.30%-1.00Bán Mạnh12.000K4020000.007.445B-13.88130.00
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
1215.000.58%7.00Bán10.800K13122000.0010.868B9.16132.39620.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
683.00-0.29%-2.00Mua2.100K1434300.008.886B213.593.22895.00
4464 SOFT99 CORPORATION
1084.00-1.00%-11.00Bán1.600K1734400.0023.798B8.61126.62820.00
5009 FUJI KOSAN COMPANY
1188.000.17%2.00Mua2.500K2970000.009.486B4.45267.54184.00
5391 A&A MATERIAL
852.00-0.12%-1.00Bán1.500K1278000.006.504B6.74126.12871.00
5699 IBOKIN CO LTD
1480.000.41%6.00Bán7001036000.004.957B17.0385.87149.00
5721 S-SCIENCE COMPANY LTD
24.000.00%0.00Bán24.900K597600.003.398B-2.1526.00
5857 ASAHI HOLDINGS INC
2037.00-0.88%-18.00Bán Mạnh50.800K103479600.00164.679B10.07230.851457.00
5900 DAIKEN CO LTD
700.002.19%15.00Bán1.700K1190000.004.000B16.1042.85304.00
5986 MOLITEC STEEL CO
347.00-3.61%-13.00Mua128.900K44728300.008.088B71.005.08605.00
5989 H-ONE CO.LTD
591.000.17%1.00Bán11.800K6973800.0016.390B-131.956763.00
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
2829.00-1.74%-50.00Mua300848700.0013.524B9.76288.52588.00
7128 MARUKA FURUSATO CORP
3430.00-0.44%-15.00Mua6.900K23667000.0080.052B1972.00
7134 CROOOOBER CO LTD
1810.00-0.55%-10.00Mua4.500K8145000.004.262B188.00
7414 ONOKEN CO LTD
1475.000.41%6.00Mua17.100K25222500.0034.023B4.67352.90834.00
7417 NANYO CORP
1841.00-0.65%-12.00Bán8001472800.0011.783B6.25295.96450.00
7422 TOHO LAMAC CO
2825.00-1.74%-50.00Bán5001412500.001.464B-654.8894.00
7426 YAMADAI CORP
1102.00-0.72%-8.00Bán Mạnh700771400.001.224B3.67302.3386.00
7434 OTAKE CORP
1607.000.00%0.00Mua100160700.006.382B12.02133.64255.00
7442 NAKAYAMAFUKU CO
312.000.00%0.00Mua2.700K842400.006.094B13.1223.63435.00
7444 HARIMA-KYOWA CO
1559.00-0.26%-4.00Bán1.300K2026700.008.400B5.81268.80198.00
7446 TOHOKU CHEMICAL CO
3205.00-0.77%-25.00Bán4001282000.002.946B4.65694.57316.00
7456 MATSUDA SANGYO
2268.00-0.53%-12.00Mua8.800K19958400.0054.363B6.09370.321500.00
7458 DAIICHIKOSHO CO
4185.000.36%15.00Mua14.700K61519500.00226.561B25.45163.213369.00
7460 YAGI & CO
1161.00-0.34%-4.00Bán700812700.009.742B74.9915.60666.00
7461 KIMURA CO LTD
600.000.00%0.00Mua200120000.009.018B7.8177.84720.00
7463 ADVAN GROUP CO LTD
855.00-0.12%-1.00Mua6.100K5215500.0034.030B5.08165.68254.00
7464 SAFTEC CO LTD
7500.00-0.40%-30.00Bán7005250000.003.605B4.751583.64353.00
7466 SPK CORPORATION
1410.00-0.21%-3.00Mua1.100K1551000.0014.029B9.31149.99429.00
7472 TOBA INC
2730.00-0.66%-18.00Bán4001092000.0011.066B8.34329.67254.00
7477 MURAKI CORP
1328.0011.60%138.00Mua8.500K11288000.001.675B13.3588.42147.00
7480 SUZUDEN CORP
2244.000.13%3.00Mua12.700K28498800.0030.213B11.26192.29359.00
7483 DOSHISHA CO LTD
1488.00-0.73%-11.00Bán3.200K4761600.0052.149B10.45142.031478.00
7486 SANRIN CO LTD
660.001.54%10.00Bán200132000.007.982B14.4944.87546.00
7487 OZU CORP
1749.00-0.23%-4.00Bán8001399200.0014.664B26.3066.46262.00
7510 TAKEBISHI CORPORATION
1490.000.20%3.00Bán5.500K8195000.0023.593B10.85136.93794.00
7551 WEDS CO LTD
475.000.42%2.00Bán2.100K997500.007.650B8.6155.39473.00
7552 HAPPINET CORP
1929.002.72%51.00Sức mua mạnh100.200K193285800.0039.859B11.57160.68944.00
7555 OTA FLORICULTURE AUCTION CO
730.000.00%0.00Bán200146000.003.714B19.2337.97189.00
7564 WORKMAN CO LTD
4775.00-0.62%-30.00Bán78.600K375315000.00385.609B20.91225.96349.00
7565 MANSEI CORP
3650.000.00%0.00Mua100365000.008.351B18.94192.68183.00
7570 HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO LTD
998.00-0.10%-1.00Bán700698600.0020.527B9.65102.81869.00
7605 FUJI CORPORATION(RETAIL)
1261.000.72%9.00Sức mua mạnh9.900K12483900.0024.143B7.42167.46477.00
7608 SK JAPAN CO LTD
641.00-2.58%-17.00Mua67.400K43203400.005.101B14.0244.31111.00
7613 SIIX CORP
1170.000.00%0.00Mua15.600K18252000.0054.538B14.8178.0212354.00
7619 TANAKA CO LTD
554.00-0.89%-5.00Bán Mạnh49.400K27367600.004.703B4.70118.79432.00
7624 NAITO & CO LTD
165.000.00%0.00Bán99.600K16434000.009.255B22.417.54336.00
7677 YASHIMA & CO LTD
1942.00-2.02%-40.00Bán Mạnh200388400.005.643B20.4397.02265.00
7689 COPA CORP INC
930.00-1.17%-11.00Bán Mạnh2.700K2511000.002.782B42.00
7705 GL SCIENCES INC
2223.000.23%5.00Bán200444600.0022.756B7.59292.261073.00
8001 ITOCHU CORP
3860.00-0.49%-19.00Mua642.100K2478506000.005740.730B7.30529.55115124.00
8002 MARUBENI CORP
1373.00-1.08%-15.00Mua1.723M2366090900.002356.637B4.65295.8446100.00
8007 TAKASHIMA & CO
2551.001.07%27.00Mua1.700K4336700.0010.918B8.81276.92891.00
8012 NAGASE & CO
2067.00-1.24%-26.00Mua46.500K96115500.00246.037B9.42221.597113.00
8013 NAIGAI CO LTD
255.00-1.54%-4.00Bán10.600K2703000.002.112B-35.26192.00
8025 TSUKAMOTO CORPORATION CO LTD
1102.00-2.04%-23.00Mua1.000K1102000.004.449B-85.26236.00
8032 JAPAN PULP & PAPER CO
4545.00-1.20%-55.00Mua1.000K4545000.0061.458B3.261378.674097.00
8037 KAMEI CORP
1116.00-0.98%-11.00Mua1.800K2008800.0037.028B3.95278.725579.00
8051 YAMAZEN CORP
943.00-0.63%-6.00Mua25.300K23857900.0084.224B7.78132.373157.00
8058 MITSUBISHI CORP
4233.00-1.10%-47.00Bán948.200K4013730600.006214.829B4.93870.1980728.00
8061 SEIKA CORP
1637.00-0.61%-10.00Mua1.200K1964400.0018.582B8.41193.73977.00
8065 SATO SHOJI CORP
1185.00-1.00%-12.00Mua1.100K1303500.0024.660B6.08196.671012.00
8066 MITANI CORP
1433.00-1.17%-17.00Bán2.100K3009300.00129.334B9.29145.521997.00
8070 TOKYO SANGYO CO
789.000.13%1.00Mua6.800K5365200.0020.963B12.3363.61
8072 JAPAN PUBLICATION TRADING CO
1837.002.00%36.00Bán400734800.001.256B9.75184.6280.00
8074 YUASA TRADING CO
3700.00-0.13%-5.00Mua4.700K17390000.0081.797B9.86378.292489.00
8075 SHINSHO CORP
3885.000.39%15.00Bán3.200K12432000.0034.268B4.06953.781396.00
8077 TORQ INC
211.00-1.40%-3.00Bán27.700K5844700.005.297B12.5717.03284.00
8078 HANWA CO LTD
3720.000.40%15.00Mua32.700K121644000.00149.545B2.581428.295123.00
8081 KANADEN CORP
1080.000.00%0.00Mua3.000K3240000.0028.480B13.8576.74876.00
8085 NARASAKI SANGYO CO
1715.000.23%4.00Bán300514500.008.471B5.30322.68725.00
8088 IWATANI CORPORATION
5570.00-1.59%-90.00Mua30.300K168771000.00324.413B10.24551.0010163.00
8089 NICE CORPORATION
1661.00-0.60%-10.00Mua1.100K1827100.0019.129B3.76430.772534.00
8093 KYOKUTO BOEKI KAISHA
1322.000.23%3.00Mua5.900K7799800.0016.695B19.9066.33595.00
8097 SAN-AI OBBLI CO LTD
1209.00-0.08%-1.00Mua23.500K28411500.0080.710B9.44123.981957.00
8098 INABATA & CO
2564.00-0.58%-15.00Mua32.300K82817200.00138.492B7.94320.524207.00
8103 MEIWA CORPORATION
776.00-0.39%-3.00Bán22.500K17460000.0032.074B13.6056.46470.00
8104 KUWAZAWA HOLDINGS CORPORATION
401.000.00%0.00Bán2.400K962400.006.012B8.5047.041031.00
8105 HOTTA MARUSHO CO
52.004.00%2.00Mua52.100K2709200.002.812B-3.12104.00
8115 MOONBAT CO LTD
454.000.89%4.00Bán20090800.001.910B-92.69183.00
8117 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS
2216.00-0.36%-8.00Bán400886400.0040.602B8.88249.44302.00
8118 KING CO LTD
418.00-1.42%-6.00Bán1.400K585200.007.460B12.8032.42166.00
8119 SANYEI CORPORATION NPV
1441.00-0.14%-2.00Bán Mạnh400576400.003.431B-395.39699.00
8123 T KAWABE & CO
948.001.28%12.00Mua200189600.001.709B-161.46222.00
8125 WAKITA & CO
1194.00-1.40%-17.00Mua24.700K29491800.0062.056B18.0266.391162.00
8130 SANGETSU CORPORATION
1597.00-0.31%-5.00Bán32.900K52541300.0093.714B41.4339.052453.00
8131 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1008.00-1.27%-13.00Mua1.000K1008000.0060.004B22.2045.401771.00
8135 ZETT CORPORATION
236.00-0.84%-2.00Bán2.900K684400.004.659B5.9340.15592.00
8144 DENKYO GROUP HOLDINGS CO LTD
1166.001.22%14.00Bán100116600.007.050B21.1454.50440.00
8158 SODA NIKKA CO LTD
608.000.16%1.00Mua4.800K2918400.0013.074B9.5164.01381.00
8159 TACHIBANA ELETECH CO LTD.
1637.00-0.61%-10.00Mua7.300K11950100.0039.386B6.58247.081389.00
8225 TAKACHIHO CO LTD
1670.00-1.42%-24.00Mua500835000.001.043B26.1462.73227.00
8249 TECHNO ASSOCIE CO
1100.00-0.09%-1.00Bán700770000.0020.359B10.06108.561408.00
8283 PALTAC CORP
4335.00-1.37%-60.00Mua15.100K65458500.00276.430B14.24305.582168.00
8285 MITANI SANGYO CO
307.00-0.97%-3.00Bán8.900K2732300.0018.902B19.3715.853805.00
8835 TAIHEIYO KOUHATSU INC
662.00-0.90%-6.00Bán10.500K6951000.005.220B7.7187.03689.00
9274 KPP GROUP HOLDINGS CO LTD
808.00-0.49%-4.00Mua861.000K695688000.0053.620B5.54138.285354.00
9422 CONEXIO CORPORATION
1220.000.00%0.00Bán8.900K10858000.0054.401B12.3198.755529.00
9812 T.O.HOLDINGS CO LTD
249.000.00%0.00Bán800199200.001.570B-4.41577.00
9818 DAIMARU ENAWIN CO.LTD
1229.001.91%23.00Mua300368700.009.365B10.77111.95545.00
9824 SENSHU ELECTRIC CO
5670.001.43%80.00Sức mua mạnh89.200K505764000.0047.271B10.05533.56712.00
9830 TRUSCO NAKAYAMA CORP
2070.00-1.05%-22.00Mua30.000K62100000.00136.963B12.90160.991632.00
9832 AUTOBACS SEVEN CO
1430.00-0.07%-1.00Mua100.600K143858000.00109.732B14.2998.534388.00
9849 KYODO PAPER HOLDINGS
4325.00-0.12%-5.00Bán100432500.002.946B15.30287.59160.00
9872 KITAKEI CO LTD
692.00-1.14%-8.00Bán25.200K17438400.006.365B9.3773.25376.00
9888 UEX LTD
745.000.54%4.00Bán14.100K10504500.008.187B3.90190.35509.00
9896 JK HOLDINGS
1032.000.19%2.00Mua3.300K3405600.0030.276B3.01337.273011.00
9902 NICHIDEN CORP
1781.00-1.06%-19.00Bán1.300K2315300.0055.930B12.31144.73950.00
9906 FUJII SANGYO CORP
1349.001.43%19.00Bán9001214100.0011.262B5.08261.75836.00
9914 UEMATSU SHOKAI CO
563.001.62%9.00Mua500281500.001.270B25.5921.6576.00
9927 WATT MANN CO
2327.001.09%25.00Mua2.500K5817500.005.135B15.58147.78107.00
9929 HEIWA PAPER CO LTD
406.000.00%0.00Bán1.100K446600.003.915B4.4491.39200.00
9932 SUGIMOTO & CO
1952.00-0.96%-19.00Mua1.000K1952000.0019.340B12.47153.85550.00
9934 INABA DENKISANGYO CO
2801.00-1.48%-42.00Mua13.800K38653800.00157.712B11.78240.882190.00
9960 TOTECH CORP
3450.000.29%10.00Mua1.600K5520000.0047.073B9.90348.142419.00
9967 SAKAI TRADING CO
2651.000.68%18.00Mua200530200.004.774B5.50478.86339.00
9972 ALTECH CO LTD
298.00-1.32%-4.00Bán120.900K36028200.003.515B8.9637.17415.00
9982 TAKIHYO CO LTD
795.00-0.75%-6.00Mua6.700K5326500.007.117B-238.18841.00
9986 ZAOH CO LTD
1812.00-0.11%-2.00Bán9001630800.0010.404B8.33218.09199.00
Tải thêm